Управляване на ограниченията за място за съхранение на колекция от сайтове

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

SharePoint Online в Office 365 е заделено количество място за съхранение, който се базира на вашия брой потребители (вижте SharePoint Online ограничения). Място за съхранение е достъпен за всички колекции от сайтове в клиента и служи като централно приложения, от която всеки може да се направи. Глобален администратор, не е нужно да се разделя на мястото за съхранение или преразпределите пространство, базирано на употреба. Това е се обработват автоматично: колекции Използвайте нужното, когато те се нуждаят, до максимум 25 терабайт (ТБ) за колекция от сайтове. Ако откриете, че вашата набора хранилища започва да достига, винаги можете да закупите още място чрез центъра за администриране на SharePoint Online на цена за ГБ на месец.

Моделът на групирано съхранение е нов за SharePoint Online. Можете да се възползвате от него чрез задаване на опцията за управление на мястото за съхранение на "автоматично". Когато направите това, SharePoint Online отхвърля всички съществуващи ограничения, които сте задали преди това за вашите колекции от сайтове, и ги връща в началното им състояние от 1 ТБ. Новите клиенти на Office 365 получават групираното съхранение по подразбиране.

Автоматично управление на ограниченията за съхранение

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата, която прилича на вафла и представлява щракване на бутон, което ще разкрие плочки за няколко приложения за избор. в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. Изберете настройки.

 5. В Управление за място за съхранение на колекция от сайтовеизберете автоматично.

  Office 365 SharePoint онлайн настройки на екрана със сайт колекция управление осветена
 6. Щракнете върху OK.

Ако предпочитате прецизно да регулирате мястото за съхранение, заделено за всяка колекция от сайтове, можете да зададете опцията за управление на място за съхранение на "ръчно" и да зададете ограничения за мястото за съхранение на отделни колекции от сайтове. В този случай ви препоръчваме също така да настроите имейл известие, така че вие и другите администратори на колекции от сайтове да бъдете уведомявани, когато колекциите от сайтове наближават ограничението за място за съхранение.

Важно: SharePoint Online сега изчислява мястото за съхранение в гигабайти (ГБ) вместо в мегабайти (МБ), като се допускат само цели числа и се закръглява надолу. Това не засяга общия размер на мястото ви за съхранение в SharePoint Online.

Ръчно управление на ограниченията за съхранение

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата, която прилича на вафла и представлява щракване на бутон, което ще разкрие плочки за няколко приложения за избор. в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. Изберете настройки.

 5. В Управление на място за съхранение за колекция от сайтове изберете Ръчно.

 6. Щракнете върху OK.

Задаване на ограничението за място за съхранение

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата, която прилича на вафла и представлява щракване на бутон, което ще разкрие плочки за няколко приложения за избор. в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. В раздела Колекции от сайтове изберете една или повече колекции от списъка.

 5. Изберете квота за съхранение. Ако не е разрешена бутона на квотата за съхранение, изберете колекцията от сайтове, която искате да зададете квота на от списъка по-долу.

  Раздел на сайта колекции с осветен бутон за квота за съхранение
 6. В Ограничаване на квотата за съхранение за всяка колекция от сайтове въведете максималния брой гигабайти (ГБ), който да се задели за колекцията от сайтове.

 7. Поставете отметка в квадратчето, за да се изпраща имейл до администраторите на колекциите от сайтове, когато колекциите от сайтове достигнат ограничението за място за съхранение. Въведете число между 1 и 100 за процента от ограничението, при достигането на който да бъде изпращано имейл известие.

  Диалогов прозорец ''Задаване на квота за съхранение"

  Съвет: Може да се наложи да актуализирате процента за имейл известие въз основа на новите конвертирани метрики на мястото за съхранение.

 8. Щракнете върху Запиши.

