Форматиране на обект (екран за запълване)

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Запълването се отнася за вътрешността на фигура или линия.

Ако искате да добавите фон към вашата графика SmartArt, вижте Форматиране на фона на вашата графика SmartArt. За повече информация относно добавянето на ефекти на запълване към фигури във вашата графика SmartArt вижте Промяна на цвета на фигура, на границата на фигура или графика SmartArt.

Забележки: 

  • Когато променяте опции в този диалогов прозорец, промените се прилагат незабавно към вашата фигура, като улесняват виждането на резултатите от промените във вашата графика SmartArt или фигура, без да е нужно затваряне на диалоговия прозорец. Обаче тъй като промените се прилагат моментално, не е възможно да се щракне върху Отказ в този диалогов прозорец. За да премахнете промените, трябва да щракнете върху Отмени Dynadot-Повторно делегиране-2-1,2,3 в лентата с инструменти за бърз достъп за всяка промяна, която искате да премахнете.

  • Можете да отмените едновременно множество промени, които сте направили за една опция на диалоговия прозорец, при условие че междувременно не сте правили промени на друга опция на диалоговия прозорец.

  • Може по желание да преместите диалоговия прозорец, така че да можете да виждате едновременно и фигурата, и диалоговия прозорец.

Без запълване     Щракнете върху тази опция, за да направите фигурата прозрачна или безцветна или за да премахнете запълване от фигурата.

Плътно запълване     Щракнете върху тази опция, за да добавите цвят и прозрачност към фигурата.

Градиентно запълване     Щракнете върху тази опция, за да добавите градиент запълване към фигурата.

Запълване с картина или текстура     Щракнете върху тази опция, за да използвате картина за запълване на фигурата или за да добавите текстура към фигурата.

Отнася се само за Microsoft Office PowerPoint 2007

Фоново запълване за слайд     За да използвате презентация фон като запълване за фигура, линия или знак, отметнете това квадратче.

Плътно запълване

Цвят     За да изберете цвят за фигурата, щракнете върху Цвят Избор на цвят и след това щракнете върху желания от вас цвят. За да промените с цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Прозрачност     За да зададете до каква степен да може да се вижда през фигурата, преместете плъзгача на Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процентната стойност на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Градиентно запълване

Готови цветове     За да изберете вградено градиентно запълване, щракнете върху Готови цветове Изображение на бутон и след това щракнете върху желаната опция.

Тип     За да зададете използваната посока при рисуване на градиентното запълване, изберете опция от списъка. Типът, който избирате, определя наличната Посока.

Посока     За да изберете различно напредване на цветове и сенки, щракнете върху Посока и след това върху желаната опция. Наличните Посоки посоки зависят от Типа на градиента, който избирате.

Ъгъл     За да зададете ъгъла, на който е завъртяно градиентното запълване във фигурата, въведете желаната от вас стойност за градусите. Тази опция е налична само ако изберете за ТипЛинейна.

Градиентни стопове

Градиентните стопове се състоят от позиция, цвят и стойност за прозрачността. Стойността за прозрачност се прилага към градиентния стоп, а не към цялостното запълване. Градиентните стопове се използвате за създаване на нелинейни градиенти. Например ако искате да създадете градиент, който върви от червено през зелено към синьо, трябва да добавите три градиентни стопа  - по един за всеки цвят. Или пък, ако искате да създадете градиент, който се показва само в ъгъла на WordArt, трябва да използвате градиентни стопове, за да направите градиентът да е нелинеен.

Списък със стопове     Градиентното запълване е съставено от няколко градиентни стопа, но вие можете да променяте само по един градиентен стоп наведнъж. Когато щракнете върху градиентния стоп, който искате да редактирате в списъка, опциите за позицията, цвета и прозрачността се отразяват на текущите настройки за този градиентен стоп.

Добави     За да добавите градиентен стоп, щракнете върху Добави и след това задайте желаните от вас Позиция на стопа, Цвят и Прозрачност.

