Урок: Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Абстрактни:    В края на предишния урок Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1, вашата работна книга на Excel е три отчети на Power View и много визуализации, включително интерактивна карта, кръгова, стълбовидни и колонни диаграми. В този урок ще научите как да създадете допълнителни интерактивни отчети на Power View.

Обърнете внимание също, че когато публикувате тези отчети и ги направите налични в SharePoint, за всички, които ги преглеждат, тези визуализации остават толкова интерактивни, колкото са и в този урок.

Разделите в този урок са следните:

Създаване на кратни диаграми

Изграждане на интерактивни отчети с помощта на карти и плочки

Създаване на точкови и мехурчести диаграми с базирани на време подвижни визуализации

Контролна точка и тест

В края на този урок има тест, с който можете да проверите какво сте научили. Можете да видите списък от видеоклипове, които показват много от понятията и възможностите на Power View в действие.

Тази серия използва данни, описващи олимпийски медали, страни домакини и различни олимпийски спортни състезания. Серията включва следните уроци:

 1. Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни

 2. Разширяване на релациите в модел на данни с помощта на Excel 2013, Power Pivot и DAX

 3. Създаване на базирани на карта отчети на Power View

 4. Включване на данни от интернет и задаване на настройки по подразбиране за отчетите на Power View

 5. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1

 6. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

Препоръчваме ви да следвате уроците подред.

Тези уроци използват Excel 2013 с активиран Power Pivot. За повече информация за Excel 2013 вижте ръководството за бърз старт за Excel 2013. За указания как да активирате Power Pivot, вижте Добавка Power Pivot.

Създаване на кратни диаграми

В този раздел ще продължите да създавате интерактивни визуализации с Power View. Този раздел описва създаването на няколко различни типове кратни диаграми. Кратните диаграми понякога също се наричат перголни диаграми.

Създаване на интерактивни Вертикален Кратни диаграми

За да създадете кратни диаграми, започнете с друга диаграма, като например кръгова или линейна.

 1. В Excel изберете работния лист Bar and Column . Създайте нов отчет на Power View, като изберете от лентата POWER VIEW > Вмъкване > Power View. Създава се празен лист за отчет на Power View. Преименувайте отчета на Кратни, като щракнете двукратно върху раздела в долната част и изберете Преименуване от менюто, което ще се появи. Може също да щракнете двукратно върху раздела, за да го преименувате.

 2. Разширете таблицата Medals в Полета на Power View и изберете полетата Gender и Event. От зоната "ПОЛЕТА" изберете бутона-стрелка до Event, след това изберете Брой (Без празните). Таблицата, която Power View създава, изглежда като следващия екран.

  визуализация на таблица на power view

 3. От лентата изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Превключване на визуализацията > Друга диаграма > Кръгова диаграма. Сега отчетът ви изглежда като следващия екран.

  кръгова диаграма на power view

 4. Решавате, че ще бъде интересно да прегледате броя на състезанията по пол през времето. Един от начините за преглед на тази информация е да използвате кратни. От таблицата Medal плъзнете Year върху полето "ВЕРТИКАЛНИ КРАТНИ". За да видите повече кратни, премахнете легендата от отчета, като изберете от лентата ОФОРМЛЕНИЕ > Легенда > Няма.

 5. Променете оформлението така, че мрежата на кратни да е шест диаграми широка и шест диаграми висока. Докато е избрана диаграмата, изберете ОФОРМЛЕНИЕ > Височина на мрежата > 6, след това ОФОРМЛЕНИЕ > Ширина на мрежата > 6. Екранът ви сега изглежда като следващия екран.

  кратна кръгова диаграма в power view

 6. Типът кратни диаграми също е интерактивен. Посочете над която и да е кръгова диаграма и ще се появи информация за този сектор. Щракнете върху който и да е сектор от кръгова диаграма в мрежата, и тази селекция ще се освети за всяка диаграма в множеството. На екрана по-долу е избран жълтият сектор (жени) за 1952 г., като всички останали жълти ссегменти са осветени. Когато са налични повече диаграми, отколкото Power View може да покаже на един екран, ще се покаже вертикален плъзгач до десния ръб на визуализацията.

