Управление на схемата на търсене в SharePoint Online

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Схемата на търсене контролира това, което можете да търсите, как можете да я търсите и как можете да представите резултатите на вашия уеб сайтове за търсене. Чрез промяна на схемата на търсене, можете да персонализирате средата за търсене в SharePoint Online.

Относно схемата на търсене

Когато търсите съдържание на SharePoint сайтове, търсене само намира това, което е в индекса за търсенеи показва само резултати, които потребителят има разрешение да виждат.

Търсене открива информация от обхождане елементи във вашия сайт. Открити съдържание и метаданни се наричат свойства на елемента. Схема на търсене има списък с обходени свойства , която помага да решите какво съдържание и метаданни за извличане на интернет робота.

Не всички на обходено съдържание или метаданни е полезно да има в индекса за търсене, така че схемата на търсене има списък с полезни типове съдържание и метаданните, наречен контролирани свойства. Индексът включва само съдържание и метаданните от управлявани свойства. Примери за полезни метаданните за индекса са автор и заглавие на документ.

Търсенето се предоставя с подходящи обходени свойства, съпоставени с контролирани свойства. Например обходени свойства, свързани с карта с контролирано свойство, свързани с автора на автора. Ако добавите контролирано свойство, трябва да го нанесете обходено свойство да влязат съдържание в индекса. След като е бил обходен сайт, библиотека или списък, потребителите могат да търсят съдържание и метаданните на нови или променени контролирани свойства. Вижте Въведение в схемата на търсене за SharePoint за повече информация.

Всяко контролирано свойство има настройки, които определят как потребителите могат да търсят съдържанието на този контролирано свойство, както и как може да се покаже съдържанието в резултатите от търсенето.

Можете да създавате нови, потребителски контролирани свойства, но това може да съдържа само текст или да/не. Ако имате нужда от други типове съдържание в си контролирано свойство по избор, след което използвайте един от неизползваните, вградени управлявани свойства, които да търсят идва с. Тези управлявани свойства могат да съдържат информация в цяло число, десетичен, дата и час, двойна точност плаваща или двоичен формат. Можете да "преименувате" тези неизползвани управлявани свойства с помощта на настройката за псевдоним.

За вградените контролирани свойства можете да променяте техните съпоставяния с обходени свойства, но е единственият настройка, можете да промените псевдоним.

Определяне кое съдържание, че потребителите да търсите и да получите резултати за

Ако зададете контролирано свойство за търсене, съдържанието се добавя към индекса. Това означава, че прости заявки за "Пяна" връща елементи, които съдържат думата "Пяна", както и елементите, чието свойство "автор" съдържа "Пяна". Ако искате потребителите да могат да "търсене само за елементи, които имат този конкретен автор", Задайте свойството автор да бъде заявка. След това за да намерите само елементите, които имат автор, наречена Smith, потребителите могат да заявка за "Автор: пяна".

Ако искате да предотвратите показването на съдържанието в контролирано свойство като резултат от търсенето, можете да забраните при настройката за контролирано свойство.

Ако не искате анонимни потребители да виждат информацията в контролираното свойство, например кой е автор на елемент, Дезактивирайте "Безопасни за анонимни" настройката за контролирано свойство.

Получаване на по-добри резултати от търсенето, когато имате многоезичен съдържание и метаданните със специални знаци

Когато търсене индексиране на съдържанието или когато обработва заявки, той прекъсва поток от текста по-малки части като думи, фрази, символи или други елементи за смислено. Тези части се наричат маркери. Когато потребителите въвеждат заявка, търсене се опитва да намерите символи в индекса, който съответства на символите на заявката.

За повечето езици търсене текст се променя на малки, премахва диакритични знаци, замества специални знаци, като пунктуация, с празно място и след това знаци за край на интервалите.

