Урок: Включване на данни от интернет и задаване на стойности по подразбиране за отчетите на Power View

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Abstract:    At the end of the previous tutorial, Create Map-based Power View Reports, your Excel workbook included data from various sources, a Data Model based on relationships established using Power Pivot, and a map-based Power View report with some basic Olympics information. In this tutorial, we extend and optimize the workbook with more data, interesting graphics, and prepare the workbook to easily create amazing Power View reports.

Забележка: Тази статия описва модели на данни в Excel 2013. Обаче същите модели на данни и функции на Power Pivot, въведени в Excel 2013, са в сила и за Excel 2016.

Разделите в този урок са следните:

Import Internet-based image links into the Data Model

Use Internet data to complete the Data Model

Hide tables and fields for easier report creation

Checkpoint and Quiz

В края на този урок има тест, с който можете да проверите какво сте научили.

Тази серия използва данни, описващи олимпийски медали, страни домакини и различни олимпийски спортни състезания. Серията включва следните уроци:

 1. Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни

 2. Разширяване на релациите в модел на данни с помощта на Excel 2013, Power Pivot и DAX

 3. Създаване на базирани на карта отчети на Power View

 4. Включване на данни от интернет и задаване на стойности по подразбиране за отчетите на Power View

 5. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1

 6. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

Препоръчваме ви да следвате уроците подред.

These tutorials use Excel 2013 with Power Pivot enabled. For more information on Excel 2013, click here. For guidance on enabling Power Pivot, click here.


Импортиране в модела на данни на връзки към изображения от интернет

Количеството данни непрекъснато расте, а заедно с това растат и желанията да можете да ги визуализирате. С допълнителните данни идват различни перспективи и възможности да ги разглеждате и да преценявате как данните си влияят по множество различни начини. Power Pivot и Power View обединяват вашите данни, както и външни данни, и ги визуализират по забавни и интересни начини.

В този раздел ще разширите модела на данните, като включите изображения на флагове за регионите или страните, които участват в Олимпийските игри, и след това ще добавите изображения, представящи олимпийските дисциплини.

Добавяне на изображения на флагове в модела на данни

Изображенията обогатяват визуалното въздействие на отчетите на Power View. В следващите стъпки ще добавите две категории изображения: изображение за всяка дисциплина и изображение на знамето, което представя региона или страната.

Имате две таблици, които са подходящи за включване на тази информация: таблицата Дисциплина с изображения за дисциплините и таблицата Hosts с флаговете. За да направите това интересно, ще използвате изображения, намерени в интернет, и връзка към всяко изображение, така че то да се отваря за всеки, който разглежда отчета, където и да се намира.

 1. After searching around the Internet, you find a good source for flag images for each country or region: the CIA.gov World Factbook site. For example, when you click on the following link, you get an image of the flag for France.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  When you investigate further and find other flag image URLs on the site, you realize the URLs have a consistent format, and that the only variable is the two-letter country or region code. So if you knew each two-letter country or region code, you could just insert that two-letter code into each URL, and get a link to each flag. That’s a plus, and when you look closely at your data, you realize that the Hosts table contains two-letter country or region codes. Great.

 2. You need to create a new field in the Hosts table to store the flag URLs. In an earlier tutorial you used DAX to concatenate two fields, and we’ll do the same for the flag URLs. In Power Pivot, select the empty column that has the title Add Column in the Hosts table. In the formula bar, type the following DAX formula (or you can copy and paste it into the formula column). It looks long, but most of it is the URL we want to use from the CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  In that DAX function you did a few things, all in one line. First, the DAX function REPLACE replaces text in a given text string, so by using that function you replaced the part of the URL that referenced France’s flag (fr) with the appropriate two-letter code for each country or region. The number 82 tells the REPLACE function to begin the replacement 82 characters into the string. The 2 that follows tells REPLACE how many characters to replace. Next, you may have noticed that the URL is case-sensitive (you tested that first, of course) and our two-letter codes are uppercase, so we had to convert them to lowercase as we inserted them into the URL using the DAX function LOWER.

