Управляване на ограниченията за място за съхранение на колекция от сайтове

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

SharePoint Online разстоянието вашата организация има е въз основа на броя на потребителите (вижте SharePoint Online ограничения). Ако сте глобален администратор в Office 365, можете да закупите още място за съхранение ако ви свърши.

По подразбиране вашето място за съхранение SharePoint е налична в централната група, от която всички сайтове да чертаете. Като глобален администратор или SharePoint администратор, не е нужно да се разделя на мястото за съхранение или преразпределите пространство, базирано на употреба. Това е се обработват автоматично: сайтове използват нужното, когато те се нуждаят, до максимум 25 терабайт (ТБ) за колекция от сайтове. Ако преди това ръчно задаване на ограничения за съхраняване и преминаване към използване на групирано съхранение, SharePoint нулира всички граници към 1 ТБ.

Автоматично управление на ограниченията за съхранение

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. Изберете настройки.

 5. В Управление за място за съхранение на колекция от сайтовеизберете автоматично.

  Office 365 SharePoint онлайн настройки на екрана със сайт колекция управление осветена
 6. Щракнете върху OK.

Ако предпочитате прецизно да регулирате мястото за съхранение, заделено за всяка колекция от сайтове, можете да зададете опцията за управление на място за съхранение на "ръчно" и да зададете ограничения за мястото за съхранение на отделни колекции от сайтове. В този случай ви препоръчваме също така да настроите имейл известие, така че вие и другите администратори на колекции от сайтове да бъдете уведомявани, когато колекциите от сайтове наближават ограничението за място за съхранение.

Важно: място за съхранение на SharePoint Online сега се изчислява в гигабайта (ГБ). За повече информация вижте как SharePoint за съхранение се изчислява.

Ръчно управление на ограниченията за съхранение

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. Изберете настройки.

 5. В Управление на място за съхранение за колекция от сайтове изберете Ръчно.

 6. Щракнете върху OK.

Задаване на ограничението за място за съхранение

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. В раздела Колекции от сайтове изберете една или повече колекции от списъка.

 5. Изберете квота за съхранение. Ако не е разрешена бутона на квотата за съхранение, изберете колекцията от сайтове, която искате да зададете квота на от списъка по-долу.

  Разделът "Колекции от сайтове" с осветен бутон "Квота за съхранение"
 6. В Ограничаване на квотата за съхранение за всяка колекция от сайтове въведете максималния брой гигабайти (ГБ), който да се задели за колекцията от сайтове.

 7. Поставете отметка в квадратчето, за да се изпраща имейл до администраторите на колекциите от сайтове, когато колекциите от сайтове достигнат ограничението за място за съхранение. Въведете число между 1 и 100 за процента от ограничението, при достигането на който да бъде изпращано имейл известие.

  Диалогов прозорец ''Задаване на квота за съхранение"

  Съвет: Може да се наложи да актуализирате процента за имейл известие въз основа на новите конвертирани метрики на мястото за съхранение.

 8. Щракнете върху Запиши.

Ако управлявате ръчно ограниченията за съхранение, трябва да наблюдава редовно ги да сте сигурни, че те не се отразява на производителността на сайта. Препоръчваме, че също настройвате известяване имейлите да уведомите администраторите на колекция от сайтове, преди колекция достигне ограничението. Вградени съхранение на квотата за предупреждение имейли обикновено са изпратени всяка седмица за колекции от сайтове, които са достигнали определено ниво за предупреждаване. Така че администраторите на колекция от сайтове често получават на място за съхранение на квотата за предупреждение имейл твърде късно. Например ако заданието на таймера на квотата за предупреждение диск (която предизвиква предупреждение имейл) е планиран всяка седмица и изпраща имейл предупреждение всяка неделя, но колекция достига ограничението на квотата за предупреждение в понеделник, администратор на колекцията от сайтове не получавате предупреждение имейли за 6 дни. Има вероятност, че тази колекция от сайтове може да достигне лимита за максимално съхранение преди администратор на колекцията от сайтове, получава предупреждение имейл. Това може да доведе до колекцията от сайтове да бъде зададено само за четене и да се спре производството.

Можете да използвате следните PowerShell скрипт за наблюдение на вашите колекции. Този скрипт извлича данни, съставя и след това изпраща предупреждения за съхранение на администратор на колекцията от сайтове.

 1. Изтегляне на най-новата обвивка за управление на SharePoint Online.

 2. Свържете се към SharePoint Online като глобален администратор или администратор на SharePoint в Office 365. За да научите как, вж. Първи стъпки в обвивката на SharePoint Online за управление.

 3. Копирайте следния текст с променлива декларации и го поставете в текстов редактор, например Notepad. Трябва да зададете всички стойности на въвеждане, за да бъдат конкретни за вашата организация. Запишете файла и го преименувайте на "GetEmailWarning.ps1".

  Забележка: Можете да използвате друго име на файл, но трябва да запишете файла като ANSI кодиран текстов файл с разширение .ps1.

  #Connect to SharePoint admin center using admin account 
  $username = "<global or SharePoint admin account>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint admin center URL> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<sender email>"
  $to = "<recipient email>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 4. Къде:

  • <global or SharePoint admin account> е потребителското име за акаунта, който има глобален администратор или SharePoint ролята на администратор в Office 365.

  • <password> е паролата за акаунта на администратора на глобални или SharePoint .

  • <SharePoint admin center URL> е URL адреса на вашия център за администриране на SharePoint .

  • <local folder path> е локален път за папката, където искате данните записани.

  • <smtpserver> е името на вашия SMTP пощенски сървър.

  • <sender email> е глобален администратор или акаунт на администратор на SharePoint, който се появява в реда от в имейл предупреждение.

  • <recipient email> е акаунта на администратор, ще получите имейл предупреждение.

 5. В Обвивка на SharePoint Online за управлениепромяна на местни директорията, където сте записали файла на скрипт.

  ./GetEmailWarning.ps1

  След като скрипта завърши успешно, текстов файл се създава в местоположението, което сте задали в <Local folder path> променлива в скрипта.

  Забележка: Ако получите съобщение за грешка за да не може да се изпълнява скриптове, трябва да променят правилата си изпълнение. За информация вижте Информация за правилата за изпълнение.

По-рано SharePoint за съхранение е изчислена в мегабайти (МБ). Сега тя се изчислява в гигабайта (ГБ) чрез само пълен цели числа. Ако преди това сте задали квотата си за съхранение в МБ, той ще бъдат конвертирани в ГБ (1024 MB = 1 ГБ) и закръгля надолу до най-близкото цяло число. Така че стойност от 5000 МБ става 4 ГБ. Най-малко от 1 ГБ може да се настрои за колекция от сайтове. Ако задавате квотата си за съхранение на SharePoint с помощта на PowerShell, тази стойност ще се закръглява нагоре до най-близкото цяло число ГБ за предотвратяване на стойност по-малко от един ГБ превръщането в 0 ГБ.

Вж. също

Ограничения за SharePoint Online

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×