Управление на съпоставяния на свойства на метаданни

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Съпоставянията на свойства на метаданни съпоставят свойствата, извлечени от документи по време на обхождане (наречени "обходени свойства") с контролирани свойства, които потребителите могат да използват в заявки за търсене. Например, три различни типа документи могат да имат различно име за свойството, определящо автора. В един тип документ това свойство може да бъде наречено "автор", в друг – "писател", а в трети – "свойство3". Можете да съпоставите всяко от тези обходени свойства с контролираното свойство "Автор", така че когато потребител прави заявка по автор, да бъдат включени правилните резултати от трите типа документи. Може да се извършва търсене само по контролирани, а не по обходени свойства.

За да управлявате съпоставянията на свойства на метаданни, първо трябва да отворите страницата "Съпоставяния на свойства на метаданни". За да отворите тази страница:

 1. В ''Бързо стартиране'' щракнете върху Управление на приложението.

 2. На страницата "Управление на приложението", под Сервизни приложения щракнете върху Управление на сервизни приложения.

 3. На страницата "Управление на сервизни приложения", в списъка със сервизни приложения щракнете върху сервизното приложение за търсене, което искате да конфигурирате, или щракнете някъде в реда на сервизното приложение за търсене, което искате да конфигурирате, след което щракнете върху Управление в лентата.

 4. В SearchServiceApplicationName: на страницата за администриране на търсенето в бързо стартиране ", под заявки и резултати, щракнете върху свойства на метаданни.

Какво искате да направите?

Добавяне на контролирано свойство

Редактиране на контролирано свойство

Изтриване на контролирано свойство

Редактиране на категория

Изтриване на категория

Добавяне на контролирано свойство

 1. На страницата "Съпоставяния на свойства на метаданни" щракнете върху Ново контролирано свойство.

 2. На страницата "Ново контролирано свойство", в секцията Име и тип, в полето Име на свойство въведете името на новото контролирано свойство.

  1. В полето Описание въведете подробно описание на свойството.

  2. Под Тип информация в това свойство изберете една от следните опции като тип данни за това свойство:

   • Текст

   • Цяло число

   • Десетично число

   • Дата и час

   • Да/не

  3. Поставете отметка в квадратчето Има множество стойности, за да можете да изберете няколко типа данни.

 3. В секцията Съпоставяния с обходени свойства изберете една от следните опции:

  1. Включване на стойности от всички нанесени обходени свойства.     Изберете тази опция, ако искате стойностите на всички обходени свойства да бъдат съпоставени за даден документ. Заявка за свойство в документ, в който са съпоставени всички обходени свойства, връща резултат при съвпадение на което и да е от съпоставените обходени свойства.

  2. Включване на стойности от едно обходено свойство въз основа на зададения ред.     Изберете тази опция, ако искате съпоставяне само на една стойност. Когато няколко обходени свойства са съпоставени с едно контролирано свойство, първата стойност в Обходени свойства, съпоставени с това контролирано свойство се избира за документа.

  3. Можете да преподредите списъка, като изберете стойност и щракнете върху бутоните Премести нагоре и Премести надолу.

  4. За да добавите съпоставяне към списъка, щракнете върху Добавяне на съпоставяне.

   • В диалоговия прозорец Избор на обходено свойство разгънете менюто Избор на категория и изберете Всички категории или конкретна категория документи (например, Office или XML).

   • В списъка Изберете обходено свойство изберете обходено свойство, което да бъде съпоставено с контролираното свойство, което добавяте.

   • Тъй като списъкът с обходени свойства вероятно е дълъг, можете да въведете името (или началото на името) на свойството, което търсите, в полето Име на обходено свойство, след което да щракнете върху Търсене.

   • Щракнете върху OK.

 4. На страницата "Ново контролирано свойство", в секцията Използване в обхвати поставете отметка в квадратчето Позволете това свойство да се използва в обхвати, ако искате свойството да бъде достъпно за задаване на обхвати на търсене.

