Филтриране на данни в работна книга в браузъра

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Филтрирането на данни е бърз и лесен начин да създадете подмножество от данни в диапазон от клетки или в колона на таблица. Филтрираните данни показват само редовете, които отговарят на критерии от вас условия и скрива редовете, които не искате да покажете. Можете също да филтрирате по повече от една колона. Филтри са добавка. Всеки допълнителен филтър, които прилагате работи само подмножеството от данни, получени с текущия филтър и следователно допълнително намалява подмножеството от данни. По този начин можете да първо да филтрирате данни от 2008 година и след това данни от Франция. Получената информация ще съдържат само данните, които приложени към Франция през 2008 г.

Можете да филтрирате по списък със стойности или по критерии.

Какво искате да направите?

Филтриране на текст

Филтриране на числа

Филтриране на дати или часове

Филтър за първите или последните числа

Изчистване на филтър за колона

Научете повече за вероятни проблеми с филтрирането на данни

Филтриране на текст

 1. Намиране на колона, която съдържа буквено-цифрови данни.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Направете едно от следните неща:

  Избиране от списък с текстови стойности   

  1. Щракнете върху Филтриране.

  2. В списъка с текстови стойности изберете или изчистете една или повече текстови стойности, по които да се филтрира.

   Списъкът с текстови стойности може да бъде до 1000 елемента. Ако списъкът е голям, изчистете (Избери всички) в горната част, а след това изберете конкретната текстова стойност, по която да се филтрира.

   Създаване на критерии   

  3. Посочете Текстови филтри и след това щракнете върху една от командите на оператор за сравнение или щракнете върху Потребителски филтър.

   Например, за да филтрирате по текст, който започва със специфичен знак, изберете Започва с, или да филтрирате по текст, който има специфични знаци някъде в текста, изберете Съдържа.

  4. В диалоговия прозорец Филтър по избор, в полето вдясно въведете текст.

   Например, за да филтрирате по текст, който започва с буквата "J", въведете J, а за да филтрирате по текст, който има "bell" някъде в текста, въведетеbell.

   Ако трябва да намерите текст, който има някои общи знаци, използвайте заместващ символ.

   Следващата таблица описва заместващите символи, които може да използвате като критерии за сравнение за текстови филтри.

Използвайте

За да намерите

? (въпросителен знак)

Произволен единичен знак
Например sm?th намира "smith" и "smyth"

* (звездичка)

Произволен брой знаци
Например *east намира "Northeast" и "Southeast"

~ (тилда), следвана от ?, * или ~

Въпросителен знак, звездичка или тилда
Например fy91~? намира "fy91?"

Най-горе на страницата

Филтриране на числа

 1. Намерете колона, която съдържа цифрови данни.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Направете едно от следните неща:

  Избиране от списък с числа   

  1. Щракнете върху Филтриране.

  2. В списъка с числа изберете или изчистете едно или повече числа, по които да се филтрира.

   Списъкът с числа може да бъде до 1000 елемента. Ако списъкът е голям, изчистете (Избери всички) в горната част, а след това изберете конкретните числа, по които да се филтрира.

   Създаване на критерии   

  3. Посочете Числови филтри и след това щракнете върху една от командите на оператор за сравнение или щракнете върху Потребителски филтър.

   Например, за да филтрирате по долна и горна числова граница, изберете Между.

  4. В диалоговия прозорец Автофилтър по избор, в полето или полетата вдясно въведете число или числа.

   Например, за да филтрирате по по-малко число от "25" и по-голямо число от "50", въведете 25 и 50.

Най-горе на страницата

Филтриране на дати или часове

 1. Намерете колона, която съдържа дати или часове.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Направете едно от следните неща:

  Избиране от списък с дати или часове   

  1. Щракнете върху Филтриране.

  2. В списъка с дати или часове изберете или изчистете една или повече дати или часове, по които да се филтрира.

   По подразбиране процесът на филтриране групира всички дати в диапазона в йерархия от години, месеци и дни. Когато изберете или изчистите ниво в йерархията, филтърът автоматично избира или изчиства всички дати, които са вложени под това ниво. Ако например изберете "2006", уеб визуализаторът показва месеците под "2006" и след това показва списък на дните под името на всеки месец.

   Списъкът със стойности може да бъде до 1000 елемента. Ако списъкът със стойности е голям, изчистете (Избиране на всички) в горната част и след това изберете конкретните стойности, по които искате да се филтрира.

   Създаване на критерии   

  3. Посочете Филтри за дата и след това направете едно от следните неща:

   Общ филтър   

   Общ филтър е един въз основа на оператор за сравнение. За да използвате общ филтър, изпълнете следната процедура:

   1. Щракнете върху една от командите за оператори за сравнение (Равно на, Пред, След или Между) или щракнете върху Филтър по избор.

