Форматиране и функции на Excel, които не се прехвърлят при преобразуване в друг файлов формат

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Формат .xlsx работна книга в Excel 2007 запазва всички работни листове и данни в диаграмата, форматиране и други функции, налични в по-ранни версии на Excel и формат на работна книга с разрешени макроси (.xlsm) запазва макроси и листове с макроси в допълнение към тези функции.

Ако често споделяте данни на работна книга с хора, които използват по-стара версия на Excel, можете да работите в режим на съвместимост за предотвратяване на загуба на данни и точност, когато работната книга се отваря в по-ранна версия на Excel, или можете да използвате конвертори, които ви помагат да преход данните. За повече информация вижте Excel, запишете работната книга за съвместимост с по-стари версии на Excel.

Ако запишете работна книга в друг файлов формат, като например файлов формат за текст, част от форматирането и данните може да се загубят и други функции може да не се поддържат.

Следните файлови формати имат разлики във функциите и форматирането, както е описано.

В тази статия

Форматиран текст (разделен с интервали)

Текст (с разделители табулатори)

Текст (Unicode)

CSV (разделен със запетаи)

DIF (Формат за обмен на данни)

SYLK (Символна връзка)

Уеб страница и уеб страница от един файл

XML електронна таблица 2003

Форматиран текст (разделен с интервали)

Този файлов формат (.prn) записва само текста и стойностите, така както се показват в клетките на активния работен лист.

Ако един ред от клетки съдържа повече от 240 знака, всички знаци след 240-ия преминават на нов ред в края на преобразувания файл. Ако например всички редове от 1 до 10 съдържат повече от 240 знака, останалият текст от ред 1 се поставя в ред 11, останалият текст от ред 2 се поставя в ред 12 и т. н.

Колоните с данни са разделени със запетаи и всеки ред завършва със знака за нов ред. Ако клетките показват формули вместо стойности от формули, формулите се преобразуват в текст. Цялото форматиране, графиките, обектите и останалото съдържание на работния лист се загубват. Символът за евро се преобразува във въпросителен знак.

Забележка: Преди да записвате в работен лист в този формат, уверете се, че всички данни, които искате да се преобразуват, се виждат и че има подходяща разредка между колоните. В противен случай данните може да се загубят или да не се отделят правилно в преобразувания файл. Може да се наложи да настроите ширините на колоните в работния лист, преди да го преобразувате във форматиран текстов формат.

Най-горе на страницата

Текст (с разделители табулатори)

Този файлов формат (.txt) записва само текста и стойностите, така както се показват в клетките на активния работен лист.

Колоните с данни са разделени със знаци за табулация и всеки ред с данни завършва със знака за нов ред. Ако някоя клетка съдържа запетая, съдържанието й се поставя в двойни кавички. Ако данните съдържат кавичка, двойните кавички ще заместят кавичката, а съдържанието на клетката също се загражда в двойни кавички. Цялото форматиране, графиките, обектите и останалото съдържание на работния лист се загубват. Символът за евро се преобразува във въпросителен знак.

Ако клетките показват формули вместо стойности от формули, формулите се запазват като текст. За да запазите формулите при повторно отваряне на файла в Excel, изберете опцията С разделители в съветника за импортиране на текст и изберете за разделители табулации.

Забележка: Ако вашата работна книга съдържа знаци от специален шрифт, като например символа за авторско право (©) а вие ще използвате преобразувания текстов файл на компютър с друга операционна система, запишете работната книга в текстовия файлов формат, който е подходящ за тази система. Например ако използвате Microsoft Windows и искате да използвате текстовия файл на компютър Macintosh, запишете файла във формат на текст (Macintosh). Ако използвате компютър с Macintosh и искате да използвате текстовия файл на система, който се изпълнява Windows или Windows NT, запишете файла във формат на текста (Windows).

Най-горе на страницата

Текст (Unicode)

Този файлов формат (.txt) записва само текста и стойностите, както се показват в клетките на активния работен лист.

Въпреки това ако отворите файл във формат на текст (Unicode) с помощта на програма, която не чете Unicode, например Notepad в Windows 95 или Microsoft MS-DOS базирани програма, вашите данни ще бъдат загубени.

Забележка: Notepad в Windows NT чете файлове във формат на текст (Unicode).

Най-горе на страницата

CSV (с разделители запетаи)

Този файлов формат (*.csv) запазва само текста и стойностите, така както се появяват в клетките на активния работен лист. Запазват се всички редове и всички знаци от всяка клетка. Данните от колоните се разделят със запетаи, а всеки ред с данни завършва със знака за нов ред. Ако някоя клетка съдържа запетая, съдържанието й се поставя в двойни кавички.

Ако клетките показват формули вместо стойности от формули, формулите се преобразуват в текст. Цялото форматиране, графиките, обектите и останалото съдържание на работния лист се загубват. Символът за евро се преобразува във въпросителен знак.