Разделяне на интервалите работи добре за на език, като английски, но не толкова добре за източноазиатски езици. Нека да имате библиотека с документи, която съдържа продукт листове с данни на английски и китайски. Всеки лист с данни има идентификатор на продукт, с които не са букви, като например "11.132-84-115 #4". Когато търсене обработва листа с данни, то открива езика му и всичко в нея tokenizes според този език. И така идентификатора на продукт в лист на китайски данни е разделен сякаш е текст на китайски и английски данни лист идентификатора на продукт е разделен сякаш това е текстът на английски език. Когато потребителите търсят идентификатор на продукт, търсене tokenizes заявката си според езиковите настройки на сайта на SharePoint се намират в. Ако сайтът е зададено на английски, а потребителят търси идентификатор на продукт, който е бил разделен като текст на китайски, не може да съответстват на символите и потребителите се никакви резултати.

Ето как можете да направите резултатите по-добре за потребителите: когато търсене обхожда листа с данни, извлича идентификатора на продукт. Съпоставяне на обходено свойство за идентификатора на продукт за ново контролирано свойство "ProductID". Разрешаване на език неутрални маркирането за свойството "ProductID" управлявани и Инструктирайте потребителите да търсят идентификатори на продукта срещу "ProductID" управлявани собственост, по следния начин: ProductID: "11.132-8". Тъй като сте разрешили език неутрални маркирането за "ProductID", търсенето използва език неутрални маркирането за заявката и да намерите съответстващи резултати за заявката.

Получаване на по-добри резултати от търсенето, когато имате метаданни със специални знаци

За да помогнете на потребителите да получат по-добри резултати от търсене, когато търсят в контролираните свойства, които съдържат метаданни с не буквено-цифрови знаци, можете да разрешите настройката на по-прецизен маркирането за контролирано свойство.

Нека да разгледаме примера с библиотека на лист с данни на продукта отново.

Потребителите, които предпочитат да въведете бързо заявка и след това намерете резултатите, за да намерите листа с данни, който търсите, обикновено въвеждат заявки, като ProductID: "132 884". Тъй като търсенето разделя съдържанието за индекса за търсене на по-малки части от онези за заявки, търсене не може да намерите съвпадения за тези заявки. Когато получите по-прецизен е разделен заявката, е по-вероятно е, че има съвпадения между символи в индекса за търсене и в заявката. Потребителите също така да направите заявка за средния или последната част на идентификатора на продукт.

Потребителите, които търсите лист с данни и очаквам да получават само резултати, които отговарят на пълния продукт идентификатор, обикновено пиша заявки като ProductID: "11.132-884-115 #4". По-прецизен заявка маркирането не прави разлика за тези заявки.

Определяне кое заглавие да се показва в резултатите

Едно обходено свойство може да бъде нанесена множество контролирани свойства. Или множество обходени свойства може да бъде нанесена с единична контролирано свойство за пример "Автор" и "Автор" обходени свойства може да бъде нанесена свойството "Автор" управлявани.

Например документ в библиотека може да имат заглавие с SharePoint, заглавие във файл с метаданни и съдържанието могат да имат заглавие, форматиран със стила "Заглавие". Всички те се нанасят в свойството "Заглавие" управлявани. Това е заглавие от обходено свойство, който е най-отгоре на съпоставяне на списъка "и", която има стойност, която е включена в индекса.

Автоматично генерирани контролирани свойства

Някои управлявани свойства се генерира автоматично. Един пример е когато добавите колона на сайт към списък или библиотека на SharePoint. Когато търсене обхожда този списък автоматично генерира обходени и контролирано свойство за колоната на сайта и съпоставяне между тях. Друг пример е при обхождането намира метаданни в документ, който сте качили в SharePoint. Ако няма вече съпоставяне с контролирано свойство за този метаданни, като например "Заглавие", търсене автоматично генерира контролирано свойство. Типът на обходено свойство определя настройките на автоматично генерирани контролираното свойство.

