Урок: Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1

Резюме:    В края на предишният урок – Включване на данни от интернет и задаване на стойности по подразбиране за отчетите на Power View, вашата работна книга на Excel имаше завършен модел на данни и беше готова да създава отчети. В този урок ще създадете три различни отчета на Power View, междувременно ще научите някои полезни неща, а също и стъпки, които може да използвате, за да създадете много, много повече.

Разделите в този урок са следните:

Създаване на интерактивни диаграми с карти

Създаване на интерактивни кръгови диаграми

Създаване на интерактивни стълбовидни и колонни диаграми

Контролна точка и тест

В края на този урок има тест, с който можете да проверите какво сте научили.

Тази серия използва данни, описващи олимпийски медали, страни домакини и различни олимпийски спортни състезания. Серията включва следните уроци:

 1. Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни

 2. Разширяване на релациите в модел на данни с помощта на Excel 2013, Power Pivot и DAX

 3. Създаване на базирани на карта отчети на Power View

 4. Включване на данни от интернет и задаване на настройки по подразбиране за отчетите на Power View

 5. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1

 6. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

Препоръчваме ви да следвате уроците подред.

Тези уроци използват Excel 2013 с активиран Power Pivot. За повече информация за Excel 2013 вижте ръководството за бърз старт за Excel 2013. За указания как да активирате Power Pivot, вижте Добавка Power Pivot.

Създаване на интерактивни диаграми с карти

Съставянето на отчети в Power View е лесно и забавно. И отчетите, които създавате, са интерактивни, което позволява на преглеждащите отчета да щракват върху елементи на данни и да придобият нов поглед върху данните ви.

В този раздел ще създадете нова диаграма с карта и ще я разширите, а след това ще създадете стълбовидни и кръгови диаграми, които представят данните по интересен начин. В течение на урока ще добавите някои нови изчисления към модела на данни, за да изглеждат отчетите както желаете. Да започваме.

Създаване на интерактивна диаграма с карта

В предишния урок създадохте основен отчет с карта, с цел да покажете градовете домакини за различни издания на Олимпийските игри. Решили сте, че има по-интересна информация, налична за този модел на данни, и искате да я видите по различен начин. За да започнете, трябва да създадете нов отчет с карта на Power View, за да покажете броя на медалите, спечелени от всяка страна или регион, вида медал, а след това резултатите по сезони.

 1. В Excel изберете работния лист на Power View1. Вашият лист изглежда като следващия екран, въз основа на работата, завършена в предните уроци, и в зависимост от това къде ще щракнете върху платното.

  Отчет на Power View в работна книга

  Създайте нов отчет на Power View, като изберете от лентата POWER VIEW > Вмъкване > Power View. Създава се празен лист за отчет на Power View. Преименувайте отчета на Map, като щракнете върху раздела в долната част и изберете Преименуване от менюто, което ще се появи.

 2. Разширете таблицата Medals в "Полета на Power View" и изберете NOC_CountryRegion. За да получите информация за медалите, изберете полето Medal. Таблицата, която създава Power View, изглежда като следващия екран.
  нова таблица на power view, базирана на medals

  Опа. Това не е каквото искате. Този отчет показва вида медал, спечелен от всяка страна или регион, а вие искате броя на медалите. В предишния урок използвахте DAX формула, за да определите процента на спечелените медали, така че решавате да използвате DAX, за да изчислите броя на медалите.

 3. В Power Pivot, в раздела Medals изберете клетката под колоната Medal. Ако няма свободни клетки под колоните, Област за изчисляване може да не се покаже. За да се покаже Област за изчисляване, изберете Начало > Изглед > Област за изчисляване. Въведете следната DAX формула в клетката.

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  Забележка:Можете да създавате DAX формули във всяка клетка в областта за изчисляване и да имате налично изчисляемото поле от тази таблица в инструментите на клиента, като Power View или обобщени таблици. Избирането на клетка под полето Medal е просто добър начин да проследите коя колона се изчислява.

