Обобщени таблици

Филтриране на данни в обобщена таблица

Филтриране на данни в обобщена таблица

За да се съсредоточите над малка част от голямо количество данни на обобщената таблица, можете да филтрирате данните. Това може да се направи по няколко начина. Започнете с вмъкване на един или няколко сегментатора като бърз и ефективен начин за филтриране на данните. Сегментаторите имат бутони, върху които можете да щракнете, за да филтрирате данните, и те остават видими заедно с данните, така че винаги знаете кои полета са показани или скрити във филтрираната обобщена таблица.

Избори на сегментатор с осветен бутон за избор на няколко

Съвет: Сега в Excel 2016 можете да изберете няколко сегментатора, като щракнете върху бутона на етикета, както е показано по-горе.

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица, за да се покажеИнструменти за обобщена таблица в лентата.

  Лентата с инструменти за обобщена таблица с раздели "Анализиране" и "Проектиране"

 2. Ако използвате Excel 2016 или 2013, щракнете върху Анализиране > Вмъкване на сегментатор.

  бутонът "вмъкване на сегментатор" в раздела "анализиране"

  Ако използвате Excel 2010 или 2007, щракнете върху Опции > Вмъкване на сегментатор > Вмъкване на сегментатор.

  изображение на лентата на excel
 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на сегментатори отметнете квадратчетата на полетата, за които искате да създадете сегментатори.

 4. Щракнете върху OK.

  Показва се сегментатор за всяко поле, за което сте поставили отметка в диалоговия прозорец Вмъкване на сегментатори.

 5. Във всеки сегментатор щракнете върху елементите, които искате да покажете в обобщената таблица.

  За да изберете повече от един елемент, задръжте натиснат клавиша Ctrl, след което изберете елементите, които искате да покажете.

Съвет:  За да промените начина, по който изглежда сегментаторът, щракнете върху сегментатора, за да се покаже Инструменти за сегментатор в лентата, и след това приложете стил на сегментатор или променете настройките в раздела Опции.

Други начини за филтриране на данни на обобщена таблица

Можете да използвате всяка от следващите функции за филтриране вместо или в допълнение към използването на сегментатори, за да покажете точните данни, които искате да анализирате.

Ръчно филтриране на данни

Използване на филтър за отчети за филтриране на елементи

Показване само на конкретен текст, стойности или дати

Показване на първите или последните 10 елемента

Филтриране по селекция за показване или скриване само на избрани елементи

Включване или изключване на опциите за филтриране

Ръчно филтриране на данни

 1. В обобщената таблица щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране при Етикети на редове или Етикети на колони.

  филтър "етикети на редове"

 2. В списъка с етикети на редове или колони премахнете отметката от полето (Избери всички) в горния край на списъка и след това щракнете върху полетата на елементите, които искате да покажете в обобщената таблица.

  полето "избери всички" в галерията "филтър"

  За да видите още елементи в списъка, плъзнете манипулатора в долния десен ъгъл на галерията с филтри, за да я увеличите.

 3. Щракнете върху OK.

  Стрелката за филтриране се променя в тази икона икона на приложен филтър , за да посочи, че е приложен филтър. Щракнете върху нея, за да промените или изчистите филтъра, като щракнете върху Изчисти филтъра от <име на полето>.

  За да премахнете цялото филтриране наведнъж, вижте следните:

  • В 2016 или 2013: Щракнете накъде в обобщената таблица и после щракнете върху Анализиране > Изчистване > Изчисти филтрите.

  • В 2010 или 2007: Щракнете накъде в обобщената таблица и после щракнете върху Опции > Изчистване > Изчисти филтрите.

  бутонът "изчистване" в раздела "анализиране"

Използване на филтър за отчети за филтриране на елементи

Забележка: Филтърът за отчети е обозначен като Филтри в екрана "Полета на обобщената таблица" в Excel 2016 и Excel 2013. Вижте екранните снимки по-долу:

Област "Филтри" в екрана за полета на обобщена таблица
Екран "Полета на обобщената таблица" в Excel 2016
Филтър за отчети в екрана на списъка с полета на обобщена таблица
Екран "Списък с полета на обобщената таблица" в Excel 2010

С помощта на филтъра за отчети можете бързо да покажете различен набор от стойности в обобщената таблица. Елементите, които изберете във филтъра, се показват в обобщената таблица, а елементите, които не са избрани, ще бъдат скрити. Ако искате да покажете страниците на филтъра (набор от стойности, които отговарят на избраните елементи във филтъра за отчети) на отделни работни листове, можете да зададете тази опция.

