Управление на потребителите на Yammer през целия им жизнен цикъл от Office 365

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

След активирането на Yammer на вашия клиент на Office 365 вие, като администратор на Office 365 , да управлявате жизнен цикъл на Yammer потребители от Office 365. Когато създавате потребители в Office 365, те може да влезе Yammer със своите идентификационни данни за Office 365 . Когато потребителят се изтрива от Office 365, те автоматично се е дезактивиран или спира в Yammer. Когато потребител се възстановява в Office 365, те са отново в Yammer. Също така свойства на потребителски профил (например име и отдел) от Azure Active Directory ще бъде автоматично се попълва в профила на потребителя Yammer и всички промени в свойствата на профил в Azure Active Directory ще бъдат отразени в Yammer също.

Създаване на потребител

Потребителите на Yammer се създават, когато влязат, а не чрез групови актуализации или синхронизиране от Active Directory. Нека да разгледаме как се създава потребител на Yammer в диаграмата по-долу.

Диаграма, която показва, че когато администраторът на Office 365 създаде потребител, потребителят може да влезе в Office 365 и след това да отиде на Yammer от иконата за стартиране на приложения, при което се създава потребител в Yammer.

Процесът следва следните стъпки:

 1. Администраторът на Office 365 създава потребител в Office 365.

 2. Потребителят влиза в Office 365, като използва доставчика на самоличност, който е конфигуриран за клиента.

 3. Потребителят щраква върху плочката на Yammer на иконата за стартиране на приложения, за да отиде в Yammer.

  Екранна снимка на иконата за стартиране на приложения на Office 365 с показан Yammer
 4. Създава се нов потребител на Yammer за потребителя на Office 365.

 5. Свойства на потребителски профили от Azure Active Directory се попълват автоматично в профила на потребителя Yammer .

Блокиране на потребител

Администратор може да блокира потребител в Office 365и потребителят ще бъде излезли от Yammer. Следващата схема показва как става това:

Администратор на Office 365 блокира потребител в Office 365 и потребителят е излезли от Yammer.

Процесът следва следните стъпки:

 1. Администратор на Office 365 задава на потребителя влизане в състояние да блокирани.

  За да направите това:

  1. В портала за администриране на Office 365 изберете потребител и изберете Редактиране на потребител. Влизане в състояние се показва в потребителския подробни данни, като в следните екрана.

   Екранна снимка на потребителите на състояние на влизането в Office 365
  2. Изберете Редактиране до влизане в състоянието за превключване между позволени и блокирани, както в следните екрана.

   Екранна снимка на влизане в диалоговия прозорец състояние в Office 365
 2. Това действие потоци в Yammer, и съответните потребителят е влязъл извън Yammer (всички устройства). Когато този потребител се опита да влезете в Yammer отново от всяко устройство, той или тя ще бъдете подканени да влезете с идентификационните си данни в Office 365. Въпреки това потребителят няма да можете да влезете, защото техните влизане състоянието е зададено на блокирани. Като Yammer проверени администратор, можете да отидете в областта на мрежов администратор и погледнете акаунт дейност секцията за потвърждение, че потребител на Yammer е регистриран, както в следните екрана, където потребителят има няма активни сесии за Yammer.

  Екранна снимка на профила за потребител, показваща без активно Yammer сесии (излезли)

Изтриване на потребител

Ако някой служител напусне фирмата, можете да изтриете потребителя от Office 365. Когато потребителят бъде изтрит от Office 365, съответният потребител се дезактивира (или преустановява) в Yammer. Следващата диаграма показва как става това:

Диаграма, която показва, че когато администратор на Office 365 изтрие потребител, потребителят се дезактивира в Yammer. След 30 дни данните на потребителя се изтриват от Office 365, а след 90 дни потребителят се премахва завинаги от Yammer, но съобщенията му в Yammer остават.

Процесът следва следните стъпки:

 1. Администратор изтрива потребител от Office 365, както е показано в следните екрана:

  Екранна снимка, показваща командата за изтриване на потребител в администрирането на Office 365.
 2. Изтриването на потребителя в Office 365 оказва влияние в Yammer и съответният потребител на Yammer се дезактивира в Yammer. По-конкретно, операцията е еквивалентна на отиване в администрирането на Yammer, избирането на Премахване на потребители и избирането след това на Дезактивирай този потребител, както е показано на следващата екранна снимка:

  Екранна снимка, показваща как да дезактивирате потребител в Yammer.

