Форматиране на обект (екран за запълване)

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Запълването се отнася за вътрешността на фигура.

Ако искате да добавите ефект на запълване към фигури във ваша графика SmartArt, вижте Промяна на цвета на фигура, на границата на фигура или на цялата графика SmartArt.

Забележки: 

  • Когато промените опциите в този диалогов прозорец, промените веднага се прилагат към фигурата, което ви улеснява да видите ефекта от промените във вашата графика SmartArt, фигура или други обект без да затваряте диалоговия прозорец. Въпреки това тъй като промените се прилага незабавно, не е възможно да щракнете върху Отказ в този диалогов прозорец. За да премахнете промените, трябва да щракнете върху Отмени Бутонът "Отмени" в Лентата с инструменти за бърз достъп за всяка промяна, която искате да премахнете.

  • Можете да отмените едновременно множество промени, които сте направили за една опция на диалоговия прозорец, при условие че междувременно не сте правили промени на друга опция на диалоговия прозорец.

  • Може по желание да преместите диалоговия прозорец, така че да можете да виждате едновременно и фигурата, и диалоговия прозорец.

Без запълване     Щракнете върху тази опция, за да направите фигурата прозрачна или безцветна или за да премахнете запълване от фигурата.

Плътно запълване     Щракнете върху тази опция, за да добавите цвят и прозрачност към фигурата.

Градиентно запълване     Щракнете върху тази опция, за да добавите градиент запълване към фигурата.

Запълване с картина или текстура     Щракнете върху тази опция, за да използвате картина за запълване на фигурата или за да добавите текстура към фигурата.

Запълване с шарка     Щракнете върху тази опция, за да използвате за запълване за фигура модел от повтарящи се хоризонтални или вертикални линии, точки, тирета или ивици.

Фоново запълване на слайд (само за PowerPoint)    Щракнете върху тази опция, за да използвате фона на презентацията като запълване за фигура, линия или знак.

Плътно запълване

Цвят на запълване

Цвят     За да изберете цвят за фигурата, щракнете върху Цвят Изображение на бутон и след това щракнете върху желания от вас цвят. За да промените с цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Прозрачност     За да зададете до каква степен да може да се вижда през фигурата, преместете плъзгача на Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процентната стойност на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Градиентно запълване

Градиентното запълване е постепенно преливане на два или повече цвята на запълване.

Диаграма, показваща фигура с градиентно запълване и три цвята, съставящи преливането.
Запълване на фигура, при което постепенно се сменят три цвята

Готови цветове     За да изберете вградено градиентно запълване за линия, щракнете върху Готови цветове Изображение на бутон и след това щракнете върху желаната опция.

Тип     За да зададете използваната посока при рисуване на градиентното запълване, изберете опция от списъка. Типът, който избирате, определя наличната Посока.

Посока     За да изберете различно напредване на цветове и сенки, щракнете върху Посока и след това върху желаната опция. Наличните Посоки посоки зависят от Типа на градиента, който избирате.

Ъгъл     За да зададете ъгъла, на който е завъртяно градиентното запълване във фигурата, щракнете в списъка върху желаните от вас градуси. Тази опция е налична само ако изберете Линейна за Тип.

Градиентни ограничения

Градиентните ограничения представляват отделните цветове, които определят преливането. Ако искате да създадете преливане с плавно преминаване от червено към зелено и към синьо, имате нужда от три градиентни ограничения: червено, синьо и зелено. Градиентните ограничения се дефинират с четири свойства: Позиция, Цвят, Яркост и Прозрачност. Всяка от тези стойности се отнася до самите градиентни ограничения, а не до цялото запълване.

Плъзгач за градиентни ограничения    Градиентното запълване е съставено от няколко градиентни ограничения, но вие можете да променяте само по едно градиентно ограничение наведнъж. Щракнете върху на градиентното ограничение, което искате да редактирате, и опциите Цвят, Позиция, Яркост и Прозрачност ще отразят текущите настройки за това градиентно ограничение.

Плъзгач за градиентни ограничения
Плъзгач за градиентни ограничения

Добавяне на градиентно ограничение      Бутон "Добавяне на градиентно ограничение" За да добавите градиентно ограничение, щракнете върху Бутон "Добавяне на градиентно ограничение" и след това задайте желаните опции Цвят, Яркост и Прозрачност.

