Управление на wiki сайт

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

За да управлявате повечето настройки за wiki сайт, трябва да имате разрешение да управлявате сайт. В повечето случаи това означава да сте член на групата собственици на сайтове или да имате ниво на разрешение "Пълен контрол".

В тази статия

Общ преглед

Задаване на уникални разрешения

Работа с групи на SharePoint

Добавяне на потребители към wiki сайт

Прекратяване на наследяването на разрешения от родителски сайт

Задаване на уникални разрешения за wiki страница

Показване на всички страници на wiki сайт

Възстановяване на предишна версия на wiki страница

Показване на страниците, които имат връзка към текущата страница

Изтриване на нежелани страници

Общ преглед

За да разрешите на хората да виждат и да сътрудничат на вашия wiki сайт, трябва да им дадете достъп до сайта или библиотеката, където се съхраняват wiki страниците. Трябва също да обсъдите кой искате да сътрудничи с wiki сайта и кой искате да може да го редактира. Например може да се наложи да предоставите по-широк достъп до вашия wiki, отколкото до останалата част от вашия сайт. От друга страна може да искате да ограничите достъпа до вашия wiki сайт само до няколко души.

Ако вашият wiki сайт е библиотека с wiki страници в сайта на вашия екип, можете да изберете наследяване на разрешенията, ако в wiki сайта ще работят едни и същи хора. Ако трябва да предоставите достъп до по-голям, по-малък или различен набор от хора от вашия сайт, използвайте уникални разрешения. Един ефективен начин за управление на разрешенията за множество потребители е използването на групи на SharePoint.

Забележка:  Тази статия предполага, че вашият wiki сайт е или библиотека с wiki страници, или корпоративен wiki сайт. Ако вашият wiki сайт е създаден в екипен сайт, wiki страниците могат да бъдат в страниците на библиотеката на сайта, ако никога не са създавани отделни библиотеки с wiki страници. В този случай вашият wiki сайт е на практика целият екипен сайт, и процедурите за управление на разрешения ще стартират от менюто Действия за сайта на сайта.

Задаване на уникални разрешения

За да зададете уникални разрешения, трябва да прекъснете връзката на наследяване към сайта. За да проверите връзката на наследяване на библиотека с wiki страници, отидете в библиотеката, къде се съхраняват wiki страниците, щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху Разрешения за библиотеката. Под лентата се вижда жълта ивица, показваща дали страницата наследява разрешения от своя родител. Можете да управлявате връзката на наследяване от тази страница за разрешения. За да проверите разрешенията на корпоративен wiki сайт, използвайте страницата "Разрешения за сайта", достъпна от "Настройки на сайта".

Ако имате въпроси за настройките на вашия сайт, трябва да се обърнете към лицето, което настройва или управлява вашия сайт. Възможно е администратор, например някой, който конфигурира и управлява сървъра, да е задал допълнителни ограничения за вашия сайт.

Работа с групи на SharePoint

Групите на SharePoint ви позволяват да управлявате по-ефективно нивата на разрешение за множество потребители. Можете да използвате групи на SharePoint, за да присвоявате желаните нива на разрешение (освен нивото на разрешение "Ограничен достъп"). Забележете, че можете също да създавате потребителски нива на разрешение, които след това да присвоявате на вашите групи на SharePoint.

Ако в организацията ви има хора, които разполагат с едни и същи разрешения за един или повече защитими обекти, например сайтове или библиотеки, вие или вашият администратор трябва да обсъдите създаването на група на SharePoint (или да персонализирате съществуваща група) за тях. Например можете да създадете една група на SharePoint за ръководства, наречена "Ръководства на SharePoint", и една за анализаторите, наречена "Анализатори на SharePoint" и т. н.

Можете също да добавите отделен потребител към сайт, ако това лице има специални нужди и ако не мислите, че ще трябва да присвоите подобно ниво на множество хора.

Най-горе на страницата

Добавяне на потребители към wiki сайт

Използвайте тази процедура, за да добавяте потребители към група или поотделно към wiki сайт. Ако вашият wiki сайт наследява разрешения от родителски сайт, трябва или да добавите потребителя към родителския сайт, или да видите “Прекратяване на наследяването на разрешения от родителски сайт” (по-долу в тази статия), за да научите как да прекратите наследяването на разрешения.

 1. От wiki сайта направете едно от следните неща:

  • За да добавите потребители към библиотеката, където се съхранява wiki страници, щракнете върху страница раздела на лентата и след това щракнете върху Разрешенията на библиотеката.

  • За да добавите потребители към wiki сайт, щракнете върху Действия за сайта, щракнете върху Настройки на сайтаи след това под потребители и разрешения, щракнете върху Разрешения за сайта.

 2. За да добавите хора към група или да дадете директно разрешения на хора в wiki сайта, щракнете върху Даване на разрешения.

  Забележка:  Ако wiki сайтът наследява разрешения от своя родителски сайт, опцията Даване на разрешения не се показва. За да добавите потребителя към родителския сайт, щракнете върху името на сайта в жълтата лента за съобщения под лентата.

 3. В диалоговия прозорец Даване на разрешения, в полето Потребител/групи въведете потребителското име или групата, които искате да добавите към wiki сайта.

  За да достигнете до име на потребител или група, щракнете върху иконата Преглед, която изглежда като книга.

 4. Щракнете върху иконата Проверка на имената, за да проверите потребителя или групата.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да дадете разрешения на потребител директно, изберете квадратчето за отметка за нивото на разрешение, което искате да присвоите.

