Управление на Yammer потребителски лицензи в Office 365

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тъй като Yammer по-подробно интегрира с Office 365, ще можете да управлявате Yammer лицензи в Office 365. По-рано Yammer лицензи не може да бъде поотделно дадени на потребители. Когато сте разглеждали Office 365 даване на лицензи на страница, ще видите, че Yammer лицензи са били забранени и не могат да бъдат възлагани поотделно на потребители, като в следните екрана.

Екранна снимка на секцията "Даване на лицензи" в центъра за администриране на Office 365 с избран лиценз за Yammer Enterprise.

Отсега нататък, Yammer лицензи могат да бъдат присвоявани на потребител, както е показано в следните екранна снимка.

Екранна снимка на секцията "Даване на лицензи" в центъра за администриране на Office 365 с лиценз за Yammer Enterprise, който може да бъде присвоен.

Когато Yammer лицензи модифицирането на ниво потребител, Office 365 опит ще отразят този избор. Например Office 365 икона за стартиране на приложения ще се показват само Yammer плочката за потребители с Yammer лиценз (подобно на други услуги на Office 365 ). Имайте предвид, че потребителите все още ще можете да влезете в системата от www.yammer.com чрез тяхната Office 365 самоличност. Потребителите, които нямат Office 365 самоличност и лиценз няма да можете да влезете в системата. Можете да блокирате потребители, които нямат Yammer лицензи от достъп до Yammer , като включите настройката потребители на Office 365 блок без Yammer лицензи за защита (вижте Старт блокиране потребители на Office 365, които нямат Yammer лицензи).

Даване на Yammer лицензи на потребители

Можете да присвоите лицензи на потребители в Център за администриране на Office 365 или чрез кратки команди на Windows PowerShell за Office 365.

 • Ако сте закупили Yammer като част от пакет абонаментен план (например Office 365 Enterprise E3) и са възложени пакет абонаментен план на потребител, след което след на потребителски лицензи са налични, Yammer лиценза автоматично присвоява се на потребителя.

 • Ако сте закупили Yammer Enterprise самостоятелен абонамент, който преди това може да не го присвоите на потребител. И така след като Yammer на потребителски лицензи са налични, Yammer лиценза не автоматично присвоява се на потребителя.

Трябва да бъде Office 365 глобален администратор или администратор за управление на потребителя да направите следните операции.

Управление на лицензи в центъра за администриране на Office 365

Даване или отмяна Yammer лиценз на потребителите по същия начин, дадете всеки друг Office 365 Enterprise E3 лиценз. Влезте в Office 365 Enterprise E3, отидете на Център за администриране на Office 365и на потребители > Активни потребители страница, даване или отмяна Yammer лиценз за потребители. За повече информация вижте даване или премахване на лицензи за Office 365 за фирми .

Управление на лицензи с помощта на Windows PowerShell

Можете да използвате кратки команди в Windows PowerShell , за да дадете Office 365 лицензи. С Windows PowerShellможете по-лесно да видите кой има лиценз и даване на лицензи за няколко потребители едновременно. За повече информация вижте Използване на Office 365 PowerShell за даване на лицензи за потребителски акаунти. Можете също групово да актуализирате лицензи, въз основа на CSV файл. За повече информация вижте групово задаването на лицензите за потребители на Office 365, въз основа на CSV.

По-долу са някои пример Windows PowerShell скрипт фрагменти, които можете да използвате за управление на Yammer лицензи. Използвайте ги да развиете пълен скрипт за вашата организация.

 • Следващият пример дава лиценз от litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE (Yammer Enterprise самостоятелен) лицензиране план на нелицензирани потребител belindan@litwareinc.com.

  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName "belindan@litwareinc.com" -AddLicenses "litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE"
 • Следващият пример unassigns Yammer Enterprise лиценза от litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise E3) към потребителя belindan@litwareinc.com.

  $UPN = "belindan@litwareinc.com"
  $LicenseDetails = (Get-MsolUser -UserPrincipalName $UPN).Licenses
  ForEach ($License in $LicenseDetails) {
  $DisabledOptions = @()
  $License.ServiceStatus | ForEach {
  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or `
  $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") {
  $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)"
  }
  }
  $LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $License.AccountSkuId `
  -DisabledPlans $DisabledOptions
  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $UPN -LicenseOptions $LicenseOptions
  }
 • Следващият пример връща информация за всички потребители, които са в момента не е лицензиран за Office 365.

  Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly

Стартиране на блокиране на потребители, които нямат Yammer лицензи

Отнема само няколко стъпки, за да започнат да блокира Office 365 потребители, които нямат Yammer лицензи. Въпреки това включването на тази настройка на случайно може да прекъсне достъпа на потребителите до Yammer. И така, преди да започнете, направете следното, за да сте сигурни, че потребителите на Yammer могат да продължите да работите безпроблемно:

 • Се уверете, че сте включили настройката за налагане на самоличност в Office 365 за потребителите на Yammer.    Можете да присвоите или отмяна на лицензи Yammer само за Yammer потребители, които се управляват в Office 365. И така, за да блокирате Office 365 потребителите без Yammer лицензи, е необходим, всички потребители на Yammer се управляват в Office 365. Настройка за потребители на Office 365 блок без Yammer лицензи може да бъде включен само когато е включена настройката за налагане на самоличността в office 365 за потребителите на Yammer .

