Формати на графични файлове и филтри

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато вмъкнете картина от файл в публикацията си, можете да избирате от редица популярни графични файлови формати, включително растерни графики, сканирани изображения и снимки. За някои от тези графични файлови формати трябва да използвате отделен графичен филтър, когато вмъквате вашата картина. Ако не можете да вмъкнете определен графичен файлов формат, можете да опитате инсталиранетоили тестване и преинсталирането графичния филтър.

Файлови формати, които не изискват графични филтри

Няма нужда от отделено инсталиран графичен филтър, за да се вмъкват директно в публикацията ви следните графични файлови формати:

Формат за обмен на графика (.gif, .gfa)

Филтърът за формата за обмен на графика (Graphics Interchange Format) (GIF) (Gifimp32.flt) поддържа файловия формат версия GIF87a (включително презредова развивка) и GIF89a (включително презредова развивка и прозрачност).

GIF филтърът импортира само първото изображение от GIF файл с много изображения.

Забележка: 

 • Не се нуждаете от GIF филтър, за да импортирате GIF файлове, нито пък за да запишете публикация, която съдържа GIF изображения като уеб страница (*.htm или *.html).

 • Нямате нужда от GIF филтър, за да вмъкнете анимирани GIF изображения в публикации. Когато записвате публикация, съдържаща анимирано GIF изображение като уеб страница, анимацията се запазва. Не можете да изпълнявате определени редактиращи операции  - като изрязване или промяна на запълването, границата или сянката  - върху анимирано GIF изображение. Направете тези промени в програма за редактиране на анимирани GIF изображения и после вмъкнете файла отново.

JPEG File Interchange Format (Формат за обмен на файлове) .jpeg, .jpg, .jfif, .jpe)

Графичният филтър на Joint Photographic Experts Group (Група на обединените фотографски експерти) (JPEG) (Jpegim32.flt) поддържа версия 6.0 на JPEG File Interchange Format (JFIF). Филтърът поддържа JPEG файлове с циан-магента-жълто-черно (CMYK).

Филтърът не поддържа файлове JPEG Tagged Interchange Format (Формат за обмен с тагове) (JTIF).

Забележка: Трябва да имате инсталиран JPEG филтъра, за да вмъкнете JPEG файл в публикация от Clip Organizer.

Растерно изображение за Microsoft Windows (.bmp, .rle, .dib, .bmz)

Филтърът за растерна графика на Windows (Bmpimp32.flt) поддържа растерни изображения за Windows и OS/2, Run Length Encoded (RLE) растерни изображения и независими от устройството растерни изображения (DIB).

Преносима по мрежата графика (.png)

Филтърът за преносима по мрежата графика (Png32.flt) поддържа формата Portable Network Graphics (Преносима по мрежата графика).

Tagged Image File Format (Файлов формат с тагове) (.tiff)

Маркирани графичен формат на изображение (.tif, .tiff) графичен филтър (Tiffim32.flt) поддържа всички изображения, типове и компресии, които отговарят на TIFF спецификация редакция 5.0 и 6.0, част 1: базови TIFF. Тези типове включват черно-бяло, с нива на сивото, цветова палитра и пълен цвят RGB изображения. Филтърът обработва един 8-битова алфа канал се съхраняват с пълен цвят RGB изображение. TIFF филтърът също поддържа разширението TIFF за CMYK изображения.

Импортира се само първото изображение от TIFF файл с множество изображения (подфайлове).

Разширен Windows метафайл (.emf)

Графичният филтър за разширени метафайлове (Emfimp32.flt) преобразува разширените метафайлове (.emf) в Windows метафайлове (.wmf).

Windows метафайл (.wmf)

Графичният филтър за Windows метафайл (Wmfimp32.flt) поддържа формата за Windows метафайл.

Файлови формати, които изискват графичен филтър

Нуждаете се от инсталиран графичен филтър, за да вмъкнете следните графични файлови формати директно в публикацията си.

Computer Graphics Metafile (Метафайл за компютърна графика) (.cgm)

Графичният филтър Computer Graphics Metafile (Метафайл за компютърна графика) (Cgmimp32.flt) поддържа Версия 1 на CGM 1992. Този филтър обработва всичките три кодирания, интерпретира и поддържа всички елементи и коректно манипулира всички валидни .cgm графични файлове.

