Урок: Оптимизиране на модел на данни за отчитане в Power View

Вече създадохте модел на данни в Урок: Анализ на данни от обобщена таблица чрез модел на данни в Excel 2013, като събрахте данни от различни източници на данни в няколко таблици. Сега можете да подобрите модела на данни, за да се превърне в основа на сложни отчети на Power View.

 1. Отворете работната книга, която създадохте в Урок: Анализ на данни от обобщена таблица чрез модел на данни в Excel 2013.

 2. В Excel, в Power Pivot > Управление, за да отворите прозореца на Power Pivot.

Ако не виждате раздела Power Pivot, вж. Стартиране на добавкатаPower Pivot в Excel 2013 за инструкции.

В тази статия

Задаване на полета по подразбиране

В прозореца на Power Pivot

В листа на Power View в Excel

Задаване на поведението на таблицата

В прозореца на Power Pivot

В листа на Power View в Excel

Създаване на агрегирания по подразбиране

В прозореца на Power Pivot

В листа на Power View в Excel

Добавяне на описания

В прозореца на Power Pivot

В листа на Power View в Excel

Задаване на полета по подразбиране

В прозореца на Power Pivot

 1. Щракнете върху раздела на таблицата DimProduct.

 2. Върху раздела Разширени > Набор полета по подразбиране.

Полетата по подразбиране са полетата, добавени към лист на Power View, когато щракнете върху име на таблица, вместо да разширите таблицата и да изберете конкретни полета.

Забележка:  Диалоговият прозорец показва всички полета в таблицата, дори и тези, които сте маркирали да бъдат скрити от инструментите на клиента. Ако добавите някое от скритите полета в набора от полета по подразбиране, то пак няма да се появи в инструментите на клиента.

 1. Изберете и добавете тези полета:

  • ProductName

  • Категория продукт

  • Подкатегория продукт

  • UnitCost

 2. Щракнете върху OK.

В листа на Power View в Excel

 1. Върнете се в листа на Power View в Excel. Ще видите съобщение, че отчетът на Power View се нуждае от нови данни. Щракнете върху OK.

Забележка:  В останалата част от урока всеки път, щом промените модела на данни в Power Pivot , трябва да обновите данните в листовете на Power View.

 1. Щракнете върху празния лист (не трябва да избирате картата, която добавихте в другия урок), а после щракнете върху името на таблицата DimProduct.

Power View добавя таблица с тези четири полета.

Прочетете повече подробности относно защо конфигурирате набор от полета по подразбиране за отчети на Power View.

Задаване на поведението на таблицата

В прозореца на Power Pivot

 1. Върнете се в прозореца на Power Pivot и раздела на таблицата DimProduct.

 2. Щракнете върху Поведение на таблица.

 3. За Идентификатор на ред щракнете върху ProductKey.

Ако не зададете идентификатор на ред, не можете да зададете нито една от другите стойности в този диалогов прозорец.

Забележка:  Диалоговият прозорец показва всички полета в таблицата, включително и ProductKey, който сте маркирали да бъде скрит от инструментите на клиента. Ако зададете някое от скритите полета да бъде етикет по подразбиране, то пак няма да се появи в инструментите на клиента.

 1. За Запазване на уникални редове изберете ProductName.

 2. За Етикет по подразбиране изберете ProductName.

В тези данни няма изображения, затова не можете да зададете изображение по подразбиране.

 1. Щракнете върху OK.

В листа на Power View в Excel

 1. Върнете се в листа на Power View в Excel и обновете данните.

Забележете, че до Product Name в списъка "Полета" и полето "Полета" има малка икона, подобна на картичка. Това показва, че е

 1. Изберете таблицата, която създадохте с полетата по подразбиране в предишния раздел.

 2. В раздела Проектиране щракнете върху стрелката под Таблица и после щракнете върху Картичка.

Забележете, че картичките съдържат същите полета като таблицата, но разположени по различен начин. Забележете, че полето Product Name, което беше зададено като етикет по подразбиране, е показано на по-видно място от текста в другите полета. В следващата стъпка можете да промените начина на показване на останалия текст.

 1. В раздела Проектиране щракнете върху стрелката под Стил "картичка", а после щракнете върху Изнесено означение.

Сега целият текст се показва в голям размер.

Прочетете допълнителна информация относно защо конфигурирате свойствата на поведението на таблицата за отчети на Power View.

Създаване на агрегирания по подразбиране

В прозореца на Power Pivot

 1. Щракнете върху раздела на таблицата FactSales.

 2. Щракнете върху полето под колоната UnitPrice в Област за изчисляване.

 3. В раздела "Начало" щракнете върху стрелката до "Автосумиране" > "Средно".

 4. Това ще създаде изчисляемо поле, което изчислява средния разход за единица продукт, базирано на контекста на изчислението – местоположението на полето в дадена визуализация.

В листа на Power View в Excel

 1. Върнете се в листа на Power View в Excel и обновете данните.

 2. Разширяване на таблицата FactSales в списъка с полета.

 3. Забележете различните икони до полетата. До полето UnitPrice има символ сигма (Σ). До полетата UnitPrice или Sum има малък символ на калкулатор. Това е изчисляемото поле. Щракнете върху празното платно, а после изберете полетата UnitPrice и Sum of UnitPrice.

 4. Двете стойности са еднакви.

 5. В областта Полета щракнете върху стрелката до полето UnitPrice. Забележете, че има различни опции: Сума, Средно и т.н. Щракнете върху Средно.

 6. В областта Полета щракнете върху стрелката до полето "Sum of UnitPrice". Забележете, че не можете да промените агрегирането, защото агрегирането за това поле е определено в Power Pivot.

  Съвет:  Когато разработвате вашия модел на данни, трябва да имате предвид следното: Power View може да извършва с голяма гъвкавост множество прости изчисления. Оставете Power View да извършва простите изчисления. Само по-сложните изчисления може да създавате в модела в Power Pivot .

Добавяне на описания

В Power Pivot може да добавяте описания към полета и таблици. Те се показват в Power View.

Нова задача

В прозореца на Power Pivot

 1. В таблицата DimProduct изберете колоната ProductName, щракнете с десния бутон върху нея, а после щракнете върху Описание.

 2. Въведете "Така наричаме "продукта"" или друг текст.

 3. Щракнете с десния бутон върху раздела на таблицата Geography, а после щракнете върху Описание.

 4. Въведете "Това е местоположението" или друг текст.

В листа на Power View в Excel

 1. Върнете се в листа на Power View в Excel и обновете данните.

 2. Посочете върху името на таблицата Geography и полето ProductName, за да видите описанията, които добавихте.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×