Премахни     За да изтриете градиентен стоп, щракнете в списъка върху Стоп номера, който искате да изтриете, и след това щракнете върху Премахни.

Позиция на стопа      За да зададете местоположението за промяна на цвета и прозрачността в градиентното запълване, придвижете плъзгача на Позицията на стопа или въведете число в полето до плъзгача.

Цвят     За да изберете цвета, който да се използва за градиентния стоп, щракнете върху Цвят Избор на цвят и след това щракнете върху желания от вас цвят. За да промените с цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Прозрачност      За да определите до каква степен да можете да виждате през фигурата, на определената Позиция на стопа, придвижете плъзгача на Прозрачността или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процента на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, което е и настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Завърти с фигурата     Отметнете това квадратче, за да завъртите градиентното запълване заедно с ориентацията на фигурата.

Запълване с картина или текстура

Текстура     За да изберете вградена текстура, щракнете върху този бутон и след това изберете желаната от вас опция.

Вмъкване от

Файл     За да вмъкнете картина от файл, щракнете върху този бутон и след това намерете картината, която искате да добавите. Щракнете двукратно върху картината, за да я вмъкнете.

Клипборд     За да поставите картина от клипборда или от друга програма, копирайте картината и след това щракнете върху този бутон.

Графична колекция     За да вмъкнете графична колекция, щракнете върху този бутон и след това, в полето Търсен текст, напишете дума, която описва желания от вас клип, или въведете изцяло или част от името на файла на клипа. За да включите графична колекция, която да е достъпна в Office Online при вашето търсене, отметнете квадратчето Включи съдържание от Office Online, щракнете върху Старт и след това щракнете върху клипа, за да го вмъкнете.

Мозайково с рисунка като текстура     Запълването с картина може да бъде или разтегнато, за да запълни избраната (избраните) фигура(и), или мозайково (повтарящо се хоризонтално и вертикално), за да запълни фигурата. Отметнете това квадратче, за да използвате множество копия на същата картина като текстура за фигурата.

Опции за разтягане

Изместване

Изместването определя колко да се мащабира картината, за да запълни фигура, спрямо лявата, дясната, горната и долната страна на фигурата. Положителните числа преместват ръбовете на картината от центъра на фигурата навън, а отрицателните числа преместват ръбовете на картината надалеч от фигурата.

Отляво     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или текстурата от лявата граница на фигурата в проценти.

Отдясно     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или текстурата от дясната граница на фигурата в проценти.

Отгоре     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или текстурата от горната граница на фигурата в проценти.

Отдолу     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или мозайката от долната граница на фигурата в проценти.

Опции за мозайка

Опциите по-долу определят мащабиращия множител за запълването с текстура.

Изместване по X     За да изместите цялото мозайково запълване с картина наляво (отрицателни числа) или надясно (положителни числа), въведете число в полето.

Изместване по Y     За да изместите цялото мозайково запълване с картина нагоре (отрицателни числа) или надолу (положителни числа), въведете число в полето.

Мащаб по X     Въведете число в полето, за да зададете процентна стойност за хоризонталното мащабиране за първоначалното изображение.

Мащаб по Y     Въведете число в полето, за да зададете процентна стойност за вертикалното мащабиране за първоначалното изображение.

Подравняване     Подравняването описва опорната позиция, от която започва мозайковото разполагане на картината. За да зададете разположението на мозайковата картина или текстура, изберете опция от списъка.

Огледален тип     За да зададете дали редуващите се хоризонтални или вертикални части на мозайката да се изобразяват огледално, или изображението да се обръща с всяка следваща част на мозайката, изберете опция от списъка.

Прозрачност     За да определите до каква степен да можете да виждате през картината или текстурата, придвижете плъзгача на Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процента на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, което е и настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Завърти с фигурата     Отметнете това квадратче, за да завъртите поставянето на картината или текстурата със завъртането на фигурата.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×