Управление на правилата за заявки

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Като администратор на SharePoint Online можете да подобрите резултатите на търсенето, като създадете и управлявате правилата за заявки. Правилата за заявки могат да помогнат търсенията да отговорят на намеренията на потребителите.

В дадено правило на заявки указвате условията и свързаните действия. Когато заявка отговори на условията в правило за заявки, системата за търсене извършва действията, определени в правилото, за да подобри съответствието на резултатите от търсенето. Това може да стане чрез стесняване на резултатите или промяна на реда, в който резултатите се показват. Условие на правило за заявки например може да е, че израз в заявката съвпада с определен израз в набора изрази на SharePoint или че заявката често се извършва в определен източник на резултати в системата за търсене, като видеоклипове. Когато условието на правило за заявки е изпълнено, асоциирано действие може да е да се покаже определен елемент най-отгоре на резултатите за търсене. Да кажем, че имате интранет сайт, където всички събития на фирмата се поддържат в библиотека, и искате да рекламирате семинар за първа помощ. За да направите това, трябва да създадете правило на заявка, което да повишава семинара за първа помощ до най-горна позиция в резултатите от търсенето всеки път, когато някой търси "семинар" или "събитие".

Можете да конфигурирате правилата за заявки за един или повече източници на резултати и да определите времеви период, през който правилото за заявки да е активно

Вижте също: разбиране на правила за заявки

Какво искате да направите?

Създаване на правило за заявка

Създаване и показване на блок с резултати

Промяна, класирани резултати от търсенето чрез промяна на заявката

Правене на правило за заявка неактивно в сайт

Подредба на правилата за заявки за колекция от сайтове

Създаване на правило за заявка

Можете да създавате правила за заявки на различни нива: за целия клиент, за колекция от сайтове или за отделен сайт. Когато създавате правила за заявка на ниво клиент, правилата за заявка може да се използват във всички колекции от сайтове. Когато създавате правила за заявки на ниво колекция от сайтове, те могат да се използват във всички сайтове в дадена колекция. Когато създавате правила за заявки на ниво сайт, правилата могат да се използват само за този сайт.

 1. Отидете на страницата Управление на правила за заявка за клиента, колекцията от сайтове или сайта:

  • За клиента:

   1. Влезте в центъра за администриране на Office 365.

   2. Изберете Администратор > SharePoint. Вече сте в центъра за администриране на SharePoint.

   3. Щракнете върху Търсене и след това в страницата за администриране на търсенето щракнете върху Управление на правила за заявки.

  • За колекция от сайтове:

   • Във вашата колекция от сайтове отидете на Настройки, щракнете върху Настройки на сайта и след това под Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Правила за заявки за търсене.

  • За сайт:

   • Във вашия сайт отидете на Настройки, щракнете върху Настройки на сайта и след това под Търсене щракнете върху Правила за заявки.

 2. На страницата Управление на правила за заявки, в списъка Избор на източник на резултати изберете източник на резултати за новото правило за заявки.

 3. Щракнете върху Ново правило за заявки.

 4. На страницата Добавяне на правило за заявка, в секцията Обща информация, в полето Име на правило въведете име за правилото за заявка.

 5. Щракнете, за да разгънете секцията Контекст.

 6. В секцията Контекст направете едно от следните неща:

  • За да приложите правилото за заявки на всички източници на резултати, изберете Всички източници.

  • За да приложите правилото за заявки към един или повече определени източници на резултати, изберете Един от тези източници. По подразбиране източникът на резултати, който определихте по-рано, е избран. За да добавите повече източници на резултати, щракнете върху Добавяне на източник, изберете източник на резултати в диалоговия прозорец и след това щракнете върху Запиши.

 7. За да ограничите правилото за заявки до категории – например, че правило за заявки трябва да се активира само когато израз от набора изрази за управлявана навигация е включен в заявката, направете следното:

  • За да ограничите правилото за заявки до категории, щракнете върху Добавяне на категория. В диалоговия прозорец Импортиране от хранилище на изрази изберете израз, който, когато го включите в заявка, ще кара правилото за заявки да се активира, и след това щракнете върху Запиши.

  • За да ограничите правилото до потребителски сегмент, направете следното:

   1. Щракнете върху Добавяне на потребителски сегмент.

   2. В диалоговия прозорец, в полето Заглавие въведете име за това правило, и след това щракнете върху Добавяне на термин за потребителски сегмент.