 4. Отново в Excel, вашият модел на данни е обновен. В работния лист Map вашите Полета на Power View сега показват полето Medal Count. Тъй като Medal Count е изчисляемо поле, малка икона калкулатор се показва до полето. В таблицата, която създадохте в предната избрана стъпка, освободете Medal и изберете Medal Count. Така е по-добре. Вашият екран сега показва колко медала са спечелени от всяка страна или регион, както е показано в следващия екран.

  таблицата на power view се променя на count of medal

 5. Изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Превключване на визуализацията > Карта, за да се покаже таблицата като карта. Преоразмерете картата, за да я направите по-голяма. Когато посочите над което и да е от мехурчетата на картата, се появява допълнителна информация, както е показано на следващия екран. Опитайте и вие.
  Посочете над данните в картите на Power View за повече информация

Създаване на интерактивна кръгова диаграма в "Карта"

Сега, след като визуализацията е "Карта", е време да я направите по-интересна. В следните стъпки ще промените мехурчетата на интерактивни кръгови карти само с няколко щраквания.

 1. В Power View от Полета на Power View плъзнете Medal в полето "ЦВЯТ". Сега всяко мехурче на картата става кръгова диаграма, като размерът на всяка секция се базира на вида спечелен медал. Когато изберете картата, се появяват инструменти за навигация, които ви позволяват да увеличавате или отмествате, както е показано в следващата картина.
  добавяне на цвят към визуализации на карта на Power View

 2. Посочете над някоя от кръговите диаграми. Показва се информация, базирана на това, над кой сектор посочвате. В следващия екран аз посочвам над червения сектор за Испания (ESP) и визуализацията показва информация за тази част от мехурчето. Обърнете внимание също, че мехурчето се разширява, за да позволи по-лесна навигация до другите сегменти.
  повече информация за визуализациите на "карта" – просто посочете

Сега имате интерактивна "Карта", която ви позволява да увеличавате, намалявате и посочвате над елементи на данни и да получавате повече информация.

Забележете, че медалите са подредени по азбучен ред, което е и настройката по подразбиране. Вие искате редът да бъде следният: златен; сребърен; бронзов. За да се направи това, трябва да сортираме Medal по друга стойност.

Промяна на реда на сортиране на поле

За да смените реда на сортиране да не е този по подразбиране, трябва да свържете полето Medal с друго поле и да сортирате по свързаното поле. Към този момент няма свързано поле, но вие можете да създадете такова. Има няколко стъпки за постигането на това, но след като ги извършите, ще видите колко е удобно и лесно да накарате модела на данни да се държи по начина, по който желаете.

 1. В Excel вмъкнете нов работен лист след Population. Преименувайте листа на MedalValue. Въведете следните данни в работния лист MedalValue. Също така можете да ги копирате и поставите в

Medal

MedalValue

Gold

1

Silver

2

Bronze

3

 1. Форматирайте данните като таблица (докато сте в една от клетките, може да натиснете Ctrl + A, след това Ctrl + T, за да форматирате данните като таблица). Уверете се, че сте избрали Моята таблица има заглавки в прозореца Създаване на таблица. Под ПРОЕКТИРАНЕ > Свойства > Име на таблица наименувайте таблицата MedalValue.

 2. Докато сте още в Excel, изберете Power Pivot > Таблици > Добавяне към модела за данни, за да добавите таблицата към модела на данни.

 3. В Power Pivot изберете "Изглед на диаграма". Преместете таблицата MedalValue до таблицата Medals. Не е проблем да преместите други таблици настрани, за да направите място. В таблицата Medals плъзнете полето Medal до полето Medal в таблицата MedalValue и направете релация. Изберете линията между тези две таблици, за да осветите релацията, която сте създали. Вашият изглед на диаграма изглежда като следващия екран.
  създаване на релация между Medals и MedalValue

 4. В Изглед на данни в Power Pivot изберете таблицата Medals. Превъртете надясно и изберете колоната, озаглавена Добавяне на колона. Въведете следната DAX формула в лентата за формули.

