Флаг за имейл съобщения за изпълнение на

Флаг за имейл съобщения за изпълнение на

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Като маркирате с флаг имейл съобщения, можете да проследявате отговорите на съобщения, които изпращате. Можете също да се, че сте спазили в съобщенията, които получавате. И в двата случая можете да включите напомняне предупреждение.

Когато трябва да имате навреме отговор на съобщение, използвайте флаг за получатели.

Съвет: Използвайте тази функция с преценка. Някои получатели може да не оценят като напомняния, добавени към техните Outlook.

 1. Преди да щракнете върху Изпрати, в раздела съобщение , в групата етикети щракнете върху за Изпълнениеи след това щракнете върху по избор.

 2. Щракнете върху флаг за получатели.

 3. Под флаг за получателищракнете върху флага в списъка флаг .

 4. По подразбиране напомняне съпровожда задачата. За да изпратите флаг без известие за напомняне, изчистете отметката от квадратчето напомняне .

  Получателите получават флаг текст се показва в Информационна лента.

  Флагове и напомняния за получателите, показвани в информационната лента на съобщението.

Ако трябва да проследяване на съобщение, което предстои да изпратите, задаване на напомняне за себе си.

 1. Преди да щракнете върху Изпрати, в раздела съобщение , в групата етикети щракнете върху за Изпълнение.

 2. Щракнете върху флаг за, когато искате да се напомни за това съобщение.

  По подразбиране, следният флаг стартиране дати, краен срок и напомняния са налични:

Флаг

Начална дата

Краен срок

Напомняне

Днес

Текущата дата

Текущата дата

Един час преди края на днешния работен ден

Утре

Текущата дата плюс един ден

Текущата дата плюс един ден

Началният час на текущия ден плюс един работен ден

Тази седмица

Текущата дата плюс два дни, но не по-късно от последния работен ден на текущата седмица

Последният работен ден на текущата седмица

Началният час на текущия ден плюс два работни дни

Следващата седмица

Първият работен ден на следващата седмица

Последният работен ден на следващата седмица

Началният час на първия работен ден на следващата седмица

Без дата

Без дата

Без дата

Текущата дата

По избор

Текущата дата

Текущата дата

Текущата дата

Алтернативно щракнете върху по избор за създаване на Начална дата и крайна дата , която не се показва в списъка. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец.

Получателите получават флаг текст се показва в информационната лента.

Забележка: Ако искате да персонализирате флага чрез задаване на започване и краен дати или промяна, когато се появява известие за напомняне, следвайте стъпките в раздела флаг, за да напомнят на вас и получателите да проследите . Можете да изчистите квадратчето флаг за получатели да персонализирате флаговете, които само виждате.

За да маркирате с флаг на ново съобщение, както за вас и за получателите, направете следното:

 1. В раздела съобщение , в групата етикети щракнете върху за Изпълнениеи след това щракнете върху Добавяне на напомняне.

 2. Щракнете върху флаг за получатели.

  За да изпратите флаг без известие за напомняне, изчистете отметката от квадратчето напомняне .

 3. Отметнете квадратчето флаг за мен , и ако искате, отметката от квадратчето напомняне .

 4. Можете да зададете Начална дата и крайна дата за флаг за мен.

 5. В списъка флаг, за да щракнете върху флага текста, който искате да се появи. Можете да също да въведете текст в полето и след това натиснете клавиша ENTER.

  Забележка: Не можете да промените текста на флага или задаване на Начална дата и крайна дата , ако използвате IMAP имейл акаунт.

 6. Ако е избрано квадратчето напомняне за маркиране с флаг за мен или флаг за получатели , задайте време за напомняне.

 7. Щракнете върху OK.

  Флаг текст се показва в информационната лента.

  Информационна лента за съобщение с напомняния ''За изпълнение''

След като изпратите съобщение, което използва флаг, можете да търсите отговори.

Забележка: По подразбиране изпратени съобщения се записват в папката " Изпратени ". Ако използвате акаунт за Microsoft Exchange и премести изпратени елементи във файл с данни на Outlook (.pst), ръчно или с "Автоархивиране", тази функция не е налична.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Отворете първоначалното съобщение в папката " Изпратени ".

  • Отворете с флаг изпращане на съобщение в Лентата на задачите.

  • Отворете всяко съобщение, което е отговор на първоначалното съобщение, щракнете върху информационната лента и след това щракнете върху Отвори първоначалното съобщение с флаг.

 2. Щракнете върху информационната лента и след това щракнете върху Намери сродни съобщения.

  Появява се диалоговият прозорец Разширено търсене и търсене се стартира за съобщения, които са в отговор на съобщението си с флаг.

