Управление на файлове в SharePoint Workspace 2010

Като правило, можете да управлявате файлове в инструмент за файлове, точно както в Windows Explorer. Обърнете внимание, че някои задачи за управление на файлове, като преименуване и изтриване на файлове, може да са под управлението на разрешенията за инструмента, които са присвоени на ролята ви. Можете да извършвате следните административни задачи с файлове в инструмента за файлове:

Какво искате да направите?

Копиране или преместване на файлове

Изтриване на файлове

Преименуване на файлове

Сортиране на файлове

Преглед на свойствата на файл

Създаване на нови папки с файлове

Копиране или преместване на файлове

За да копирате файл в друга папка (или в инструмент за файлове или в папка в Windows Explorer), използвайте командите "Копирай" и "Постави" в менюто, което се показва при щракване с десния бутон, или задръжте натиснат клавиша CTRL и плъзнете на файла. За да преместите файл в друга папка, използвайте плъзгане и пускане.

Таблицата по-долу описва поведението при плъзгане и пускане.

За да

Направете следното:

Копирате файл в подпапка в същия инструмент за файлове.

Задръжте натиснат клавиша CTRL и плъзнете файла от родителската папка в подпапката. Можете да направите същото с файл до коя да е друга папка, която е по-ниско в йерархията на папките.

Копирате файл в папка на по-високо ниво в йерархията на папките в един и същ инструмент за файлове.

За тази операция не се поддържа плъзгане и пускане. Използвайте Копирай и Постави в менюто, което се показва при щракване с десния бутон.

Копирате файл в папка в друг инструмент за файлове или в папка на Windows извън SharePoint Workspace.

Плъзнете и пуснете файла.

Преместите файл в подпапка в същия инструмент за файлове.

Плъзнете файла от родителската папка в подпапката. Можете също да плъзнете файл до коя да е друга папка, която е по-ниско в йерархията на папките.

Преместите файл в папка на по-високо ниво в йерархията на папките в един и същ инструмент за файлове.

За тази операция не се поддържа плъзгане и пускане. Използвайте Изрежи и Постави в менюто, което се показва при щракване с десния бутон.

Преместите файл в папка в друг инструмент за файлове или в папка на Windows извън SharePoint Workspace.

Задръжте натиснат клавиша SHIFT и плъзнете файла.

Съвет: Ако плъзгате файл към Microsoft Outlook, това автоматично ще стартира ново съобщение на Outlook с файла, вписан като прикачен файл.

Най-горе на страницата

Изтриване на файлове

За да изтриете файл, щракнете с десния бутон върху него и след това щракнете върху Изтрий.

Най-горе на страницата

Преименуване на файлове

За да преименувате файл, щракнете с десния бутон върху него и след това щракнете върху Преименуване.

Най-горе на страницата

Сортиране на файлове

За да промените начина на сортиране на файловете в списъка с файлове, направете следното:

  1. В раздела "Начало" щракнете върху Подреди.

  2. Щракнете върху някоя опция за сортиране в списъка.

Най-горе на страницата

Преглед на свойствата на файл

За да разгледате свойствата на файл (например размер на файла или дата на създаване), щракнете с десния бутон върху него и след това щракнете върху Свойства.

Най-горе на страницата

Създаване на нови папки с файлове

Можете да създавате и подреждате папки с файлове в дървовидна структура, точно както в Windows Explorer. Инструментът за файлове първоначално съдържа една папка, която е наречена винаги "Файлове" и която е винаги папката от най-високо ниво в списъка (аналогично на името на дисково устройство, като например (C:\), в компютъра ви). Всички папки, които добавяте, се показват йерархично под "Файлове".

Създаване на нова папка

Новите папки винаги се поставят йерархично под избраната папка.

  1. Изберете папката, в която желаете да поставите нова папка.

  2. В раздела Начало щракнете върху Създай, а след това върху Папка.

  3. Въведете име за новата папка и натиснете клавиша ENTER.

Преименуване на папка

Преименувате папките в инструмента за файлове точно по същия начин, както в Windows Explorer.

  1. Щракнете с десния бутон върху папката, след което щракнете върху Преименуване.

  2. Въведете ново име за новата папка и натиснете клавиша ENTER.

Преглед на свойствата на папка

За да разгледате свойствата на папката, щракнете с десния бутон върху папката и след това щракнете върху Свойства. Диалоговият прозорец Свойства на папката има четири раздела: Общи, Известявания, Разрешения и Изтегляне.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×