   2. В диалоговия прозорец на Филтър по избор, в полето вдясно въведете дата или час.

    Например, за да филтрирате по долна и горна дата или час, изберете Между.

   3. В диалоговия прозорец Филтър по избор, в полето или полетата вдясно въведете дата или час.

    Например за да филтрирате по най-ранна дата "1.3.2006" и най-късна дата "1.6.2006", въведете 1.3.2006 и 1.6.2006.

    Динамичен филтър   

    Динамичният филтър е филтър, при който критериите може да се променят, когато приложите филтъра отново. За да използвате динамичен филтър, щракнете върху една от предварително зададените команди за дата.

    Например в менюто Всички дати в периода, за да филтрирате всички дати по текущата дата, изберете Днес, или за да филтрирате всички дати по следващия месец, изберете Следващия месец.

    Забележки: .

    • Командите под менюто Всички дати в периода, като Януари или Тримесечие 2, филтрират по период, независимо от годината. Това може да бъде полезно, например за сравняване на продажбите за един и същ период през няколко години.

    • Опциите на филтъра Тази година и За годината до днес обработват бъдещи дати по различен начин. Тази година може да връща бъдещи дати за текущата година, докато За годината до днес връща само дати до и включително текущата дата.

Най-горе на страницата

Филтриране за най-големи или най-малки числа

 1. Намерете колона, която съдържа цифрови данни.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Посочете Филтри на числа, а след това изберете Първите 10.

 4. В диалоговия прозорец Филтър на първите 10, изпълнете едно от следните неща.

  1. В полето отляво щракнете върху отгоре или отдолу. Филтъра определя отгоре и отдолу стойности на базата на първоначалния диапазон от клетки. Не използвайте филтрираното подмножество от данни.

  2. В полето в средата въведете число от 1 до 255 за Елементи или 0,00 до 100,00 за Процент.

  3. В полето отдясно направете едно от следните неща:

   • За да филтрирате по число, щракнете върху Елементи.

   • За да филтрирате по проценти, щракнете върху Процент.

Най-горе на страницата

Изчистване на филтър за колона

 • За да се изчисти филтър за колона, щракнете върху бутона "Филтриране" икона на приложен филтър в заглавието на колоната, а след това щракнете върху Изчисти филтъра от <Име>.

Най-горе на страницата

Научете повече за възможните проблеми с филтриране на данни

По-долу са описани проблеми, за които трябва да знаете, защото те или ограничават филтрирането, или му пречат.

Избягвайте смесването на формати за съхранение    За най-добри резултати авторът на работната книга не трябва да смесват формати, като например текст и число или число и дата, в същата колона, защото само един тип на командата филтър е достъпен за всяка колона. Ако има смесени формати, диалоговия прозорец филтър показва формата, който се появява най-често. Например ако колоната съдържа три стойности, съхранени като числа и четири като текст, процеса на филтър показва текстови филтри.

Може да има по-филтрираните редове от границата на максималния брой редове, които показват    Ако броя на редовете, които отговарят на филтъра надвишава максималния брой редове, които се показват в работната книга и след това уеб базирана viewer показва първия набор от филтрираните редове нагоре до текущия максимален брой. За да видите всички филтрирани редове, може да се наложи да преминете към следващата област на превъртане. Ако работната книга е в уеб компонента Excel Web Access, може да е възможно да увеличите броя на редовете, който се показва на уеб частта.

Които не се отпечатват знаци може да пречат на филтрирането    Уеб базирана viewer не може да филтрирате данни в колона, която съдържа знаци с ANSI стойност от 0 до 32, които са непечатаеми знаци. В работна книга на Excel тези знаци показват правоъгълник като знак за контейнер. За да филтрирате данни, авторът на работната книга трябва да премахне тези непечатаеми знаци или да ги замени с печатаем знак.

Изчисляемите членове в отчети с обобщени таблици    Не можете да приложите филтър, който комбинира изчисляем член (показан в син цвят) с друг елемент, включително други изчисляеми членове. За да използвате филтър с изчисляем член, се уверете, че сте избрали само един изчисляем член. Ако изберете два или повече елемента, премахнете всички изчисляеми членове.

Метаданните на обобщените таблици могат да бъдат невидими     Ако сте автор на работни книги и публикувате работна книга, съдържаща отчет с обобщена таблица OLAP с приложено филтриране, възможно е потребителят да види метаданните на скрито поле. Ако искате да запазите тази информация поверителна, не разрешавайте филтрирането.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×