   3. В диалоговия прозорец Импортиране от хранилище на изрази изберете израз, който представя потребителски сегмент, който ще накара правилото за заявки да се активира, когато се появи в заявка.

   4. Щракнете върху Запиши.

 8. В секцията Условия на заявката направете едно от следните неща:

  • Изберете едно от условията, отбелязани в следващата таблица.

  • Щракнете върху Премахни условието, за да конфигурирате това правило за заявки така, че да се активира за всяка заявка, която потребителите въвеждат на нивото, на което сте създали правилото, и след това да продължете със следващата стъпка. Ако например създавате това правило за колекция от сайтове, щракнете върху Премахни условието, ако искате това правило да се активира за всяка заявка, която потребителите въвеждат в кое да е поле за търсене в колекцията от сайтове.

Състояние на заявката

Описание

Конфигурация

Пример

Заявката съвпада с ключова дума точно

Правилото за заявки се активира, когато заявката точно съвпада с дума или фраза, която вие определяте.

В полето за текст Заявката съвпада точно с една от тези фрази напишете една или повече фрази, разделени с точка и запетая.

Въведете "картина; картинка" в полето. Правилото се активира, когато потребителят въвежда "картина" или "картинка" в полето за търсене. Правилото не се активира, ако потребителят въведе "картини" или "слънчева картина".

Заявката съдържа израз за действие

Правилото за заявка се активира, когато заявката съдържа израз за нещо, което потребителят иска да направи. Изразът трябва да бъде в началото или края на заявката.

Въведете израз за действие, който кара правилото за заявки да се активира, като направите едно от следните неща:

 • Изберете Изразът за действие е една от тези фрази и въведете една или повече фрази.

 • Изберете Изразът за действие е запис в този речник и след това щракнете върху Импортиране от хранилище на изрази. В диалоговия прозорец изберете израз или набор от изрази и след това щракнете върху Запиши.

Въведете думата "изтегляне" в полето Изразът за действие е една от тези фрази. Когато потребителят въведе "изтегляне на лист с данни на Contoso Electronics" в полето за търсене, има шансове потребителят да не търси документ, съдържащ думите "изтегляне", "Contoso", "Electronics" и "лист с данни". По-вероятно, потребителят иска да изтегли лист с данни на Contoso Electronics. Правилото за заявки се активира и само думите "Contoso", "Electronics" и "лист с данни" се изпращат в индекса на търсенето.

Заявката съвпада с речник точно

Правилото за заявки се активира, когато заявката съвпада точно с речника.

От списъка Заявката съвпада точно със запис в този речник изберете речник. За да определите друг речник, щракнете върху Импортиране от хранилище на изрази, изберете израз от набор с изрази в диалоговия прозорец и след това щракнете върху Запиши.

Дума, която потребителят въвежда в полето за търсене, съвпада точно с дума в предварително конфигурирания речник Имена на хора.

Заявката е по-често срещана в източника

Правилото за заявки се активира, ако потребителите често изпращат тази заявка от друг източник, който вече сте определили.

В списъка Заявката е по-вероятно да се използва в този източник изберете източник на резултати.

Избрахте Резултати – локално видео от списъка. Правилото за заявки се активира, ако потребител напише думата "обучение" в полето за търсене и ако тази дума вече често е въвеждана в полето за търсене във вертикалния екран "Видеоклипове".

Тип на резултат, върху който често се щраква

Правилото за заявки се активира, ако други потребители често щракат върху определен тип резултат, след като са въвеждали същата заявка.

В списъка Резултатите, върху които се щраква най-често, съответстват на типа на резултата изберете тип резултат.

Избрахте Публикация в микроблог на SharePoint от списъка. Ако потребителите често щракат върху публикация в микроблог в резултатите от търсене, обмислете дали да не конфигурирате най-скорошната публикация в микроблога като първия повишен резултат и следващата по новост публикация като втория повишен резултат (в секцията Действия).

Съответствие с текст на разширена заявка

Искате да използвате фраза или дума от речник, която да кара правилото да се активира, а след това дефинирайте по-подробни условия кога се активира правилото за заявки.

Въведете фразата или израза, които карат правилото за заявки да се активира, като направите едно от следните неща:

 • Изберете Заявката съдържа една от тези фрази и въведете една или повече фрази.

 • Изберете Заявката съдържа запис в този речник и след това щракнете върху Импортиране от хранилище на изрази. В диалоговия прозорец изберете израз или набор от изрази и след това щракнете върху Запиши.

След това, добавете повече условия, като отмятате опции в списъците.