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  Функцията RELATED връща стойност от друга таблица в модела на данни. Можете да сортирате само с колони в същата таблица, така че се нуждаем стойностите на MedalValue да съществуват в таблицата Medals. Функцията RELATED ни позволява да изтеглим полето MedalValue в таблицата Medals. Преименувайте колоната Medal Value.

 5. Сега трябва да определим как Power View (и другите инструменти на клиента) трябва да сортират полето Medal. Изберете колоната Medal, след това изберете Начало > Сортиране и филтриране > Сортиране по колона. В прозореца, който се появява, изберете Medal Value като колона, по която да се сортира Medal, както е показано на следващия екран.

  прозорецът "сортиране по колона"

 6. Отново в Excel, новият ред за сортиране автоматично е отразен във визуализацията на "Карта", която създадохте по-рано, както е показано на следващия екран.

  визуализацията на "Карта", сортирана по вашето желание

Филтриране на визуализации с помощта на сегментатор

Сега, когато имате визуализация на "Карта" на олимпийски състезания, бихте искали да филтрирате резултатите по сезони. Лесно може да направите това с помощта на сегментатори.

 1. В Power View плъзнете Season от таблицата Medals в Полета на Power View върху платното на отчета. Създава се таблица с полета Season. Таблицата вероятно ще припокрие картата ви, затова преоразмерете картата и преместете таблицата Season до нея.

 2. Докато е избрана таблицата Season, изберете от лентата ПРОЕКТИРАНЕ > Сегментатор > Сегментатор. Сега картата може да бъде филтрирана според сегментатора на Season. Пробвайте. На сегментатора щракнете върху Summer, а след това върху Winter. Забележете как "Карта" незабавно актуализира картата, за да отрази избора, направен от вас.

 3. За да изчистите сегментатора и да видите всички резултати, щракнете върху иконата Изчистване на филтъра, която се появява в горната част на таблицата на сегментатора. Появява се само когато посочите над визуализацията. Иконата Изчистване на филтъра изглежда като гумичка за изтриване, както е показано на следващия екран.
  иконата "Изчистване на филтъра" в Power View

Филтриране на други визуализации с помощта на "Карта"

Не само че можете да използвате сегментатори, за да филтрирате картата, може да използвате и картата за интерактивно филтриране на други таблици, които включвате в отчета.

 1. В Power View от таблицата Events плъзнете Sport към платното на отчета. Създава се таблица, наречена Sports. Плъзнете Medal Count от таблицата Medals и върху таблицата Sports. Вашият отчет изглежда като следващия екран.

  добавяне на таблицата sports към отчета на power view

  Забележка: Ако се появят празни места в данните ви и искате да ги изтриете, използвайте екрана Филтри. Например може да искате да премахнете празни места от Sports. Ако екранът "Филтри" е свит, разгънете Филтри, след това изберете таблицата Sports и щракнете върху стрелката до Sports. Изберете (Всички), за да изберете всички, след това (Празно), за да изключите празните места от визуализацията.

 2. Когато щракнете върху кръговите диаграми в картата, визуализацията на таблицата Sports се филтрира според селекцията ви и по всички сегментатори, които са били избрани. Кръговите диаграми, които не са избрани са замъглени, така както и сегменти от същата диаграма, които не са избрани. Например щракнете върху Winter в сегментатора Season, след това увеличете и щракнете върху оранжевата част от кръговата диаграма на Финландия. Таблицата Sports се настройва автоматично и незабавно. Финландия е спечелила 95 сребърни медала, 11 от тях по биатлон, 18 по хокей на лед и т.н. Следващият екран показва резултатите.