  взаимодействие с кратни диаграми на Power View

Създаване на интерактивни хоризонтални кратни диаграми

Хоризонталните диаграми се държат подобно на вертикалните кратни диаграми.

 1. Искате да промените вертикалните си кратни диаграми на хоризонтални диаграми. За да направите това, плъзнете полето Year от зоната "ВЕРТИКАЛНИ КРАТНИ" в зоната "ХОРИЗОНТАЛНИ КРАТНИ", както е показано на следващия екран.


  промяна на визуализация на power view от "полета на power view"

 2. Визуализацията на отчета на Power View се променя на хоризонтална кратна диаграма. Обърнете внимание на плъзгача в долната част на визуализацията, показана на следващия екран.

  хоризонтални кратни в power view

Създаване на кратни линейни диаграми

Създаването на линейни диаграми като кратни също е лесно. Следните стъпки ви показват как да създадете кратни линейни диаграми, базирани на броя на медали за всяка година.

 1. Създайте нов лист на Power View и го преименувайте на Line Multiples. От Полета на Power View изберете Medal Count и Year от таблицата Medals. Променете визуализацията на линейна диаграма, като изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Друга диаграма > Линейна. Сега плъзнете Year до зоната "ОС". Вашата диаграма изглежда като следващия екран.
  Линейна диаграма на Power View

 2. Нека да се съсредоточим върху медалите от зимни игри. В екрана Филтри изберете "ДИАГРАМА", след това плъзнете Season от таблицата Medals в екрана "Филтри". Изберете Winter, както е показано на следващия екран.

  филтриране на диаграма в power view

 3. За да създадете кратните линейни диаграми, плъзнете NOC_CountryRegion от таблицата Medals върху зоната "ВЕРТИКАЛНИ КРАТНИ". Сега вашият отчет изглежда като следващия екран.
  линейни кратни в power view

 4. Можете да изберете да подредите кратните диаграми по различни области и във възходящ или низходящ ред, като щракнете върху селекциите в горния ляв ъгъл на визуализацията.

Изграждане на интерактивни отчети с помощта на карти и плочки

Плочките и картите преобразуват таблица в поредица от снимки, които визуализират данните, изложени във формат на картички, подобно на индексни картончета. В следващите стъпки ще използвате карти, за да визуализирате броя медали, спечелени в различни спортове, след това ще прецизирате тази визуализация, като подредите резултатите според Edition.

Създаване на визуализации с карти

 1. Създайте нов отчет на Power View и го преименувайте на Cards. От Полета на Power View от таблицата Disciplines изберете Discipline. От таблицата Medals изберете Distinct Count of Edition, Medal Count и NOC_CountryRegion. В зоната "ПОЛЕТА" от Полета на Power View щракнете върху стелката до NOC_CountryRegion и изберете "Брой (Различен)".

 2. От лентата изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Превключване на визуализацията > Таблица > Картичка. Вашата таблица изглежда като следващия екран.
  визуализация с карти на Power View

 3. Докато е избрана визуализацията с карти, изберете DiscImage от таблицата DiscImage. Може да получите предупреждение за защитата, което ви подканва да щракнете върху бутон за "Разрешаване на съдържание", за да получите изображенията за показване, както е показано на следващия екран.