Забележка: Ако вашата работна книга съдържа знаци от специален шрифт например символа за авторско право (©) и ще използвате преобразувания текстов файл на компютър с друга операционна система, запишете работната книга в текстовия файлов формат, който е подходящ за тази система. Например ако използвате Windows и искате да използвате текстовия файл на компютър Macintosh, запишете файла във формат CSV (Macintosh). Ако използвате компютър с Macintosh и искате да използвате текстовия файл на система, който се изпълнява Windows или Windows NT, запишете файла във формат CSV (Windows).

Най-горе на страницата

DIF (Формат за обмен на данни)

Този файлов формат (.dif) запазва само текста, стойностите и формулите от активния работен лист.

Ако опциите на работния лист са настроени за показване на резултатите от формулите в клетките, в преобразувания файл се записват само резултатите от формулите. За да запишете формулите, покажете ги в работния лист преди записването на файла.

Как да се показват формули в клетки на работен лист

 1. Отидете във файл > Опции.

  Ако използвате Excel 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , след което щракнете върху Опции на Excel.

 2. Отидете на Разширени > Покажи опциите за този работен лист и отметнете квадратчето Показвай формулите в клетките вместо резултатите от тях изчисляеми .

Ширината на колоните и повечето числови формати се запазват, но всички други формати се загубват.

Настройките на страниците и ръчно поставените знаци за нова страница се загубват.

Коментарите в клетките, графиките, вградените диаграми, обектите, контролите за формуляри, хипервръзките, настройките за проверка на данни, условното форматиране и други функции в работен лист се загубват.

Данните, показани в текущия изглед на отчет с обобщена таблица, се запазват; всички други данни от обобщената таблица се загубват.

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) кодът се загубва.

Символът за евро се преобразува във въпросителен знак.

Най-горе на страницата

SYLK (Символна връзка)

Този файлов формат (*.slk) записва само стойностите и формулите от активния работен лист и ограничено форматиране на клетки.

Записват се до 255 знака за една клетка.

Ако някоя функция на Excel не се поддържа във формата SYLK, Excel изчислява функцията преди записването на файла и замества формулата с получената стойност.

Повечето текстови формати се запазват. Преобразуваният текст приема формата на първия знак в клетката. Завъртеният текст, обединените клетки и настройките за хоризонтално и вертикално подравняване на текста се загубват. Цветът на шрифта може да бъде преобразуван в друг цвят, ако отворите отново преобразувания SYLK лист в Excel. Границите се преобразуват в граници с единични линии. Оцветяването на клетките се преобразува в точково сиво оцветяване.

Настройките на страниците и ръчно поставените знаци за нова страница се загубват.

Коментарите в клетките се записват. Можете да покажете коментарите, ако отворите отново SYLK файла в Excel.

Графичните обекти, вградените диаграми, обектите, контролите за формуляри, хипервръзките, настройките за проверка на данни, условното форматиране и други функции в работен лист се загубват.

VBA кодът се загубва.

Данните, показани в текущия изглед на отчет с обобщена таблица, се запазват; всички други данни от обобщената таблица се загубват.

Забележка: Можете да използвате този формат, за да записвате файлове с работни книги за използване в Microsoft Multiplan. Excel не съдържа преобразуватели на файлови формати за преобразуване на файлове с работни книги директно във формата на Multiplan.

Най-горе на страницата

Уеб страница и уеб страница от един файл

Тези файлови формати на уеб страница (.htm, .html), файлови формати на уеб страница от един файл (.mht, .mhtml) може да се използва за експортиране на данни на Excel. В Excel 2007 и по-късно функции за работен лист (като формули, диаграми, обобщени таблици и за прилагане (VBA) проекти на Visual Basic) вече не се поддържат в тези файлови формати, и те ще бъдат загубени, когато отворите файл в този файлов формат отново в Excel.

Най-горе на страницата

XML електронна таблица 2003

Файловият формат XML Електронна таблица 2003 (.xml) не запазва следните функции:

 • Стрелки за проследяване при проверка

 • Диаграма и други графични обекти

 • Листове с диаграми, листове с макроси, диалогови листове

 • Изгледи по избор

 • Справки за консолидиране на данни

 • Слоеве на графични обекти

 • Функции за структуриране и групиране

 • Защита на данни на работен лист с парола

 • Сценарии

 • Категории функции, зададени от потребителя

 • VBA проекти

Нови функции, въведени с Excel 2007 и по-нови версии, например подобрено условно форматиране, не се поддържат в този файлов формат. Нов ред и колона ограничения, въведени с Excel 2007 се поддържат. За повече информация вижте: Excel спецификации и ограничения.

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Excel, запишете работната книга за съвместимост с по-стари версии на Excel

Проблеми със съвместимостта работен лист

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×