Формуляр за бизнес партньор в Business Contact Manager

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В акаунт; сметка; бизнес партньорформулярможете да въведете подробна информация за акаунта, включително контакт, източник и информация за профила на фирмата. Можете да свържете бизнес контакти и елементи от хронологията на комуникация и да добавите персонализируеми подробности. Тази информация, след което се съхранява като запис за бизнес партньор.

Формулярът съдържа четири изгледа: Общи, По-подробно, Хронология и Дефинирани от потребителя полета. Всеки изглед съдържа един или повече раздели.

За да зададете няколко елемента в поле, като например повече от един адрес или имейл адрес, щракнете върху надолу стрелка Стрелка на поле до полето.

Общ изглед

Изгледът Общи съдържа следните раздели, в които може да въвеждате или редактирате информация за бизнес партньора.

 • Акаунт

  Въведете името на бизнес партньора (задължително) и асоциирания с него офис (по желание).

 • Телефонни номера

  Въведете телефонните номера на бизнес партньора.

 • Адрес

  Въведете служебния адрес по подразбиране, за да го свържете с този бизнес партньор. Ако имате повече от един адрес за един бизнес партньор, за да установите кой адрес се използва при циркулярни документи*, поставете отметка в квадратчето Това е пощенският адрес.

  * Циркулярни документиизисква Publisher или Word. Самостоятелно издание на Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager може да се използва 2007 или 2003 версии на Publisher и Word.

 • Информация за източника

  Изберете източника на този бизнес партньор и областта на интереси. За да добавите нов елемент или да редактирате съществуващ елемент, в списъците Източник или Област на интереси щракнете върху Редактиране на този списък.

  За повече подробности, щракнете върху бутона Инициирано от. В диалоговия прозорец Избор на кампания, бизнес контакт, възможност или бизнес проект, от Папка изберете списък и след това изберете елемент от списъка, описващ най-добре как е осъществено първото взаимодействие с този бизнес партньор. За да свържете елемента към записа за бизнес партньора, щракнете върху бутона Връзка към. За да създадете нов елемент, щракнете върху Създай.

 • Бизнес контакти

  За да свържете един или повече бизнес контакти към този бизнес партньор, щракнете върху бутона Добавяне и след това го изберете от списъка. За да премахнете връзката на един бизнес контакт с този бизнес партньор, изберете бизнес контакта и след това щракнете върху бутона Премахни.

  Забележка : Тъй като даден бизнес контакт може да бъде свързан само с един бизнес партньор, списъкът показва само бизнес контактите, които не са свързани с бизнес партньор. Ако всички бизнес контакти са свързани със съответни бизнес партньори, списъкът е празен, тъй като няма налични несвързани бизнес контакти, които да се покажат.

 • Имейл и интернет адреси

  Въведете имейл адреса или адресите, асоциирани с този бизнес партньор, и адреса на уеб страницата. За да зададете как да се показва името на един бизнес партньор в реда До: на едно съобщение, въведете името в полето Покажи като.

  За да добавите снимка за този бизнес партньор, щракнете върху рамката на снимката.

  contact picture

  В диалоговия прозорец Добавяне на снимка за контакт намерете папката, съдържаща снимката, и щракнете двукратно върху файла със снимката, за да я добавите. Снимката се оразмерява автоматично, за да се побере.

 • Класификация

  Изберете или изчистете отметката от квадратчето състояние , за да маркирате акаунт като активен. Щракнете върху надолу стрелка Стрелка на поле до полетата, за да изберете кой акаунт е била възложена, оценка и състояние на плащането.

Забележка : В изгледа Общи, полетата Източник, Област на интереси, Оценка на бизнес партньора и Състояние на плащането може да се персонализират.

Изглед на данни

Изгледът По-подробно съдържа данни за профила на фирмата, предпочитания за връзка и коментари. Може да поставите коментари от други файлове или да добавите коментари направо в записа за бизнес партньора.

 • Профил на фирмата

  Въведете акаунт номер, сърце символ (ако е приложимо), годишни приходи и брой служители. Щракнете върху надолу стрелка Стрелка на поле до полетата, за да изберете типа на акаунта на бизнеса и територия.

  Забележка : Можете да редактирате списъка на опциите, асоциирани с Тип предприятие и Местоположение.

 • Комуникация

  Щракнете върху надолу стрелка Стрелка на поле в полето предпочитан метод , за да изберете предпочитания начин на комуникация за този акаунт, или щракнете върху Редактиране на този списък за добавяне, редактиране или премахване на елементи в списъка. Изберете квадратчетата не наричат, не е-поща, не се изпраща Факсили не поща , за да укажете кои форми на комуникация, които не трябва да се използва за този акаунт.