  предупреждение за връзки с външни данни на excel

 4. В зоната "ПОЛЕТА" подредете полетата в следния ред: DiscImage, Discipline, Medal Count, Count of NOC_CountryRegion и най-накрая Distinct Count of Edition. Сега картите ви изглеждат подобно на следващия екран.
  визуализация с карта с пренаредени полета

Използвайте плочки за визуализациите с карти

 1. Преглеждането на тези карти според годината, в която са връчени медалите, е лесно. В Полета на Power View от таблицата Medals плъзнете полето Year в зоната "ПОДРЕЖДАНЕ ПО". Сега вашата визуализация изглежда като следващия екран.
  използване на функцията "ПОДРЕЖДАНЕ ПО" в Power View

 2. Сега картите са подредени по Year, но се е случило и още нещо. Полето "ПОДРЕЖДАНЕ ПО" се е превърнало в контейнер, който към този момент съдържа само картите, които сте създали в предишните стъпки. Можем обаче да добавяме към този контейнер и да видим как използването на "ПОДРЕЖДАНЕ ПО" може да създаде интерактивни отчети, които координират изгледа на вашите данни.

 3. Щракнете в зоната до визуализацията с карти, но все още в контейнера "ПОДРЕЖДАНЕ ПО". Екранът Полета на Power View ще се промени, за да отрази, че все още сте в контейнера "ПОДРЕЖДАНЕ ПО", но не сте във визуализацията с карти. Следващият екран показва как изглежда това в екрана "Полета на Power View".
  контейнерът "ПОДРЕЖДАНЕ ПО" в отчет на Power View

 4. В Полета на Power View изберете "ВСИЧКИ", за да се покажат всички налични таблици. От таблицата Hosts изберете City, Season, NOC_CountryRegion и FlagURL. След това от лентата изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Превключване на визуализацията > Таблица > Картичка. Бихте искали таблицата, която току що създадохте, да заема повече от наличното място в отчета, затова решавате да промените типа на визуализацията с карти. Изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Опции > Стил "картичка" > Изнесено означение. Така е по-добре. Сега вашият отчет изглежда като следващия екран.
  добавяне на друга визуализация към контейнера "ПОДРЕЖДАНЕ ПО" в Power View

 5. Обърнете внимание как, когато изберете различна година от плочките до горната част на контейнера "ПОДРЕЖДАНЕ ПО", картата с изнесено означение, която току що създадохте, се синхронизира и със селекцията ви. Това се случва, защото и двете визуализации с карти се намират вътре в контейнера "ПОДРЕЖДАНЕ ПО", който създадохте. Когато превъртате селекцията "ПОДРЕЖДАНЕ ПО" и изберете например 2002, вашият отчет изглежда като следващия екран.

  взаимодействие с "ПЛОЧКИ" в Power View

 6. Можете също да промените начина, по който Power View подрежда информацията. От лентата изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Плочки > Тип плочка > Поток от плочки. Визуализацията с плочки се променя и Power View премества плочките към дъното на контейнера, както е показано на следващия екран.
  използване на "ПОТОК ПЛОЧКИ" в Power View

Както се спомена по-рано, когато публикувате тези отчети и ги направите налични в SharePoint, тези визуализации си остават точно толкова интерактивни за всеки, който ги преглежда.

Създаване на точкови и мехурчести диаграми с базирани на време подвижни визуализации

Можете също да създавате интерактивни диаграми, които показват промяна през времето. В този раздел ще създадете точкови и мехурчести диаграми и ще визуализирате олимпийски данни по начини, които ще позволят на всеки, който преглежда вашите отчети на Power View, да взаимодейства с тях по интересни и невероятни начини.

Създаване на точкова и мехурчеста диаграма

 1. Създайте нов отчет на Power View, като изберете от лентата POWER VIEW > Вмъкване > Power View. Преименувайте отчета на Мехурчета. От таблицата Medals изберете Medal Count и NOC_CountryRegion. В зоната "ПОЛЕТА" щракнете върху стрелката до NOC_CountryRegion и изберете "Брой (Различен)", за да го накарате да предостави брой на кодове на страни или региони, вместо самите кодове. След това от таблицата Events изберете Sport.

 2. Изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Превключване на визуализацията > Друга диаграма > Точкова, за да промените визуализацията на точкова диаграма. Вашият отчет изглежда като следващия екран.