Добавяне на филтър за отчети

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица.

  Показва се екранът Списък с полета на обобщената таблица.

 2. В Списък с полета на обобщената таблица щракнете върху полето в област и изберете Преминаване към филтър за отчети.

  Преместване във филтъра за отчети

Можете да повторите тази стъпка, за да създадете повече от един филтър за отчети. Филтрите за отчети се показват над обобщената таблица за лесен достъп.

 1. За да промените реда на полетата в областта Филтър за отчети, плъзнете полетата до желаната позиция. Редът на филтрите във филтъра за отчети ще се отрази в обобщената таблица.

Показване на филтри за отчети в редове или колони

 1. Щракнете върху обобщената таблица или свързаната обобщена таблица на обобщена диаграма.

 2. Щракнете с десния бутон някъде в обобщената таблица и след това щракнете върху Опции за обобщена таблица.

 3. В раздела Оформление и форматиране задайте следните опции:

 4. Под Оформление в списъчното поле Покажи полетата в областта за филтри на отчета направете едно от следните неща:

  • За да покажете филтрите за отчети в колони от ляво надясно, изберете По хоризонтала, а след това надолу.

  • За да покажете филтрите за отчети в редове от горе надолу, изберете Надолу, а след това по хоризонтала.

 5. В Полета на филтъра за отчет за всяка колона или Полета на филтъра за отчет за всеки ред въведете или изберете броя на полета, които да се показват, преди да се мине към друга колона или ред на базата на настройката на Покажи полетата в областта за филтри на отчета.

Избиране на елементи във филтър за отчети

 1. В обобщената таблица щракнете върху падащата стрелка до филтъра за отчети.

  Щракнете върху стрелката надолу до "Всички"
 2. За да покажете квадратче за отметка за всички елементи, така че да можете да ги изчистите или да ги изберете, ако е необходимо, изберете квадратчето за отметка Избор на няколко елемента.

  Избор на няколко елемента
 3. Сега можете да изберете квадратчетата за отметка до елементите, които искате да покажете в отчета. За да изберете всички елементи, щракнете върху квадратчето за отметка до (Всички).

 4. Щракнете върху OK. За да бъде активиран този бутон, трябва да е избрано поне едно квадратче за отметка.

  Филтърът за отчети сега показва филтрираните елементи.

  Филтрирани елементи въз основа на стойността на филтъра във филтъра за отчети

Забележка: Ако използвате OLAP източник на данни на Microsoft SQL Server Analysis Services (версия 2005 или по-нова версия), можете да изберете изчисляем член само ако е единичен елемент – не можете да изберете няколко елемента, когато един или повече от тези елементи са изчисляеми членове.

Показване на страниците на филтъра за отчети на отделни работни листове

 1. Щракнете на произволно място в обобщената таблица (или свързаната обобщена таблица на обобщена диаграма), който има един или повече филтри за отчети.

 2. Ако използвате Excel 2016 или 2013, щракнете върху раздела Анализиране, в групата Обобщена таблица щракнете върху стрелката до Опции и след това върху Показване на страници от филтър за отчет.

  Опция "Показване на страници от филтър за отчет"

  Ако използвате Excel 2010 или 2007, щракнете върху раздела Опции, в групата Обобщена таблица щракнете върху стрелката до Опции и след това върху Показване на страници от филтър за отчет.

  Група "Обобщена таблица" в раздела "Опции" под "Инструменти за обобщена таблица"

 3. В диалоговия прозорец Показване на страници от филтър за отчет изберете поле на филтъра за отчети и след това щракнете върху OK.

Показване само на конкретен текст, стойности или дати

 1. В обобщената таблица щракнете с десния бутон върху някакъв текст, стойност или етикет на поле за дата, след което щракнете върху Филтри по етикети, Филтри на стойност или Филтри по дата.

 2. Щракнете върху желаната командата на оператор за сравнение.

  Например, за да филтрирате по текст, който започва с даден знак, изберете Започва с, а за да филтрирате по текст, който има определени знаци някъде в текста, изберете Съдържа.

  Забележка: Филтри по етикети не е достъпно, когато полетата за етикет на ред или етикет на колона нямат базирани на текст етикети.

 3. Направете едно от следните неща:

  • В диалоговия прозорец Филтър за етикет <име на полето>въведете текста, по който искате да филтрирате.