  сегментаторите, таблиците и картите са интерактивни в power view

Създаване на интерактивна стълбовидна диаграма

Но чакайте, има и още. Би могло да е интересно да се види разпределението на медалите във визуализацията на карта, базирано на визуализацията на таблицата Sport. И вместо с числа, да искате да го видите като стълбовидна диаграма.

 1. Изберете визуализацията на таблицата Sport. От лентата изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Превключване на визуализацията > Стълбовидна диаграма > Стълбовидна с клъстери. Визуализацията на Sport се превръща в стълбовидна диаграма.

 2. От сегментатора Season изберете Summer. Забележете как стълбовидната диаграма Sport се променя, за да отрази спортовете, които са част от състезанията в Летните олимпийски игри.

 3. В стълбовидната диаграма Sport щракнете върху следващият стълб до Fencing. Забележете, че другите стълбове в диаграмата са замъглени, но остават видими. Обърнете внимание също, че във визуализацията на Map кръговите диаграми се променят, за да отразят само медалите, спечелени за селекцията в стълбовидната диаграма Sport. Страни или региони, които не са спечелили медали по фехтовка, са замъглени. Следващият екран показва как изглежда вашият отчет на Power View.

  няколко визуализации са интерактивни в Power View

 4. Щракнете върху някои от другите стълбове в Sports и вижте как Power View незабавно актуализира картата и стълбовидните диаграми според вашата селекция.

За да видите тези визуализации във формата на видеоклип, вижте следния видеоклип:

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Създаване на интерактивни кръгови диаграми

Видяхте как визуализацията на карта може да включва кръгови диаграми, но вие можете да създавате и кръгови диаграми в Power View извън картите. В този раздел ще се научите как да създавате интерактивни кръгови диаграми, как да детайлизирате данните за всяка диаграма и как да създавате сегменти. Да започваме.

Създаване на интерактивна кръгова диаграма

 1. Изберете раздела "Карта" в Excel, след това щракнете върху POWER VIEW > Вмъкване > Power View. Създава се нов раздел. Преименувайте раздела на Кръгова.

 2. От Полета на Power View изберете Year от таблицата Medals. Power View сумира данните, защото са числа. За да избегнете това, щракнете върху стрелката до Year в зоната ПОЛЕТА и изберете Брой (Различен), както е показано на следващия екран.

  избиране на "Брой (Различен)" в "Полета на Power View"

 3. След това от Events изберете Sport. Създава се таблица в платното на отчета. За да промените визуализация на кръгова диаграма, изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Превключване на визуализацията > Друга диаграма > Кръгова. Следващият екран ви показва кръгова диаграма.

  о,не! – това е наистина сложна кръгова диаграма

 4. Тази кръгова диаграма е твърде сложна. Решавате, че искате да филтрирате резултатите само по зимни спортове. Първо щракнете върху иконата на стрелка в свития екран Филтри. Екранът Филтри се разгъва. Щракнете върху Изглед в екрана Филтри, така че всички филтри, които плъзнете там, да се приложат върху всички отчети в изгледа. Плъзнете Season от таблицата Medals в екрана Филтри. Изберете Winter от филтъра Season, както е показано на следващия екран.

  така е по-добре – кръговите диаграми не би трябвало да са прекалено сложни

 5. Както и при визуализацията Карта, кръговата диаграма е интерактивна. Ако посочите над който и да е сектор от кръга, ще се покаже информация. Щракването върху който и да е сектор или цвят в легендата води до осветяване на този спорт. В следващия екран щраквате върху Skating и неговата информация на легендата и съответния сектор от кръговата диаграма се осветяват, докато всички останали сегменти и легенди се замъгляват.

  кръговите диаграми на power view са интерактивни – просто щракнете върху елемент от легенда

За да изчистите осветяването, щракнете отново върху избрания сектор, или щракнете върху празната област във визуализацията.

Това е интересна кръгова диаграма. И създаването й беше лесно. Но Power View може да създава по-интересни кръгови диаграми, като визуализира няколко нива на дълбочина, присъщи за йерархиите.

