Управление на шаблони на списъци

Управление на шаблони на списъци

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Повторно използване на персонализирани списъци на SharePoint с шаблони на списъци. Шаблон записва полета, формули и форматиране и по желание данни също. Шаблони могат да бъдат изтеглени за архивиране или качили в друг сайт.

Важно: SharePoint Online група свързани екипни сайтове в момента не поддържа шаблони на списъци. За други сайтове на SharePoint Online разрешите скриптовете да използвате шаблони на списъци. За повече информация вижте как да Разрешаване или забраняване на потребителски скрипт.

 1. Отворете списъка, който искате да запишете като шаблон.

 2. Ако сте в SharePoint Online, щракнете върху Настройки на Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. и след това щракнете върху Настройки на списък.

  В други версии щракнете върху списък на лентата и след това щракнете върху Настройки на списък.

  Настройки на списък на лентата
 3. В колоната Разрешения и управление щракнете върху Запис на списъка като шаблон.

  Разрешение за управление на секция на менюто "Настройки"

  Появява се страницата Запиши като шаблон.

  Записване като шаблон на страница
 4. В полето Име на файл въведете името на файла, което ще използвате за файла на шаблона.

  Забележка: Не добавяйте файлово разширение към името на файла. Файловото разширение .stp се добавя автоматично за вас.

 5. В полето Име на шаблон въведете заглавието, което искате да се показва в галерията с шаблони за списък за този шаблон.

 6. В полето Описание въведете описание за шаблона. Описанието се появява в екрана с подробни данни отдясно, когато изберете шаблона в галерията с шаблони.

 7. За да включите съдържанието, което е в момента в този списък в новия шаблон за списък, поставете отметка в квадратчето Включвай съдържание . За повече информация вижте ограничения за данни в шаблон за списък.

  Забележка: Тази стъпка не се записват настройките за защита, които може да са приложени към списъка. Поради тази причина силно препоръчително, когато записвате този шаблон за списък на сигурно място, така че той не може да бъде възстановен от някого, който не трябва да има достъп до това съдържание.

 8. Щракнете върху OK.

  Ще получите успешно Запиши екран за потвърждение, ако всичко мине добре.

  Успешно Запиши диалогов прозорец за потвърждение

  Щракнете върху галерия с шаблони за връзката, за да видите нов шаблон за списък в галерията с шаблони на списък.

  Списък шаблон на страница

 1. Щракнете върху Настройки на Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната Галерии на Web Designer щракнете върху шаблони на списъци.

  Списък с шаблони за връзката на страницата за настройки на сайта

  Забележка: Тази опция се появява само при потребителите, които имат разрешение "Управление на списъци". Собствениците на сайта имат това разрешение по подразбиране.

  Появява се страницата "Галерия с шаблони за списък".

  Страницата списък за галерия с шаблони за един списък
 3. Щракнете върху Редактиране на Бутон "Редактиране" в списъка шаблон за библиотека в колоната Редактиране за шаблона на списъка, който искате да актуализирате.

 4. Щракнете върху Изтрий елементаи след това щракнете върху OK , за да потвърдите.

 1. Щракнете върху Настройки на Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната Галерии на Web Designer щракнете върху шаблони на списъци.

  Списък с шаблони за връзката на страницата за настройки на сайта

  Забележка: Тази опция се появява само при потребителите, които имат разрешение "Управление на списъци". Собствениците на сайта имат това разрешение по подразбиране.

  Появява се страницата "Галерия с шаблони за списък".

  Страницата списък за галерия с шаблони за един списък
 3. Щракнете върху Редактиране на Бутон "Редактиране" в списъка шаблон за библиотека в колоната Редактиране за шаблона на списъка, който искате да редактирате.

 4. Редактирайте информацията, която искате да промените и след това щракнете върху OK.

  Редактиране на свойства на шаблон за списък

Забележка: Следните стъпки изискват да имате разрешения за "писане" в папката или в частта, където изтегляте файла на шаблона за списък.

 1. Щракнете върху Настройки на Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната Галерии на Web Designer щракнете върху шаблони на списъци.