  Потребителите, които са дезактивирани (или преустановени) по този начин, ще се показват на страниците за администриране на Yammer като дезактивирани от System Administrator, както е показано на следващия екран:

  Екранна снимка, показваща потребител, който е премахнат от системния администратор.
 3. Когато изтриете даден потребител в Office 365, той става неактивен. След приблизително 30 дни данните на потребителя се изтриват. Вижте Изтриване или възстановяване на потребители за повече информация.

 4. По същия начин, когато потребител бъде дезактивиран в Yammer, той става неактивен в Yammer. След приблизително 90 дни дезактивираните потребители се премахват окончателно, но техните съобщения в Yammer се запазват. За повече информация вж. Премахване на потребители.

Възстановяване на потребител

Администраторът също така може да възстанови потребител в Office 365, а потребителят ще бъде активиран повторно в Yammer. Следващата диаграма показва как става това:

Диаграма, която показва, че когато администратор на Office 365 възстанови потребител, потребителят след това се активира отново в Yammer.

Процесът следва следните стъпки:

 1. Администраторът на Office 365 може да възстанови изтрит потребител в Office 365, както е показано на следващата екранна снимка:

  Екранна снимка, показваща командата за възстановяване на потребител в администрирането на Office 365.
 2. Това действие оказва също влияние в Yammer, като по-рано дезактивираният потребител в Yammer се активира повторно.

Актуализиране на потребителски профил от Azure Active Directory на yammer

Office 365 използва базирано на облак услуга Azure Active Directory (Azure AD) за управление на потребители. Можете да управлявате потребители директно в облака или използвайте Azure AD Connect , за да създадете и синхронизиране на потребители/групи от вашата локална среда. Когато Office 365 потребители, които са нови за Yammer достъп до Yammer за първи път с помощта на своите идентификационни данни за Azure AD , Yammer потребител се създава и Yammer потребителския профил се попълва с Azure AD потребителски свойства. И когато свойства на потребителски профили са редактирани в Azure AD, те се актуализират в съществуващ потребител Yammer профил. Кажете на потребителя отдел промени в Azure AD, тази промяна ще бъдат отразени в Yammer също.

Потребителите имат профил в двете Office 365 и в Yammer.

 • За да видите неговия профил в Office 365, потребителите могат да щракнете върху снимката си профил и изберете за мен.

  Екранна снимка на потребителския акаунт меню в Office 365

  Това позволява да ги преглеждате и редактирате потребителския си профил за Office 365.

  Екранна снимка на страницата Редактиране на данни за даден потребител в Yammer.
 • За да видите неговия профил в Yammer, потребителите да изберете Настройкиа след това Преглед на профила.

  Екранна снимка на настройката за преглед на профила в Yammer

  Това позволява да ги преглеждате и редактирате потребителския си профил за Yammer.

  Екранна снимка на Yammer потребителски профил за редактиране

Има няколко ключови неща, за да се разбере за как Yammer потребителските профили са актуализирани от Azure Active Directory.

 • Потребителски профил актуализации са еднопосочна:    Актуализации са еднопосочна от Azure AD да Yammer. Всички потребителски профил, промените, направени в Yammer са не се актуализират обратно към Azure AD.

 • Azure AD замества Yammer потребителски профил редакции:    дори когато Yammer потребителските профили са попълнени от Azure AD, потребителите могат да редактирате техните Yammer потребителски профил, например, променете им длъжност. Тези промени не се заместват автоматично. Следващия път, никое от тези обновяемо свойства промяна в Azure AD, тези промени ще замести всякакви промени, направени в Yammer. Има няма конфигурация в Yammer за блокиране на потребители от актуализирането им Yammer профил.

 • Можете да управлявате актуализации с помощта на Azure AD Connect:    ако клиенти искате да контролирате кои свойства, за да се актуализират от тяхната локална директория Azure AD, за да го направите чрез конфигуриране на инструмента за Azure AD Connect .

 • Актуализации на имейл адрес в Azure AD се отразяват в Yammer:    всички актуализации на потребителя имейл в Azure AD се актуализират в Yammer. Актуализирана имейл домейна трябва да съвпада с никоя от домейните в Yammer мрежа.