Създаване на детайлизирана кръгова диаграма с помощта на йерархии

Нека да създадем друга кръгова диаграма и да използваме йерархията, която създадохме в предишен урок.

 1. В Полета на Power View в таблицата Events щракнете върху Sport, за да премахнете избора, а след това щракнете върху SDE. SDE е йерархията Sport/Discipline/Event, която създадохте в предишния урок.

 2. Кръговата диаграма изглежда непроменена, но когато щракнете двукратно върху сектора Skiing от нея, Power View детайлизира в следващото ниво на йерархията. Сега кръговата диаграма се основава на отделните дисциплини в рамките на ски спорта. Обърнете внимание, че сега легендата изброява дисциплините в ски спорта, както е показано на следващия екран.

  кръговите диаграми на power view ви позволяват да детайлизирате в данните с помощта на йерархии

  Обърнете внимание също и на стрелката нагоре, която се появява отляво на иконата на филтъра в горния десен ъгъл на визуализацията. Щракнете върху стрелката нагоре, за да обобщавате в йерархията, която в този случай показва кръгова диаграма на Sports.

 3. Щракнете двукратно върху сектора Ski Jumping и кръговата диаграма детайлизира едно ниво надолу в йерархията, което е Events. Показват се състезанията за Ski Jumping и легендата показва, че диаграмата показва Events, което е най-ниското ниво в йерархията.
  щракнете двукратно върху кръгови диаграми на power view, за да се потопите в йерархичните данни

 4. За да се върнете към по-високи нива в йерархията, наречено още обобщаване, щракнете върху стрелката нагоре, както е показано в следващия екран. Когато се показва най-високото ниво в йерархията, стрелката нагоре спира да се показва.
  иконата за обобщаване в power view

Използвайте "Сегментатори", за да се покажат повече подробности

Може да покажете повече подробности в кръговите диаграми.

 1. От таблицата Medals в Полета на Power View плъзнете Gender в зоната СЕГМЕНТАТОРИ. Всеки сектор от кръговата диаграма вече е нарязан, за да се отрази как са разпределени данните според Gender. Посочете над който и да е сектор в кръговата диаграма и подадената информация ще се покаже въз основа на пола в Gender.

 2. Детайлизирайте в Skiing, а след това в Alpine Skiing. Посочете над долния сектор от състезанието "Спускане" и ще видите, че женските отбори са участвали в състезанието "Спускане" в 16 случая, както е показано в следващия екран.

  Посочете над сегменти от кръгова диаграма на Power View за повече информация

Филтрирайте кръстосано стълбовидни диаграми с други визуализации

Към кръговите диаграми можете да приложите много различни филтри. Можете дори да използвате други визуализации, за да филтрирате кръгови диаграми, като взаимодействието е възможно за всички диаграми в изгледа.

 1. Щракнете върху платното на отчет на Power View извън кръговата диаграма. От Полета на Power View изберете Population от таблицата Population, след това изберете Country Name от таблицата Population, за да се покаже името на страната или региона

 2. Нека да филтрираме изгледа, за да остане само шепа страни или региони. За да се покаже зоната "Филтри", можете или да изберете Зона за филтри от лентата на POWER VIEW, или да щракнете върху иконата за филтри, която се повява близо до горния ляв ъгъл, когато посочите над визуализация. Селекцията Зона за филтри в лентата и иконата за филтри са показани на следващия екран.
  иконата за филтри се появява, когато посочите над визуализация на Power View

 3. Във Филтри изберете следните страни или региони: Austria, Canada, Chile, Czech Republic, France и Germany.

 4. Нека да превърнем това в стълбовидна диаграма с клъстери. В лентата щракнете върху ПРОЕКТИРАНЕ > Превключване на визуализацията > Стълбовидна диаграма > Стълбовидна диаграма с клъстери.