  Списък с шаблони за връзката на страницата за настройки на сайта

  Забележка: Тази опция се появява само при потребителите, които имат разрешение "Управление на списъци". Собствениците на сайта имат това разрешение по подразбиране.

  Появява се страницата "Галерия с шаблони за списък".

  Страницата списък за галерия с шаблони за един списък
 3. В колоната име щракнете върху връзката за шаблона на списъка, който искате да изтеглите.

 4. Във вашия браузър файл изтегляне диалоговия прозорец, щракнете върху Запиши или Запиши като, за да изтеглите файл.

Шаблони на списъци, които са били изтеглени във файл във файловата система може да се качи в галерията с шаблони на списък. За да изпълните следните стъпки, които трябва да имате разрешение за четене папка или мрежов дял, който съдържа файла на шаблона на списъка.

Забележки: 

 • Обърнете внимание, че файлове за шаблони на списък използва файловото разширение .stp.

 • Шаблони на списъци може да се използва само на един и същ тип сайт или работна област, от които са създадени. Това означава, че шаблон за списък, който е създаден в сайт на работна област за събрания не може да се използва на екипен сайт. Въпреки това шаблон за списък, който е създаден в екипен сайт, може да се използва на друг екипен сайт.

 1. Щракнете върху Настройки на Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната Галерии на Web Designer щракнете върху шаблони на списъци.

  Списък с шаблони за връзката на страницата за настройки на сайта

  Забележка: Тази опция се появява само при потребителите, които имат разрешение "Управление на списъци". Собствениците на сайта имат това разрешение по подразбиране.

  Появява се страницата "Галерия с шаблони за списък".

  Страницата списък за галерия с шаблони за един списък
 3. В лентата щракнете върху Качване на документ.

  Бутон за качване на документ в лентата

  Появява се страницата Add шаблон .

  Добавяне на шаблон за страница
 4. Въведе пътя или името на файла (включително разширението на файла) на шаблона на списъка, който искате да качите, или щракнете върху Преглед, за да изберете файла.

 5. Изберете дали да презапишете съществуващите файлове. По подразбиране е отметнато квадратчето Замести съществуващия файл

  Забележка: Ако е избрано квадратчето за отметка върху съществуващ файл , ще се презапише шаблон за списък, който се съхранява в базата данни за съдържание и който има същото име като файла, който качвате. Ако се опитате да качите шаблон за списък, който вече съществува в базата данни за съдържание и това квадратче за отметка не е избрана, ще се покаже съобщение за грешка.

 6. Щракнете върху OK.

Създаване на шаблон за списък в SharePoint Server 2010

 1. Отворете списъка, който искате да запишете като шаблон.

 2. В лентата щракнете върху списък и след това щракнете върху Настройки на списък.

  Списък с настройки бутон на лентата на страницата
 3. В колоната Разрешения и управление щракнете върху Запис на списъка като шаблон.

  Разрешение за управление на секция на менюто "Настройки"

  Появява се страницата Запиши като шаблон.

  Страницата за свойства на шаблон на списък
 4. В полето Име на файл въведете името на файла, което ще използвате за файла на шаблона.

  Забележка: Не добавяйте файлово разширение към името на файла. Файловото разширение .stp се добавя автоматично.

 5. В полето Име на шаблон въведете заглавието, което искате да се показва в галерията с шаблони за списък за този шаблон.

 6. В полето Описание въведете описание за шаблона. Описанието се появява в екрана с подробни данни отдясно, когато изберете шаблона в галерията с шаблони.

 7. За да включите съдържанието, което е в момента в този списък в новия шаблон за списък, поставете отметка в квадратчето Включвай съдържание . За повече информация вижте ограничения за данни в шаблон за списък.

  Забележка: Тази стъпка не се записват настройките за защита, които може да са приложени към списъка. Поради тази причина силно препоръчително, когато записвате този шаблон за списък на сигурно място, така че той не може да бъде възстановен от някого, който не трябва да има достъп до това съдържание.

 8. Щракнете върху OK.

