Управление на wiki сайт

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

За да управлявате повечето настройки за wiki сайт, трябва да имате разрешение да управлявате сайт. В повечето случаи това означава да сте член на групата собственици на сайтове или да имате ниво на разрешение "Пълен контрол".

В тази статия

Общ преглед

Задаване на уникални разрешения

Работа с групи на SharePoint

Добавяне на потребители към Wiki сайт

Спрете наследяването на разрешения от родителски сайт

Задаване на уникални разрешения за wiki страница

Преглед на всички страници на Wiki сайт

Възстановяване на предишна версия на wiki страница

Вижте кои страници препращат към текущата страница

Изтриване на нежелани страници

Общ преглед

За да разрешите на хората да виждат и да сътрудничат на вашия wiki сайт, трябва да им дадете достъп до библиотеката, където се съхраняват wiki страниците. Трябва също да обсъдите кой искате да сътрудничи с wiki сайта и кой искате да може да го редактира. Например може да се наложи да предоставите по-широк достъп до вашия wiki, отколкото до останалата част от вашия сайт. От друга страна може да искате да ограничите достъпа до вашия wiki сайт само до няколко души.

Ако вашият wiki сайт е библиотека с wiki страници в сайта на вашия екип, можете да изберете наследяване на разрешенията, ако в wiki сайта ще работят едни и същи хора. Ако трябва да предоставите достъп до по-голям, по-малък или различен набор от хора от вашия сайт, използвайте уникални разрешения. Един ефективен начин за управление на разрешенията за множество потребители е използването на групи на SharePoint.

Забележка: В тази статия предполага, че вашата wiki е библиотека с wiki страници. Ако вашата wiki е създаден на екипен сайт, вашата wiki страници може да е в библиотеката със страници на сайта, ако никога не е създаден библиотеката с отделен wiki страници. В този случай вашата wiki е фактически цялата екипния сайт и процедурите за управление на разрешения ще започне от менюто Действия за сайта на сайта.

Задаване на уникални разрешения

За да зададете уникални разрешения, трябва да прекъснете връзката на наследяване към сайта. За да проверите връзката на наследяване на wiki сайт, отидете в библиотеката, където се съхраняват wiki страниците, щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху Разрешения за библиотеката. Под лентата се вижда жълта ивица, показваща дали страницата наследява разрешения от своя родител. Можете да управлявате връзката на наследяване от тази страница за разрешения.

Ако имате въпроси за настройките на вашия сайт, трябва да се обърнете към лицето, което настройва или управлява вашия сайт. Възможно е администратор, например някой, който конфигурира и управлява сървъра, да е задал допълнителни ограничения за вашия сайт.

Работа с групи на SharePoint

Групите на SharePoint ви позволяват да управлявате по-ефективно нивата на разрешение за множество потребители. Можете да използвате групи на SharePoint, за да присвоявате желаните нива на разрешение (освен нивото на разрешение "Ограничен достъп"). Забележете, че можете също да създавате потребителски нива на разрешение, които след това да присвоявате на вашите групи на SharePoint.

Ако в организацията ви има хора, които разполагат с едни и същи разрешения за един или повече защитими обекти, например сайтове или библиотеки, вие или вашият администратор трябва да обсъдите създаването на група на SharePoint (или да персонализирате съществуваща група) за тях. Например можете да създадете една група на SharePoint за ръководства, наречена "Ръководства на SharePoint", и една за анализаторите, наречена "Анализатори на SharePoint" и т. н.

Можете също да добавите отделен потребител към сайт, ако това лице има специални нужди и ако не мислите, че ще трябва да присвоите подобно ниво на множество хора.

Най-горе на страницата

Добавяне на потребители към wiki сайт

Използвайте тази процедура, за да добавяте потребители към група или поотделно към библиотека с wiki страници. Ако вашият wiki сайт наследява разрешения от родителски сайт, трябва или да добавите потребителя към сайта, или да видите "Прекратяване на наследяването на разрешения от родителски сайт" (по-долу в тази статия), за да научите как да прекратите наследяването на разрешения.

 1. От wiki сайта щракнете върху раздела Страница в лентата и след това щракнете върху Разрешения за библиотеката.

 2. За да добавите хора към група или даване на разрешения директно до хора в wiki, щракнете върху Даване на разрешения.

  Забележка: Ако wiki наследява разрешения от родителския си сайт, опцията за Даване на разрешения не се появява. За да добавите потребителя към родителския сайт, щракнете върху името на сайта в жълтата лента за съобщения под лентата.

 3. В диалоговия прозорец Даване на разрешения, в полето Потребител/групи въведете потребителското име или групата, които искате да добавите към wiki сайта.

  За да прегледате на потребител или група име, щракнете върху иконата Преглед , която изглежда като книга.

 4. Щракнете върху иконата Проверка на имената, за да проверите потребителя или групата.

 5. Направете едно от следните неща:

 6. За да дадете разрешения на потребител директно, изберете квадратчето за отметка за нивото на разрешение, което искате да присвоите.

 7. За да добавите потребител към група, изберете Добавяне на потребители към група на SharePoint (препоръчва се) и след това изберете името на групата от списъка.

