Филтриране за уникални стойности или премахване на дублиращи се стойности

Филтриране за уникални стойности или премахване на дублиращи се стойности

В Excel има няколко начина за филтриране на уникални стойности и за премахване на повтарящи се стойности:

 • За да филтрирате за уникални стойности, използвайте командата Разширени, в групата Сортиране и филтриране, в раздела Данни.

 • За да премахнете повтарящи се стойности, използвайте командата Премахване на повторения, в групата Инструменти за данни, в раздела Данни.

 • За да осветите уникални или повтарящи се стойности, използвайте командата Условно форматиране, в групата Стил, в раздела Начало.

Какво искате да направите?

Научаване за филтрирането за уникални стойности или премахването на повтарящи се стойности

Филтриране за уникални стойности

Премахване на дублиращи се стойности

Условно форматиране на уникални или повтарящи се стойности

Научаване за филтрирането за уникални стойности или премахването на повтарящи се стойности

Филтрирането за уникални стойности и премахването на дублиращи се стойности са две тясно свързани задачи, тъй като показваните резултати са еднакви – списък с уникални стойности. Разликата обаче е важна: Когато филтрирате за уникални стойности, вие временно скривате дублиращите се стойности, но когато премахвате дублиращи се стойности, вие ги изтривате завинаги.

Дублиращата се стойност е такава, за която всички стойности в реда са точни съвпадения с всички стойности в друг ред. Дублиращите се стойности се определят от показваната в клетката стойност, а не непременно от съхранената в клетката стойност. Например ако имате една и съща стойност за дата в различни клетки и едната е форматирана като "8.3.2006", а другата като "8 март 2006", стойностите са уникални.

Добра идея е първо да филтрирате или да извършите условно форматиране на уникални стойности, за да се уверите, че резултатите са тези които искате, преди да премахнете дублиращите се стойности.

Най-горе на страницата

Филтриране за уникални стойности

 1. Изберете диапазона от клетки или се уверете, че активната клетка е в таблица.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

 3. Направете едно от следните неща в диалоговия прозорец Допълнителен филтър:

  1. Щракнете върху Филтрирай списъка на място, за да филтрирате на място диапазон от клетки или таблица.

  2. За да копирате резултатите от филтрирането на друго място, направете следното:

   1. Щракнете върху Копирай на друго място.

   2. Въведете препратка към клетка в полето Копирай в.

    Може също да щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон , за да скриете временно диалоговия прозорец, да изберете клетка в работния лист, а след това да натиснете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 4. Отметнете квадратчето Само уникалните записи и щракнете върху OK.

  Уникалните стойности от избрания диапазон се копират в новото местоположение.

Най-горе на страницата

Премахване на дублиращи се стойности

Когато премахвате дублиращи се стойности, засягат се само стойностите в диапазона от клетки или в таблицата. Всички други стойности извън диапазона от клетки или таблицата не се променят или преместват.

Добра идея е да копирате първоначалния диапазон от клетки или таблицата в друг работен лист или работна книга, преди да премахнете дублиращите се стойности, тъй като изтривате данни завинаги.

 1. Изберете диапазона от клетки или се уверете, че активната клетка е в таблица.

 2. В раздела Данни, в групата Инструменти за данни щракнете върху Премахване на дубликати.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • Изберете една или повече колони под Колони.

  • За да изберете бързо всички колони, щракнете върху Избери всички.

  • За да освободите бързо всички колони, щракнете върху Отмени всички.

   Ако диапазонът от клетки или таблицата съдържа много колони и искате да изберете само малко от тях, можете да сметнете за по-лесно да щракнете върху Отмени всички, а след това да изберете тези колони под Колони.

 4. Щракнете върху OK.

  Появява се съобщение, посочващо колко дублиращи се стойности са премахнати и колко уникални стойности остават или евентуално, че не няма дублиращи се стойности за премахване.

 5. Щракнете върху OK.

Проблем: Имам проблеми с премахването на повтарящи се стойности от данни, които са структурирани или имат междинни суми.

Не можете да премахвате повтарящи се стойности от данни, които са структурирани или имат междинни суми. За да премахнете повтарящите се стойности, трябва да премахнете както структурирането, така и междинните суми. За повече информация вижте Структуриране на списък с данни в работен лист и Премахване на междинни суми.

Най-горе на страницата

Условно форматиране на уникални или повтарящи се стойности

Забележка: Не можете да форматирате условно полета в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица по уникални или повтарящи се стойности.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Осветяване на клетки.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Изберете Дублиращи се стойности.

 4. Въведете стойностите, които искате да използвате, а след това изберете формата.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правила.

  Показва се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило.

   Показва се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист или таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило.

    Показва се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране само на уникални или дублиращи се стойности.

 5. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Форматирай всички изберете уникални или дублиращи се.

 6. Щракнете върху Формат, за да се покаже диалоговият прозорец Форматиране на клетки.

 7. Изберете форматирането на число, шрифт, граници или запълване, което искате да приложите, когато стойността на клетката отговаря на условието, а след това щракнете върху OK.

  Можете да изберете повече от един формат. Форматите, които избирате, се показват в полето Визуализация.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×