  Новият шаблон за списък се появява в галерията с шаблони на списък.

  Списък шаблон на страница

Най-горе на страницата

Изтриване на шаблон в галерията с шаблони на списъци в SharePoint Server 2010

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

  Забележка: В даден сайт, за който се персонализира менюто Действия за сайта посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху настройки, които искате да видите.

 2. В колоната галерии щракнете върху шаблони на списъци.

  Връзка към списък шаблон в галерии на меню

  Забележка: Тази опция се появява само при потребителите, които имат разрешение "Управление на списъци". Собствениците на сайта имат това разрешение по подразбиране.

  Появява се страницата "Галерия с шаблони за списък".

  Страницата списък за галерия с шаблони за един списък
 3. В колоната Редактиране щракнете върху Редактиране на Бутон "Редактиране" в списъка шаблон за библиотека за шаблона на списъка, който искате да изтриете.

 4. Щракнете върху Изтрий елементаи след това щракнете върху OK , за да потвърдите.

Най-горе на страницата

Редактиране на свойства на шаблон за списък в SharePoint Server 2010

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

  Забележка: В даден сайт, за който се персонализира менюто Действия за сайта посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху настройки, които искате да видите.

 2. В колоната галерии щракнете върху шаблони на списъци.

  Забележка: Тази опция се появява само при потребителите, които имат разрешение "Управление на списъци". Собствениците на сайта имат това разрешение по подразбиране.

  Появява се страницата "Галерия с шаблони за списък".

  Страницата списък за галерия с шаблони за един списък
 3. Щракнете върху Редактиране на Бутон "Редактиране" в списъка шаблон за библиотека в колоната Редактиране за шаблона на списъка, който искате да актуализирате.

 4. Редактирайте информацията, която искате да промените и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Изтегляне на шаблон на файловата система в SharePoint Server 2010

Забележка: Следните стъпки изискват да имате разрешения за "писане" в папката или в частта, където изтегляте файла на шаблона за списък.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

  Забележка: В даден сайт, за който се персонализира менюто Действия за сайта посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху настройки, които искате да видите.

 2. В колоната галерии щракнете върху шаблони на списъци.

  Връзка към списък шаблон в галерии на меню

  Забележка: Тази опция се появява само при потребителите, които имат разрешение "Управление на списъци". Собствениците на сайта имат това разрешение по подразбиране.

  Появява се страницата "Галерия с шаблони за списък".

  Страницата списък за галерия с шаблони за един списък
 3. В колоната име щракнете върху връзката за шаблона на списъка, който искате да изтеглите.

 4. В диалоговия прозорец Изтегляне на файл щракнете върху Запиши или Запиши като, за да изтеглите, тъй като позволява на вашия браузър.

Най-горе на страницата

Качване на шаблон в галерията с шаблони на списъци в SharePoint Server 2010

Шаблони на списъци, които са били изтеглени във файл във файловата система може да се качи в галерията с шаблони на списък. За да изпълните следните стъпки, които трябва да имате разрешение за четене папка или мрежов дял, който съдържа файла на шаблона на списъка.

Забележки: 

 • Обърнете внимание, че файлове за шаблони на списък използва файловото разширение .stp.

 • Шаблони на списъци може да се използва само на един и същ тип сайт или работна област, от които са създадени. Това означава, че шаблон за списък, който е създаден в сайт на работна област за събрания не може да се използва на екипен сайт. Въпреки това шаблон за списък, който е създаден в екипен сайт, може да се използва на друг екипен сайт.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

  Забележка: В даден сайт, за който се персонализира менюто Действия за сайта посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху настройки, които искате да видите.

 2. В колоната галерии щракнете върху шаблони на списъци.

  Връзка към списък шаблон в галерии на меню

  Забележка: Тази опция се появява само при потребителите, които имат разрешение "Управление на списъци". Собствениците на сайта имат това разрешение по подразбиране.

  Появява се страницата "Галерия с шаблони за списък".

  Страницата списък за галерия с шаблони за един списък
 3. Щракнете върху Качване.

