Преминаване към основното съдържание
Office

Урок: Създаване на базирани на карта отчети на Power View

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Абстрактни:    Това е третата урок в серия. В първия урок, Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни, създадена работна книга на Excel от самото начало с данните, импортирани от няколко източника и своя модел на данните е създадена автоматично от Excel. Вторият урок,релациите в разширяване на модела на данни чрез Excel 2013, Power Pivot и DAX, научили как да разширите модела на данните и създадени йерархии в рамките на данните.

В този урок ще използвате този разширен модел на данни, за да създадете завладяващи отчети с помощта на Power View, които включват няколко визуализации.

Разделите в този урок са следните:

Създаване на отчет на Power View

Създаване на изчисляеми полета за Power View и обобщени таблици

Задаване на настройки по подразбиране на поле, поведение на таблици и категории данни

Контролна точка и тест

В края на този урок има тест, с който можете да проверите какво сте научили.

Тази серия използва данни, описващи олимпийски медали, страни домакини и различни олимпийски спортни състезания. Серията включва следните уроци:

 1. Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни

 2. Разширяване на релациите в модел на данни с помощта на Excel 2013, Power Pivot и DAX

 3. Създаване на базирани на карта отчети на Power View

 4. Включване на данни от интернет и задаване на настройки по подразбиране за отчетите на Power View

 5. Помощ за Power Pivot

 6. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

Препоръчваме ви да следвате уроците подред.

Тези уроци използват Excel 2013 с Power Pivot разрешени. За указания за разрешаването на Power Pivot, щракнете тук.

Създаване на отчет на Power View

В предишния урок сте създали работна книга на Excel с обобщена таблица, които съдържат данни за олимпийски медали и събития. Ако не завършите предишен урок, можете да изтеглите работната книга от края на предишния урок от тук.

В този раздел ще създадете отчет на Power View, за да представите визуално данните от Олимпийските игри.

 1. В Excel щракнете върху ВМЪКНИ > отчети > отчети на Power View.

  Вмъкване на отчет на Power View

 2. Празен отчет на Power View се появява като лист в работната книга.

  празен отчет на Power View в Excel

 3. В областта Полета на Power View щракнете върху стрелката до Hosts, за да разширите, след това щракнете върху City.

 4. Разгънете таблицата медали и щракнете върху спорт. С това Power View са изброени спорт до града, както е показано на следващия екран.
  нова таблица в Power View

 5. В областта за ПОЛЕТА на Полета на Power Viewщракнете върху стрелката до спорт и изберете брой (без празните). Сега Power View е преброяване на sports, а не ги, регистрация, както е показано на следващия екран.

  Преброяване на Sports (спортовете) вместо списък

 6. В лентата изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Превключване на визуализацията > Карта. Разделът ПРОЕКТИРАНЕ е наличен само ако е избрана таблицата на Power View. Може да получите предупреждение за активиране на външно съдържание, когато превключите визуализацията на карта.

 7. Картата замества таблицата като визуализация. На картата сини кръгове с различен размер показват броя на различни спортни състезания, проведени във всяко място на домакин на олимпийски игри. Но може да се окаже по-интересно да видим кои състезания са били летни и кои – зимни.

 8. За да използваме максимално площта на отчета, нека да свием областта Филтри. Щракнете върху стрелката в горния десен ъгъл на областта Филтри.

 9. В Полета на Power Viewразгънете медали. Плъзнете полето Season до областта цвят . Това е по-добра: картата сега показва сини балончета за летните спортни и червени балони за зимни спортове, както е показано на следващия екран. Можете да преоразмерите визуализацията, като плъзнете някой от ъглите му.

  Създаване на визуализация с карта

Сега имате отчет на Power View, който визуализира броя на спортни състезания в различни райони с помощта на карта с цветен код, базирана на сезон. И това изисква само няколко щраквания.

Създаване на изчисляеми полета за Power View и обобщени таблици

Power View използва базовия модел на данни за създаването на визуализации. С помощта на Power Pivot и DAX може да разширите модела на данни, като създадете потребителски формули, след това отчети, базирани на тези формули и изчисления в обобщени таблици и Power View.

Създаване на изчисляемо поле в Power Pivot

 1. В Excel щракнете върху Power Pivot > Модел данни > Управление, за да се покаже прозореца на Power Pivot.