 5. Щракнете върху един от стълбовете в стълбовидната диаграма. Обърнете внимание как данните в кръговата диаграма се актуализират според вашата селекция, осветявайки съответната информация. В стълбовидната диаграма щракнете върху Канада. Вашият отчет изглежда като следващия екран.

  динамични данни във визуализации на кръгови диаграми на power view

  Опитайте да щракнете върху други селекции и вижте как кръговата диаграма се променя незабавно със селекцията ви.

 6. Може също да детайлизирате в данните, точно както направихте и преди. Щракнете двукратно върху всеки сектор Skiing в кръговата диаграма, след това щракнете върху дисциплината Alpine Skiing и кръговата диаграма ще отговори, като покаже всички състезания в дисциплината Alpine Skiing. Филтрирането на резултати чрез щракване върху лентата работи по същия начин на това ниво на йерархията. Щракнете върху Франция, и кръговата диаграма филтрира резултати от състезанията за Франция, както е показано на следващия екран.

  използвайте няколко визуализации на Power View за хубави интерактивни отчети

Може да използвате много различни типове визуализации за филтриране на кръгови диаграми, а в Power View те всички са интерактивни. И когато публикувате отчети на сайт за бизнес разузнаване [term] в SharePoint, вашите отчети на Power View остават интерактивни за всеки, който има разрешение да ги преглежда.

Създаване на интерактивни стълбовидни и колонни диаграми

Видяхте как стълбовидните диаграми могат да се използват за филтриране на други визуализации, като например кръгови диаграми. В този раздел ще научите как да създавате завладяващи стълбовидни и колонни диаграми, които са интерактивни.

 1. Изберете POWER VIEW > Вмъкване > Power View, за да създадете нов отчет на Power View. Преименувайте отчета на Bar and Column.

 2. От таблицата Medals изберете Medal Count, а после и NOC_CountryRegion от същата таблица. От лентата изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Превключване на визуализацията > Колонна диаграма > Колонна с клъстери. Визуализацията има твърде много записи, така че нека да филтрираме изгледа, за да показва само страни или региони, които са спечелили 200 или повече медала. За да направите това, щракнете върху иконата на филтъра и променете режима на филтъра на "Разширен", като щракнете върху иконата със стрелка надясно до гумата, както е показано на следващия екран.

  иконата за разширен филтър на Power View

 3. За да направите визуализацията по-интересна, плъзнете Medal от таблицата Medals върху визуализацията.

 4. След това включете сегментатор. Щракнете върху платното на отчета извън диаграмата, изберете Medal от таблицата Medals, след това изберете от лентата ПРОЕКТИРАНЕ > Сегментатор. Вашият отчет изглежда като следващия екран.

  Колонни диаграми в Power View

 5. Това е интересно. Но вие решавате, че ще бъде по-добре като насложена колонна. Изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Превключване на визуализация > Колонна диаграма > Колонна с наслагване. Това изглежда по-добре и сега вашият отчет изглежда като следния екран.

  Колонна диаграма с наслагване в Power View

 6. Сега нека добавим друг сегментатор, базиран на Season. Щракнете върху празно място върху платното на отчета, след това изберете Season от таблицата Medals. След това изберете Сегментатор от лентата. Когато щракнете върху Winter, ще забележите, че там няма записи – явно нито една страна или регион не са спечелили повече от 200 медала през зимата. В екрана "Филтри" щракнете върху Диаграма, променете филтъра Medal Count на най-малко 30 медала и ще видите резултатите по-долу.

  Филтриране на колонни диаграми с наслагване в Power View

 7. Тази диаграма също е интерактивна. В легендата Medal щракнете върху Silver. Осветяват се резултатите за сребърни медали, а останалите резултати в таблицата са замъглени, както е показано на следващия екран.

  колонните диаграми на power view са интерактивни

 8. Въпреки че това е колонна диаграма, е лесно да бъде променена на стълбовидна диаграма. Изберете от лентата ПРОЕКТИРАНЕ > Превключване на визуализацията > Стълбовидна диаграма > Стълбовидна с наслагване. Получавате същата диаграма, завъртяна настрани и превърната в стълбовидна диаграма, както е показано на следващия екран. Стълбовидната диаграма е интерактивна, както и останалите.