 • Уверете се, че всички текущата Yammer потребителите имат Yammer лиценз.    Когато стартирате блокиране на Office 365 потребители без Yammer лицензи, всеки потребител, без Yammer лиценз няма да може да получите достъп до Yammer. Така че преди да започнете, уверете се, че всички ваши текущи Yammer потребители имат Yammer лицензи. Един начин да проверите това е да отидете на страницата на Експортиране на потребители в Yammer и експортиране на всички потребители. След това сравни този списък в списъка с потребители в Office 365 и направете необходимите промени. За повече подробности вижте статията как да се проверяват потребителите на Yammer в мрежи, свързани с Office 365.

 • Информиране на вашите потребители за тази промяна.    Настоятелно ви препоръчваме да кажа потребители, че започват да блокирате Office 365 потребителите без Yammer лицензи, тъй като това може да наруши използването им ден на Yammer.

Трябва да сте глобален администратор на Office 365, който е синхронизиран с Yammer като проверен администратор, за да изпълните тези стъпки.

Ако сте готови да блок потребители, които нямат Yammer лицензи, следвайте тези стъпки.

 1. В Yammerотидете на раздела Мрежов администратор и изберете Настройки за защита.

 2. В страницата на настройки за защита отидете в раздела за Налагане на самоличността в Office 365 , поставете отметка в квадратчето самоличност за поддържане на Office 365 в Yammer и потвърдите избора. Прилагане на Office 365 самоличност е предварително необходимите стъпка на блок потребители без лицензи на Yammer.

 3. След като е избрано квадратчето за отметка самоличност за поддържане на Office 365 в Yammer , блок Office 365 потребители без лицензи Yammer квадратчето за отметка ще бъдат достъпни. Поставете отметка в квадратчето блокиране на Office 365 потребители без Yammer лицензи и след това изберете Запиши.

  Екранна снимка на блок Office 365 потребители без Yammer лицензи квадратче за отметка в Yammer настройки за защита
 4. Виждате съобщение за потвърждение, който ви пита, ако сте готови да започнете да блокира Office 365 потребителите без Yammer лицензи.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец потвърждение за стартиране на блокиране на потребители без лицензи на Yammer

  Съобщението за потвърждение показва броя на активни потребители в мрежата на Yammer . Уверете се, че всички текущата Yammer потребителите имат Yammer лицензи. За повече подробности вижте как да се проверяват потребителите на Yammer в мрежи, свързани с Office 365.

  Ако искате, можете да автоматично излезете всички текущите потребители, така че да можете да сте сигурни, че всеки, който използва услугата на Yammer има влезли със своята самоличност Office 365 и има Yammer лиценз. Ако решите да направите това, поставете отметка в квадратчето излезете всички текущите потребители . Настоятелно ви препоръчваме прави това по време на минимален потребител дейност (защото потребителите може да бъде излезли по средата на работата си) и да ги информират преди време.

 5. Ако сте готови да започнете да блокира Office 365 потребителите без Yammer лицензи, изберете да, готов съм да потвърдите избора си. Това ви връща към страницата Настройки за защита , където потребители на Office 365 блок без Yammer лицензи сега квадратчето.

 6. Изберете Запиши да запишете вашите настройки на страницата.

  Ако не изберете записване , но вместо това излезте от страницата, настройките не ще влезе в сила.

Често задавани въпроси

В: защо са ви добави тази възможност да присвоите Yammer лицензи отделен потребител?

О: клиентите искат да предоставяме Yammer до подмножество на потребителите в тяхната компания – обикновено за географска или екип от екипа внедряването. По-конкретно чуем няколко искания от потребители да имат контрол над това кои от потребителите си да видите Yammer плочка в Office 365 икона за стартиране на приложения. Възможност да зададете Yammer лицензи отделен потребител предоставя тази възможност в съответствие с други Office 365 услуги.

Въпрос: как се отрази Yammer потребители, които влезете със своя имейл адрес и парола?

О: лицензи ще бъдат приложени само за потребители, които влизане с Office 365 самоличност, тъй като потребителите с наследени Yammer самоличност (имейл адрес и парола вход) не може да се управлява в Office 365.

В: какво става, ако не искам всеки в моята фирма да използвате стари Yammer самоличност?

О: можете да налагат Office 365 самоличност за всички потребители на Yammer .

В: как ще Yammer използване лицензи внедрите на клиенти?

О: всички Yammer мрежи, които са свързани с Office 365 клиенти ще получите тази промяна автоматично.

В: как да разбера дали всичките ми Yammer потребители имат акаунти в Office 365?

О: можете да експортирате вашия списък с потребители от Yammer и проверка за потребители, които не са в Office 365. За повече информация вижте как да се проверяват потребителите на Yammer в мрежи, свързани с Office 365.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×