Участници в Insider за OneNote: Присъединете се към нас през май за "OneNote предизвикателството"!

Актуализация: 10 май 2017 г.

Това събитие вече е завършило. Благодарим ви, участници в Office Insider и привърженици на OneNote, че се присъединихте към нас за "Превземането на Twitter" и за участието в "Предизвикателството на OneNote"!

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Запазете си датата за "Превземането на Twitter"!

Във вторник, 9 май 2017 г., от 9:00 ч. тихоокеанско време Уилям Деверо от екипа на OneNote превзема официалния акаунт в Twitter на Office Insider за деня. По време на това събитие Уилям ще ви отведе зад кулисите, за да надзърнете в живота на екипа на OneNote. Ако сте участник в Office Insider и получавате компилации за ниво Fast, можете да участвате в съревнованието "OneNote предизвикателство", в което ще имате възможност да спечелите награди, ако първи откриете новите функции в майската актуализация на OneNote за Windows 10.

Събитието Превземането на Twitter е вашият шанс да изпратите въпроси на @OfficeInsider относно OneNote, да споделите вашите идеи, да поговорите в чата за приложението и да откриете нови функции. Тук е Уилям, домакинът на това събитие, за да ви каже повече:

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Следвайте @OfficeInsider в Twitter за новини и актуализации по Insider. По време на "Превземането на Twitter" използвайте хаштага #OneNoteQuest, за да получавате актуализации на живо.

Участвайте в "OneNote предизвикателството"

Следващата актуализация на OneNote за Windows 10, предназначена за участници в ниво Fast на Insider, е голяма. Тя е пълна с нови функции и подобрения, много от които добавихме въз основа на вашата обратна връзка. (За което ви благодарим!) Когато издадем тази актуализация, няма да ви кажем веднага за новите неща. Вместо това организираме съревнованието OneNote предизвикателство, в което можете да спечелите награди, ако първи откриете новите функции.

Ето как функционира "OneNote предизвикателството":

 1. Инсталирайте най-новата актуализация на OneNote за Windows 10, предназначена за участниците в ниво Fast на Insider.

 2. В OneNote щракнете върху или докоснете Настройки > Опции и включете Разрешаване на бета функциите.

 3. Прегледайте приложението за нови функции, добавени след априлската актуализация на функциите.

 4. Когато намерите нова функция, напишете туит @OfficeInsider с името на функцията и версията/компилацията, която сте инсталирали. Включете в туита и хаштаговете #OneNoteQuest и #contest. Първият участник в Insider, който намери и напише туит за нова функция, отговаря на изискванията да спечели награда. (Не сте съвсем сигурни дали функцията е нова? Няма проблем. Публикувайте туит в @OfficeInsider, и Уилям ще ви каже.)

  Забележка: Макар че откриването на нови или актуализирани функции може да ви донесе награди, малките и козметични промени не се броят. Освен това, за да отговаряте на условията за награда, трябва да сте участник в Office Insider, да живеете в САЩ или Канада и да сте навършили 13 години. За пълния списък с правила щракнете върху заглавието Официални правила за съревнованието "OneNote предизвикателство" на Microsoft по-долу.

 5. По време на "Превземането на Twitter" ще обявяваме всички победители в реално време. Следвайте @OfficeInsider и използвайте #OneNoteQuest, за да получите актуализации за съревнованието.

 1. СПОНСОР

  Тези официални правила ("Правила") регулират провеждането на съревнованието "OneNote предизвикателство" на Microsoft ("Съревнование"). Спонсор е Microsoft Corporation ("Спонсор").

 2. ДЕФИНИЦИИ

  В тези правила "Microsoft", "ние", "наш/а/е/и" и "нас" се отнасят за спонсора, а "Вие" и "Вас" се отнасят за участника в съревнованието. "Събитие" се отнася за събитието "OneNote предизвикателство", провеждано в Редмънд, Вашингтон. Влизайки, вие (ваш родител/законен наставник, ако сте непълнолетни) се съгласявате да бъдете обвързани с тези Правила.

 3. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

  Съревнованието ще се проведе в редовните часове на Събитието на 9 май 2017 г. ("Период на участие")

 4. ИЗИСКВАНИЯ

  Във всяко регистрирано събитие може да участват навършилите 13 години, законни жители на 50 щата на САЩ + Окръг Колумбия или Канада. Непълнолетните трябва да имат съгласие от родител или законен настойник. Служители и директори на Microsoft Corporation и нейните дъщерни дружества, лица, участващи в изпълнението или администрирането на промоцията, и членове на техните семейства (зависими лица, членове на семейството и индивиди, живеещи в същото домакинство) нямат право да участват. Не се провежда в Куба, Иран, Северна Корея, Судан и Сирия и където е забранено.