Когато администраторите на колекцията сайтове ограничения за съхраняване на "ръчно", те трябва да наблюдава редовно да Уверете се, че не се засягат производителността и производство. След ръчно задаване ограничение за съхранение на колекция от сайтове ви препоръчваме администраторите могат също да зададете известяване имейл, за да ги споменете преди колекция достигне ограничението. Място за съхранение на квотата за предупреждение имейл обикновено се изпращат всяка седмица, но се изпращат само след колекция достигне определено ниво за предупреждаване. Администратори на сайтове често получават място за съхранение на квотата за предупреждение за имейл по-късно, отколкото е необходимо, например, ако заданието на таймера на диска на квотата за предупреждение – предупреждение за имейл, която води – планиран всяка седмица и изпраща имейл предупреждение всяка неделя, но колекция достига Предупреждение за граница на квотата за понеделник, администраторът не получите имейл за известяване за 6 дни. Има вероятност, че тази колекция от сайтове може да достигне лимита за максимално съхранение преди администратор получава предупреждение имейл. Това може да доведе до колекцията от сайтове да бъде зададено само за четене и да се спре производството.

След като ограниченията за място за съхранение на колекция от сайтове са зададени на ръчен, администраторите трябва да наблюдава следното:

 • обикновено съхранение употребата на колекции от сайтове

 • анализиране на употребата и тенденциите

 • преразпределите свободно място за съхранение на колекции от сайтове, които се нуждаят от повече място

 • преконфигурира нива на предупреждение

ПредоставямеPowerShell скрипт, който администраторите могат да използват за наблюдение на техните колекции от сайтове. Този скрипт за Windows PowerShell извлича данни, съставя и след това изпраща предупреждения за съхранение на администратора.

 1. Инсталирайте обвивка на SharePoint Online за управление.

  За разрешения и най-новата информация за Windows PowerShell за продуктите на SharePoint вижте онлайн документацията в Справка за Windows PowerShell за SharePoint Server 2016.

 2. Копирайте следния текст с променлива декларации и го поставете в текстов редактор, например Notepad. Трябва да зададете всички стойности на въвеждане, за да бъдат конкретни за вашата организация. Запишете файла и го наречете "GetEmailWarning.ps1".

  Забележка: Можете да използвате друго име на файл, но трябва да запишете файла като ANSI кодиран текстов файл с разширение .ps1.

  #Connect to tenant admin center using GA credentials 
  $username = "<GA Account or Tenanat Admin>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint Admin Center Url> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<Tenant admin account>"
  $to = "<Tenant admin account or whom the email to be sent>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Къде:

  • <GA Account or Tenanat Admin> е глобален администратор или акаунта на администратора на клиент за вашата колекция от сайтове.

  • <Password> е паролата за глобална или акаунт на администратор на клиента, които използвате във вашата колекция от сайтове.

  • <SharePoint Admin Center Url> е URL адреса на вашия център за администриране на SharePoint.

  • <Local folder path> е локален път за папката, където искате данните записани.

  • <smtpserver> е името на вашия SMTP пощенски сървър.

  • <Tenant admin account> е акаунт, който се появява в реда от в имейл предупреждение.

  • <Tenant admin account or whom the email to be sent> е акаунт, който ще получите имейл предупреждение.

 4. В Обвивка на SharePoint Online за управлениепромяна на местни директорията, където сте записали файла на скрипт.

  ./GetEmailWarning.ps1

  След като скрипта завърши успешно, текстов файл се създава в местоположението, което сте задали в <Local folder path> променлива в скрипта.

На квотата за съхранение на SharePoint Online не се е променила, но използва различни метрика. По-рано място за съхранение на SharePoint е изчислена в мегабайти (МБ) и сега се изчислява в гигабайта (ГБ), с помощта на само пълен цели числа. Ако преди това сте задали квотата си за съхранение в МБ, той ще бъдат конвертирани в ГБ (1024 MB = 1 ГБ) и закръгля надолу до най-близкото цяло число. Така че стойност от 5000 МБ става 4 ГБ. Най-малко от 1 ГБ може да се настрои за колекция от сайтове. Ако задавате квотата си за съхранение на SharePoint Online с помощта на PowerShell, тази стойност ще се закръглява нагоре до най-близкото цяло число ГБ за предотвратяване на стойност по-малко от един ГБ превръщането в 0 ГБ.

Вж. също

Ограничения за SharePoint Online

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×