   Например, за да филтрирате по текст, който започва с буквата "Й", въведете Й, а за да филтрирате по текст, който има "звънец" някъде в текста, въведете звънец.

   Ако обобщената таблица е базирана на източник на данни, който не е OLAP, можете да използвате следните заместващи знаци, за да намерите данни, които имат определени знаци.

Използвайте

За да намерите

? (въпросителен знак)

Произволен единичен знак
. Например б?т намира "бит" и "бут"

* (звездичка)

Произволен брой знаци
. Например *рок намира "Срок" и "Барок"

~ (тилда), следвана от ?, * или ~

Въпросителен знак, звездичка или тилда
. Например фг06~? намира "фг06?"

 • В диалоговия прозорец Филтър за стойност <име на полето> въведете стойностите, по които искате да филтрирате.

 • В диалоговия прозорец Филтър за дата <име на полето> въведете датите, по които искате да филтрирате.

  Ако обобщената таблица се базира на OLAP източник на данни, филтрите на дати изискват OLAP йерархията на полетата на куба като тип на данните за часове. Ако датата е въведена като текст в текстово поле, филтърът за дати не се вижда.

Съвет: За да премахнете филтър за етикет, дата или стойност, щракнете върху стрелката икона на приложен филтър в етикета на ред или колона, щракнете върху Филтър за етикет, Филтър на дата или Филтър на стойности и след това щракнете върху Изчисти филтъра.

Показване на първите или последните 10 елемента

Можете също да приложите филтри, за да покажете първите или последните 10 стойности или данни, които удовлетворяват определени условия.

 1. В обобщената таблица щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране при Етикети на редове или Етикети на колони, щракнете върху Филтри на стойност, след което щракнете върху Първите 10.

 2. В диалоговия прозорец Филтър за първите 10 <име на полето> направете следното.

  1. В първото поле щракнете върху Отгоре или Отдолу.

  2. Във второто поле въведете число.

  3. В третото поле изберете опцията, по която искате да филтрирате.

   • За да филтрирате по брой елементи, изберете Елементи.

   • За да филтрирате по проценти, изберете Процент.

   • За да филтрирате по сума, изберете Сума.

  4. В четвъртото поле изберете желаното поле.

Филтриране по селекция за показване или скриване само на избрани елементи

 1. В обобщената таблица изберете един или повече елементи в полето, което искате да филтрирате по селекция.

  Можете да направите несвързани селекция, като задържите натиснат клавиша CTRL, когато избирате елементите.

 2. Щракнете с десния бутон върху елемент в селекцията и след това щракнете върху Филтър.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да покажете избраните елементи, щракнете върху Запази само избраните елементи.

  • За да скриете избраните елементи, щракнете върху Скрий избраните елементи.

   Съвет:  Можете да показвате скритите елементи отново, като премахнете филтъра. Щракнете с десния бутон върху друг елемент в същото поле, щракнете върху Филтър и след това щракнете върху Изчисти филтъра.

Включване или изключване на опциите за филтриране

Ако искате да приложите няколко филтъра за поле или не искате да показвате бутони за филтър в обобщената таблица, ето как можете да включите или изключите тези и други опции за филтриране.

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица, за да се покажеИнструменти за обобщена таблица в лентата.

  Лентата с инструменти за обобщена таблица с раздели "Анализиране" и "Проектиране"

 2. В раздела Опции, в групата Обобщена таблица щракнете върху Опции.

  Бутонът "Опции" в раздела "Анализиране"

 3. В диалоговия прозорец Опции за обобщена таблица щракнете върху раздела Общи суми и филтри.

 4. Под Филтри направете едно от следните неща:

  • За да използвате или да не използвате няколко филтъра за поле, отметнете или изчистете квадратчето Разреши няколко филтъра за поле.

  • За да включите или изключите филтрирани елементи в общи суми, отметнете или изчистете квадратчето Включвай филтрираните елементи в сумите и след това отметнете или изчистете квадратчето Отбелязвай общите суми със *. Ако е избрано, в общите суми се показва индикатор звездичка (*) извън полетата, които имат изключено показване на общите суми. Тази опция е достъпна само в обобщени таблици, които са свързани с OLAP източник на данни, който поддържа езика за изрази MDX. Тя засяга всички полета в обобщената таблица.