Избрали сте Заявката съдържа една от тези фрази (разделени с точка и запетая) и след това Стартиране на съвпаденията на заявката, но не и на цялата заявка. Правилото за заявки се активира само ако фразата е в началото на заявката, но не и в края й.

За да добавите още условия, щракнете върху Добавяне на алтернативно условие.

Забележка: Правилото се активира, когато кое да е условие е вярно..

 1. В секцията Действия определете действието, което се случва, когато правилото за заявки се активира. Определете едно от следните действия:

  • За да повишите отделни резултати, така че да се появяват най-горе в резултатите от търсене, щракнете върху Добавяне на повишен резултат (в продуктите на SharePoint 2010 това се наричаше най-добри предложения).

   1. В диалоговия прозорец, в полето Заглавие въведете името, което искате да дадете на този повишен резултат.

   2. В полето URL адрес въведете URL адреса, който трябва да се повиши. Изберете Рендиране на URL адреса като банер вместо като хипервръзка.

   3. Щракнете върху Запиши.

    Можете да добавяте няколко отделни повишени резултата. Когато има повече от един повишен резултат, определете относителното подреждане.

  • За да повишите група от резултатите от търсенето, щракнете върху Добавяне на блок с резултати. За повече информация вижте Създаване и показване на блок с резултати малко по-надолу.

  • За да промените подредените резултати от търсене, щракнете върху промяна, класирани резултати чрез промяна на заявката. За повече информация вижте промяна, класирани резултати от търсенето чрез промяна на заявката е малко по-надолу.

 2. За да направите правилото за заявки активно по време на определен период, щракнете върху Публикуване и след това определете периода.

 3. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Създаване и показване на блок с резултати

Блокът с резултати е няколко резултата от търсене, показвани като група. Точно както повишавате отделен резултат, можете да повишите и блок с резултати, когато се прилага определено условие за заявка.

Когато конфигурирате условие за заявка за блок с резултати, използвате променливи в заявката. Променливите в заявката са като контейнери за стойности, които все още не знаете, когато определяте заявката. Когато заявката се изпълни обаче, тази информация е достъпна и системата я използва, за да изпрати заявката в индекса. Например {User.Name} означава показваното име на потребителя, въвел заявката. Друг пример е {searchBoxQuery}, което обозначава заявка, въведена от потребителя в полето за търсене. Когато използвате конструктора за заявки, за да конфигурирате заявка, се показва списък със стойности. (Вж. стъпка 3 от процедурите по-долу.)

 1. В стъпка 9 от процедурата Създаване на правило за заявка, в страницата Добавяне на правило за заявка , в секцията действия щракнете върху Добавяне на блок с резултати.

 2. В секцията Заглавие на блок, в полето Заглавие въведете име за блока с резултати.

 3. В секцията Заявки щракнете върху Стартиране на конструктора на заявки, за да определите заявката.

 4. В диалоговия прозорец Конструиране на вашата заявка:

  • В секцията ОСНОВИ изберете опции, с които да определите заявката за блока с резултати:

Списък

Опции

Избор на заявка

Изберете източник на резултати, за да определите какво съдържание да бъде търсено.

Филтър за ключови думи

Използвайте филтри за ключова дума, за да добавите променливи на заявка към вашата заявка. Вижте променливи на заявка в SharePoint Server 2013 за списък с налични заявка променливи.

Изберете предварително дефинирани променливи за заявка от списъка и след това ги добавете към заявката, като щракнете върху Добавяне на филтър за ключови думи.

Филтър за свойства

Използвайте филтри за свойства, за да създадете заявка за съдържанието на контролирани свойства, зададени като свойства за заявка, в схемата на търсене.

Изберете контролирани свойства от списъка Филтър за свойства. Щракнете върху Добавяне на филтър за свойства, за да добавите филтъра към заявката.

Забележка: Управлявани свойства по избор не се показват в списъка с филтър за свойства . За да добавите по избор на контролирано свойство към вашата заявка, в полето текст на заявката , въведете името на вашия потребителски контролирано свойство, последвано от заявката условие, например MyCustomColorProperty:Green

 • В раздела СОРТИРАНЕ определете как искате резултатите на търсенето ви да се сортират във вашия блок с резултати.

  В секцията Резултати от сортирането, в списъка Сортиране по:

  • За да сортирате според контролираните свойства, които са зададени като сортируеми в схемата на търсене, изберете контролирано свойство от списъка и след това изберете Низходящо или Възходящо. За да добавите повече нива на сортиране, щракнете върху Добавяне на ниво на сортиране.