Когато вече не се иска проследяване на съобщение, можете да изчистите флага на съобщението.

Направете едно от следните неща:

 • Сте добавили флаг на съобщение, че не сте изпратили, но сега искате да премахнете флага   

  1. В проекта на съобщение, в раздела съобщение , в групата етикети щракнете върху за Изпълнение.

  2. Щракнете върху Изчисти флага.

 • Изпратено съобщение, което използва флаг за себе си или на други хора, но сега искате да премахнете флага   

  Направете едно от следните неща:

  1. Изтриване на съобщение с флаг в лентата на задачите.

   Също така изтрива съобщението от вашия пощенски папки.

  2. С десния бутон върху съобщението, навсякъде, което се появява в Outlook и след това щракнете върху Маркирай като завършено или Изчисти флага.

   Забележка: Получателите на съобщението все още виждате флага. Когато премахнете флаг, той засяга само, това, което виждате.

 • Флаг за напомняне се появява, и искате да премахнете флага   

  1. Когато се появи известието за напомняне, с десния бутон върху него и след това щракнете върху Маркирай като завършено или Изчисти флага.

   Кажете ми как се различават Маркирай като завършено "и" Изчисти флага

   Маркирай като завършено     Елементът остава маркираните с флаг за последваща дейност, въпреки това, той се появява зачеркнати. Ако лентата на задачите или задачи е конфигуриран да показва всички задачи и задания независимо дали са пълни или не, се появява съобщение, докато го изтриете от вашия пощенски папки.

   Изчисти флага     Флаг се премахва от съобщението и няма запис на съобщението някога които се показват в изгледи например лента на задачите и задачи.

   Ако искате да запазите запис на изпълнените елементи, използвайте Пълния флаг. Въпреки това след като изтриете съобщението елемента напълно изчезва от всички изгледи на Outlook.

 • Отговор на съобщение с флаг се получи и искате да премахнете флага   

  1. В екрана за четене или в отворено съобщение щракнете върху информационната лента и след това щракнете върху Отваряне на първоначалното съобщение на маркирани с флаг.

  2. В раздела съобщение , в групата етикети щракнете върху за Изпълнение.

  3. Щракнете върху Изчисти флага.

Можете да маркирате с флаг на съобщение, което получавате да си напомните да проследите или да предприемат действие по-късно. За да маркирате с флаг на получено съобщение, направете едно от следните неща:

 • В списъка със съобщения щракнете върху колоната флаг до съобщението.

  Освен ако не сте променили по подразбиране флаг, флага използва днешната дата за Начална дата и крайна дата.

 • В списъка със съобщения щракнете с десния бутон на колоната с флагове до съобщението. Изберете краен срок за изпълнение на задачата.

  Например ако щракнете върху Следващата седмица, Начална дата от следващия понеделник и "крайна дата" от следните петък е зададено. Щракнете върху по избор , за да използвате Начална дата и крайна дата , която не се виждат в списъка.

След като щракнете върху OK, флаг текст се показва в информационната лента.

Маркирани с флаг съобщения се показват в лентата на заданията, в "задачи" и в списъка със календар за ежедневни задачи.

По подразбиране следните флаг опции са налични.

Флаг

Начална дата

Краен срок

Напомняне

Днес

Текущата дата

Текущата дата

Един час преди края на днешния работен ден

Утре

Текущата дата плюс един ден

Текущата дата плюс един ден

Началният час на текущия ден плюс един работен ден

Тази седмица

Текущата дата плюс два дни, но не по-късно от последния работен ден на текущата седмица

Последният работен ден на текущата седмица

Началният час на текущия ден плюс два работни дни

Следващата седмица

Първият работен ден на следващата седмица

Последният работен ден на следващата седмица

Началният час на първия работен ден на следващата седмица

Без дата

Без дата

Без дата

Текущата дата

По избор

Текущата дата

Текущата дата

Текущата дата

Маркирани с флаг на имейл съобщения от помощ за по-добро управление на вашата поща. Маркирани с флаг съобщения създайте задачи за изпълнение или за които сам или за вас и за получателите на имейл съобщението. Например можете да маркирате с флаг имейл съобщение, което изисква информация, която имате нужда от определена дата. Когато получателят получава съобщение, се появява флаг с него и специални съобщение се показва в информационната лента в екрана за четене и в горната част на съобщението при отваряне в Outlook.

Съобщение с флаг за себе си може да ви помогне да следите кой е отговорил на съобщението. В предишния сценарий който изпраща с флаг имейл съобщение с искане на информация от определена дата. Като също така да маркирате с флаг на съобщението за себе си, се напомня да проверите за отговори. Outlook можете дори да автоматично търсене отговаря на първоначалното съобщение с флаг.