 2. Изберете таблицата Medals . Уверете се, че областта за изчисляване се показва. Областта за изчисляване се намира под таблицата данни и се използва за създаване, редактиране и управление на изчисляеми полета. За да видите областта за изчисление, изберете Начало > изглед > областта за изчисляване, както е показано на следващия екран.

  областта за изчисления в Power Pivot

 3. Нека да изчисли броя на изданията на Олимпийските. В областта за изчисление изберете клетката непосредствено под колоната Edition. От лентата изберете Автосумиране > брой отделни, както е показано на следващия екран.

  създаване на "Брой отделни" в Power Pivot

 4. Power Pivot създава израз на DAX за активната клетка в областта за изчисляване. В този случай Power Pivot автоматично създава следната формула DAX:

  Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  Допълнителните изчисления в Автосумиране са също толкова лесни, например Sum, Average, Min, Max и др.

 5. Запишете работната книга на Excel. Моделът на данни се актуализира с новото изчисляемо поле. Когато се върнете на раздела на Power View в Excel, предупреждение ви уведомява, че моделът на данни е актуализиран, както е показано на следващия екран.

  Предупреждение показва, че моделът на данни е променен

Ще използваме изчисляемото поле Distinct Count of Edition по късно в уроците.

Създаване на изчисляемо поле чрез DAX в Power Pivot

Изчислението "Автосумиране" е полезно, но има моменти, когато са необходими по-персонализирани изчисления. Може да създавате DAX формули в областта за изчисляване точно както създавате формули в Excel. Нека да създадем DAX формула и след това да я видим как изглежда в нашия модел на данни. В резултат на това тя ще е налична в нашата обобщена таблица и в Power View.

 1. Отворете прозореца на Power Pivot . В областта за изчисление изберете клетката непосредствено под Автосумиране изчисление, попълнен в предишния раздел, както е показано на следващия екран.

  Създаване на DAX формули в областта за изчисляване на Power Pivot

 2. Нека да изчислим процентното съотношение на всички медали. Въведете следната DAX формула в лентата за формули. IntelliSense предоставя налични команди, въз основа на това какво въвеждате и може да натиснете Tab, за да изберете осветената опция на IntelliSense.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. Когато превключите обратно към прозореца на Excel, Excel ви позволява да знаете модела на данни е актуализиран. В Excel изберете обобщената таблица в Лист1. В " Полета на обобщена таблица" разгънете таблицата Medals . В долната част на списъка с полета са два изчисляеми полета, ние току-що създадохте, както е показано на следващия екран. Изберете процент от всички медали.

  "Полета на обобщената таблица" показва "Изчисляеми полета"

 4. В обобщената таблица процент на всички медали полето се появява след Count of Medal. Не е форматиран като процент, така че изберете тези полета (можете да ги избирате всички наведнъж, като задържите показалеца над горната част на една от полето процент на всички медали, докато курсорът се превърне стрелка надолу и след това върху). След като те сте избрали, щракнете върху Начало > номер > процент. В същия раздел на лентата Коригирайте броя на десетичните позиции до две. Вашата обобщена таблица изглежда както на следващия екран.

  Обобщената таблица показва процентни данни

В предишния урок филтрирахме полето Sports така, че да показва само първите десет по азбучен ред, затова виждаме само от Aquatics до Boxing и процентът в Grand Total е 29,16% вместо 100%. Разбира се, това ни показва, че за тези първи десет спорта са връчени 29,16% от всички връчени медали през летните игри. Можем също да видим, че за Aquatics са връчени 10,88% от всички медали.

Тъй като полето Percentage of All Medals е в модела на данни, то също е налично и в Power View.

Можете да създадете изчисляеми полета и от раздела Power Pivot, докато сте в Power View. Независимо дали създавате изчисляемо поле в Power Pivot, или докато сте в Power View, резултатът е същият: моделът на данни се актуализира, за да включи изчисляемото поле, и прави полето налично за всички инструменти на клиента.

Задаване на настройки по подразбиране на поле, поведение на таблици и категории данни

Друг начин за рационализиране на създаването на отчет в Power View е да се зададе набор полета по подразбиране. Когато зададете набор полета по подразбиране за таблица, можете просто да щракнете върху нея в Power View, и наборът полета по подразбиране ще бъде добавен автоматично към нов отчет.