Схемата на търсене показва името на автоматично генерирани контролирани свойства и техните съпоставяния с обходени свойства в сиво в схемата на търсене. Схемата на търсене не притежава настройките на управлявани автоматично генерирани контролирани свойства. Настройките съществуват, но те са скрити от схемата на търсене. Можете да добавите съпоставяния към други управлявани свойства за обходени свойства, но ако можете да променяте всяка друга настройка, Вие замествате други настройки за (скрит) и генерира автоматично управлява свойство се конвертира в обикновен контролирано свойство. Ако решите да промените автоматично генерирани контролирано свойство, прегледайте всички настройки внимателно, точно както бихте го направили, когато създавате ново свойство ръчно.

Ако искате да използвате с контролирано свойство като уточнение на страница с резултати, използвайте настройката прецизиране. Тази настройка е достъпна вградените контролирани свойства само. Ако трябва да използвате ново контролирано свойство, или автоматично генерирани управлява свойство, като уточнение, преименувате съществуващ, неизползвани контролирано свойство, (това е прецизиране) с помощта на псевдоним. За тази цел има доста контролирани свойства. Те нямат имена като "RefinableString00" и "RefinableDate19."

Например можете да създадете нова колона на сайт, наречен "NewColors", и искате потребителите да могат да използват "NewColors" като опция, когато те прецизиране на резултатите от търсенето. В схемата на търсене изберете неизползван контролирано свойство, например "RefinableString00" и преименувате свойството да "NewColors" с помощта на настройката за псевдоним. След това нанесете това ново контролирано свойство съответните обходени свойства.

Обикновено не е нужно да промените схемата на търсене по подразбиране за клиента, освен ако не искате да създадете по-разширени или персонализирани опит за търсене.

Можете да промените схемата на търсене за целия клиент или само за определена колекция от сайтове. Схемата на търсене за колекцията от сайтове се базира на схемата на търсене за клиента, така че обикновено бихте предприели промени първо на нивото на клиента, а след това на нивото на колекцията от сайтове. Промените, които извършвате за колекция от сайтове, се прилагат само към тази колекция от сайтове.

Когато промените управлявани свойства или добавете нови, промените влязат в сила само след като съдържанието е бил повторно обходени. В SharePoint Onlineиндексиране се случва автоматично на базата на дефинирани обхождането график.

След като сте добавили новото свойство към списък или библиотека, или след като сте променили свойства, които се използват в списък или библиотека, търсенето трябва да повторно индексиране на съдържанието, преди да промените ви ще бъдат отразени в индекса за търсене. Тъй като вашите промени са направени в схемата на търсене а не към самия сайт, търсенето ще не автоматично Обходете отново списъка или библиотеката. За да гарантирате, че вашите промени са обходени, можете да поискате специално повторно индексиране на списъка или библиотеката. Когато направите това, ще бъде повторно обходени съдържанието на списък или библиотека, така че да можете да започнете да използвате вашия нов контролирани свойства в заявките, правила за заявки и шаблоните за показване.

Най-горе на страницата

Delve използва управлявани свойства за заявки към Office graph и да се показват картите съдържанието в Delve. Например можете да видите контролирани свойства като автор, име на файл "," ModifiedBy и LastModifiedTime в картите на съдържанието на Delve .

Всеки документ, който потребител да преглеждате или редактирате в Office 365, може да се появява в Delve. Delve не променя всички разрешения и потребителите ще виждат само документите, които вече имат достъп. Понякога обаче, може да искате да забраните на документ в Delve.

Можете да използвате свойството HideFromDelve успя да се скрие на документ от Delve. Можете да запазите съхраняване на документ в Office 365и хората все още могат да го намерите чрез търсене – просто няма да се появи в Delve вече. Вижте скриване на документи от Delve.

За повече информация относно Delveвижте Office Delve за администратори на Office 365

Забележка:  Не всички опции са налични в SharePoint Online.

Когато създадете ново контролирано свойство в SharePoint Online, някои ограничения ще бъдат приложени към него. Например свойството може да бъде само от тип Текст или Да/Не и не може да бъде използвано за прецизиране или сортиране.

Ако имате нужда от свойство на различен тип, или такава, която има характеристики, различни от това, което е на разположение, следвайте стъпките под Създаване на контролирано свойство чрез преименуване на съществуващо.

