Филтриране на данни в Excel Services

Филтрирането на данни е бърз и лесен начин да намерите и да работите с подмножество от данни в диапазон от клетки или в колона на таблица. Филтрираните данни показват само редовете, които удовлетворяват критерии, които задавате и скриват редовете, които не искате да се показват. Можете също така да филтрирате по повече от една колона. Филтрите се наслагват, което означава, че всеки допълнителен филтър е на базата на текущия филтър и допълнително намалява подмножеството данни. Можете да създадете два типа филтри: по списък на стойности и по критерии.

Какво искате да правите?

Филтриране на текст

Филтриране на числа

Филтриране на дати и часове

Филтриране за най-големи и най-малки числа

Изчистване на филтър за колона

Научете повече за проблемите с филтрирането на данни

Филтриране на текст

За да филтрира данни, авторът на работната книга трябва първо да запише работната книга на Microsoft Office Excel с приложен филтър. За повече информация вижте помощта за Microsoft Office Excel 2007.

 1. Намиране на колона, която съдържа буквено-цифрови данни.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Направете едно от следните неща:

  Избиране от списък с текстови стойности   

  1. Щракнете върху Филтриране.

  2. В списъка с текстови стойности изберете или изчистете една или повече текстови стойности, по които да се филтрира.

   Списъкът с текстови стойности може да бъде до 1000 елемента. Ако списъкът е голям, изчистете (Избери всички) в горната част, а след това изберете конкретната текстова стойност, по която да се филтрира.

   За да направите менюто "Филтър" по-широко или по-дълго, щракнете и плъзнете долния ъгъл.

   Създаване на критерии   

  3. Посочете Текстови филтри и след това щракнете върху една от командите на оператор за сравнение или щракнете върху Потребителски филтър.

   Например за да филтрирате по текст, който започва с даден знак, изберете Започва с, а за да филтрирате по текст, който има определени знакове някъде в текста, изберете Съдържа.

  4. В диалоговия прозорец Филтър по избор, в полето вдясно въведете текст.

   Например за да филтрирате по текст, който започва с буквата "J", въведете J, а за да филтрирате по текст, който има "bell" някъде в текста, въведете bell.

   Ако трябва да намерите текст, който има някои общи знаци, използвайте заместващ символ.

   Как се използват заместващите символи

   Следните заместващи символи могат да се използват като критерии за сравнение за текстови филтри.

   Използвайте

   За да намерите

   ? (въпросителен знак)

   Произволен единичен знак
   Например sm?th намира "smith" и "smyth"

   * (звездичка)

   Произволен брой знаци
   Например *east намира "Northeast" и "Southeast"

   ~ (тилда), следвана от ?, * или ~

   Въпросителен знак, звездичка или тилда
   Например fy06~? намира "fy06?"

Най-горе на страницата

Филтриране на числа

За да се филтрират данни, авторът на работна книга трябва първо да запише работната книга на Excel с приложен автофилтър. За повече информация вижте помощната система за Microsoft Office Excel 2007.

 1. Намиране на колона, която съдържа цифрови данни.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Направете едно от следните неща:

  Избиране от списък с числа   

  1. Щракнете върху Филтриране.

  2. В списъка с числа изберете или изчистете едно или повече числа, по които да се филтрира.

   Списъкът с числа може да бъде до 1000 елемента. Ако списъкът е голям, изчистете (Избери всички) в горната част, а след това изберете конкретните числа, по които да се филтрира.

   За да направите менюто "Филтър" по-широко или по-дълго, щракнете и плъзнете долния ъгъл.

   Създаване на критерии   

  3. Посочете Числови филтри и след това щракнете върху една от командите на оператор за сравнение или щракнете върху Потребителски филтър.

   Например за да филтрирате по долна и горна числова граница, изберете Между.

  4. В диалоговия прозорец Автофилтър по избор, в полето или полетата вдясно въведете число или числа.

   Например, за да филтрирате по по-малко число от "25" и по-голямо число от "50", въведете 25 и 50.

Най-горе на страницата

Филтриране на дати и часове

За да се филтрират данни, авторът на работна книга трябва първо да запише работната книга на Excel с приложен автофилтър. За повече информация вижте помощната система за Microsoft Office Excel 2007.

 1. Намиране на колона, която съдържа дати или часове.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Направете едно от следните неща:

  Избиране от списък с дати или часове   

  1. Щракнете върху Филтриране.

  2. В списъка с дати или часове изберете или изчистете една или повече дати или часове, по които да се филтрира.

   По подразбиране всички дати в диапазона от клетки или в колоната на таблицата са групирани по йерархията на часове, месеци и дни. Избирането или изчистването на по-високо ниво в йерархията избира или изчиства всички вложени дати под това ниво. Например, ако сте избрали 2006, месеците са дадени в списък под 2006, а дните са дадени в списък под всеки месец.

   Списъкът със стойности може да бъде до 1000 елемента. Ако списъкът със стойности е голям, изчистете (Избери всички) в горната част, а след това изберете конкретните стойности, по които да се филтрира.

   За да направите менюто "Филтър" по-широко или по-дълго, щракнете и плъзнете долния ъгъл.

   Създаване на критерии   

  3. Посочете Филтри за дата и след това направете едно от следните неща:

   Общ филтър   

   Общият филтър е такъв, който се базира на оператор за сравнение.