 3. Rename the column with the flag URLs to FlagURL. Your Power Pivot screen now looks like the following screen.

  Power Pivot и DAX за създаване на поле за URL адрес

 4. Return to Excel and select the PivotTable in Sheet1. In PivotTable Fields, select ALL. You see the FlagURL field you added is available, as shown in the following screen.
  FlagURL е добавено в таблицата Hosts

  Забележки: In some instances, the Alpha-2 code used by the CIA.gov World Factbook site doesn’t match the official ISO 3166-1 Alpha-2 code provided in the Hosts table, which means some flags don’t display properly. You can fix that, and get the right Flag URLs, by making the following substitutions directly in your Hosts table in Excel, for each affected entry. The good news is that Power Pivot automatically detects the changes you make in Excel, and recalculates the DAX formula:

  • променя AT на AU

Добавяне на пиктограми за спортовете в модела на данните

Отчетите на Power View са по-интересни, когато изображенията са свързани с олимпийските състезания. В този раздел ще добавите изображения към таблицата Disciplines.

 1. After searching the Internet, you find that Wikimedia Commons has great pictograms for each Olympic discipline, submitted by Parutakupiu. The following link shows you the many images from Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. But when you look at each of the individual images, you find the common URL structure doesn’t lend itself to using DAX to automatically create links to the images. You want to know how many disciplines exist in your Data Model, to gauge whether you should input the links manually. In Power Pivot select the Disciplines table, and look at the bottom of the Power Pivot window. There, you see the number of records is 69, as shown in the following screen.
  Power Pivot показва броя записи

  You decide that 69 records is not too many to copy and paste manually, especially since they’ll be so compelling when you create reports.

 3. За да добавите URL адресите на пиктограмите, ви трябва нова колона в таблица Disciplines. Това създава едно интересно предизвикателство: таблицата Disciplines е добавена в модела на данни чрез импортиране на база данни на Access, затова таблицата Disciplines се появява само в Power Pivot, но не и в Excel. Обаче в Power Pivot не можете да въвеждате данни директно в отделните записи, наричани още редове. За да се справим с това, можем да създадем нова таблица въз основа на информацията в таблица Disciplines, да я добавим в модела на данните и да създадем релация.

 4. In Power Pivot, copy the three columns in the Disciplines table. You can select them by hovering over the Discipline column then dragging across to the SportID column, as shown in the following screen, then click Home > Clipboard > Copy.

  копиране на полета в Power Pivot

 5. В Excel създайте нов работен лист и поставете копираните данни. Форматирайте поставените данни като таблица, както направихте в предишните уроци от тази серия, като посочите най-горния ред като етикети, а след това дайте име на таблицата DiscImage. Дайте и на работния лист името DiscImage.

Забележка:  A workbook with all the manual input completed, called DiscImage_table.xlsx, is one of the files you downloaded in the first tutorial in this series. To make it easy, you can download it by clicking here. Read the next steps, which you can apply to similar situations with your own data.

 1. In the column beside SportID, type DiscImage in the first row. Excel automatically extends the table to include the row. Your DiscImage worksheet looks like the following screen.

  разширяване на таблица на Excel

 2. Въведете URL адреса за всяка дисциплина въз основа на пиктограмите от Wikimedia Commons. Ако сте изтеглили работната книга, в която те вече са въведени, можете да ги копирате и поставите в тази колона.

 3. Все още в Excel, изберете Power Pivot > Таблици > Добавяне към модела на данни, за да добавите към модела на данни таблицата, която създадохте.

 4. В Power Pivot, в Изглед на диаграма, създайте релация, като плъзнете полето DisciplineID от таблицата Disciplines до полето DisciplineID в таблицата DiscImage.

Задаване на категория на данните с цел правилно показване на изображенията

За да може отчетите на Power View да показват правилно изображенията, трябва да зададете правилно категорията на данните за URL адресите на изображенията. Power Pivot се опитва да определи типа на данните във вашия модел на данни, при което добавя израза (Предложено) след автоматично избраната категория, но е добре да сте сигурни. А сега потвърдете.

 1. В Power Pivot изберете таблицата DiscImage и след това изберете колоната DiscImage.

