Управляване на приоритета на правилата за условно форматиране

Когато използвате формули с условно форматиране за диапазон от клетки, полезно е да разбирате в какъв ред се оценяват тези правила, какво става, когато две или повече правила са в конфликт, как копирането и поставянето могат да повлияят върху оценката на правилото, как да се промени редът, по който се оценяват, и кога да спре оценяването на правилата.

Вие създавате, редактирате, изтривате и разглеждате всички правила за условно форматиране в работната книга с помощта на диалоговия прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране. (В раздела Начало щракнете върху Условно форматиране и след това върху Управление на правила.)

Менюто "Условно форматиране" с осветено "Управление на правила"

Когато към даден диапазон от клетки се прилагат две или повече правила за условно форматиране, тези правила се изчисляват в реда на приоритет (отгоре надолу), по който те са изброени в този диалогов прозорец.

Ето пример, в който има дати на изтичане на срока за табелки на идентификатори. Искаме да маркираме табелките, чийто срок изтича след 60 дни, но още не е изтекъл, с жълт цвят на фона, а табелките с изтекъл срок – с червен цвят на фона.

Условно форматирани данни

В този пример клетките с идентификационни номера на служители, чиито дати на сертифициране предстои да изтекат в рамките на 60 дни, са форматирани в жълто, а идентификационните номера на служители с изтекъл сертификат са форматирани в червено. Правилата са показани в следващото изображение.

Правила за условно форматиране

Първото правило (което, ако е True, задава червен цвят на фона на клетката) сравнява стойността на датата в колона B с текущата дата (получена чрез функцията TODAY във формула). Задайте формулата на първата стойност на данни в колона B, която е B2. Формулата за това правило е =B2<TODAY(). Тази формула се използва за проверка на клетките в колона B (клетки B2:B15). Ако формулата за някоя клетка в колона B бъде изчислена на "истина", съответстващата й клетка в колона A (например A5 съответства на B5, A11 съответства на B11) се форматира с червен цвят на фона. След като бъдат изчислени всички клетки, зададени под Отнася се за, с това първо правило, се проверява второто правило. Тази формула проверява дали стойностите в колона B са по-малки с 60 дни от текущата дата (да кажем, че днешната дата е 11.8.2010). До датата 4.10. 2010 в клетката B4 остават по-малко от 60 дни, считано от днес, така че тя се изчислява на "истина" и се форматира с жълт цвят на фона. Формулата за правилото е =B2<TODAY()+60. Всяка клетка, която е форматирана в червено от правилото с по-висок приоритет, не се пресмята.

Правилото, което стои по-високо в списъка, има по-висок приоритет от правилото, стоящо по-надолу в списъка. По подразбиране новите правила винаги се добавят най-отгоре в списъка и следователно имат най-голям приоритет, така че ще поискате да наблюдавате техния ред, Можете да промените реда на приоритетите с помощта на стрелките Премести нагоре и Премести надолу в диалоговия прозорец.

Стрелки ''Премести нагоре'' и ''Премести надолу''

В случая на диапазон от клетки можете да имате няколко правила за условно форматиране, които са оценени като True. Ето как се прилагат, първо, когато не са в конфликти, а после, когато са в конфликт:

Когато правилата не си противоречат     Например, ако едното правило форматира клетка с получерен шрифт, а другото правило форматира същата клетка с червен цвят, клетката се форматира както с получерен шрифт, така и с червен цвят. Тъй като не съществува конфликт между двата формата, прилагат се и двете правила.

Когато правилата си противоречат    Например едното правило задава на клетката червен цвят на шрифта, а другото задава зелен цвят на шрифта на клетката. Тъй като двете правила са в конфликт, приложимо е само едно. Правилото което се прилага, е това с по-висок приоритет (по-високо в списъка в диалоговия прозорец).

Докато редактирате вашия работен лист, можете да копирате и поставяте стойности на клетки, които са условно форматирани, да попълвате диапазон от клетки с условни формати или да използвате "Копиране на формати". Тези операции могат да засегнат приоритета на правилата за условно форматиране по следния начин: създава се ново правило за условно форматиране за целевите клетки, базирано на клетките източници.

Ако копирате и поставяте стойности на клетки, които са условно форматирани, в работен лист, който е отворен в друг екземпляр на Excel (друг процес Excel.exe, който се изпълнява едновременно на компютъра), не се създава правило за условно форматиране в другия екземпляр и форматирането не се копира в този екземпляр.

За случая на диапазон от клетки, ако правилото за форматиране е True, то има приоритет над съществуващо правило за ръчно форматиране. Вие прилагате ръчно форматиране, като използвате на бутоните в групата Шрифт на раздела Начало (Excel 2016/2013) или групата Клетки в раздела Начало (Excel 2010/2007). Ако изтриете правилото за условно форматиране, ръчното форматиране за диапазона от клетки остава.

Ръчното форматиране нито се изброява в диалоговия прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране, нито се използва за определяне на приоритет.

За обратна съвместимост с версиите на Excel, които са по-стари от Excel 2007, можете да отметнете квадратчето Спри, ако е истина в диалоговия прозорец Управление на правилата, за да симулирате начина на показване на условното форматиране в тези по-стари версии на Excel, които не поддържат повече от три правила за условно форматиране или няколко правила, приложени в един и същ диапазон.

Например, ако имате повече от три правила за условно форматиране за даден диапазон от клетки и работите с версия на Excel, по-стара от Office Excel 2007, тази версия на Excel:

 • Оценява само първите три правила.

 • Прилага първото правило с най-висок приоритет, което е True.

 • Игнорира правилата с по-нисък приоритет, ако са True.

В следващата таблица са обобщени всички възможни състояния за първите три правила:

Ако правило

Е

И ако правило

Е

И ако правило

Е

Тогава

Едно

Истина

Две

Истина или неистина

Три

Истина или неистина

Прилага се правило едно, а правила две и три се игнорират.

Едно

Неистина

Две

Истина

Три

Истина или неистина

Прилага се правило две, а правило три се игнорира.

Едно

Неистина

Две

Неистина

Три

Истина

Прилага се правило три.

Едно

Неистина

Две

Неистина

Три

Неистина

Не се прилага нито едно правило.

Можете да отметнете или изчистите квадратчето Спри, ако е истина, за да промените поведението по подразбиране:

 • За да оцените само първото правило, отметнете квадратчето Спри, ако е истина за първото правило.

 • За да оцените само първото и второто правило, отметнете квадратчето Спри, ако е истина за второто правило.

Не можете да отметнете или изчистите квадратчето Спри, ако е истина, ако правилото форматира, като използва лента за данни, цветова скала или набор от икони.

Редактиране на приоритета на правило за условно форматиране

 1. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правилата.

  Менюто "Условно форматиране" с осветено "Управление на правила"

  Показват се правилата за условно форматиране за текущата селекция, включително типа на правилото, форматирането, диапазона от клетки, към които се прилага правилото, и настройката Спри, ако е истина.

  Ако в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на не виждате исканото от вас правило, проверете дали са избрани правилните диапазон от клетки, работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. Изберете правило. Правилата могат да се избират само едно по едно.

 3. За да повишите приоритета на избраното правило, щракнете върху Премести нагоре. За да понижите приоритета на избраното правило, щракнете върху Премести надолу.

  Стрелки ''Премести нагоре'' и ''Премести надолу''

 4. Ако желаете да спрете изчисляването на правило за конкретно правило, отметнете квадратчето Спри, ако е истина.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Добавяне, промяна или изчистване на условни формати

Копиране на условно форматиране

Премахване на условно форматиране

Използване на формула за прилагане на условно форматиране

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×