Главните индустриални профили на ATA (Асоциация за въздушен транспорт) и CALS (Постоянни постижения и поддържане на жизнения цикъл) се поддържат изцяло от филтъра за Computer Graphics Metafile. Филтърът е сертифициран като съвместим с ATA и CALS чрез тестове, разпоредени от NIST (Национален институт за стандарти и технологии).

Ако инсталирате филтъра по време на инсталиращата програма, се инсталират следните файлове: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg и Cgmimp32.hlp.

Този филтър има следното ограничение: CGM 1992 версии 2, 3 и 4 не се поддържат.

CorelDRAW (.cdr)

Графичният филтър за CorelDRAW (Cdrimp32.flt) поддържа .cdr, .cdt, .cmx, и .pat файлове от CorelDRAW 3.0 до 9.0.

Този филтър има следните ограничения:

 • Запълванията на обекти и текстури на PostScript се заместват с плътносиви запълвания.

 • Преливащите запълвания се разделят на монохромни ивици.

 • Няма поддръжка за:

  • Предпочитания на CorelDRAW като размер на страница и ориентация, мерни единици, мрежа и водещи линии

  • Лещи и увеличени клипове

  • Страници, слоеве и групи

  • OLE обекти

  • Завъртени растерни изображения

  • Векторни запълвания

  • Текст на абзац в много области

Encapsulated PostScript (капсулиран PostScript) (.eps)

Филтърът за PostScript (EPS) графики (Epsimp32.flt) поддържа Adobe системи за PostScript спецификация версии 3.0 и по-рано. Филтърът поддържа .eps изображения от маркирани графичен формат на изображение (.tif, .tiff) и Windows метафайл (.wmf) вградени визуализации.

Ако EPS графичен файл съдържа вградена визуализация за TIFF или Windows метафайл, то представянето на изображението се появява на екрана. Качеството на визуализацията зависи от разделителната способност на TIFF или Windows метафайл изображението, което е вградено в EPS файла, когато е създаден. Обикновено са налични ниска, средна и висока разделителна способност за създаването на EPS файл. Колкото е по-висока разделителната способност за визуализацията на изображението, толкова ще е по-голям размерът на EPS файла. Понеже такива визуализации са предназначени предимно за позициониране на изображения върху страницата, разделителната способност често е ниска. Висока разделителна способност не е необходима, понеже тя се отхвърля, когато EPS файлът се печата на PostScript принтер.

Ако визуализацията на TIFF или Windows метафайл не е включена в EPS графиката, която импортирате, графиката показва съобщение вместо визуализация на графиката в публикацията ви. Все пак графиката се печата правилно на PostScript принтер. Ако печатате EPS графика на принтер, който не е PostScript, визуализацията на изображението се печата така, както изглежда на екрана.

EPS графиките са предназначени за печатане на PostScript принтер.

Macintosh PICT (.pct, .pict)

Графичният филтър за Macintosh PICT (Pictim32.flt) се използва за импортиране на графика на Macintosh PICT. Преименувайте файловете си от Macintosh PICT с разширение .pct, когато ги копирате на компютър, който изпълнява Microsoft Windows така, че Microsoft Office за Windows да разпознава файловете като PICT графика. Например, ако имате графичен файл с име "Bear" на Macintosh, трябва да го преименувате на "Bear.pct", преди да го вмъкнете във файл за Windows.

Компресирани Macintosh PICT (.pcz)

Macintosh PCZ файловете първо се декомпресират и после се импортират от графичния филтър за Macintosh PICT (Pictim32.flt).

Графика на WordPerfect (.wpg)

Филтърът за импортиране на графика на WordPerfect Graphics (Wpgimp32.flt) поддържа графика на WordPerfect Graphics версии 1.0, 1.0e, и 2.0, които отговарят на WordPerfect версия 6.x и по-ранни. За .wpg изображения, създадени в DrawPerfect, размерът на рамката на картината е размерът на екрана.

Този филтър има следните ограничения:

 • PostScript информацията се губи в Encapsulated PostScript изображения, които са вградени в графични файлове на WordPerfect.

 • Графичните файлове на WordPerfect Graphics с големи вградени растерни изображения може да не се появяват правилно на компютри, които използват серията Mach на видео драйвери от ATI. Ако смятате, че имате този проблем, опитайте да изпълните инсталацията на Microsoft Windows и да промените видео драйвера си на 8514/a драйверите, доставени с Windows.

Инсталиране на графичен филтър

Ако не сте инсталирали графичния филтър, от който се нуждаете при инсталацията на Microsoft Office Publisher 2003 на компютъра си, сега можете да го добавите.