  • За да включите или изключите филтрирани елементи в общите суми за именувани набори, отметнете или изчистете квадратчето Включвай филтрираните елементи в набора на общите суми. Тази опция е налична само в обобщени таблици, които са свързани с OLAP източник на данни.

  • За да включите или изключите филтрирани елементи в междинните суми, отметнете или изчистете квадратчето Включвай в междинните суми филтрираните елементи на страницата.

 5. За да покажете или скриете надписи на полетата и падащи менюта на филтри, щракнете върху раздела Показване и след това отметнете или изчистете квадратчето Показвай надписите на полетата и падащите менюта на филтрите.

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица, за да покажете разделите за обобщена таблица (Анализиране на обобщена таблица и Проектиране) в лентата.

 2. Щракнете върху Анализиране на обобщена таблица > Вмъкване на сегментатор.

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на сегментатори отметнете квадратчетата на полетата, за които искате да създадете сегментатори.

 4. Щракнете върху OK.

  Показва се сегментатор за всяко поле, за което сте поставили отметка в диалоговия прозорец Вмъкване на сегментатори.

 5. Във всеки сегментатор щракнете върху елементите, които искате да покажете в обобщената таблица.

Съвет:  За да промените начина, по който изглежда сегментаторът, щракнете върху него, за да покажете раздела Сегментатор в лентата. Можете да приложите стил на сегментатор или да промените настройките с различните опции в раздела.

Други начини за филтриране на данни на обобщена таблица

Можете да използвате всяка от следващите функции за филтриране вместо или в допълнение към използването на сегментатори, за да покажете точните данни, които искате да анализирате.

Ръчно филтриране на данни

Използване на филтър за отчети за филтриране на елементи

Показване на първите или последните 10 елемента

Филтриране по селекция за показване или скриване само на избрани елементи

Включване или изключване на опциите за филтриране

Ръчно филтриране на данни

 1. В обобщената таблица щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране при Етикети на редове или Етикети на колони.

 2. В списъка с етикети на редове или колони премахнете отметката от полето (Избери всички) в горния край на списъка и след това щракнете върху полетата на елементите, които искате да покажете в обобщената таблица.

 3. Стрелката за филтриране се променя в тази икона икона на приложен филтър , за да посочи, че е приложен филтър. Щракнете върху нея, за да промените или изчистите филтъра, като щракнете върху Изчисти филтъра от <име на полето>.

  За да премахнете всички филтри наведнъж, щракнете върху раздела Анализиране на обобщена таблица > Изчистване > Изчисти филтрите.

Използване на филтър за отчети за филтриране на елементи

С помощта на филтъра за отчети можете бързо да покажете различен набор от стойности в обобщената таблица. Елементите, които изберете във филтъра, се показват в обобщената таблица, а елементите, които не са избрани, ще бъдат скрити. Ако искате да покажете страниците на филтъра (набор от стойности, които отговарят на избраните елементи във филтъра за отчети) на отделни работни листове, можете да зададете тази опция.

Добавяне на филтър за отчети

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица.

  Показва се екранът Полета на обобщената таблица.

 2. В Списък с полета на обобщената таблица щракнете върху полето в област и изберете Преместване във филтъра за отчети.

Можете да повторите тази стъпка, за да създадете повече от един филтър за отчети. Филтрите за отчети се показват над обобщената таблица за лесен достъп.

 • За да промените реда на полетата, в областта Филтри можете или да плъзнете полетата в желаната позиция, или да щракнете двукратно върху поле и да изберете Премести нагоре или Премести надолу. Редът на филтрите за отчети ще бъде отразен по съответния начин в обобщената таблица.

Показване на филтри за отчети в редове или колони

 1. Щракнете върху обобщената таблица или свързаната обобщена таблица на обобщена диаграма.

 2. Щракнете с десния бутон някъде в обобщената таблица и след това щракнете върху Опции за обобщена таблица.

 3. В раздела Оформление задайте следните опции:

  1. В областта Филтър за отчети, в списъчното поле Подреждане на полетата направете едно от следните неща:

   • За да покажете филтрите за отчети в редове от горе надолу, изберете Надолу, а след това по хоризонтала.

   • За да покажете филтрите за отчети в колони от ляво надясно, изберете По хоризонтала, а след това надолу.

  2. Във Филтриране на полетата по колона въведете или изберете броя на полетата за показване преди преминаване към друга колона или ред (въз основа на настройката Подреждане на полетата, която зададохте в предишната стъпка).

Избиране на елементи във филтър за отчети

 1. В обобщената таблица щракнете върху падащата стрелка до филтъра за отчети.

