Форматиране или персонализиране на съдържание

Форматиране или персонализиране на съдържание

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

След като сте създали съдържание в Word, можете да персонализирате начина, по който той се появява. Например можете да промените оформлението, промените форматирането на текста, изберете колко нива на заглавия, за да покажете и изберете дали да се покаже пунктирани линии между записите и номерата на страниците.

За основни инструкции за персонализиране на съдържание вижте Промяна на оформлението на съдържанието по-долу.

Ето някои други начини, можете да редактирате съдържанието.

Форматиране на текст:

Показва преди и след това изгледи на форматиране на стилове на текста в съдържанието

Промяна на нивото на запис:

Показва промяната на запис на ниво 3 до ниво 4 запис

Добавяне на запълващи знаци:

Показва добавянето на пунктирани водачи към съдържание

Промяна на броя нива, показвани:

Показва промените броя на нивата, така че ниво 3 вече не се показва

Промяна на оформлението на съдържанието

 1. В раздела Препратки на лентата щракнете върху Съдържание > Съдържание по избор.

  Съдържание по избор
 2. Направете промените си в диалоговия прозорец Съдържание. Ще видите как изглеждат те в областите Визуализация на печата и Уеб визуализация.

  • За да добавите водач с пунктир или пунктирана линия между всеки запис и неговия номер на страница, щракнете върху списъка Водач за табулация и след това върху пунктираната линия. Можете също да изберете линия с тирета или да премахнете изцяло водача и да оставите празно място.

   Можете да промените водача за табулация в съдържанието на тирета или точки.
  • За да промените цялостния външен вид на съдържанието, щракнете върху списъка Формати и след това щракнете върху желания формат.

  • За да промените броя на нивата, показани в съдържанието, щракнете върху Покажи нивата и след това щракнете върху броя на нива, който искате.

  Диалоговият прозорец "Съдържание"

  Съвет : "Нива" в този контекст означава нивата на заглавията. Може да имате "Заглавие 1" за основните раздели и след това "Заглавие 2" за подразделите на тези заглавия. Ако решите, можете да добавите и още поднива в рамките на тези, които имате в съдържанието.

 3. Щракнете върху OK.

Какво друго искате да направите?

За да промените начина, по който изглежда текстът в съдържанието, сменете стила за всяко ниво в съдържанието.

 1. В раздела Препратки на лентата щракнете върху Съдържание > Съдържание по избор.

 2. В диалоговия прозорец Съдържание щракнете върху Модифицирай. Ако бутонът Модифицирай е сив, сменете Формати на От шаблон.

  Използвайте диалоговия прозорец "Съдържание", за да персонализирате облика на съдържанието.
 3. В списъка Стилове щракнете върху нивото, което искате да промените, и след това щракнете върху Модифицирай.

  Диалоговият прозорец "Промяна на стил" ви позволява да актуализирате как ще изглежда текстът в съдържанието.
 4. В диалоговия прозорец Промяна на стил направете желаните промени във форматирането, след което щракнете върху OK.

 5. Повторете стъпки 3 и 4 за всички нива, които искате да се показват в съдържанието ви.

Word запомня тези персонализации всеки път, когато актуализирате съдържанието в този документ.

За да промените нивото на запис в съдържанието, просто сменете нивото на заглавие на този текст в основния текст на документа.

 1. Щракнете върху заглавието, което искате да промените.

 2. В раздела Начало , в групата стилове щракнете върху желаното ниво на заглавие.
  "Заглавие 1" в галерията със стилове

 3. В раздела " препратки " щракнете върху Актуализиране на таблица.
  Актуализиране на съдържанието

 4. Щракнете върху Актуализиране на цялото съдържание, след което щракнете върху OK.

Ако вече сте добавили съдържание към вашия документ, следната процедура ще го смените с нова таблица на съдържанието, който съдържа същата информация и запълващи знаци, или пунктирани линии между записите и номерата на страниците.

 1. Щракнете върху Препратки > Съдържание > Потребителско съдържание.

  Съдържание по избор

 2. В диалоговия прозорец Съдържание , в списъка със запълване щракнете върху опцията за пунктирана линия.

  опцията с пунктирана линия в диалоговия прозорец ''съдържание''

За да промените броя на нивата, показани в съдържанието е да заместите настоящото с такава, която съдържа нива, които искате. По-кратък, но по-технически начин да го направите е да редактирате информацията за кода на поле.

 1. Щракнете върху Препратки > Съдържание > Потребителско съдържание.

  Съдържание по избор

 2. В диалоговия прозорец Съдържание, в списъка Показвани нива изберете броя нива, които искате, след което щракнете върху OK.

  Диалоговият прозорец "Съдържание"

  Например ако щракнете върху 2, в съдържанието ще се показват всички текстове с приложен стил "Заглавие 1" или "Заглавие 2".

 3. Когато видите въпроса дали искате да заместите настоящото съдържание, щракнете върху Да.

Word автоматично вмъква полета, когато използвате определени команди. Когато например добавяте номера на страници, Word вмъква полето "Страница". Когато създавате съдържание, Word вмъква полето "Съдържание".

Можете да редактирате информацията за кода на поле, за да промените бързо броя нива, показвани в съдържанието.