  Появява се страницата "Качване на шаблон: галерия с шаблони за списък".

 4. Въведе пътя или името на файла (включително разширението на файла) на шаблона на списъка, който искате да качите, или щракнете върху Преглед, за да изберете файла.

 5. Изберете дали да презапишете съществуващите файлове. По подразбиране е отметнато квадратчето Замести съществуващия файл

  Забележка: Ако е избрано квадратчето за отметка върху съществуващ файл , ще се презапише шаблон за списък, който се съхранява в базата данни за съдържание и който има същото име като файла, който качвате. Ако се опитате да качите шаблон за списък, който вече съществува в базата данни за съдържание и това квадратче за отметка не е избрана, ще се покаже съобщение за грешка.

 6. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Създаване на шаблон за списък в SharePoint Server 2007

 1. Отворете списъка, който искате да запишете като шаблон.

 2. Щракнете върху Настройки и след това щракнете върху Настройки на списък.

  От бутона "Настройки" щракнете върху настройки на списък
 3. В колоната Разрешения и управление щракнете върху Запис на списъка като шаблон.

  Щракнете върху Запиши шаблон за сайт под разрешения и управление на колона

  Появява се страницата Запиши като шаблон.

  Страницата за свойства на шаблон на списък
 4. В полето Име на файл въведете името на файла, което ще използвате за файла на шаблона.

  Забележка: Не добавяйте файлово разширение към името на файла. Файловото разширение .stp се добавя автоматично.

 5. В полето Име на шаблон въведете заглавието, което искате да се показва в галерията с шаблони за списък за този шаблон.

 6. В полето Описание на шаблона въведете описание за шаблона.

 7. За да включите съдържанието, което е в момента в този списък в новия шаблон за списък, поставете отметка в квадратчето Включвай съдържание . За повече информация вижте ограничения за данни в шаблон за списък.

  Забележка: Тази стъпка не се записват настройките за защита, които може да са приложени към списъка. Поради тази причина силно препоръчително, когато записвате този шаблон за списък на сигурно място, така че той не може да бъде възстановен от някого, който не трябва да има достъп до това съдържание.

 8. Щракнете върху OK.

  Новият шаблон за списък се появява в галерията с шаблони на списък.

  Списък на галерия с шаблони за един списък

Най-горе на страницата

Изтриване на шаблон в галерията с шаблони на списъци в SharePoint Server 2007

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта и след това щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

  Модифициране на всички опцията за настройки на сайта под настройки на сайта

  Забележка: В даден сайт, за който се персонализира менюто Действия за сайта посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху настройки, които искате да видите.

 2. В колоната галерии щракнете върху шаблони на списъци.

  Връзка към списък шаблон в галерии на меню

  Забележка: Тази опция се появява само при потребителите, които имат разрешение "Управление на списъци". Собствениците на сайта имат това разрешение по подразбиране.

  Появява се страницата "Галерия с шаблони за списък".

  Списък на галерия с шаблони за един списък
 3. В колоната Редактиране щракнете върху Редактиране на свойства на документа, Бутон "Редактиране" в списъка шаблон за библиотека за шаблона на списъка, който искате да изтриете.

  Редактиране на страницата на шаблон за списък с Изтрий осветена.
 4. Щракнете върху Изтрий елементаи след това щракнете върху OK , за да потвърдите.

Най-горе на страницата

Редактиране на свойства на шаблон за списък в SharePoint Server 2007

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта и след това щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

  Модифициране на всички опцията за настройки на сайта под настройки на сайта

  Забележка: В даден сайт, за който се персонализира менюто Действия за сайта посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху настройки, които искате да видите.

 2. В колоната галерии щракнете върху шаблони на списъци.

  Връзка към списък шаблон в галерии на меню

  Забележка: Тази опция се появява само при потребителите, които имат разрешение "Управление на списъци". Собствениците на сайта имат това разрешение по подразбиране.

  Появява се страницата "Галерия с шаблони за списък".

  Списък на галерия с шаблони за един списък
 3. В колоната Редактиране щракнете върху Редактиране на свойства на документа, Бутон "Редактиране" в списъка шаблон за библиотека за шаблона на списъка, който искате да редактирате.