 • Коментари

  Може да поставите коментари от други файлове или направо да добавите коментари в записа за бизнес партньора. Щракнете върху бутона Добави клеймо, за да поставите дата на коментарите.

Хронология на изгледа

Хронология на изгледа съдържа всички елементи на хронологията на комуникация, свързани с този запис. Щракнете върху надолу стрелка Стрелка на поле в полето за Преглед , за да изберете тип на изгледа на списъка. Щракнете двукратно върху елемент в хронологията на комуникация да го отворите. Можете да създадете Хронология на по-подробна информация за акаунта, като щракнете върху бутона Създай и след това се свържете елемент – например бизнес бележка, Архив на телефонните разговори, среща или задача – към записа.

Изглед на Дефинирани от потребителя полета

Дефинирани от потребителя полета секция съдържа потребителски полета, които създавате и организирате. Полета са организирани по групи и показани в две колони.

В лентата, в групата Опции щракнете върху бутона Персонализиране на формуляр да създадете или управление на групи и полета.

Разширено изглед

Ако Business Contact Manager за Outlook е интегриран с вашия счетоводна система и този запис има финансови транзакции, можете да видите транзакциите на този изглед. Щракнете двукратно върху всяка транзакция да го прегледат.

 • Списък на транзакция

  Дата     Щракнете върху заглавката на колоната, за да сортирате списъка по датата на сделката.

  # С документи     Щракнете върху заглавката на колоната, за да сортирате списъка по номера на документа.

  Тип     Щракнете върху заглавката на колоната, за да сортирате списъка по тип на транзакция.

  Бизнес контакт     Щракнете върху заглавката на колоната, за да сортирате списъка от името на бизнес контакт.

  Обща сума     Щракнете върху заглавката на колоната, за да сортирате списъка от общата сума на сделката.

Изглед на Резюме на финансови

Ако Business Contact Manager за Outlook е интегриран с вашия счетоводна системаи този запис има финансови транзакции, можете да видите резюме на тези транзакции на този изглед. Този изглед показва информация за финансови транзакции за акаунт, баланс и информация за плащането, сумата на продажбите, финансови данни и условия.

 • Баланс краен срок

  Текущата    Показва текущото салдо.

  Просрочени    Показва стойността просрочени, подредени в категории от 1-30 дни, 31-60 дни, 61-90 дни и над 90 дни.

  Общото салдо    Показва общото салдо.

 • Информация за плащане

  Средна дни, за да платите    Показва средният брой на дните, които са акаунта се да платите.

  Средна дни, за да платите (от началото на Годината)    Показва годината към днешна дата средният брой на дните, които са акаунта се да платите.

 • Условия

  Предпочитан метод на доставка    Показва начина на предпочитаното от вас доставка.

  Предпочитан метод на плащане    Показва метода на плащане.

 • Информация за продажби

  Месец към днешна дата    Показва парична сума на продажбите в акаунта за текущия месец.

  Година към днешна дата    Показва парична сума на продажбите в акаунта за текущата година.

  Миналата година    Показва парична сума на продажбите в акаунта за предходната година.

  Живота си продажби    Показва общата парична сума на продажбите в акаунта за живот на акаунта.

Навигация на лентата

Формулярът съдържа следните икони – които се намират на лентата, която е част от потребителския интерфейс на Microsoft Office Fluent, – специфични за Business Contact Manager за Outlook.

В групата

Щракнете върху

За да

Показване

Общи

Покажете общия изглед на формуляра, който ви позволява да въвеждате основна информация.

Показване

По-подробно

Покажете изгледа "По-подробно" на формуляра, който ви позволява да въвеждате по-персонализирана информация.

Показване

Хронология

Покажете всички елементи на хронологията на комуникация за този конкретен запис.

Показване

Дефинирани от потребителя полета

Покажете всички дефинирани от потребителя полета, които са персонализирани за този формуляр.

Комуникиране

Нов елемент на хронологията

Добавите нова бизнес бележка, архив на телефонните разговори, възможност, бизнес проект, задача, имейл съобщение, среща или файл в хронологията на връзката за записа.

Опции

Персонализирай формуляра

Добавите зададени от потребителя полета към този формуляр.

Опции

Автоматична имейл връзка

Свържете автоматично имейл съобщения до и от имейл адреса в този запис.

Забележка : Ако няма наличен имейл адрес, тази икона е неактивна.

Опции

Провери имената

Проверите имейл адреса или свързания запис и да се уверите, че е валиден.

Забележка : За достъп до формуляра за бизнес партньора, в менюто Business Contact Manager щракнете върху Бизнес партньори и след това щракнете двукратно върху един бизнес партньор.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×