  За бизнес събития/търговски изложения: Ако участвате в Събитието в качеството си служител, ваша е отговорността да постигнете съответствие с правилата за подаръци на вашия работодател. Microsoft няма да бъде страна в каквито и да е спорове или действия, които са свързани с този въпрос. Microsoft се ангажира да спазва правителствените правила за подаръци и етика и следователно служителите от държавния и публичния сектор не отговарят на условията за Съревнованията, провеждани на бизнес събития/търговски изложения.

 5. КАК ДА УЧАСТВАТЕ

  За да участвате, изтеглете и използвайте новата майска актуализация на OneNote за участници в Insider и потърсете новите функции в тази актуализация. Когато откриете нова функция, можете да влезете в съревнованието, за да спечелите, като споделите откритието си в Twitter.

  За да подадете официален запис, влезте във вашия законно регистриран акаунт в Twitter и публикувайте публично видимо съобщение, което споменава @OfficeInsider и описва използваната от вас компилация на OneNote, както и името на функцията, която сте открили. Вашият туит трябва да включва също така хаштаговете #OneNoteQuest и #Contest. Всички елементи трябва да са включени, за да отговаряте на изискванията за участие. Настройките на акаунта за това съобщение трябва да са зададени на "незащитено" или "публично", за да отговаряте на изискванията за участие.

  ПРИМЕРЕН ТУИТ: "@OfficeInsider [Току-що открих [ИМЕ НА ФУНКЦИЯ] в компилация [xxxx.xxxx] на OneNote. #OneNoteQuest #Contest"

  Всяко лице има право да изпрати един запис по време на периода на участие.

  Не носим отговорност за излишни, загубени, закъснели, повредени или непълни съобщения. В случай на спор съобщенията ще бъдат считани за изпратени от упълномощения притежател на акаунт на имейл адреса, профила в социалната мрежа или друг метод, използван за участие.

 6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАПИСИТЕ

  Не предявяваме права на собственост върху подаденото от вас съдържание. Въпреки това, подавайки запис, вие ни предоставяте неотменимо, безплатно и глобално право и лиценз да използваме, преглеждаме, оценяваме, тестваме и анализираме по друг начин вашия запис и цялото му съдържание за това Съревнование и да го използваме в каквито и да е носители, познати в момента или изобретени по-късно , за нетърговски и търговски цели, включително, но не само за маркетинг, продажба или промоция на продукти и услуги на Microsoft, без допълнително разрешение от вас. Няма да получите никаква компенсация или кредит за използването на вашия запис, освен каквото е описано в настоящите Официални правила.

  Участвайки, вие признавате, че може да сме разработили или възложили разработката на материали, подобни или идентични на вашия запис, и се отказвате от всякакви претенции, произтичащи от каквито и да е прилики с него. Освен това разбирате, че няма да ограничим работните назначения на представители, които са имали достъп до вашия запис, и приемате, че използването на информацията в паметта на нашите представители без помощни средства за разработването или внедряването на нашите продукти или услуги не ни налага отговорност по силата на това споразумение или закона за авторското право и търговската тайна.

  Вашият запис може да бъде публикуван на публичен уеб сайт. Не носим отговорност за каквато и да е неупълномощена употреба на вашия запис от посетители на този уеб сайт. Не сме задължени да използваме вашия запис за каквато и да е цел дори ако бъде избран за печеливш.

 7. ИЗБОР И УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

  Победителите ще бъдат обявени по време на събитието "Превземането на Twitter" на @OfficeInsider от Уилям Деврьо. Последвайте Office Insider в Twitter, използвайте #TwitterTakeover и #OneNoteQuest за обновявания относно съревнованието. Окончателният списък на победителите в "OneNote предизвикателство" ще бъде обявен по време на събитието.

  Ще се свържем с победителите в рамките на 7 дни след Събитието за инструкции чрез директно съобщение в Twitter от Office Insider, включващо срок за поискване на наградата. Ако победител не отговори в рамките на 7 работни дни, ще бъде избран следващият човек в списъка с победители.

  В случай на равенство между отговарящи на изискванията записи допълнителен съдия ще извърши отсъждане на базата на критериите за оценяване, описани по-горе. Решенията на съдиите са окончателни и задължителни. Ако не получим достатъчно записи, отговарящи на изискванията, може по собствено усмотрение да изберем по-малко победители от броя на Наградите за съревнованието, описани по-долу. Ако победителите се определят от публично гласуване, на всяко лице е забранено да получава гласове чрез измамни или неподходящи средства, включително предлагане на награди или други стимули в замяна на гласове, автоматизирани програми или измамнически идентификатори. Microsoft ще анулира всички съмнителни гласове.

