Формат на данните в таблици

Microsoft Office Access 2007 предоставя няколко предварително зададени опции за форматиране, които можете да използвате, за да покажете по по-подходящ начин данните от таблица или формуляр. Тази статия описва наличните предварително зададени формати, от които можете да избирате, и обяснява как да ги прилагате.

Предварително зададените формати, от които можете да избирате, зависят от избрания от вас тип данни за съответното поле. Помнете, че форматирането, което прилагате, засяга само начина, по който се показват данните, но не и начина, по който Access съхранява базовите данни в таблиците. Ако например изберете формат, който показва само две цифри след десетичния знак в данните от типа "Валута", а източникът на данни съдържа четири цифри след десетичния знак, ще се покаже закръглена стойност, а действителните стойности в таблицата ще са различни.

Тъй като Access има формат по подразбиране за всеки тип данни, ще трябва да променяте форматирането, само ако искате да промените показването по подразбиране. Прилагането на определен формат може да е полезно в случаите, когато искате да покажете данните с някои допълнителни подробности. Ако например в таблица с поръчки искате да укажете, че продуктът се предлага само на щайги, можете да приложите формат по избор, така че думата & щайга(и) да се показва, когато бъде въведено количество в това поле. Показването на типа разфасовка, например щайга(и), може да помогне за избягване на недоразумения относно поръчаното количество.

Добавяне на текстов низ като формат за показване за поле

Забележка: Регионалните настройки на Microsoft Windows също оказват влияние върху начина, по който се показват данните от типа "Дата/час", "Число" и "Валута", когато потребителите прилагат опциите за форматиране. Windows поддържа различни езици, плюс формати за валута и дата/час, за страните/регионите, които използват тези езици. За повече информация относно регионалните настройки на Windows вж. Промяна на регионалните настройки на Windows за промяна на облика на някои типове данни.

Много типове данни имат предварително зададени опции за форматиране в Access. За типовете данни, за които няма предварително зададено форматиране, можете да зададете формат по избор, като въведете в полето набори от символи на литерал и контейнер.

Нека да разгледаме наличните предварително зададени формати и как се прилагат.

Избор на предварително зададен формат

Избор на формат за данните от тип "Число" и "Валута"

Ако не изберете конкретна настройката за свойството "Формат" за поле или контрола, които показват число или валутна стойност, Access показва числовите стойности в общия числов формат, а валутните стойности – във формата "Валута".

В следващата таблица са дадени и обяснени предварително зададените формати, налични за типовете данни "Число" и "Валута".

Формат

О писание

Пример

Общ числов формат

(По подразбиране) Показва числото така, както е въведено. Показва до 11 цифри отдясно или отляво на десетичния знак. Ако числото съдържа повече от 11 цифри или ако вашата контрола не е достатъчно широка, за да се покажат всички цифри, Access закръглява числото. За много големи или много малки числа (повече от 10 цифри отдясно или отляво на десетичния знак) Access използва научно представяне.

123 456

Валута

Показва символа за валута и формата, указани във вашите регионални настройки на Windows.

123 456 лв.

лв.

Прилага символа за лева (лв.) към цифровите данни. Иначе използва формата за валута, указан във вашите регионални настройки на Windows.

123 456,78 лв.

Фиксиран

Показва числата без разделители за хилядите и с две цифри след десетичния знак. Ако стойността в полето съдържа повече от две цифри след десетичния знак, Access закръглява числото надолу.

1234,56

Стандартен

Показва числата с разделители за хилядите и с две цифри след десетичния знак. Ако стойността в полето съдържа повече от две цифри след десетичния знак, Access закръглява числото надолу до две цифри след десетичния знак.

1 234,56

Процент

Показва числата като проценти с две цифри след десетичния знак и със знака за процент след тях. Ако базовата стойност съдържа повече от четири цифри след десетичния знак, Access закръглява стойността надолу.

123,50%

Научен

Показва числата в научен (експоненциален) формат.