  • За да сортирате по ранг на съответствие, изберете Ранг и след това:

   • В списъка Модел на класиране изберете кой модел на класиране да използвате за сортиране на резултатите от търсенето (този избор не е задължителен).

   • В секцията Динамично подреждане, за да зададете повече критерии за подреждането, като добавяте правила, които ще променят реда на резултатите от търсенето, когато се прилагат при определени условия, щракнете върху Добавяне на правило за динамично подреждане и определете условните правила.

 • В раздела ТЕСТ може да прегледате заявката, която вече е изпратена.

Опция

Описание

Текст на заявката

Показва последната заявка, която ще се изпълни чрез уеб частта за търсене на съдържание. Базирана е на оригиналния шаблон за заявка, където динамичните стойности се заменят с текущи такива. Може да се окаже, че ще направите и други промени на заявката като част от правилата за заявки.

Покажи още

Щракнете, за да се покажат повече опции.

Шаблон на заявката

Показва се съдържанието на шаблона на заявката, който е приложен към заявката.

Променливи на шаблон за заявка

Показва променливи на заявка, които ще се приложат към заявката, и стойностите от променливите, които се прилагат към текущата страница. Можете да въведете други стойности, за да тествате ефекта, който ще имат върху заявката. Щракнете върху бутона Заявка за тест, за да прегледате резултатите от търсенето.

 1. Натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец Конструиране на вашата заявка.

 2. В секцията Заявки, в списъка Търсене на този източник изберете източника на резултати, към който искате да приложите блока с резултати.

 3. В падащия списък Елементи изберете колко резултата да покажете в блока с резултати.

 4. Щракнете, за да отворите секцията Настройки.

Блока с резултати само показва броя на резултатите от търсенето, който сте задали в предишната стъпка. Въпреки това можете да добавите Покажи още връзка в долната част на блока с резултати, които ще се показват всички резултати от търсене за блока с резултати. За да добавите Покажи още връзка, изберете връзката "Още" отива в следния URL адреси след това въведете URL адрес. Можете да използвате променливи на заявка в този URL адрес – например http://www.<site>/search/results.aspx?k= {subjectTerms}.

 1. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Промяна на подредбата на резултатите от търсенето при промяна на заявката

Моделът за класиране пресмята реда на подредба на резултатите на търсене. Можете да променяте тази подредба, като повишавате или понижавате елементи сред резултатите от търсенето. Например за заявка, която съдържа "изтегляне на кутия с инструменти", можете да създадете правило за заявка, което да разпознава думата "изтегляне" като израз за действие. След като веднъж сте направили това, можете да промените подредените резултати от търсене и това ще повиши URL адреса на определен сайт за изтегляне от вашия интранет. Можете също да промените подредбата на резултатите от търсенето, базирани на няколко променливи като разширението на името на файла или определени ключови думи. Когато промените подредените резултати от търсенето, като промените заявката, ще видите, че резултатите ви са защитени допълнително и годни за уточняване. Освен това резултатите от търсенето няма да се показват, ако документът вече не е наличен.

 1. В стъпка 9 от процедурата Създаване на правило за заявка, в страницата Добавяне на правило за заявка , в секцията действия щракнете върху промяна, класирани резултати чрез промяна на заявката.

 2. В диалоговия прозорец Конструиране на вашата заявка:

  • В раздела ОСНОВИ изберете опции, за да промените подредените резултати от търсене:

Списък

Опции

Избор на заявка

Изберете източник на резултати, за да определите какво съдържание да бъде търсено.

Филтър за ключови думи

Използвайте филтри за ключова дума, за да добавите променливи на заявка към вашата заявка. Вижте променливи на заявка в SharePoint Server 2013 за списък с налични заявка променливи.

Изберете предварително дефинирани променливи за заявка от списъка и след това ги добавете към заявката, като щракнете върху Добавяне на филтър за ключови думи.

Филтър за свойства

Използвайте филтри за свойства, за да създадете заявка за съдържанието на контролирани свойства, зададени като свойства за заявка, в схемата на търсене.

Изберете контролирани свойства от падащия списък Филтър за свойства. Щракнете върху Добавяне на филтър за свойства, за да добавите филтъра към заявката.