 1. Щракнете в съдържанието и след това натиснете Alt+F9. Информацията за кода на полето се показва между фигурни скоби и изглежда така:

  Код на поле за съдържание

 2. Променете номерата в кавичките. Например ако искате да се показват само две нива, сменете "1-3" на "1-2".

 3. Натиснете Alt+F9, за да се покаже отново съдържанието.

 4. Актуализирайте съдържанието, за да видите промените (Препратки > Актуализиране на таблица).

Ако искате да научите повече за кодовете на полета, прочетете Кодове на полета в Word.

За основни инструкции за редактиране на съдържание вижте Създаване по избор на съдържанието по-долу.

Ето някои други начини, можете да редактирате съдържанието.

Форматиране на текст:

Показва преди и след това изгледи на форматиране на стилове на текста в съдържанието

Промяна на нивото на запис:

Показва промяната на запис на ниво 3 до ниво 4 запис

Добавяне на запълващи знаци:

Показва добавянето на пунктирани водачи към съдържание

Промяна на броя нива, показвани:

Показва промените броя на нивата, така че ниво 3 вече не се показва

Вмъкване на потребителска таблица на съдържанието

Ако документът ви вече включва съдържание, тази процедура ще го смените с вашите персонализации.

 1. В раздела препратки , в групата Съдържание щракнете върху Съдържаниеи след това щракнете върху Вмъкване на съдържание.

  Вмъкване на съдържание

  Отваря се диалоговият прозорец Съдържание .

  Диалоговият прозорец "Съдържание"

 2. Направете някое от следните неща:

  • За да добавите знак точка или пунктирана линия между всеки запис и неговия номер на страница, щракнете върху раздела водач списък и след това щракнете върху пунктирана линия.

   Можете също да изберете тире водач.

  • За да промените цялостния външен вид на съдържанието, щракнете върху списъка Формати и след това щракнете върху желания формат.

   Можете да видите как ще изглеждат различни формати в полето Визуализация на печата .

  • За да промените броя нива, които се показват в съдържанието, щракнете върху Покажи ниватаи след това щракнете върху броя на нива, които искате да покажете.

Какво друго искате да направите?

Ето някои други начини, можете да редактирате съдържанието. Изберете опция от списъка по-долу за подробни инструкции.

За да промените форматирането на съдържанието, което Word генерира, трябва да промените стила за всяко ниво в съдържанието. Това е отделно от стилове, който сте приложили към заглавията в документа.

След като направите промени в стила, Word използва този стил всеки път, когато той се актуализира съдържанието.

 1. В раздела препратки , в групата Съдържание щракнете върху Съдържаниеи след това щракнете върху Вмъкване на съдържание.

 2. В диалоговия прозорец Съдържание щракнете върху Модифицирай.

  Диалоговият прозорец "Съдържание"

 3. В списъка стилове изберете нивото, което искате да промените и след това щракнете върху Модифицирай.

  Промяна на бутон

 4. В диалоговия прозорец Промяна на стил направете желаните промени във форматирането, след което щракнете върху OK.

 5. Повторете стъпки 3 и 4 за всички нива, които искате да се показват в съдържанието ви.

За да промените нивото на запис в съдържанието, трябва да промените нивото на заглавието на този текст в основния текст на документа.

 1. Щракнете върху заглавието, което искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стила на заглавие, който съответства на желаното от вас ниво.

  Алтернативен текст

 3. В раздела Препратки, в групата Съдържание щракнете върху Актуализиране на таблицата на съдържанието.

  Алтернативен текст

 4. Щракнете върху Актуализиране на цялото съдържание, след което щракнете върху OK.

Ако вече сте добавили съдържание към вашия документ, следната процедура ще го смените с нова таблица на съдържанието, който съдържа същата информация и запълващи знаци, или пунктирани линии между записите и номерата на страниците.

 1. В раздела препратки , в групата Съдържание щракнете върху Съдържаниеи след това щракнете върху Вмъкване на съдържание.

  Алтернативен текст

 2. В диалоговия прозорец Съдържание , в списъка със запълване щракнете върху опцията за пунктирана линия.

  опцията с пунктирана линия в диалоговия прозорец ''съдържание''

 1. В раздела Препратки, в групата Съдържание щракнете върху Съдържание.

  Алтернативен текст

 2. Щракнете върху Съдържание по избор.

 3. В диалоговия прозорец Съдържание, в списъка Показвани нива щракнете върху броя на нивата, които искате в съдържанието.

  Показване на нивата в диалоговия прозорец "Съдържание"

  Например ако щракнете върху 2, в съдържанието ще се показват всички текстове с приложен стил "Заглавие 1" или "Заглавие 2".

 4. Когато видите въпроса дали искате да заместите настоящото съдържание, щракнете върху Да.

Имате въпрос за Word, на който не сме отговорили тук?

Публикувайте въпрос във форума с отговори на Word.

Помогнете ни да подобрим Word

Имате ли предложения за това как можем да подобрим създаването на съдържание (или друга функция) в Word? Ако е така, посетете Word потребител глас и да ни уведомите!

Вж. също

Актуализиране на съдържание

Форматиране или персонализиране на съдържание в Word 2016 за Mac

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×