Премахване на градиентно ограничение      Съобщение на лентата на състоянието за маркиране като окончателна За да изтриете градиентно ограничение, щракнете в плъзгача върху ограничението, което искате да изтриете, и след това щракнете върху Съобщение на лентата на състоянието за маркиране като окончателна .

Цвят     За да изберете цвета, който да се използва за градиентния стоп, щракнете върху Цвят Изображение на бутон и след това щракнете върху желания от вас цвят. За да промените с цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Позиция     За да зададете местоположението на градиентното ограничение, въведете число в полето или преместете градиентното ограничение върху плъзгача за преливане. Позицията на ограничението определя мястото на цвета в преливането.

Плъзгач за градиентни ограничения

Яркост     Придвижете плъзгача на Яркостта или въведете число в полето до плъзгача.

Прозрачност     За да определите до каква степен да можете да виждате през определената Позиция, придвижете плъзгача Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процента на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, което е и настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Завърти с фигурата     Отметнете това квадратче, за да завъртите градиентното запълване заедно с ориентацията на фигурата.

Запълване с картина или текстура

Текстура     За да изберете вградена текстура, щракнете върху този бутон и след това изберете желаната от вас опция.

Вмъкване от

Файл     За да вмъкнете картина от файл, щракнете върху този бутон и след това намерете картината, която искате да добавите. Щракнете двукратно върху картината, за да я вмъкнете.

Клипборд     За да поставите картина от клипборда или от друга програма, копирайте картината и след това щракнете върху този бутон.

Графична колекция     За да вмъкнете графична колекция, щракнете върху този бутон и след това в полето търси текст въведете дума, която описва клип , които искате, или въведете цялото или част от името на файла на графичната колекция. За да включите графична колекция, която е налична в Office.com в търсенето си, поставете отметка в квадратчето включи съдържание от Office.com , щракнете върху Почнии след това щракнете върху картина, за да я вмъкнете.

Мозайково с рисунка като текстура     Запълването с картина може да бъде или разтегнато, за да запълни избраните фигури, или мозайково (повтарящо се хоризонтално и вертикално), за да запълни фигурите. Отметнете това квадратче, за да използвате множество копия на същата картина като текстура за фигурата.

Опции за мозайка

Опциите по-долу определят мащабиращия множител за запълването с текстура.

Изместване по X     За да изместите цялото мозайково запълване с картина наляво (отрицателни числа) или надясно (положителни числа), въведете число в полето.

Изместване по Y     За да изместите цялото мозайково запълване с картина нагоре (отрицателни числа) или надолу (положителни числа), въведете число в полето.

Мащаб по X     Въведете число в полето, за да зададете процентна стойност за хоризонталното мащабиране за първоначалното изображение.

Мащаб по Y     Въведете число в полето, за да зададете процентна стойност за вертикалното мащабиране за първоначалното изображение.

Подравняване     Подравняването описва опорната позиция, от която започва мозайковото разполагане на картината. За да зададете разположението на мозайковата картина или текстура, изберете опция от списъка.

Огледален тип     За да зададете дали редуващите се хоризонтални или вертикални части на мозайката да се изобразяват огледално, или изображението да се обръща с всяка следваща част на мозайката, изберете опция от списъка.

Прозрачност     За да определите до каква степен да можете да виждате през картината или текстурата, придвижете плъзгача на Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процента на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, което е и настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Завърти с фигурата     Отметнете това квадратче, за да завъртите поставянето на картината или текстурата със завъртането на фигурата.

Запълване с шарка

Щракнете върху желаната шарка, за да използвате за запълване за фигура модел от повтарящи се хоризонтални или вертикални линии, точки, тирета или ивици.

Цвят на преден план     За да изберете цвета, използван за на преден план на запълване с шарка, щракнете върху цвят на Изображение на бутон и след това щракнете върху желания цвят. За да промените на цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветовеи след това или да щракнете върху цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор на цветове по избор и цветове в раздела стандартни са не се актуализира, ако по-късно промените документа тема.

Цвят на фона     За да изберете цвета, използван за фона на запълване с шарка, щракнете върху цвят на Изображение на бутон и след това щракнете върху желания цвят. За да промените на цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветовеи след това или да щракнете върху цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор на цветове по избор и цветове в раздела стандартни са не се актуализира, ако по-късно промените документа тема.

Фоново запълване на слайд

Само за PowerPoint

Щракнете върху тази опция, за да използвате фона на презентацията като запълване за фигура, линия или знак.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×