 4. Редактирайте информацията, която искате да промените и след това щракнете върху OK.

  Списък шаблон на диалоговия прозорец за редактиране

Най-горе на страницата

Изтегляне на шаблон на файловата система в SharePoint Server 2007

Забележка: Следните стъпки изискват да имате разрешения за "писане" в папката или в частта, където изтегляте файла на шаблона за списък.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта и след това щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

  Модифициране на всички опцията за настройки на сайта под настройки на сайта

  Забележка: В даден сайт, за който се персонализира менюто Действия за сайта посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху настройки, които искате да видите.

 2. В колоната галерии щракнете върху шаблони на списъци.

  Връзка към списък шаблон в галерии на меню

  Забележка: Тази опция се появява само при потребителите, които имат разрешение "Управление на списъци". Собствениците на сайта имат това разрешение по подразбиране.

  Появява се страницата "Галерия с шаблони за списък".

  Списък на галерия с шаблони за един списък
 3. В колоната име щракнете върху връзката за шаблона на списъка, който искате да изтеглите.

 4. В Изтегляне на файл диалоговия свързани с вашия браузър щракнете върху Запиши или Запиши като.

 5. Ако получите изтегляне пълна диалогов прозорец, щракнете върху Затвори или X.

Най-горе на страницата

Качване на шаблон в галерията с шаблони на списъци в SharePoint Server 2007

Шаблони на списъци, които са били изтеглени във файл във файловата система може да се качи в галерията с шаблони на списък. За да изпълните следните стъпки, които трябва да имате разрешение за четене папка или мрежов дял, който съдържа файла на шаблона на списъка.

Забележки: 

 • Обърнете внимание, че файлове за шаблони на списък използва файловото разширение .stp.

 • Шаблони на списъци може да се използва само на един и същ тип сайт или работна област, от които са създадени. Това означава, че шаблон за списък, който е създаден в сайт на работна област за събрания не може да се използва на екипен сайт. Въпреки това шаблон за списък, който е създаден в екипен сайт, може да се използва на друг екипен сайт.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта и след това щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

  Модифициране на всички опцията за настройки на сайта под настройки на сайта

  Забележка: В даден сайт, за който се персонализира менюто Действия за сайта посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху настройки, които искате да видите.

 2. В колоната галерии щракнете върху шаблони на списъци.

  Връзка към списък шаблон в галерии на меню

  Забележка: Тази опция се появява само при потребителите, които имат разрешение "Управление на списъци". Собствениците на сайта имат това разрешение по подразбиране.

  Появява се страницата "Галерия с шаблони за списък".

  Списък на галерия с шаблони за един списък
 3. Щракнете върху Качване.

  Появява се страницата "Качване на шаблон: галерия с шаблони за списък".

 4. Въведе пътя или името на файла (включително разширението на файла) на шаблона на списъка, който искате да качите, или щракнете върху Преглед, за да изберете файла.

 5. Щракнете върху OK.

 6. В галерията с шаблони на списъци редактиране на свойствата, които искате и след това щракнете върху OK.

  Списък шаблон на диалоговия прозорец за редактиране

Най-горе на страницата

Ограничения за съдържание в шаблон за списък

Ограничението по подразбиране при записване на шаблон за списък с данни е 50 МБ.

Шаблон за списък с припокриване на календари ще изисква ръчна настройка. След като създадете нов списък от шаблон, изтрийте всяка припокриване и го добавете отново.

Записването библиотека като шаблон на документ набор не се поддържа. При създаване на нова библиотека с, който съдържа набор от документи, можете да попаднете грешки.

Използване на шаблон за списък в SharePoint

Можете да създавате нови списъци с помощта на вашия списък със записания шаблон, както правите всеки друг шаблон. Шаблони на списъци се съхраняват в галерията с шаблони и се показват с други приложения и шаблони.

За повече информация относно използването на шаблони на списъци или списък с приложения вижте Създаване на списък в SharePoint.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×