Преминаване към основното съдържание

Филтриране в Power View

Филтрите премахват всички данни, освен тези, които ви интересуват. В Power View има няколко типа филтри: Филтри от екран за филтриране, кръстосани филтри и сегментатори. Сегментаторите в Power View се разглеждат в отделна тема.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

В тази статия

Създаване на филтър с помощта на областта за филтри

По какво се различават филтрите за изглед и визуализация

Филтри за изглед

Филтри за визуализация

Основни и разширени филтри

Търсене във филтри

Поведение на филтър в записан файл на Power View

Кръстосани филтри

Вж. също

Създаване на филтър с помощта на областта за филтри

Power View има област за филтри с основни и разширени филтри за целия изглед и за отделните визуализации. Подобно на сегментаторите, филтрите в областта за филтри се записват с отчета и засягат само един лист или изглед, а не цялата работна книга или отчет. За разлика от сегментаторите, тези филтри са в своя собствена област, а не в работния лист или в самия изглед, така че не заемат място в проектното пространство на отчета.

 1. За да видите областта за филтри, задръжте над дадена визуализация и щракнете върху иконата Покажи филтри в горния й десен ъгъл.

  Появява се областта за филтри, която показва полетата и мерките за визуализацията.

  Съвет:  Не може да създавате филтър за сегментатори или за визуализации на плочки.

 2. В Excel, в раздела Power View > Област за филтри.

  В Power View в SharePoint, в раздела Начало > Област за филтри.

 3. В областта за филтри:

  • За да зададете филтри за целия лист или изглед, изберете Изглед.

  • За да зададете филтри за конкретна визуализация, щракнете върху Диаграма (или Таблица или друг тип визуализация).

 4. Плъзнете полета от списъка с полета в областта за филтри.

  Или щракнете върху стрелката до поле от списъка с полета и след това щракнете върху Добави към филтъра.

 5. Задаване на стойности на филтър За подробности вж. Основни и разширени филтри.

Забележки: 

 • Когато преглеждате работна книга на Excel в браузъра в Excel Services или показвате Power View в SharePoint в режим "Изнесено четене" и "Цял екран", ако областта за филтри се вижда в режим на проектиране, вие и наблюдателите на вашия отчет може да преглеждате и да си взаимодействате с филтрите от областта за филтри.

 • Ако зададете филтър от областта за филтри, той ще продължи да филтрира отчета, дори и след като затворите областта за филтри.

 • Не може да филтрирате по поле изображение.

 • За да скриете областта за филтри, щракнете в празно място на платното и щракнете върху бутона "Област за филтри".

По какво се различават филтрите за изглед и визуализация

Филтрите за целия лист или изглед коренно се различават от филтрите за отделни визуализации.

Филтрите на ниво лист или изглед    се прилагат на ниво най-подробни данни, като филтрирането се извършва според стойностите във всяка клетка.

Филтрите за визуализация    се прилагат на ниво агрегиране. Например филтриране на стълбовидна диаграма за продукти, продадени за повече от 1000 лева, означава запазване на продуктите, за които сумата (или друго агрегиране) за всеки стълб от тази диаграма е по-голяма от 1000 лева.

Филтри за изглед

Филтрите на ниво изглед се прилагат към целия лист на Power View. Ако даден файл на Excel съдържа други листове на Power View, те няма да бъдат засегнати от филтрите, които добавям тук. Този филтър се прилага към всички визуализации в изгледа. Ако визуализацията съдържа данни, засегнати от филтъра, тя ще бъде филтрирана, за да се видят тези данни. Ако визуализацията не съдържа данни, засегнати от филтъра, тя няма да бъде засегната.

 1. В екрана за филтри проверете дали е избрано Изглед.

 2. Може да плъзнете в областта за филтри други полета от списъка с полета, дори такива, които не фигурират в изгледа.

  Или да щракнете върху стрелката до поле от раздела с полета от списъка с полета и след това да щракнете върху Добави към филтъра за изглед.

 3. За да изтриете филтър, щракнете върху иконата "X" в областта за филтри. За да изчистите филтър, щракнете върху иконата на гумичка.

Иконите за изтриване и изчистване в областта за филтриране на Power View

Филтри за визуализация

Можете да зададете филтри на ниво визуализация на таблици, матрици, карти и диаграми, но не и на контейнери с плочки или сегментатори. Можете обаче да зададете филтри за таблици, матрици и диаграми, които са в контейнер с плочки.

 1. Можете да видите филтрите за отделна визуализация, като застанете над нейния горен десен ъгъл и след това щракнете върху иконата за филтър. Това отваря областта за филтри, която вече е попълнена с полетата от визуализацията.

  Ако областта за филтри е разгъната, когато изберете визуализация, ще видите типа на визуализацията в сивото заглавие на областта за филтри. Ако например изберете диаграма, в областта за филтри ще видите заглавие Диаграма. Щракнете върху това заглавие, за да видите филтрите за тази диаграма.

 2. Можете да плъзнете в областта за филтри и други полета от списъка с полета, дори и такива, които не фигурират в тази визуализация или някъде в изгледа.

  Или да щракнете върху стрелката до поле от раздела с полета от списъка с полета и след това да щракнете върху Добави към филтъра [за визуализация].