  точкова диаграма в power view

 3. След това плъзнете Event от таблицата Events в зоната "РАЗМЕР" на Полета на Power View. Отчетът ви става много по-интересен и изглежда като следващия екран.

  използване на "РАЗМЕР" в мехурчеста диаграма на Power View

 4. Вашата точкова диаграма вече е мехурчеста, а размерът на мехурчетата е базиран на броя на медалите, връчени за всеки спорт.

 5. Вашата мехурчеста диаграма също е интерактивна. Когато посочите над мехурчето Rowing, Power View ви представя допълнителни данни за този спорт, както е показано на следващото изображение.

  посочване над мехурчести диаграми на Power View за повече информация

Създаване на базирани на време подвижни визуализации

Много от визуализациите, които създавате, са базирани на състезания, които се случват във времето. В набора от данни за Олимпийските игри е интересно да се види как са били връчвани медалите през годините. Следните стъпки ви показват как да създавате визуализации, които се възпроизвеждат или се анимират според данни на база време.

 1. В точковата диаграма, която създадохте в предишните стъпки, обърнете внимание на зоната "ОС НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ в "Полета на Power View", както е показано на следващия екран.

  оста "възпроизвеждане" на power view

 2. От таблицата Medals плъзнете Year в зоната "ОС НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ. И тук идва забавната част. Създава се ос в долния край на визуализацията на точковата диаграма и се появява икона "ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ" до нея, както е показано на следващия екран. Натиснете "Възпроизвеждане".

  бутонът "възпроизвеждане" в отчет на power view

 3. Гледайте как мехурчетата се движат, растат и свиват, докато годините се движат по оста за възпроизвеждане. Можете също така да осветите конкретно мехурче, което в този случай е конкретен спорт, и ясно да видите как се променя с напредването на оста за възпроизвеждане. Линия се движи, като осветява визуално и проследява своите точки на данни, докато оста се движи напред.

 4. Изберете Aquatics, а след това щракнете върху "Възпроизвеждане". Aquatics се осветява и воден знак в горния десен ъгъл на отчета показва Year (Оста "ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ"), докато оста за възпроизвеждане се движи напред. Накрая пътят, изминат от Aquatics е осветен във визуализацията, докато другите спортове са замъглени. Следващият екран показва отчета, когато оста за възпроизвеждане приключи движението си.

  базирани на време мехурчести визуализации в Power View

 5. Може да изберете повече от един спорт, като задържите клавиша CTRL и направите няколко селекции. Опитайте и вие. В следващия екран са избрани три спорта: Wrestling, Athletics и Aquatics.

  маркиране на няколко мехурчета в отчети на Power View PLAY

 6. На последно място може да филтрирате точкови диаграми точно както всяка друга визуализация. Има много цветове, защото има много спортове в набора от данни. От таблицата Medals плъзнете Season в зоната "ЦВЯТ" на Полета на Power View. Сега се използват само два цвята – по един за всеки сезон в Season (Summer или Winter). Следващият екран показва това, но за да видите колко страхотно изглежда това, вижте видеоклипа в края на този урок.

  използване на сегментатори в отчети на power view play

Има всякакви видове невероятни, завладяващи отчети, които можете да създадете с Power View. Всяка визуализация носи определен и различен поглед върху данните ви. За да предоставите дори още по-завладяващи отчети, може да комбинирате различни визуализации на една страница на отчет и да накарате данните си да оживеят.

Контролна точка и тест

Преглед на наученото

В този урок научихте как да създавате кратни, линейни, мехурчести и точкови диаграми. Научихте също как да подреждате своя отчет и как да създавате контейнер, в който могат да се включат много отчети.

Този урок приключва серията за създаване на отчети на Power View.

Видеоклипове от набора от данни за Олимпийски игри

Понякога е хубаво тези задачи да се видят в действие. В този раздел ще намерите връзки към видеоклипове, които са създадени с помощта на набора от данни за Олимпийски игри. Тези видеоклипове са подобни на уроците, но някои от работните книги, изображения на Power Pivot или листове на Power View може да са малко по-различни.