 • Какво става, ако потребител на Yammer не разполага с имейл адрес:    Ако никое от имейли за потребителя съответства на домейни в мрежата на Yammer , или ако потребителят няма имейл адрес в Azure AD, Yammer потребителския профил се актуализира, за да посочи, че потребителят не е имейл, така че колегите му са наясно с това (ако потребител с мишката над някой в Yammer, ще им се покаже в картата за посочване, че лицето не е имейл).

Администраторът на Office 365 да редактирате свойствата на потребител от Център за администриране на Office 365.

За да редактирате свойствата на потребител в Office 365
 1. В Център за администриране на Office 365отидете на раздела " потребители " и изберете или потърсете потребител, както е показано в следните екрана.

  Екранна снимка на редактиране на потребителско поле в Office 365
 2. Изберете Редактиране до името на потребителя, за да прегледате или промените свойства, като например имейл адрес и Показвано име.

  Потребителски свойства на страница в Office 365

Azure AD актуализира Yammer следните свойства:

Свойство в Azure AD

Свойство в Yammer

 1. Имейл адрес

 2. Собствено име

 3. Фамилно име

 4. Длъжност

 5. Отдел

 6. Офис

 7. Служебен телефон

 8. Мобилен телефон

 1. Имейл

 2. Собствено име

 3. Фамилно име

 4. Длъжност

 5. Отдел

 6. Местоположение

 7. Служебен телефон

 8. Мобилен телефон

В Office 365можете да видите потребителски свойства, които ще бъдат актуализирани Yammer в диалоговите прозорци следното:

 • Диалоговия прозорец Редактиране имейл адреси

  Екранна снимка на полето имейл адрес профил в Office 365
 • Диалоговия прозорец Редактиране на информация за контакт

  Екранна снимка на профила на полета, които се синхронизират в Yammer

В Yammerможете да видите потребителски свойства, които ще бъдат актуализирани Yammer на страницата на профила . Тези свойства са в следните раздели:

 • Основи и раздели информация

  Екранна снимка на профила на полета, които се синхронизират в Yammer
 • Раздел Контакти

  Екранна снимка на полета за телефонни номера, които се синхронизират в Yammer

Трябва ли да използвам синхронизирането на указател в Yammer?

Препоръчваме клиентите на Yammer да преминат към използването на тази съгласувана среда за работа между Office 365 и Yammer, за да управляват жизнения цикъл на всички свои потребители. Така е по-удобно, отколкото да управлявате потребителите поотделно, и това е дългосрочната перспектива и за Yammer. Ако в момента използвате инструмента за синхронизиране на указател на Yammer, помислете за преминаване към управление на потребителите в Office 365. След като преминете към управление на потребителите в Office 365, изключете инструмента за синхронизиране на указател на Yammer.

Забележка: Можете да управлявате жизнения цикъл на потребителите от Office 365 само ако те използват своите идентификационни данни за Office 365 за достъп до Yammer.

В таблицата по-долу са изброени някои ключови аспекти на синхронизирането на указател на Yammer и се прави сравнение с използването на Office 365 за управление на жизнения цикъл на потребителите. За повече информация относно синхронизирането на указател в Yammer вж. План за синхронизиране на справочен указател в Yammer.

Задача

Синхронизиране на указател в Yammer

Office 365

Групово управление на потребители

Можете да управлявате потребителите групово чрез синхронизирането на указател в Yammer. Обаче не можете да управлявате потребители на Office 365 от Yammer.

Можете да използвате Свързване на Azure Active Directory(Azure AD Connect), за да интегрирате вашия локален справочен указател с Azure Active Directory и Office 365 и за управление на потребители в групово. Azure AD Connect има разширени възможности, например парола синхронизиране, Azure Многофакторно удостоверяване и други поддръжка на приложение. Най-важното Azure AD Connect предоставя един инструмент за интегриране на вашия локален Active Directory да Office 365, включително Yammer. Yammer инструмент за синхронизиране на справочен указател ще бъде прекратено в 1st дек 2016.

Създаване на потребител

Потребителят се създава като чакащ потребител в Yammer и му се изпраща покана по имейл да се присъедини към Yammer.

Потребителят може да влезе в Yammer със своя акаунт за Office 365 – тогава потребителят се създава в Yammer.