  промяната на визуализации в Power View е лесна

Има всякакви видове начини за взаимодействие с тези стълбовидни и колонни диаграми. Проверете сами и се убедете.

Контролна точка и тест

Преглед на наученото

В този урок научихте как да създавате интерактивни кръгови, стълбовидни диаграми, колонни диаграми и диаграми карти само с няколко щраквания за създаването на всяка. Също така научихте как йерархията може да направи вашите отчети по-интерактивни и да позволи на преглеждащите отчетите ви да се ангажират с тях и тяхната дълбочина.

Също така се научихте да поставяте няколко визуализации в един отчет и как тези визуализации могат да се филтрират, взаимодействат и натрупват една върху друга.

В следващия урок от тази серия ще създадете още по-удивителни отчети на Power View... включително анимирани отчети, които показват как са се променяли данните за Олимпийските игри във времето. Доста е приятно и лесно да се изграждат отчети. И още по-забавно е да се наблюдават реакциите на хората, които преглеждат отчетите, които сте съставили.

Ето една връзка към следващия урок, за да опитате да създадете тези отчети сами:

Урок 6: Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

ТЕСТ

Искате да проверите какво сте запомнили от изучаваното? Ето вашия шанс. Следващият тест набляга на функции, възможности или изисквания, с които се запознахте в този урок. Най-долу на страницата ще намерите отговорите. Успех!

Въпрос 1: Кое от следните е вярно за реда на сортиране на стойности в поле?

А: За да промените реда на сортиране на поле, трябва да свържете полето с друго поле, след това да изтриете първоначалното поле.

Б: Не можете да промените реда на сортиране на поле по никакъв начин.

В: Ако искате да сортирате според свързаното поле, то трябва да е в модела на данни.

Г: Нито едно от горните.

Въпрос 2: Каква функционалност предлагат сегментаторите?

А: Сегментаторите дублират данни от едно поле в друго.

Б: Сегментаторите разполовяват данните и запазват половината от данните за себе си.

В: Сегментаторите филтрират визуализациите според данните в полето или полетата на сегментатор.

Г: Нито едно от горните.

Въпрос 3: Когато използвате йерархия във визуализация на отчет, кое от следните става възможно?

А: Нищо – не можете да използвате йерархии във визуализации.

Б: Можете да детайлизирате през нивата на йерархията, а визуализацията автоматично се променя, за да отрази съответното ниво на йерархията.

В: Можете да детайлизирате през нивата на йерархията, но не можете да обобщавате.

Г: И "Б", и "В".

Въпрос 4: В екрана Филтри кое от следните е вярно:

А: Плъзването на поле в зоната на ДИАГРАМА от екрана Филтри филтрира всички отчети в листа на Power View.

Б: Плъзването на поле в зоната на ИЗГЛЕД от екрана Филтри филтрира всички отчети в листа на Power View.

В: Трябва да плъзнете едно и също поле и в зоната на ДИАГРАМА, и в зоната на ИЗГЛЕД в екрана Филтри, за да се филтрират всички визуализации в листа на Power View.

Г: Не можете да плъзгате полета върху екрана Филтри.

Отговори на теста

 1. Правилен отговор: В

 2. Правилен отговор: В

 3. Правилен отговор: Б

 4. Правилен отговор: Б

Забележки: Данните и изображенията в тази поредица уроци са базирани на следното:

 • Набор от данни за Олимпийските игри от Guardian News & Media Ltd.

 • Изображения на флаговете от Factbook на CIA (cia.gov)

 • Данни за населението от Световната банка (worldbank.org)

 • Olympic Sport Pictograms (Пиктограми за олимпийските спортове) от Thadius856 и Parutakupiu

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×