 1. За да отидете на страницата на схемата на търсене за клиента или колекция от сайтове:

  Отидете на страницата на схемата на търсене за клиента

  1. Влезте в Office 365.

  2. Щракнете върху администратор и след това щракнете върху SharePoint. Сега сте в центъра за администриране на SharePoint.

  3. Щракнете върху търсенеи след това щракнете върху Управление на схемата на търсене в страницата за администриране на търсенето.

  Отидете на страницата на схемата на търсене за колекция от сайтове

  1. Във вашия сайт отидете в Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  2. Щракнете върху схема на търсене под администриране на колекция от сайтове.

 2. Щракнете върху контролирани свойства.

 3. Щракнете върху Ново контролирано свойство в страницата Контролирани свойства .

 4. Въведете името на ново контролирано свойство в полето име на свойство в секцията име и описание . Въведете описание, ако искате.

 5. В раздела Тип изберете една от опциите, налични за свойството:

  • Да/не

  • Текст

 6. В раздела Основни характеристики изберете една или няколко от наличните опции.

 7. В раздела Съпоставяния с обходени свойства щракнете върху Добавяне на съпоставяне.

 8. В диалоговия прозорец избор на обходено свойство изберете обходено свойство, което да съпоставите с контролираното свойство, и щракнете върху OK. Повторете тази стъпка, ако искате да съпоставите още обходени свойства със същото контролирано свойство.

 9. В раздела Съпоставяния с обходени свойства укажете дали искате да включите:

  • Цялото съдържание от всички обходени свойства, съпоставени с това контролирано свойство

  • Съдържанието от първото обходено свойство, което съдържа стойност, и в какъв ред (по избор)

 10. Щракнете върху OK.

 1. За да отидете на страницата на схемата на търсене:

  За клиента

  1. Влезте в Office 365.

  2. Щракнете върху администратор и след това щракнете върху SharePoint. Сега сте в центъра за администриране на SharePoint.

  3. Щракнете върху търсенеи след това щракнете върху Управление на схемата на търсене в страницата за администриране на търсенето.

  За да отидете на страницата на схемата на търсене:

  За колекция от сайтове

  1. Във вашия сайт щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  2. Щракнете върху схема на търсене под администриране на колекция от сайтове.

 2. На страницата на контролирани свойства Намерете неизползван контролирано свойство. От неизползвани, ние означава, че свойството не е свързано към обходено свойство: Съпоставени обходени свойства колоната е празна. Вижте таблицата неизползвани управлявани свойства по подразбиране за повече подробности.

  Важно: За да можете да използвате по-късно свойството като уточнение, изберете контролирано свойство, което е обозначено с Прецизиране.

 3. Посочете контролираното свойство с курсора, щракнете върху стрелката и след това щракнете върху Редактиране/нанасяне на свойство.

 4. В страницата "Редактиране на контролирано свойство", под Основни характеристики, в раздела Псевдоним въведете новото име за свойството в полето Псевдоним.

 5. В раздела Съпоставяния с обходени свойства щракнете върху Добавяне на съпоставяне.

 6. В страницата "Избор на обходено свойство" изберете обходено свойство, което да съпоставите с контролираното свойство и след това щракнете върху OK. Повторете тази стъпка, за да съпоставите още обходени свойства с това контролирано свойство.

 7. Щракнете върху OK.

  Важно: Когато създадете ново контролирано свойство по този начин, библиотеката или списъка, който ще използва уточнение трябва да повторно обхождане и повторно индексирани преди свойството ще се появи като опция в конфигурацията за уточняване. Вижте заявка за повторно индексиране на библиотека с документи или списък.

 1. За да отидете на страницата на схемата на търсене:

  За клиента

  1. Влезте в Office 365.

  2. Щракнете върху администратор и след това щракнете върху SharePoint. Сега сте в центъра за администриране на SharePoint.

  3. Щракнете върху търсенеи след това щракнете върху Управление на схемата на търсене в страницата за администриране на търсенето.