Изтриване на потребител

Потребителят се дезактивира в Yammer. Потребителите в състояние на изчакване се изтриват.

Потребителят се дезактивира в Yammer.

Конфигуриране на имейли с покана по избор

Можете да създадете имейли с покана по избор, когато използвате синхронизирането на указател в Yammer.

Office 365 не поддържа имейли с покана по избор. Тъй като обаче Yammer става все по-тясно интегриран с Office 365, очакваме, че потребителите ще открият и използват Yammer, както използват Office 365, вместо да се налага въвеждане по имейл един по един.

Актуализиране на потребителските профили

Можете да актуализирате профилите в Yammer от синхронизирането на указател в Yammer.

Можете да използвате Azure AD Connect , за да синхронизирате свойства на потребителски профил от вашия локален Active Directory в Azure Active Directory. Тези промени ще се актуализира Yammer потребителски профил и тях.

Често задавани въпроси

В: ще бъдат актуализирани потребителски профил снимки от Office 365 до Yammer?

О: на този етап профил картини няма да се актуализира от Office 365 към Yammer. Това е нещо, което ще помисли в бъдеще.

В: Какво влияние оказва еднократната идентификация (SSO) на Yammer върху управлението на жизнения цикъл на потребителите на Yammer в Office 365?

О: Еднократната идентификация (SSO) на Yammer помага за управлението на самоличностите, като гарантира, че потребителите влизат в Yammer със същите идентификационни данни като в своята локална среда. Алтернатива на това е използването на данните за влизане в Office 365 за Yammer, което позволява на потребителите да влизат в Yammer със своите идентификационни данни за Office 365 (Office 365 също поддържа еднократна идентификация). Когато потребителите влизат, ние създаваме съпоставяне между потребителите в Office 365 и Yammer. Управлението на жизнения цикъл на потребителите на Yammer от Office 365 зависи от това съпоставяне на потребителите между Office 365 и Yammer. Така че, ако използвате еднократната идентификация на Yammer, не можете да се възползвате от управлението на жизнения цикъл на потребителите на Yammer в Office 365.

Важно: 

 • Yammer SSO е с прекратено действие и ще спре да работи след 1 декември 2016 г. Няма да можете да настройвате нови конфигурации с Yammer SSO след 1 април 2016 г. Вместо Yammer SSO препоръчваме да използвате Влизане в Office 365 за Yammer.

 • За повече информация относно прекратяването и как да преминете от Yammer SSO, вижте План за прекратяване на Yammer SSO и DSync.

В: По какво се различава управлението на жизнения цикъл на потребителите на Yammer от данните за влизане на Office 365 за Yammer?

О: Еднократната идентификация на Yammer и данните за влизане на Office 365 за Yammer са различни опции за управление на самоличността. Тази промяна е за управление на жизнения цикъл на потребителите. Те са свързани, но различни. Данните за влизане на Office 365 за Yammer са задължително предварително условие за управление на жизнения цикъл на потребителите.

В: Можем ли да дезактивираме инструмента за синхронизиране на указател в Yammer, щом управлението на жизнения цикъл на потребителите на Yammer в Office 365 стане налично?

О: дългосрочна продукт посоката е за управление на жизнения цикъл на Yammer потребители в Office 365. Обаче решение за това кога да изключите синхронизирането на справочен указател в Yammer се основава на как вашата фирма използва го.

Важно: 

В: Инструментът за синхронизиране на указател в Yammer актуализира полета на профилите днес. Ще актуализира ли също управлението на жизнения цикъл на потребителите на Yammer в Office 365 полетата на профилите?

О: Да.

В: Какво се случва, когато се промени имейл адрес в Office 365? Това ще предизвиква ли промяна на имейл адреса в Yammer?

О: Да.

В: Моята фирма има конфигурация, при която не всички потребители на Yammer са в Office 365. Как ще работи в този случай управлението на жизнения цикъл на потребителите?

О: Потребителите, които влизат в Yammer с идентификационни данни за Office 365, могат да бъдат управлявани в Office 365. Можете да продължите да управлявате потребителите, които не използват своите идентификационните данни за Office 365, по същия начин, по който ги управлявате и сега. Когато, в крайна сметка, преместите всеки в Office 365, ще имате едно общо място за управление на всички свои потребители (включително тези, които използват Yammer).

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×