Маркирани с флаг съобщения се показват в лентата на заданията, в "задачи" и в списъка на задачите за деня в календара.

Трябва да отговорите на имейл съобщение, което предстои да изпратите. За да напомнят на получателите да отговори, можете да използвате флаг за изпращане на напомняне с вашето съобщение.

Съвет: Използвайте тази функция с преценка. Някои получатели може да не оценят като напомняния, добавени към техните Microsoft Outlook.

 1. В ново имейл съобщение, в раздела съобщение , в групата Опции щракнете върху Изпълнение Изображение на бутон .

 2. Щракнете върху флаг за получатели.

 3. Под флаг за получателищракнете върху типа флаг в списъка флаг .

 4. По подразбиране напомняне ще придружава задачата. Ако искате само флага без известието за напомняне, изчистете отметката от квадратчето напомняне .

  След като щракнете върху OK, информационната лента показва опцията, която сте избрали.

  Информационната лента на Outlook

Забележка: Маркирани с флаг получено имейл съобщения не се добавят автоматично към задачи, лентата на задачите или списък на задачите за деня. Ако напомняне е включен, известието за напомняне активира в определено време, освен ако елементът се отваря и напомнянето е изключен.

Понякога можете да разберете, че имате нужда от отговор към имейл съобщение, което предстои да изпратите. За да се уверите, че вие не забравяйте да проверите за отговор на получателя, направете следното:

 1. В ново имейл съобщение, в раздела съобщение , в групата Опции щракнете върху Изпълнение Изображение на бутон .

 2. Укажете кога искате да се напомни за това съобщение.

  По подразбиране следните маркиране с флаг Старт дати, краен срок дати и напомняния са налични.

Флаг

Начална дата

Краен срок

Напомняне

Днес

Текущата дата

Текущата дата

Един час преди края на днешния работен ден

Утре

Текущата дата плюс един ден

Текущата дата плюс един ден

Началният час на текущия ден плюс един работен ден

Тази седмица

Текущата дата плюс два дни, но не по-късно от последния работен ден на текущата седмица

Последният работен ден на текущата седмица

Началният час на текущия ден плюс два работни дни

Следващата седмица

Първият работен ден на следващата седмица

Последният работен ден на следващата седмица

Началният час на първия работен ден на следващата седмица

Без дата

Без дата

Без дата

Текущата дата

По избор

Текущата дата

Текущата дата

Текущата дата

Алтернативно щракнете върху по избор за създаване на Начална дата и крайна дата , която не се показва в списъка. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец.

Информационната лента показва опцията, която сте избрали.

Забележка: Ако искате да персонализирате допълнително флага си, като зададете началото и крайни срокове или промяна, когато ще се покаже предупреждение напомняне, следвайте стъпките в раздела флаг за съобщение, което изпращате да напомнят получатели за последващи действия и да проверите по-късно за отговори . Винаги можете да изчистите квадратчето флаг за получатели да персонализирате флаговете точно за вас.

За едновременно да отбележите съобщение както за себе си и за получателите, направете следното:

 1. В ново имейл съобщение, в раздела съобщение , в групата Опции щракнете върху Изпълнение Изображение на бутон .

 2. Щракнете върху флаг за получатели.

  Флаг за получатели и напомнянето за получателите квадратчета за отметка са избрани. Ако искате получателя да получавате флаг, но няма известие за напомняне, изчистете отметката от квадратчето напомняне .

 3. Отметнете квадратчето флаг за мен , и ако искате, отметката от квадратчето напомняне .

 4. Можете да зададете Начална дата и крайна дата за флаг за мен.

 5. За себе си или за получатели можете да въведете флаг текста, който искате да покажете. Ако списъка флаг, за да не съдържа текста, който искате, въведете нов запис в текстовото поле и след това натиснете клавиша ENTER.

 6. Ако е избрано квадратчето напомняне за маркиране с флаг за мен или флаг за получатели , можете да зададете времето за напомняне да се активира.

 7. Щракнете върху OK.

  Информационната лента показва опциите, които сте избрали.

  Информационната лента на Outlook

Забележка: Не можете да промените текста на флага или задаване на начални дати и крайни срокове, ако използвате IMAP имейл акаунт.

Тази функция изисква да запишете вашите изпратените имейл съобщения. По подразбиране изпратени съобщения се записват в папката " Изпратени ". Ако вашето място за доставка по подразбиране – мястото, където е записан входяща поща – е на сървър, изпълняващ Microsoft Exchange, уверете се, че не се движат, ръчно или чрез автоматично архивиране, изпратени елементи в Файл с лични папки (.pst) файл на вашия компютър. Това ще предизвика функция, за да не работят.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Отворете първоначалното съобщение в папката " Изпратени ".