Най-горе на страницата

Прекратяване на наследяването на разрешения от родителски сайт

Когато прекратите наследяването на разрешения от родителски сайт, групите на SharePoint и свързаните разрешения от родителски сайт се копират във вашия сайт. След това можете да добавяте, изтривате или променяте разрешенията на вашата библиотека с wiki страници. Ако не сте сигурни как е настроен вашият родителски сайт или структурата за разрешения, може да се наложи да се обърнете към собственика или администратора на родителския сайт.

Важно: След като спрете наследяването на разрешения, промените, направени в разрешенията на родителския сайт вече не ще засегне библиотека с wiki страници.

 1. От wiki сайта щракнете върху раздела Страница в лентата и след това щракнете върху Разрешения за библиотеката.

 2. Щракнете върху бутона Спри наследяването на разрешения.

На жълтата лента за съобщения под лентата сега пише: Тази библиотека има уникални разрешения.

Най-горе на страницата

Задаване на уникални разрешения за wiki страница

Ако искате да ограничите разрешенията за wiki страница, така че по-малко хора да могат да я редактират, можете да зададете уникални разрешения за страницата.

 1. От страница, за която искате да зададете разрешения, щракнете върху раздела Страница в лентата и след това щракнете върху бутона Разрешения за страница.

 2. Щракнете върху бутона Спри наследяването на разрешения.

  Забележка: След като спрете наследяването на разрешения, промени, направени в разрешенията на родителския библиотека с wiki страници вече не ще засегне wiki страницата.

 3. За да редактирате или премахнете потребителски разрешения, изберете името на потребителя или групата и след това щракнете съответно върху Редактиране на потребителски разрешения или Премахване на потребителски разрешения.

 4. За да добавите хора към група или даване на разрешения директно до хора в wiki страницата, щракнете върху Даване на разрешения.

 5. В диалоговия прозорец Даване на разрешения, в полето Потребител/групи въведете потребителското име или групата, които искате да добавите към wiki страницата.

  За да прегледате на потребител или група име, щракнете върху иконата Преглед , която изглежда като книга.

 6. Щракнете върху иконата Проверка на имената, за да проверите потребителя или групата.

 7. Направете едно от следните неща:

  • За да дадете разрешения на потребител директно, изберете квадратчето за отметка за нивото на разрешение, което искате да присвоите.

  • За да добавите потребител към група, изберете Добавяне на потребители към група на SharePoint (препоръчва се) и след това изберете името на групата от списъка.

За да се върнете в страницата на Wiki страница, която задавате разрешения за, щракнете върху бутона Търси нагоре (до Преглед на раздела на лентата) и след това щракнете върху името на вашата страница.

Най-горе на страницата

Показване на всички страници на wiki сайт

Можете да видите всички страници в един wiki сайт на едно място, вместо да навигирате до всеки от тях в wiki структурата. Wiki страниците се съхраняват в библиотека с wiki страници, където можете да ги редактирате, както бихте редактирали документи в типична библиотека с документи.

От някоя страница в wiki сайта щракнете върху раздела Страница в лентата и след това щракнете върху бутона Показване на всички страници.

За да се върнете към началната страница на Wiki страница, щракнете върху името на wiki в трасираната връзка.

Най-горе на страницата

Възстановяване на предишна версия на wiki страница

 1. От wiki страницата, която искате да възстановите, щракнете върху раздела Страница в лентата и след това щракнете върху Хронология на страниците.

 2. Под Версии щракнете върху номера на версията, която искате да покажете.

  Съвет: Ако не сте сигурни коя версия, която искате, можете да използвате списъка сравнение с версия за сравняване на страницата, която разглеждате с предишна версия на страницата.

 3. Когато намерите версията, която искате да възстановите, щракнете върху Възстановяване на тази версия.

Най-горе на страницата

Показване на страниците, които имат връзка към текущата страница

Ако се опитвате да отстранявате проблеми с връзката или да разберете дали някоя страница може да бъде изтрита, може да искате да покажете кои страници имат връзка към текущата wiki страница.

От някоя страница в wiki сайта щракнете върху раздела Страница в лентата и след това щракнете върху бутона Входящи връзки.

За да се върнете на страницата, която преглеждате, щракнете върху бутона Търси нагоре (до Преглед на раздела на лентата) и след това щракнете върху името на вашата страница

Най-горе на страницата

Изтриване на нежелани страници

В процеса на развитие на вашия екип е възможно да се натрупат страници, които вече не се използват. Изтриването на нежеланите страници ви помага да освободите пространство в сървъра и да спестите на хората случайно попадане и четене на остаряла информация.

Важно: Като с изтриването на всяко съдържание, трябва да сте сигурни страниците не са необходими повече от екипа.

 1. От някоя страница в wiki сайта щракнете върху раздела Страница в лентата и след това щракнете върху бутона Показване на всички страници.

 2. Посочете името на wiki страницата, която искате да редактирате, поставете отметка в квадратчето до името на страницата и след това щракнете върху Изтрий документа.

 3. Повторете това за всяка страница, която трябва да изтриете.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×