   1. Щракнете върху една от командите на оператори за сравнение (Равно на, Преди, След или Между) или щракнете върху Филтър по избор.

   2. В диалоговия прозорец на Филтър по избор, в полето вдясно въведете дата или час.

    Например, за да филтрирате по долна и горна дата или час, изберете Между.

   3. В диалоговия прозорец Филтър по избор, в полето или полетата вдясно въведете дата или час.

    Например за да филтрирате по най-ранна дата "1.3.2006" и най-късна дата "1.6.2006", въведете 1.3.2006 и 1.6.2006. А за да филтрирате по най-ранен час "8:00" и най-късен час "24:00", въведете 8:00 и 24:00.

    Динамичен филтър   

    Динамичният филтър е такъв, при който критериите могат да се променят, когато го прилагате отново.

   4. Щракнете върху една от готовите команди за дата.

    Например в менюто Всички дати в периода, за да филтрирате всички дати по текущата дата, изберете Днес, или за да филтрирате всички дати по следващия месец, изберете Следващ месец.

    • Командите под менюто Всички дати в периода, като Януари или Тримесечие 2, филтрират по период, независимо коя година е. Това може да бъде полезно, например за сравняване на продажбите по един и същ период през няколко години.

    • Тази година и За годината до днес са различни по начина, по който се обработват бъдещи дати. Тази година може да връща дати в бъдещето за текущата година, докато За годината до днес връща дати само до и включително текущата дата.

    • Всички филтри за дати се базират на григорианския календар.

    • Финансовите години и финансовите тримесечия винаги започват от януари на текущата година.

Най-горе на страницата

Филтриране за най-големи и най-малки числа

За да се филтрират данни, авторът на работна книга трябва първо да запише работната книга на Excel с приложен автофилтър. За повече информация вижте помощната система за Microsoft Office Excel 2007.

 1. Намиране на колона, която съдържа цифрови данни.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Посочете Числови филтри, а след това изберете Първите 10.

 4. В диалоговия прозорец Филтър на първите 10, изпълнете едно от следните неща.

  1. В полето отляво изберете Отгоре или Отдолу.

  2. В полето в средата въведете число от 1 до 255 за Елементи или 0,00 до 100,00 за Процент.

  3. В полето по отдясно направете следното:

   • За да филтрирате по число, щракнете върху Елементи.

   • За да филтрирате по проценти, щракнете върху Процент.

Най-горните и най-долните стойности се базират на първоначалния диапазон от клетки или колона на таблица, а не на филтрираното подмножество данни.

Най-горе на страницата

Изчистване на филтър за колона

 • За да се изчисти филтър за колона, щракнете върху бутона "Филтриране" икона на приложен филтър в заглавието на колоната, а след това щракнете върху Изчисти филтъра от <Име>.

Най-горе на страницата

Научете повече за проблемите с филтриране на данни

По-долу са дадени проблеми, за които трябва да знаете, защото те или ограничават филтрирането, или пречат на филтрирането.

Избягвайте смесването на формати на записване    За най-добри резултати авторът на работната книга не трябва да смесва формати на записване, например текст и число или число и дата, в една и съща колона, защото само един тип на командата филтър е достъпен за всяка колона. Ако има смесване на формати на записване, командата, която се показва, е с формата на записване, който се появява най-често. Например, ако колоната съдържа три стойности, записани като число, и четири като текст, командата за филтър, която се показва, е Текстови филтри. За повече информация вижте помощта за Microsoft Office Excel 2007.

Може да има повече филтрирани редове, отколкото е ограничението на максималния брой редове, които се показват.    Ако броят редове, които отговарят на филтъра, надхвърля максималния броя редове, показани в Microsoft Office Excel Web Access, тогава Microsoft Office Excel Web Access показва първото множество филтрирани редове до текущия максимален брой. За да видите всички филтрирани редове може би трябва да преминете към следващата област на превъртане. Можете да видите всички редове, които са върнати от този филтър в една област на превъртане, като увеличите броя редове, които се показват в Excel Web Access. За повече информация вижте Свойства по избор на уеб компоненти на Excel Web Access.

Непечатаемите знаци могат да попречат на филтрирането.    Excel Web Access не може да съдържа данни на филтъра в колона, която съдържа знаци с ANSI стойност от 0 до 32, които са непечатаеми знаци. В работна книга на Excel тези знаци показват правоъгълник като контейнерен знак. За да се филтрират данни, авторът на работна книга трябва да премахне тези непечатаеми знаци или да ги замести с печатаем знак. За повече информация вижте помощта за Microsoft Office Excel 2007.

Изчисляеми членове в отчети с обобщени таблици    Не можете да прилагате филтър, който комбинира изчисляем член (показан в син цвят) с друг елемент, включително други изчисляеми членове. Променете филтъра така, че да се избира само един изчисляем член, а ако изберете два или повече елемента, премахнете изчисляемите членове.

Метаданните на обобщените таблици могат да бъдат невидими     Ако сте автор на работни книги и публикувате работна книга, съдържаща отчет с обобщена таблица OLAP с приложено филтриране, възможно е потребителят да види метаданните на скрито поле. Ако искате да запазите тази информация поверителна, не разрешавайте филтрирането.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×