 2. On the ribbon, select Advanced > Reporting Properties > Data Category and select Image URL, as shown in the following screen. Excel attempts to detect the Data Category, and when it does, marks the selected Data category as (suggested).

  Задаване на категория на данните в Power Pivot

Сега вашият модел на данните съдържа URL адреси за пиктограмите, които могат да се асоциират с всяка дисциплина, и категорията на данните е правилно зададена като URL за изображение.

Използване на данни от интернет за завършване на модела на данни

Много сайтове в интернет предлагат данни, които могат да се използват в отчетите, ако според вас са надеждни и полезни. В този раздел ще добавите данни за населението към вашия модел на данни.

Добавяне на данни за населението към модел на данни

За да създавате отчети, които съдържат данни за населението, трябва да намерите и след това да включите данните за населението в модела на данните. Чудесен източник на такава информация е базата данни на Световната банка на адрес Worldbank.org. Когато отворите сайта, ще намерите страницата по-долу, която ви позволява да изберете и изтеглите всякакви видове данни за страната или региона.

http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators

Има много опции за изтегляне на данни от Worldbank.org, които да ви послужат за създаване на всякакви интересни отчети. Засега ви интересува населението на страните или регионите, включени във вашия модел на данни. В следващите стъпки ще изтеглите таблица с данни за населението и ще я добавите към вашия модел на данни.

Забележка:  Websites sometimes change, so the layout at Worldbank.org might be a little different than described below. Alternatively, you can download an Excel workbook named Population.xlsx that already contains the Worldbank.org data, created using the following steps, by clicking here.

 1. Отворете уеб сайта worldbank.org от връзката по-горе.

 2. In the center section of the page, under COUNTRY, click select all.

 3. Under SERIES, search for and select population, total. The following screen shows an image of that search, with an arrow pointing to the search box.

  Избиране на данни от worldbank.org

 4. Под TIME (ВРЕМЕ), изберете 2008 г. (това е минал период, но съответства на данните за Олимпийските игри, взета за пример в тези уроци)

 5. След като сте избрали тези неща, щракнете върху бутона DOWNLOAD (ИЗТЕГЛИ) и след това изберете Excel като тип на файла. Името на изтеглената работната книга не е особено четливо. Преименувайте работната книга на Население.xls и я запишете на място, от което ще я отваряте в следващата серия от стъпки.

Сега сте готови да импортирате тези данни във вашия модел на данни.

 1. В работната книга на Excel, която съдържа данните за избраните олимпийски игри, вмъкнете нов работен лист и му дайте име Население.

 2. Намерете изтеглената работна книга Население.xls, отворете я и копирайте данните. Помнете, че можете да изберете произволна клетка в набора от данни и да натиснете Ctrl + A, за да изберете всички съседни данни. Поставете данните в клетка A1 в работния лист Население във вашата работна книга за Олимпийските игри.

 3. In your Olympics workbook, you want to format the data you just pasted as a table, and name the table Population. With any cell in the dataset selected, such as cell A1, press Ctrl + A to select all adjacent data, and then Ctrl + T to format the data as a table. Since the data has headers, select My table has headers in the Create Table window that appears, as shown here.

  прозорецът "Създаване на таблица"

  Formatting the data as a table has many advantages. You can assign a name to a table, which makes it easy to identify. You can also establish relationships between tables, enabling exploration and analysis in PivotTables, Power Pivot, and Power View.

 4. In the TABLE TOOLS > DESIGN tab, locate the Table Name field, and type Population to name the table. The population data is in a column titled 2008. To keep things straight, rename the 2008 column in the Population table to Population. Your workbook now looks like the following screen.

  Данни за населението, прехвърлени в Excel

  Забележки: In some instances, the Country Code used by the Worldbank.org site doesn’t match the official ISO 3166-1 Alpha-3 code provided in the Medals table, which means some countryregions won’t display population data. You can fix that by making the following substitutions directly in your Population table in Excel, for each affected entry. The good news is that Power Pivot automatically detects the changes you make in Excel:

  • change NLD to NED

  • change CHE to SUI

 5. In Excel, add the table to the Data Model by selecting Power Pivot > Tables > Add to Data Model, as shown in the following screen.