В този раздел ще задавате настройки по подразбиране за работната си книга, които ще ви спестят време при създаването на отчети.

Създаване на набор полета по подразбиране за таблица

 1. Прозорецът на Power Pivot трябва още да е наличен. Ако не е, щракнете върху Power Pivot > Модел на данни > Управление. В Power Pivot изберете Начало > Изглед >Изглед на данните, за да се уверите, че е избран "Изглед на данните". Изберете таблицата Medals.

 2. В раздела Разширени щракнете върху Свойства на отчитане > Набор полета по подразбиране. Появява се прозорец, който ви позволява да посочите полета по подразбиране за таблици, създадени чрез инструменти на клиента, като Power View.

 3. Изберете спорт събитие, издание, спортист и медал в левия екран и щракнете върху Добави - > да ги направите полетата по подразбиране. Уверете се, че те се показват в десния екран полета по подразбиране, в реда, те са включени. Прозорец на Набор полета по подразбиране изглежда както на следващия екран.

  прозорецът "Набор полета по подразбиране"

 4. Щракнете върху OK, за да запишете набора полета по подразбиране за таблицата Medals.

 5. За да видите как работи това, превключете към листа на Power View в Excel.

 6. Щракнете където и да е върху платното на празния отчет, за да се уверите, че нямате избрана съществуваща визуализация. Вашият лист на Power View в момента има само една визуализация, която е картата, която създадохте по-рано.

 7. В списъка с Полета на Power View щракнете върху името на медалите . Power View създава таблица и автоматично добавя пет по подразбиране полета от таблицата медали в реда, които сте указали, както е показано на следващия екран. Ако случайно щракнете върху триъгълника до медали, таблицата просто разширява, вместо да добавяте нова таблица с полета по подразбиране.

  Таблица на Power View автоматично включва набори полета по подразбиране

Задаване на поведение на таблицата

Може също да зададете поведението на таблицата по подразбиране, което Power View използва за автоматично създаване на етикети на отчети за таблицата. Това става полезно, когато създавате визуализации от същата таблица, например за много различни отчети. Ще използваме поведението на таблицата по подразбиране в следващите няколко стъпки, така че нека да го зададем сега.

 1. Отново в Power Pivot, при избрана таблица Medals изберете Разширени > Свойства на отчитане > Поведение на таблица. Появява се прозорец, в който може да укажете поведението на таблицата.

 2. В прозореца Поведение на таблицаИдентификатор на ред е колоната, която съдържа само уникални ключове и няма празни стойности. Това често е основният ключ на таблицата, но не е задължително да е така. Трябва да изберете идентификатор на ред, преди да направите други селекции в таблицата. Изберете MedalKey като Идентификатор на ред.

 3. В секцията за Запазване на уникални редове изберете AthleteID. Полета, който изберете тук имат ред стойностите, които трябва да бъде уникално и не трябва да се събират, когато създавате обобщени таблици или Power View на отчети.

  Забележка: Ако имате проблеми с отчети, които не агрегиране как искате да гарантирате, че полето искате да обединение не е избрана в полетата за Запазване на уникални редове .

 4. За Етикет по подразбиране изберете ключ, който трябва да се използва като етикет на отчет по подразбиране. Изберете Sport.

 5. За Изображение по подразбиранеОставете селекцията като [без колона избрана], тъй като все още не сте добавили изображения. Прозорец на Поведение на таблица изглежда както на следващия екран.

  прозорецът "Поведение на таблица"

 6. Щракнете върху OK. В листа на Power View в Excel Изберете таблицата, която създадохте в предишните стъпки. От лентата изберете проектиране > таблица > карта. Таблицата, която създадохте промени в колекция от карти; данните са същите, но визуализация на данни е променен. Таблицата сега изглежда както на следващия екран.
  Визуализация с карти с настройки по подразбиране за поведение на таблицата

Обърнете внимание, че полето Sport е по-голямо от останалите и се появява като заглавие за всяка карта. Това е така, защото зададохте Sport като етикет по подразбиране в прозореца Поведение на таблица, когато бяхте в Power Pivot.

Задаване на категории данни за полета

За да може Power View динамично да създава отчети, базирани на основни данни, като местоположение, полетата, съдържащи такива данни, трябва да бъдат правилно категоризирани. Нека укажем категориите на няколко полета за данни от Олимпийски игри.