  • За да добавите потребителя към група, изберете Добавяне на потребители към група на SharePoint (препоръчва се)и след това изберете името на групата от списъка.

Най-горе на страницата

Прекратяване на наследяването на разрешения от родителски сайт

Когато прекратите наследяването на разрешения от родителски сайт, групите на SharePoint и свързаните разрешения от родителски сайт се копират във вашия сайт. След това можете да добавяте, изтривате или променяте разрешенията на вашия wiki сайт. Ако не сте сигурни как е настроен вашият родителски сайт или структурата за разрешения, може да се наложи да се обърнете към собственика или администратора на родителския сайт.

Важно: След като прекратите наследяването на разрешения, промените, направени в разрешенията на родителския сайт, вече няма да влияят върху Wiki сайта.

 1. От wiki сайта направете едно от следните неща:

  • За да прекратите наследяването на разрешения за библиотеката с Wiki страници от нейния родителски сайт, щракнете върху раздела Страница в лентата и след това щракнете върху Разрешения за библиотеката.

  • За да прекратите наследяването на разрешения за wiki сайт от неговия родителски сайт, щракнете върху Действия за сайта и след това щракнете върху Разрешения за сайта.

 2. Щракнете върху бутона Спри наследяването на разрешения.

На жълтата лента за съобщения под лентата сега пише, че библиотеката или сайтът има уникални разрешения.

Най-горе на страницата

Задаване на уникални разрешения за wiki страница

Ако искате да ограничите разрешенията за wiki страница, така че по-малко хора да могат да я редактират, можете да зададете уникални разрешения за страницата.

 1. От страница, за която искате да зададете разрешения, щракнете върху раздела Страница в лентата и след това щракнете върху бутона Разрешения за страница.

 2. Щракнете върху бутона Спри наследяването на разрешения.

  Забележка:  След като прекратите наследяването на разрешения, промените, направени в разрешенията на родителската библиотека с wiki страници, вече няма да влияят върху wiki страницата.

 3. За да редактирате или премахнете потребителски разрешения, изберете името на потребителя или групата и след това щракнете съответно върху Редактиране на потребителски разрешения или Премахване на потребителски разрешения.

 4. За да добавите хора към група или да дадете директно разрешения на хора в wiki страницата, щракнете върху Даване на разрешения.

 5. В диалоговия прозорец Даване на разрешения, в полето Потребител/групи въведете потребителското име или групата, които искате да добавите към wiki страницата.

  За да достигнете до име на потребител или група, щракнете върху иконата Преглед, която изглежда като книга.

 6. Щракнете върху иконата Проверка на имената, за да проверите потребителя или групата.

 7. Направете едно от следните неща:

  • За да дадете разрешения на потребител директно, изберете квадратчето за отметка за нивото на разрешение, което искате да присвоите.

  • За да добавите потребител към група, изберете Добавяне на потребители към група на SharePoint (препоръчва се) и след това изберете името на групата от списъка.

За да се върнете към страницата на wiki сайта, за която задавате разрешения, щракнете върху бутона Търси нагоре (до раздела Преглед в лентата) и след това щракнете върху името на вашата страница.

Най-горе на страницата

Показване на всички страници на wiki сайт

Можете да видите всички страници в един wiki сайт на едно място, вместо да навигирате до всеки от тях в wiki структурата. Wiki страниците се съхраняват в библиотека, където можете да ги редактирате, както бихте редактирали документи в типична библиотека с документи.

От някоя страница в wiki сайта щракнете върху раздела Страница в лентата и след това щракнете върху бутона Показване на всички страници.

За да се върнете към началната страница на Wiki страница, щракнете върху името на wiki в трасираната връзка.

.

Най-горе на страницата

Възстановяване на предишна версия на wiki страница

 1. От wiki страницата, която искате да възстановите, щракнете върху раздела Страница в лентата и след това щракнете върху Хронология на страниците.

 2. Под Версии щракнете върху номера на версията, която искате да покажете.

  Съвет: Ако не сте сигурни коя версия ви трябва, можете да използвате списъка Сравнение с версия, за да сравните страницата, която преглеждате, с предишна версия на страницата.

 3. Когато намерите версията, която искате да възстановите, щракнете върху Възстановяване на тази версия.

Най-горе на страницата

Показване на страниците, които имат връзка към текущата страница

Ако се опитвате да отстранявате проблеми с връзката или да разберете дали някоя страница може да бъде изтрита, може да искате да покажете кои страници имат връзка към текущата wiki страница.

От някоя страница в wiki сайта щракнете върху раздела Страница в лентата и след това щракнете върху бутона Входящи връзки.

За да се върнете към страницата, която преглеждате, щракнете върху бутона Търси нагоре (до раздела Преглед в лентата) и след това щракнете върху името на вашата страница.

Най-горе на страницата

Изтриване на нежелани страници

В процеса на развитие на вашия екип е възможно да се натрупат страници, които вече не се използват. Изтриването на нежеланите страници ви помага да освободите пространство в сървъра и да спестите на хората случайно попадане и четене на остаряла информация.

Важно: Както при изтриването на съдържание, трябва да се уверите, че страниците вече не са нужни на екипа.

 1. От някоя страница в wiki сайта щракнете върху раздела Страница в лентата и след това щракнете върху бутона Показване на всички страници.

 2. Посочете името на wiki страницата, която искате да изтриете, поставете отметка в квадратчето до името на страницата и след това щракнете върху Изтрий документа.

 3. Повторете това за всяка страница, която трябва да изтриете.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×