  Добавяне на нови данни към модела на данни

 6. Next, let’s create a relationship. We noticed that the Country or Region Code in Population is the same three-digit code found in the NOC_CountryRegion field of Medals. Great, we can easily create a relationship between those tables. In Power Pivot, in Diagram View, drag the Population table so it’s situated beside the Medals table. Drag the NOC_CountryRegion field of the Medals table onto the Country or Region Code field in the Population table. A relationship is established, as shown in the following screen.

  създаване на релация между таблици

Това не беше особено трудно. Сега вашият модел на данните съдържа връзки към флаговете, връзки към изображенията за дисциплините (по-горе ги нарекохме "пиктограми") и нови таблици с информация за населението. Разполагаме с всякакви видове данни и сме почти готови да създадем впечатляващи визуализации, които да включим в отчетите.

Но първо, нека малко да улесним създаването на отчети, като скрием някои таблици и полета, които няма да използваме в отчетите.

Скриване на таблици и полета за по-лесно създаване на отчети

Може би сте забелязали колко много полета има в таблицата Medals Цял куп, много от които няма да използвате, когато създавате отчети. В този раздел ще научите как да скриете някои от тези полета, за да улесните процеса на създаване на отчети в Power View.

За да видите това сами, изберете листа "Power View" в Excel. Следващият екран показва списък на таблиците в Полета на Power View. Това е доста дълъг списък с таблици, от който да избирате, и в много от тях има полета, които никога няма да използвате в отчетите си.

твърде много таблици в работната книга на Excel

Съответните данни са важни, но списъкът с таблици и полета е прекалено дълъг и може би малко обезкуражаващ. Можете да скриете таблици и полета от клиентските инструменти, например обобщените таблици и Power View, без да изтривате съответните данни от модела на данни.

В следващите стъпки ще скриете някои от таблиците и полетата, като използвате Power Pivot. Ако някои от скритите таблици или полета ви потрябват, за да генерирате отчети, винаги можете да се върнете в Power Pivot и да ги покажете.

Забележка: Когато скриете колона или поле, няма да можете да създавате отчети или филтри, базирани на тези скрити таблици или полета.

Hide Tables using Power Pivot

 1. В Power Pivot изберете Начало > Изглед > Изглед на данните, за да сте сигурни, че е избрано "Изглед на данните" и не сте в "Изглед на диаграма".

 2. Нека да скрием следните таблици, които не ви трябват за създаването на отчети: S_Teams и W_Teams. Ще забележите няколко таблици, в които само едно от полетата е полезно. По-нататък в този урок ще намерите решение и за тях.

 3. Right-click on the W_Teams tab, found along the bottom of the window, and select Hide from Client Tools. The following screen shows the menu that appears when you right-click a hidden table tab in Power Pivot.

  как да скриете таблици от клиентските инструменти в Excel

 4. Hide the other table, S_Teams, as well. Notice that tabs for hidden tables are grayed out, as shown in the following screen.

  разделите за скритите таблици са сиви в Power Pivot

Hide Fields using Power Pivot

Има и някои полета, които не са полезни за създаването на отчети. Скритите данни може да са важни, но като скриете полета от клиентските инструменти, например обобщените таблици и Power View, улеснявате навигацията и избора на полета, които да се включат в отчета.

Следващите стъпки скриват колекция от полета, от различни таблици, които няма да ви трябват за отчетите.

 1. In Power Pivot, click on the Medals tab. Right-click the Edition column, then click Hide from Client Tools, as shown in the following screen.

  щракнете с десния бутон, за да скриете полета на таблицата от клиентските инструменти в Excel

  Notice the column turns gray, similar to how the tabs of hidden tables are gray.

 2. В раздела Medals, скрийте от клиентските инструменти следните полета: Event_gender, MedalKey.

 3. В раздела Events, скрийте от клиентските инструменти следните полета: EventID, SportID.

 4. В раздела Sports, скрийте SportID.

Сега, когато погледнем листа "Power View" и Полета на Power View, виждаме следния екран. Това е по-лесно управляемо.