 1. В Power Pivotизберете Hosts. Изберете полето NOC_CountryRegion. От Разширени > свойства на отчитането > категория данни: щракнете върху стрелката и изберете страната/региона от списъка с категории на налични данни, както е показано на следващия екран.

  Категории данни в Power Pivot

 2. В Medals изберете колоната NOC_CountryRegion. Отново променете категорията данни на Country/Region.

 3. Върнете се в Excel и изберете листа на Power View. Разгънете таблицата медали в Полета на Power Viewи обърнете внимание, че полето NOC_CountryRegion сега има малък глобус иконата до нея. Глобус показва, че NOC_CountryRegion съдържа географско местоположение, както е показано на следващия екран.

  икона за географско местоположение в "Полета на Power View"

Ще използваме това географско местоположение в предстоящ урок. Време е да запишете работата си, да прегледате какво сте научили и след това да се подготвите да се гмурнете в следващия урок.

Контролна точка и тест

Преглед на наученото

В този урок научихте как да създавате базирани на карта визуализации на Power View, след това създадохте изчисляеми полета, за да разширите своя модел на данни и анализирахте данни по различен начин. Също така научихте как да създавате набор полета по подразбиране за таблица, което рационализира създаването на нова таблица на Power View, предварително попълнена с набора полета по подразбиране. Научихте и как да дефинирате поведението на таблица по подразбиране, така че подреждането и етикетирането на нови таблици да става бързо и последователно.

В следващия урок от тази поредица ще надграждате върху наученото тук. Има много данни наоколо и в следващия урок ще добавяте интернет данни към вашия модел на данни и ще въвеждате изображения, за да може вашите отчети на Power View наистина да блеснат.

Ето връзка към следващия урок:

Урок: Включване на данни от интернет и задаване на стойности по подразбиране за отчетите на Power View

ТЕСТ

Искате да проверите какво сте запомнили от изучаваното? Ето вашия шанс. Следващият тест набляга на функции, възможности или изисквания, с които се запознахте в този урок. Най-долу на страницата ще намерите отговорите. Успех!

Въпрос 1: Откъде получава Power View данните си, за да създаде отчети на Power View?

А: Само от работни листове, включени в Excel.

Б: Само от модела на данни.

В: Само от данни, импортирани от външни източници.

Г: От модела на данни, както и от всички данни, които съществуват в работни листове в Excel.

Въпрос 2: Кое от следните е вярно за набор данни по подразбиране?

А: Можете да създавате само един набор полета по подразбиране за целия модел на данни.

Б: В Power View щракването върху името на таблица в "Полета на Power View" създава визуализация на таблица, която автоматично се попълва с нейния набор полета по подразбиране.

В: Ако създадете набор полета по подразбиране за дадена таблица, всички останали полета в таблицата ще са забранени.

Г: Всички от горните

Въпрос 3: Кое от следните е вярно за изчисляемите полета?

А: Когато ги създадете в Power Pivot, те се появяват в Power View като полета, налични за таблицата, в която са създадени.

Б: Ако ги създадете в областта за изчисляване на Power Pivot, те са скрити за всички инструменти на клиента.

В: Когато ги създадете в Power Pivot, те се появяват като индивидуални таблици във всички инструменти на клиента.

Г: И "А", и "Б".

Въпрос 4: В прозореца Поведение на таблицата по подразбиране, ако изберете поле в Запазване на уникални редове, кое от следните е вярно?

А: Трябва изрично да изберете "Сумирай това поле" от "Полета на Power View", за да агрегирате полето.

Б: Полето винаги е агрегирано в Power View или в обобщените таблици.

В: Полето никога не е агрегирано в Power View или в обобщените таблици.

Г: Избирането на Запазване на уникални редове няма ефект върху поведението на полето в Power View или в обобщените таблици.

Теста swers

 1. Правилен отговор: Б

 2. Правилен отговор: Б

 3. Правилен отговор: А

 4. Правилен отговор: В

Забележки: 

 • Данните и изображенията в тази поредица уроци са базирани на следното:

 • Набор от данни за Олимпийските игри от Guardian News & Media Ltd.

 • Изображения на флаговете от Factbook на CIA (cia.gov)

 • Данни за населението от Световната банка (worldbank.org)

 • Olympic Sport Pictograms (Пиктограми за олимпийските спортове) от Thadius856 и Parutakupiu

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×