 • В раздела СОРТИРАНЕ определете как искате да се сортират резултатите от търсенето ви:
  В падащия списък Сортиране по:

  • За да сортирате според контролираните свойства, които са зададени като сортируеми в схемата на търсене, изберете контролирано свойство от списъка и след това изберете Низходящо или Възходящо. За да добавите повече нива на сортиране, щракнете върху Добавяне на ниво на сортиране.

  • За да сортирате по ранг на съответствие, изберете Ранг и след това:

   • В списъка Модел на класиране изберете кой модел на класиране да използвате за сортиране на резултатите от търсенето (този избор не е задължителен).

   • В секцията Динамично подреждане, за да зададете допълнителни критерии за подреждането, като добавяте правила, които ще променят реда на резултатите от търсенето, когато се прилагат при определени условия, щракнете върху Добавяне на правило за динамично подреждане и определете условните правила.

 • В раздела ТЕСТ може да прегледате заявката, която вече е изпратена.

Опция

Описание

Текст на заявката

Показва последната заявка, която ще се изпълни чрез уеб частта за търсене на съдържание. Базирана е на оригиналния шаблон за заявка, където динамичните стойности се заменят с текущи такива. Може да се окаже, че ще направите и други промени на заявката като част от правилата за заявки.

Покажи още

Щракнете, за да се покаже повече информация.

Шаблон на заявката

Показва се съдържанието на шаблона на заявката, който е приложен към заявката.

Променливи на шаблон за заявка

Показва променливи на заявка, които ще се приложат към заявката, и стойностите от променливите, които се прилагат към текущата страница. Можете да въведете други стойности, за да тествате ефекта, който ще имат върху заявката. Щракнете върху бутона Заявка за тест, за да прегледате резултатите от търсенето.

 1. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Конструиране на вашата заявка .

 2. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Правене на правило за заявка неактивно в сайт

Правилата за заявки, създадени на ниво клиент, се наследяват от колекции от сайтове и отделни сайтове. По сходен начин, правилата за заявки, създадени на ниво колекции от сайтове се наследяват от сайтове в колекцията. Ако не искате правило за заявки да се прилага за сайт, който го наследява, може да направите правилото за заявки неактивно за сайта.

 1. Във вашия сайт, в менюто Настройки щракнете върху Настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, в секцията Търсене щракнете върху Правила за заявки.

 3. На страницата Управление на правила на заявки, в менюто Избор на източник на резултати изберете източник на резултати, който съдържа правилото за заявки, което искате да направите неактивно.

 4. В колоната Име посочете правилото за заявка, което искате да направите неактивно, щракнете върху стрелката, която се появява, и след това щракнете върху Направи неактивен.

Най-горе на страницата

Подредба на правилата за заявки за колекции от сайтове

Когато няколко правила за заявки са активни за клиент, колекция от сайтове или отделни сайтове, повече от едно правило може да се активира за заявка, която се изпълнява на това ниво. По подразбиране правилата не се активират в определен ред. Ако искате да контролирате реда, в който се активират обаче, трябва да добавяте правилата за заявки, които създавате, към групи заявки. За да направите това, избирате правила, които да се добавят към група, и след това определяте реда, по който да се активират правилата в групата, когато са активирани. Можете също да предотвратите активирането на правила, които са подредени най-ниско в дадена група дори и да бъдат задействани.

 1. В колекцията от сайтове, в менюто Настройки щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В страницата Настройки на сайта, в секцията Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Правила за заявки за търсене.

 3. На страницата Управление на правила на заявки, в менюто Избор на източник на резултати изберете източник на резултати, който съдържа правилата за заявки, които искате да групирате.

 4. За всяко правило за заявки, което сте създали и искате да добавите в група, посочете правилото и отметнете квадратчето.

  Забележка: Правилата за заявки, които създадохте за тази колекция от сайтове, са изредени в секцията Определени за тази колекция от сайтове.

 5. Щракнете върху Подреждане на избраните правила.

 6. В диалоговия прозорец Подреждане на избраните правила направете кое да е от следните неща и щракнете върху OK:

  • Изберете Преместване на правила в нова група с това име и след това напишете име за групата.

  • Изберете Преместване на правила в съществуваща група и изберете група от списъка.

 7. На страницата Управление на правила на заявки:

  1. За да промените реда, в който правило в дадена група се активира, ако е задействано, променете поредния номер на правилото.

  2. За да предотвратите активирането на правила за заявки, които са подредени най-ниско в дадена група, отидете до реда на правилото за заявки в групата, което трябва да се активира последно, и след това в колоната Действия, в списъка Продължаване/Стоп изберете Стоп.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×