наличието на по-малко таблици в клиентските инструменти улеснява създаването на отчети

Скриването на таблици и колони от клиентските инструменти улеснява процеса на създаване на отчети. Можете да скриете колкото пожелаете таблици или колони, а после винаги можете да ги покажете, ако е необходимо.

След като сте приключили с модела на данни, можете да експериментирате с данните. В следващия урок ще създавате всякакви интересни и завладяващи визуализации, като използвате данните за Олимпийските игри и модела на данни, който сте създали.

Контролна точка и тест

Преглед на наученото

В този урок научихте как да импортирате данни от интернет във вашия модел на данни. В интернет има много данни и уменията да ги намирате и да ги включвате във вашите отчети ще ви бъдат изключително полезни, когато започнете да създавате отчети.

Научихте и как да включвате изображения в модела на данни и как да създавате формули на DAX, за да опростите добавянето на URL адреси във вашия набор от данни, за да можете да ги използвате в отчетите. Научихте как да скривате таблици и полета, което ще ви бъде полезно, когато се наложи да създавате отчети, без да ви пречат таблиците и полетата, които едва ли ще използвате. Скриването на таблици и полета е особено удобно, когато други хора създават отчети от данните, които сте предоставили.

В следващия урок от тази серия ще започнете да създавате удивителни отчети на Power View. Те са забавни, интерактивни и без никакви ограничения – проявете творчество и въображение. Дори само в рамките на набора данни за Олимпийските игри, броят и видовете отчети, които можете да създавате, е почти неограничен.

Звучи ви забавно? Ето една връзка към следващия урок, за да опитате да създадете тези отчети сами:

Tutorial 5: Create Amazing Power View Reports - Part 1

ТЕСТ

Искате да проверите какво сте запомнили от изучаваното? Ето вашия шанс. Следващият тест набляга на функции, възможности или изисквания, с които се запознахте в този урок. Най-долу на страницата ще намерите отговорите. Успех!

Въпрос 1: Кой от следните е правилният начин за включване на данни от интернет във вашия модел на данни?

А: Копиране и поставяне на данните като "суров текст" в Excel, след което данните се добавят автоматично.

Б: Копиране и поставяне на данните в Excel, форматиране на данните като таблица и след това избиране на Power Pivot > Таблици > Добавяне към модела на данни.

В: Създаване на формула на DAX в Power Pivot, която попълва нова колона с URL адресите, сочещи към данни в интернет.

Г: И "Б", и "В".

Въпрос 2: Кое от следните е вярно за форматирането на данни като таблица в Excel?

А: Можете да зададете име на таблицата, за да я идентифицирате лесно.

Б: Можете да добавите таблица в модела на данни.

В: Можете да създадете релации между таблиците, за да можете да извършвате проучвания и анализи на данните в обобщени таблици, Power Pivot и Power View.

Г: Всички от горните.

Въпрос 3: Кое от следните е вярно за скритите таблици в Power Pivot?

А: Скриването на таблица в Power Pivot изтрива данните от модела на данни.

Б: Скриването на таблица в Power Pivot не позволява тя да се вижда в клиентските инструменти, следователно не можете да създавате отчети, които използват полета от тази таблица за филтриране.

В: Скриването на таблица в Power Pivot не оказва влияние върху клиентския инструмент.

Г: Не можете да скриете таблици в Power Pivot, можете да скриете само полета.

Въпрос 4: Вярно или грешно: След като скриете поле в Power Pivot, повече не можете да го виждате или отваряте, дори и от Power Pivot.

А: ВЯРНО

Б: НЕВЯРНО

Отговори на теста

 1. Правилен отговор: Г

 2. Правилен отговор: Г

 3. Правилен отговор: Б

 4. Правилен отговор: Б

Забележки: Данните и изображенията в тази поредица уроци са базирани на следното:

 • Набор от данни за Олимпийските игри от Guardian News & Media Ltd.

 • Изображения на флаговете от Factbook на CIA (cia.gov)

 • Данни за населението от Световната банка (worldbank.org)

 • Olympic Sport Pictograms (Пиктограми за олимпийските спортове) от Thadius856 и Parutakupiu

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×