Ако първоначално сте инсталирали Publisher от мрежов файлов сървър или от споделена папка, трябва да инсталирате или премахвате компонентите от това местоположение. Ако сте инсталирали Publisher от компактдиск и сте задали после нова буква за устройството си за CD-ROM, след като сте го инсталирали, преинсталирайте Publisher от устройството за CD-ROM. Ако изпълнявате Publisher от CD-ROM, трябва да премахнете Publisher и после да го преинсталирате от CD-ROM.

 1. Излезте от всички програми.

 2. В контролния панел на Windows щракнете двукратно върху Добавяне или премахване на програми.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Ако сте инсталирали програмата си от Office като част от Microsoft Office, щракнете върху Microsoft Office в полето Текущо инсталирани програми и после щракнете върху бутона Промяна.

  • Ако сте инсталирали програмата на Office отделно, щракнете върху името на програмата си в полето Текущо инсталирани програми и после щракнете върху бутона Промяна.

 4. В диалоговия прозорец Опции за режим на поддръжка изберете опцията Добавяне или премахване на компоненти и после щракнете върху Напред.

 5. В диалоговия прозорец Инсталиране по избор отметнете квадратчето Избери разширено персонализиране на приложения и после щракнете върху Напред.

 6. В диалоговия прозорец Разширено персонализиране щракнете върху знака плюс (+) до Общи компоненти на Office, щракнете върху знака плюс (+) до Конвертори и филтри и после щракнете върху знака (+) до Графични филтри.

 7. Щракнете върху стрелката до филтъра, който искате да инсталирате, и после щракнете върху Изпълни от моя компютър.

 8. Щракнете върху Актуализация в диалоговия прозорец Разширено персонализиране.

Забележка: Publisher не поддържа отворен предпечатна подготовка интерфейс (OPI) за импортиране или експортиране на свързани картини.

Вмъкване на картина в публикацията ви

 1. Отворете или създайте публикацията, към която искате да вмъкнете картина.

 2. В лентата с инструменти Обекти щракнете върху Рамка на картина Button Image и после щракнете върху Картина от файл.

 3. Плъзнете диагонално мишката, докато рамката на картината е в размера, който искате.

 4. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете папката, която съдържа картината, която искате да вмъкнете, и после щракнете върху файла на картината.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да вградите картината, щракнете върхуВмъкване.

  • За да свържете картината към картинен файл на твърдия диск на компютъра си, щракнете върху стрелката до Вмъкване и после щракнете върху Връзка към файл.

Отстраняване на неизправности при вмъкване на графика

Ако имате проблеми при вмъкване на графики в един от файловите формати, които изискват филтър, правилният графичен филтър може да не е инсталиран в правилната папка или филтърът може да е повреден. Графичните филтри се съхраняват като файлове в папката C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt. Заедно с графичните филтри са инсталирани и някои примерни графични изображения за тестване на филтрите.

Тестване на графичен филтър

За да тествате графичен филтър, направете едно от следните:

 1. Създайте празна публикация, която няма нужда да записвате.

 2. В лентата с инструменти Обекти щракнете върху Рамка на картина Button Image и после щракнете върху Картина от файл.

 3. Плъзнете диагонално мишката, докато рамката на картината е в размера, който искате.

 4. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете папката C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt.

 5. Щракнете двукратно върху графичното изображение за филтъра, който искате да тествате, като например Ms.tif.

Ако тестовото изображение е правилно вмъкнато, може да има проблем с графичното изображение, което се опитвате да вмъкнете.

Ако тестовото изображение не се вмъква правилно, може да има проблем с графичния филтър за този формат на изображения.

Преинсталиране на графичен филтър

За да преинсталирате графичен филтър, направете следното:

 1. Прегледайте папката C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt и преименувайте съответните файлове за графичния филтър. Например, преименувайте файла на графичния филтър за CorelDRAW (Cdrimp32.flt) на Cdrimp32.old.

 2. В менюто Помощ щракнете върху Намиране и поправяне.

  За да възстановите програмните преки пътища към менюто на Windows Старт, проверете че е отметнато квадратчето Възстанови моите преки пътища по време на поправяне.

 3. Щракнете върху Старт.

Забележка: 

 • Тази процедура намира и поправя проблеми, като липсващи файлове и настройки на системния регистър, които са свързани с всички инсталирани програми на Microsoft Office. Тя не поправя личните файлове, като публикации или документи.

 • Ако командата Намиране и поправяне не решава проблема, може да е нужно да преинсталирате Publisher.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×