  Победителите ще бъдат уведомени чрез информацията за контакт, предоставена при подаване на записа, и може да се наложи да попълнят искане за награда и данъчен формуляр ("Формуляри"). Ако не можем да се свържем с избран победител или ако избраният победител не отговаря на изискванията, не изпрати искане за награда или не върне някои Формуляри, избраният победител ще загуби наградата си и ще бъде избран алтернативен победител, ако времето го позволява. Ще бъдат избирани само трима алтернативни победители, след което непоисканите награди ще останат невръчени.

 8. НАГРАДИ

  Ще бъдат връчени следните награди: Осемнадесет (18) големи награди. Пелерина OneNote за носене. Приблизителна търговска стойност 20,00 щ.д. всяка. Обща приблизителна търговска стойност на всички награди: $360.

  Ще присъдим само по една (1) награда на човек. Няма да бъдат присъдени повече от обявения брой награди. Не се разрешава заместване, прехвърляне или присвояване на награда, но Microsoft си запазва правото да замени награда със същата или по-голяма стойност, в случай че предлаганата награда не е налична. Може да се наложи победителите да попълнят обратно искане за награда и/или данъчни формуляри ("Формуляри") в рамките на срока, посочен в известието за победителя. Данъците върху наградата, ако има такива, са отговорност единствено на победителя, на когото препоръчваме да потърси независим съвет по отношение на данъчните задължения, произтичащи от приемането на награда. Приемайки наградата, вие се съгласявате, че Microsoft може да използва вашия запис, име, изображение и роден град онлайн и при печат или в други носители за това Съревнование без плащане или компенсация за вас, освен където е забранено от закона.

 9. ШАНСОВЕ

  Шансовете да спечелите, зависят от броя и качеството на получените записи, които отговарят на изискванията.

 10. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

  В степента, разрешена от закона, подавайки запис, вие се съгласявате да освободите от каквато и да е отговорност Microsoft и съответните родителски организации, партньори, дъщерни дружества, филиали, служители и агенти или да ги предпазите от вреди, загуби или щети, произтичащи от това Съревнование или която и да е спечелена награда.

  Важат всички местни закони. Решенията на Microsoft са окончателни и задължителни.

  Запазваме си правото да анулираме, променим или отложим това Съревнование по каквато и да е причина, включително измама, технологична неизправност, бедствие, война или друго непредвидено или неочаквано събитие, което влияе на целостта на това Съревнование, независимо дали човешко, или механично. Ако целостта на Съревнованието не може да бъде възстановена, може да изберем победители от всички отговарящи на изискванията записи, които сме получили, преди да се наложи да отменим, променим или отложим Съревнованието. Нарушителите на правилата ще бъдат преследвани с цялата сила на закона и може да получат забрана за участие в Съревнования на Microsoft.

 11. СПИСЪК С ПОБЕДИТЕЛИ

  Изпратете имейл на willdev@microsoft.com с тема "OneNote Quest winners" в рамките на 30 дни след 9 май 2017 г., за да получите списък с победителите.

 12. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  В Microsoft сме ангажирани да защитаваме вашата поверителност. Microsoft използва предоставената от вас информацията за уведомяване на победителите и за изпращане на информация за други продукти и услуги на Microsoft, ако поискате това. Microsoft няма да споделя предоставената от вас информация с трети лица без ваше разрешение, освен когато е необходимо за извършването на услугите или транзакциите, които сте заявили, или когато се изисква по закон. Microsoft се ангажира да защитава сигурността на вашата лична информация. Използваме редица технологии и процедури за защита, за да предпазим вашата лична информация от неупълномощен достъп, употреба или разкриване. Вашата лична информация никога не се споделя извън фирмата без ваше разрешение освен при описаните по-горе условия.

  Ако смятате, че Microsoft нарушава тази декларация, ни уведомете, като изпратите имейл на адрес onenote@microsoft.com или писмо до William Devereux, Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA, и ще положим разумни от търговска гледна точка усилия да разрешим ситуацията.

Не сте участник в Office Insider? Искате ли да станете такъв?

Не е необходимо да сте участник в Office Insider, за да участват в "Превземането на Twitter" и да поговорите с Уилям за всички неща в OneNote. Приветстваме всеки и всички фенове на OneNote! Въпреки това, за да участвате в "OneNote предизвикателство", ви трябва майската актуализация на функциите, а за да получите тази актуализация, трябва да сте участник в програмата Office Insider. За да станете такъв, присъединете се към програмата Windows Insider и изберете опцията Fast на Windows Insider. Като участник в Windows Insider, ще получавате автоматично компилациите на OneNote за Windows 10, предназначени за участници в Office Insider.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×