  За да отидете на страницата на схемата на търсене:

  За колекция от сайтове

  1. Във вашия сайт щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  2. Щракнете върху схема на търсене под администриране на колекция от сайтове.

 2. В раздела Контролирани свойства виждате всички контролирани свойства, настройките за контролираните свойства и обходените свойства, с които са съпоставени.

 3. За да прегледате обходените свойства и контролираните свойства, с които са съпоставени, щракнете върху Обходени свойства.

 4. За да прегледате категориите обходени свойства, щракнете върху Категории.

Забележка:  Не всички опции са налични в SharePoint Online.

Редактиране на контролирано свойство

 1. За да отидете на страницата на схемата на търсене:

  За клиента

  1. Влезте в Office 365.

  2. Щракнете върху администратор и след това щракнете върху SharePoint. Сега сте в центъра за администриране на SharePoint.

  3. Щракнете върху търсенеи след това щракнете върху Управление на схемата на търсене в страницата за администриране на търсенето.

  За да отидете на страницата на схемата на търсене:

  За колекция от сайтове

  1. Във вашия сайт щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  2. Щракнете върху схема на търсене под администриране на колекция от сайтове.

 2. Намерете контролираното свойство, което искате да редактирате в колоната Име на свойство в раздела Контролирани свойства , или въведете името в полето филтър .

 3. Посочете контролираното свойство в списъка, щракнете върху стрелката и след това щракнете върху Редактиране/нанасяне на свойство.

 4. Редактиране на настройките на страницата Редактиране на контролирано свойство и след това щракнете върху OK.

 1. За да отидете на страницата на схемата на търсене:

  За клиента

  1. Влезте в Office 365.

  2. Щракнете върху администратор и след това щракнете върху SharePoint. Сега сте в центъра за администриране на SharePoint.

  3. Щракнете върху търсенеи след това щракнете върху Управление на схемата на търсене в страницата за администриране на търсенето.

  За да отидете на страницата на схемата на търсене:

  За колекция от сайтове

  1. Във вашия сайт щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  2. Щракнете върху схема на търсене под администриране на колекция от сайтове.

 2. В раздела Контролирани свойства намерете контролираното свойство, което искате да изтриете, или въведете името му в полето Филтър.

 3. Посочете с курсора контролираното свойство, което искате да изтриете, щракнете върху стрелката и след това изберете Изтрий.

 4. Щракнете върху OK.

  Важно: Ако изтриете контролирано свойство:

  • Потребителите няма да могат да го използват за търсене.

  • Правилата за заявки, които използват свойството, няма да работят повече.

  • Персонализираните уеб части, които използват свойството, няма да работят повече.

 1. За да отидете в схемата на търсене:

  За клиента

  1. Влезте в Office 365.

  2. Щракнете върху администратор и след това щракнете върху SharePoint. Сега сте в центъра за администриране на SharePoint.

  3. Щракнете върху търсенеи след това щракнете върху Управление на схемата на търсене в страницата за администриране на търсенето.

  За да отидете в схемата на търсене:

  За колекция от сайтове

  1. Във вашия сайт щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  2. Щракнете върху схема на търсене под администриране на колекция от сайтове.

 2. Изберете Обходени свойства.

 3. В страницата "Обходени свойства" намерете обходеното свойство, което искате да съпоставите с контролирано свойство, или въведете името му в полето Обходени свойства под Филтри.

 4. Посочете с курсора обходеното свойство, което искате да съпоставите, щракнете върху стрелката и след това щракнете върху Редактиране/нанасяне на свойство.

 5. В страницата "Редактиране на обходено свойство", в раздела Съпоставяния за контролирани свойства щракнете върху Добавяне на съпоставяне.

 6. В диалоговия прозорец Избор на контролирано свойство изберете контролирано свойство, което да съпоставите с обходеното свойство, и щракнете върху OK. Повторете тази стъпка, за да съпоставите още контролирани свойства с това обходено свойство.