 2. Поставете отметки в квадратчетата до елементите, които искате да покажете в отчета. За да изберете всички елементи, щракнете върху квадратчето за отметка до (Избери всички).

  Филтърът за отчети сега показва филтрираните елементи.

Показване на страниците на филтъра за отчети на отделни работни листове

 1. Щракнете на произволно място в обобщената таблица (или свързаната обобщена таблица на обобщена диаграма), който има един или повече филтри за отчети.

 2. Щракнете върху Анализиране на обобщена таблица (в лентата) > Опции > Показване на страници от филтър за отчет.

 3. В диалоговия прозорец Показване на страници от филтър за отчет изберете поле на филтъра за отчети и след това щракнете върху OK.

Показване на първите или последните 10 елемента

Можете също да приложите филтри, за да покажете първите или последните 10 стойности или данни, които удовлетворяват определени условия.

 1. В обобщената таблица щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране до Етикети на редове или Етикети на колони.

 2. Щракнете с десния бутон върху елемент в селекцията и след това щракнете върху Филтър > Първите 10 или Последните 10.

 3. В първото поле въведете число.

 4. Във второто поле изберете опцията, по която искате да филтрирате. Налични са следните опции:

  • За да филтрирате по брой елементи, изберете Елементи.

  • За да филтрирате по проценти, изберете Процент.

  • За да филтрирате по сума, изберете Сума.

 5. В полето за търсене можете да потърсите конкретна стойност, ако желаете.

Филтриране по селекция за показване или скриване само на избрани елементи

 1. В обобщената таблица изберете един или повече елементи в полето, което искате да филтрирате по селекция.

 2. Щракнете с десния бутон върху елемент в селекцията и след това щракнете върху Филтър.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да покажете избраните елементи, щракнете върху Запази само избраните елементи.

  • За да скриете избраните елементи, щракнете върху Скрий избраните елементи.

   Съвет:  Можете да показвате скритите елементи отново, като премахнете филтъра. Щракнете с десния бутон върху друг елемент в същото поле, щракнете върху Филтър и след това щракнете върху Изчисти филтъра.

Включване или изключване на опциите за филтриране

Ако искате да приложите няколко филтъра за поле или не искате да показвате бутони за филтър в обобщената таблица, ето как можете да включите или изключите тези и други опции за филтриране.

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица, за да покажете разделите за обобщена таблица в лентата.

 2. В раздела Анализиране на обобщена таблица щракнете върху Опции.

  1. В диалоговия прозорец Опции за обобщена таблица щракнете върху раздела Оформление.

  2. В областта Оформление отметнете или изчистете отметката от полето Разреши няколко филтъра за поле според нуждите ви.

  3. Щракнете върху раздела Показване и след това отметнете или изчистете отметката от квадратчето Показвай надписите и филтрите на полетата, за да покажете или скриете падащите менюта за надписи и филтри на полетата.

Можете да разглеждате и взаимодействате с обобщени таблици в Excel Online, което включва ръчно филтриране и използване на сегментатори, които са създадени в настолното приложение Excel, за да филтрирате данни. В Excel Online няма да можете да създавате нови сегментатори.

За да филтрирате данни от обобщена таблица, направете едно от следните неща:

 • За да приложите ръчен филтър, щракнете върху стрелката в Етикети на редове или Етикети на колони, а след това изберете желаните опции на филтриране.

опции на филтриране за данни от обобщена таблица

 • Ако във вашата обобщена таблица има сегментатори, просто щракнете върху елементите, които искате да покажете във всеки сегментатор.

сегментатор с избрани елементи

Ако имате настолното приложение Excel, можете да използвате бутона Отвори в Excel, за да отворите работната книга, и в нея приложете допълнителни филтри или създайте нови сегментатори за своите данни от обобщена таблица. Ето как:

Щракнете върху Отвори в Excel и филтрирайте данните в обобщената таблица.

Бутон "Редактиране в Excel"

За новини относно последните актуализации на Excel Online посетете блога на Microsoft Excel.

За пълния пакет с приложения и услуги на Office го изпробвайте или закупете от Office.com.

Вж. също

Видео: Филтриране на елементи в обобщена таблица

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в работен лист

Създаване на обобщена таблица за анализиране на външни данни

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в няколко таблици

Сортиране на данни в обобщена таблица

Групиране или разгрупиране на данни в обобщена таблица

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×