  • Отворете с флаг изпращане на съобщение в Лентата на задачите.

  • Отворете всяко имейл съобщение, което е отговор на първоначалното съобщение, щракнете върху информационната лента и след това щракнете върху Отвори първоначалното съобщение с флаг.

 2. Щракнете върху информационната лента и след това щракнете върху Намери сродни съобщения.

  Диалоговия прозорец Разширено търсене ще отвори и започнете да търсите съобщения, свързани с имейл.

Можете да изберете да изключите флаг за проследяване на съобщение по всяко време.

Направете едно от следните неща:

 • Имате съставен имейл съобщение и избран флаг, но сега искате да премахнете флага   

  1. В проекта на съобщение, в раздела съобщение , в групата Опции щракнете върху за Изпълнение. Изображение на бутон .

  2. Щракнете върху Изчисти флага.

 • Вие сте изпратили имейл съобщение, което сте маркирали с флаг за себе си или на други хора, но сега искате да премахнете флага   

  Направете едно от следните неща:

  1. Изтриване на първоначалното съобщение с флаг имейл от лентата на задачите.

   Това изтрива имейл съобщението от вашия пощенски папки, както и.

  2. Щракнете с десния бутон върху съобщението, навсякъде, което се появява и след това щракнете върху Маркирай като завършено или Изчисти флага.

   Забележка: Получателите на имейл съобщението ще продължавате да виждате флага. Премахване на флаг засяга само това, което виждате.

 • Флаг за напомняне се появява, и искате да премахнете флага   

  1. Когато се появи известието за напомняне, с десния бутон върху него и след това щракнете върху Маркирай като завършено или Изчисти флага.

   Щракнете тук, за да научите как се различават Маркирай като завършено "и" Изчисти флага

   Маркирай като завършено     Елементът остава маркираните с флаг за проследяване, обаче сега се показва зачеркнати. Ако лентата на задачите или задачи е конфигуриран да показва всички задачи и задания независимо дали са пълни или не, ще продължавате да виждате съобщението, докато го изтриете от вашия пощенски папки.

   Изчисти флага     Флаг е премахнат от имейл съобщението и няма запис на съобщението някога които се показват в изгледи например лента на задачите и задачи.

   Ако искате да запазите запис на изпълнените елементи, използвайте Пълния флаг. Въпреки това след като изтриете имейл съобщението елемента ще изчезнат напълно от всички изгледи на Outlook.

 • Пристигане на имейл отговор на съобщение с флаг и искате да премахнете флага   

  1. В екрана за четене или в отворено съобщение щракнете върху информационната лента и след това щракнете върху Отваряне на първоначалното съобщение на маркирани с флаг.

  2. В раздела съобщение , в групата проследяване щракнете върху за Изпълнение. Изображение на бутон .

  3. Щракнете върху Изчисти флага.

Можете да маркирате с флаг на имейл съобщение, получавате да подсетите да ги изпълните или да предприемат действие по-късно. За да маркирате с флаг на получено съобщение, направете едно от следните неща:

 1. В списъка със съобщения щракнете в колоната флаг до съобщението, за да маркирате съобщението с флаг по подразбиране.

  Освен ако не сте променили флага по подразбиране, той има както началната и крайната дата на днешния ден.

 2. В списъка със съобщения щракнете с десния бутон на колоната с флагове до съобщението.

 3. Изберете краен срок за изпълнение на задачата. Например изберете Следващата седмица указва начална дата от следващия понеделник и срок от следните петък. Щракнете върху по избор за създаване на начална дата и краен срок, които не се показват в списъка.

  След като щракнете върху OK, информационната лента показва опцията, която сте избрали.

  Маркирани с флаг съобщението ще се появи в лентата на заданията, в "задачи" и в списъка на задачите за деня в календара.

  По подразбиране, следният флаг стартиране дати, краен срок и напомняния са налични.

Флаг

Начална дата

Краен срок

Напомняне

Днес

Текущата дата

Текущата дата

Един час преди края на днешния работен ден

Утре

Текущата дата плюс един ден

Текущата дата плюс един ден

Началният час на текущия ден плюс един работен ден

Тази седмица

Текущата дата плюс два дни, но не по-късно от последния работен ден на текущата седмица

Последният работен ден на текущата седмица

Началният час на текущия ден плюс два работни дни

Следващата седмица

Първият работен ден на следващата седмица

Последният работен ден на следващата седмица

Началният час на първия работен ден на следващата седмица

Без дата

Без дата

Без дата

Текущата дата

По избор

Текущата дата

Текущата дата

Текущата дата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×