 7. В раздела Включване в пълнотекстов индекс поставете отметка в квадратчето, ако искате да включите съдържанието на това обходено свойство в пълнотекстовия индекс.

 8. Щракнете върху OK.

 1. За да отидете в схемата на търсене:

  За клиента

  1. Влезте в Office 365.

  2. Щракнете върху администратор и след това щракнете върху SharePoint. Сега сте в центъра за администриране на SharePoint.

  3. Щракнете върху търсенеи след това щракнете върху Управление на схемата на търсене в страницата за администриране на търсенето.

  За да отидете в схемата на търсене:

  За колекция от сайтове

  1. Във вашия сайт щракнете върху Настройкии след това щракнете върху Настройки на сайта.

  2. Щракнете върху схема на търсене под администриране на колекция от сайтове.

 2. Изберете Категории.

 3. В страницата "Категории" намерете категорията обходени свойства, която искате да прегледате или редактирате.

 4. Направете едно от следните неща:

  1. За да видите кои обходени свойства принадлежат към дадена категория и с кои контролирани свойства те са съпоставени, щракнете върху категорията обходени свойства в страницата "Категории".

  2. За да редактирате категория, посочете с курсора категорията обходени свойства, която искате да редактирате, щракнете върху стрелката и след това изберете Редактиране на категория.

Ако не искате документ, за да се показват в Delve, можете да създадете HideFromDelve сайта по колона от типа Да/не. Тази колона на сайт ще създаде нова обходено свойство, ows_HideFromDelve, която автоматично се нанасят HideFromDelve управлявани свойства.

Добавяне на колона на сайт към библиотеката или списъка, където се съхранява документът

 1. Влезте като администратор на колекцията от сайтове и отидете на сайта, където се съхранява документа, който искате да скриете от Delve .

 2. В лентата щракнете върху раздела списък или библиотека .

 3. Щракнете върху Създаване на колона в групата Управление на изгледи .

 4. Въведете HideFromDelve в полето име на колона под раздела име и тип и след това изберете да/не (квадратче).

  Важно: Щракнете върху не в падащото меню стойност по подразбиране в секцията Допълнителни настройки на колона . Ако изберете да, всички нови документи ще бъдат скрити от Delve.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За SharePoint 2016 или SharePoint Online махнете отметката от Добавяне към всички типове съдържание .

  • За SharePoint 2013 махнете отметката от Добавяне към изгледа по подразбиране .

 6. Щракнете върху OK.

Маркиране на документа, който искате да скриете от Delve

 1. Отидете на сайта, където се съхранява документа, който искате да скриете от Delve .

 2. Намерете документа, който искате да скриете в библиотеката или списъка, щракнете върху Редактиране на свойства и след това проверете HideFromDelve.

 3. Щракнете върху OK.

След следващото планирано обхождане или след вас искане за повторно индексиране на библиотека с документи или списъкдокументът е скрита от Delve. Ако искате документът да се показват в Delve отново, изчистете отметката от HideFromDelve колона за скрити документа.

 1. Във вашия сайт отидете в списъка или библиотеката, където сте добавили новото свойство и щракнете върху заглавието. Би трябвало да видите разделите на списъка или библиотеката .

 2. В лентата щракнете върху раздела Библиотека или Списък.

 3. Щракнете върху Настройки на библиотеката или Настройки на списък под секцията Настройки .

 4. В страницата "Настройки", в Общи настройки изберете Разширени настройки.

 5. Превъртете надолу до Преиндексиране на библиотека с документи или Преиндексиране на списъка и щракнете върху бутона. Цялото съдържание на библиотеката с документи или списъка ще бъде индексирано повторно при следващото планирано обхождане.

  Забележка: Това може да доведе до масово натоварване на системата за търсене, затова се постарайте да индексирате повторно само след като сте направили всички промени, които искате да бъдат повторно индексирани.

Сродни теми

Общ преглед на обходените и управляваните свойства в SharePoint Server 2013
общ преглед на схемата на търсене в SharePoint Server
ръчно искане за обхождане и повторно индексиране на сайт

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×