1,23E+04

Избор на формат за данните от тип "Дата/час"

Можете да изберете определен формат, за да определите начина, по който да се показват стойностите за дата и час. Когато например за поле или контрола е зададено Тип данни дата/час и изберете за формата опцията за кратка дата, датите може да се показват като 24.8.2007. Ако изберете формат на дълга дата, същата тази дата може да се показва като сряда, 24 август 2007.

Ако не зададете настройка за свойството "Формат" за данните от типа "Дата/час", Access показва стойностите за дата и час в общия формат за дата.

В следващата таблица са изброени и описани шестте предварително зададени формата, от които можете да избирате, за данните от типа "Дата/час".

Формат

Описание

Пример

General Date

(По подразбиране) Използвайте, за да показвате стойностите за дата като числа, а стойностите за час – като часове, минути и секунди, следвани от AM или PM. За да покажете двата типа стойности, Access използва разделителите за дата и час, указани в регионалните настройки на Windows. Ако стойността няма компонент за час, Access показва само датата. Ако стойността няма компонент за дата, Access показва само часа.

29.8.2006 10:10:42 AM

Long Date

Използвайте, за да показвате само стойностите за дата, както е указано от формата Long Date във вашите регионални настройки на Windows.

Понеделник, 29 август 2006

Medium Date

Използвайте, за да показвате датата като дд/ммм/гггг, но използвайте разделителя за дата, указан във вашите регионални настройки на Windows.

29.08.2006
29 август 2006 г.

Short Date

Използвайте, за да показвате стойностите на датата, както са зададени от формата Short Date във вашите регионални настройки на Windows.

29.8.2005
29 авг 2006

Дълъг формат за час

Използвайте, за да показвате часовете, минутите и секундите, последвани от AM или PM. Access използва разделителя, указан в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10:42 AM

Среден формат за час

Използвайте, за да показвате часовете и минутите, следвани от AM или PM. Access използва разделителя, зададен в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10 AM

Кратък формат за час

Използвайте, за да показвате само часовете и минутите. Access използва разделителя, зададен в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10

Избор на формат за данните от тип "Да/не"

Можете да изберете един от трите предварително зададени формата за показване на стойностите за данни от типа "Да/не". Можете също за използвате квадратчета за отметка или бутони за избор вместо текстово поле за показване на стойности "Да/не".

Формат

Описание

Да/не

(По подразбиране) Показва 0 като "Не" и всяка ненулева стойност като "Да".

Истина/неистина

Показва 0 като "Неистина" и всяка ненулева стойност като "Истина".

Включено/изключено

Показва 0 като "Изключено" и всяка ненулева стойност като "Включено".

Можете също да прилагате формати по избор, например да използвате думи или фрази по избор за стойностите "Да/не" или дори да прилагате различни цветове за стойностите, като укажете низ.

Прилагане на предварително зададен формат

Преди да приложите формат към поле или контрола, помнете, че форматирането засяга само визуалното представяне на данните, но не и начина, по който ги съхранява Access, и че вашите регионални настройки на Windows може да определят частично или изцяло начина, по който се показват стойностите.

За да приложите предварително зададен формат, направете следното:

  1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да промените, след което в контекстното меню щракнете върху Режим на проектиране.

  2. Щракнете върху полето, което искате да форматирате, и след това в раздела Общи щракнете върху клетката до полето Формат.

  3. Щракнете върху стрелката и след това изберете формат от списъка.

    Показва се умното етикетче Опции за актуализиране на свойства. Изображение на бутон

    Забележка: Ако списъкът с формати е празен, значи за конкретния тип данни няма предварително зададени формати, така че Access прилага формата по подразбиране за този тип данни.

  4. Можете да щракнете върху умното етикетче Опции за актуализиране на свойства и да изберете да актуализирате формата навсякъде в базата данни, където се използва това поле (например контрола на формуляр), или можете да ограничите промяната на формата само до таблицата.

  5. Запишете промените.

Прилагане на предварително зададен формат към числово поле

Забележка:  Когато приложите формат към поле от таблица, Access използва този формат в контролите във всеки формуляр или отчет, който свързвате с това поле.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×