  Съвет: Поставете отметка в това квадратче само за свойствата, които възнамерявате да използвате в обхвати. Всяко зададено като обхват свойство увеличава размера на индекса, което трябва да се избягва при възможност.

 5. В секцията Оптимизиране на памет за контролирано свойство поставете отметка в квадратчето Намалете изискванията към паметта за свойствата на текста с помощта на хеш за сравнение, ако искате да намалите обема на необходимата за съхранение на свойства на метаданни памет.

  Поставете отметка в квадратчето Добавяне на контролирано свойство към потребителския набор резултати, извлечен във всяка заявка. Забележка: по подразбиране само първите 2 килобайта от данните са налични за показване, ако използвате персонализирана страница с резултати и искате на нея да се показват контролирани свойства.

 6. Щракнете върху OK. В прозореца със съобщение, че промените няма да влязат в сила преди края на следващото пълно обхождане, щракнете върху OK.

  Забележка: Промените в съпоставянията на свойства влизат в сила документ по документ, веднага щом даден документ бъде обходен, независимо от типа на обхождането. Пълното обхождане гарантира, че промените са съгласувано приложени спрямо целия индекс.

Най-горе на страницата

Редактиране на контролирано свойство

Възможно е да искате да редактирате контролирано свойство, за да съпоставите с него допълнително обходено свойство.

За да редактирате контролирано свойство:

 1. На страницата "Съпоставяния на свойства на метаданни", в списъка Изглед на контролирани свойства посочете контролираното свойство, което искате да редактирате, разгънете менюто и щракнете върху Редактиране/нанасяне на свойство.

 2. На страницата "Редактиране на контролирано свойство – Име_на_свойство" конфигурирайте настройките, които искате да промените.

  Повече информация за настройките на контролираните свойства ще намерите в раздела Добавяне на контролирано свойство в тази тема.

Най-горе на страницата

Изтриване на контролирано свойство

Изтриването на контролирано свойство има следните последствия:

 • Потребителите вече няма да могат да извършват търсене, като използват това свойство.

 • Ако това свойство се използва в правила за даден обхват, този обхват няма да работи.

 • Ако потребителски приложения за търсене или уеб части използват това свойство, те няма да работят.

За да изтриете контролирано свойство:

 1. На страницата "Съпоставяния на свойства на метаданни", в списъка Изглед на контролирани свойства посочете контролираното свойство, което искате да изтриете, разгънете менюто и щракнете върху Изтриване.

 2. Щракнете върху OK, за да потвърдите изтриването.

Най-горе на страницата

Редактиране на категория

За да редактирате категория:

 1. На страницата "Съпоставяния на свойства на метаданни" щракнете върху Обходени свойства.

 2. В списъка Изглед на обходени свойства посочете категорията, която искате да редактирате, разгънете менюто и щракнете върху Редактиране на категория.

 3. На страницата "Редактиране на категория: Име_на_категория", в секцията Име и информация можете да въведете ново име за категорията или да оставите текущото име.

 4. В секцията Настройки на обходено свойство с голям обем поставете отметка в едно или няколко от следните квадратчета:

  • Автоматично откриване на нови свойства по време на обхождане

  • Съпоставяне на всички свойства на низове в тази категория с контролираното свойство на съдържанието

  • Автоматично генериране на ново контролирано свойство за всяко обходено свойство, открито в тази категория

  • Изтриване на всички ненанесени обходени свойства

Най-горе на страницата

Изтриване на категория

За да изтриете категория:

 1. На страницата "Съпоставяния на свойства на метаданни" щракнете върху Обходени свойства.

 2. В списъка Изглед на обходени свойства посочете категорията, която искате да изтриете, разгънете менюто и щракнете върху Изтриване.

 3. Щракнете върху OK, за да потвърдите изтриването.

Най-актуалното и изчерпателно съдържание, свързано с този продукт, ще намерите в http://technet.microsoft.com.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×