 3. Можете да изтриете филтри, които сте добавили към дадена визуализация, но не можете да изтривате филтри за полета, които са в тази визуализация. Можете обаче да ги изчистите, така че да не оказват влияние.

  За да премахнете филтъра, отворете областта за филтри за тази визуализация и изтрийте филтъра.

Съвет: Ако добавите филтър към поле от дадена визуализация и след това изтриете това поле от визуализацията, този филтър продължава да действа за тази визуализация.

Основни и разширени филтри

За да превключите между основни и разширени филтри, щракнете върху иконата Режим на разширен филтър, първата вдясно от името на полето в областта за филтри.

Иконата за разширен филтър на Power View

Разширен филтър

Това са различни опции за филтриране.

Основен филтър

Разширен филтър

Текстови полета

Квадратчета за отметка, подобни на автофилтрите в Microsoft Excel

Полета със свободна форма, в които да въвеждате стойностите, които това поле съдържа, не съдържа и т.н.

Числови полета

Плъзгач от най-малката до най-голямата стойност в полето.

Полета със свободна форма, в които да въвеждате стойностите, от които това поле е по-голямо, по-малко и т.н.

Забележка: Не може да използвате като филтър изчисляемо поле.

Полета за дата

Плъзгачи или квадратчета за отметка за дата

Полета със свободна форма, в които да въвеждате стойностите, на които това поле е равно, след, преди и т.н.

Съвет: . Числата след стойността във всяко квадратче за отметка показват колко от записите съдържат тази стойност. Ако в дадено поле има над 500 стойности, ще видите съобщение, че не са показани всички елементи.

Търсене във филтри

Ако филтрирате поле, което съдържа дълъг списък със стойности, можете да търсите конкретна стойност.

 • Под името на полето в областта за филтри въведете текста, който да търсите, в полето Търсене, и щракнете върху лупата.

Съвет:  Ако полето не съдържа много стойности, към него няма да има поле Търсене

Можете да търсите стойност в рамките на филтър на ниво визуализация или изглед в текстово поле и след това да изберете дали да филтрирате по нея, или не. Тези части от стойностите в едно поле, които отговарят на текста за търсене, са осветени в списъка с резултатите от търсенето. Търсенето не различава главни и малки букви, така че търсене на "Apple" дава същите резултати както такова на "apple". Търсенето се ограничава до визуализацията или до листа или изгледа, в зависимост от филтъра – не се извършва търсене цялата работна книга или отчет.

Можете да използвате и специални знаци – въпросителен знак (?) и звездичка (*). Въпросителният знак съответства на произволен единичен знак, а звездичката съответства на произволна последователност от знаци. Ако искате да намерите точно въпросителен знак или звездичка, въведете тилда (~) преди знака.

Ако например в списък със страни въведете р?н в полето Търсене се връщат две страни – Франция и Иран. Ако въведете р*н в полето за търсене, се връщат десет страни, включително Германия, Иррландия и Киргизстан.

Забележка:  Ако при търсенето използвате заместващи символи, в списъка с резултати от търсенето съвпадащата част не е осветена.

Най-горе на страницата

Поведение на филтър в записан файл на Power View

Всеки от различните начини, по които може да филтрирате данни във вашия отчет, се държи по различен начин, когато записвате отчет или работна книга:

 • Ако зададете филтър или сегментатор, когато проектирате лист или изглед на Power View в Excel или SharePoint, състоянието на сегментатора или на филтъра се записва във файла.

 • В браузъра в Excel Services за работна книга на Excel или в режим на четене или на цял екран за отчет на Power View в SharePoint не се записват никакви промени, така че ако сте извършили филтриране в тези режими, никоя от тези промени няма да бъде записана.

Най-горе на страницата

Кръстосани филтри

В зависимост от това, коя визуализация е източникът (която извършва филтрирането) и коя визуализация е целта (която се филтрира), целевата визуализация ще бъде филтрирана или осветена. Ако тя е филтрирана, това се нарича 1. кръстосано филтриране.

Диаграмите могат да действат като филтри благодарение на релациите в основополагащия модел. Когато избирате стойности директно от диаграмата, те филтрират другите области от данни в даден изглед. Ако например изберете една колона от стълбовидна диаграма, това автоматично филтрира стойностите в матрицата в изглед за отчет.

Кръстосано филтриране

Колонна диаграма, филтрираща матрица

Използвайте Ctrl + щракване, за да изберете няколко стойности. За да изчистите филтъра, щракнете вътре във филтъра, но не върху стойност.

Кръстосаното филтриране действа и при диаграми с няколко серии. Ако щракнете върху един раздел на стълба в стълбовидна диаграма с наслагване, това ще филтрира до тази конкретна стойност. Ако щракнете върху елемент в легендата, това ще филтрира всички раздели в тази серия.

Изборите за кръстосано филтриране се записват, когато превключвате от един към друг лист или изглед, но не се записват заедно с работната книга или отчета. Когато запишете и по-късно отворите работната книга или отчета, всяка диаграма ще се е върнала в първоначалното си състояние.

Най-горе на страницата

Вж. също

Филтриране и осветяване в Power View

Сегментатори в Power View

Power View: Изследване, визуализиране и представяне на данните ви

Видеоклипове за Power View и Power Pivot

Урок: Анализ на данни от обобщена таблица чрез модел на данни в Excel 2013

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×