Power Pivot видеоклипове:

 • Задаване на полета по подразбиране

 • Скриване на колони и таблици

 • Добавяне на описания към колони и таблици

 • Релации

 • Обобщаване по

Видеоклипове за Power View:

 • Първи стъпки с Power View в Excel 2013

 • Мехурчести и точкови диаграми

 • Картички

 • Детайлизиране и йерархия за определена цел

 • Детайлизиране с помощта на йерархия в модела

 • Филтри

 • Йерархии

 • Осветяване

 • Карти

 • Карти: Поправяне на двусмислени данни на карта

 • Матрица

 • Кратни

 • Кръгови диаграми

 • Обновяване на данните в модела на данни

 • Сегментатори

 • Сортиране

 • Плочки

Благодарим ви! Надяваме се, че тази поредица от уроци ви е била приятна и я намирате за полезна в разбирането как да направите свои собствени отчети на Power View. Можете да създавате удивителни, впечатляващи и интерактивни отчети с Power View и да ги споделяте с помощта на портала на "Бизнес разузнаване" в SharePoint.

Уроци в тази поредица

Следващият списък предоставя връзки към всички уроци в тази поредица:

 1. Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни

 2. Разширяване на релациите в модел на данни с помощта на Excel 2013, Power Pivot и DAX

 3. Създаване на базирани на карта отчети на Power View

 4. Включване на данни от интернет и задаване на настройки по подразбиране за отчетите на Power View

 5. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1

 6. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

ТЕСТ

Искате да проверите какво сте запомнили от изучаваното? Ето вашия шанс. Следващият тест набляга на функции, възможности или изисквания, с които се запознахте в този урок. Най-долу на страницата ще намерите отговорите. Успех!

Въпрос 1: Какво е другото име на типа "Кратни диаграми"?

А: Превъртащи диаграми.

Б: Кортежни диаграми.

В: Перголни диаграми

Г: Диаграми страници

Въпрос 2: Коя зона в Полета на Power View ви позволява да създадете контейнер, в който може да поставите няколко визуализации?

А: Зоната "КОЛОНИ".

Б: Зоната "ОБОБЩАВАНЕ".

В: Зоната "ПОДРЕЖДАНЕ ПО".

Г: Зоната "КОНТЕЙНЕР".

Въпрос 3: За да създадете анимирана визуализация, базирана на поле, като например поле с дата, коя зона от полетата на Power View трябва да използвате?

А: Зоната "ОС НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ".

Б: Зоната "ХОРИЗОНТАЛНИ КРАТНИ".

В: Зоната "АНИМАЦИЯ".

Г: Не можете да създавате толкова страхотни визуализации, нали?

Въпрос 4: Какво се случва с кратните диаграми, ако има повече кръгови диаграми, отколкото може да побере един екран?

А: Power View започва автоматично да превърта през кръговите диаграми.

Б: Power View предоставя плъзгач, който ви позволява да превъртате през другите кръгови диаграми.

В: Power View създава отчет само за толкова кръгови диаграми, колкото могат да се видят наведнъж на екрана.

Г: Power View автоматично поставя всички кръгови диаграми на един екран, без значение колко кръгови диаграми са нужни.

Отговори на теста

 1. Правилен отговор: В

 2. Правилен отговор: В

 3. Правилен отговор: А

 4. Правилен отговор: Б

Забележки: Данните и изображенията в тази поредица уроци са базирани на следното:

 • Набор от данни за Олимпийските игри от Guardian News & Media Ltd.

 • Изображения на флаговете от Factbook на CIA (cia.gov)

 • Данни за населението от Световната банка (worldbank.org)

 • Olympic Sport Pictograms (Пиктограми за олимпийските спортове) от Thadius856 и Parutakupiu

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×