Управление на настройките за SharePoint екипен сайт

Управление на настройките за SharePoint екипен сайт

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

След като сте свързани с група екипен сайт в SharePoint Online или сайт на SharePoint сървър, можете да правите промени в настройките, информация и разрешения за сайта.

Забележки: 

Промяна на емблемата на вашия сайт

Екипни сайтове използват един и същ запазен като Office 365 група, към които са свързани. Когато промените емблемата на вашия SharePoint група свързани екипен сайт, логото за съответната Office 365 група ще се промени също.

 1. Отидете на вашия сайт.

 2. В горния десен ъгъл щракнете върху Настройки на Икона за настройки .

 3. Щракнете върху информация за сайта.

  Информация за сайта

 4. Под логото на сайта щракнете върху Промяна.

  Промяна на емблемата за вашия сайт на SharePoint

 5. Изберете Нова емблема, щракнете върху Отвории след това щракнете върху Запиши.

Промяна на името, описанието, ниво на поверителност и класирането на сайта

 1. Отидете на вашия сайт.

 2. В горния десен ъгъл щракнете върху Настройки на Икона за настройки .

 3. Щракнете върху информация за сайта.

  Информация за сайта

 4. Промяна на полетата, които искате:

  • Име на екипния сайт (задължително)

  • Описание (по желание)

  • Настройки за поверителност (по желание): публично означава всеки във вашата организация може да видите съдържанието и да станете член. Частни означава, че членството изисква одобрение от собственик на сайта и само членовете могат да видят съдържанието.

  • Екип сайт класиране (по желание): използва за класифициране на сайт с помощта на стойности като вътрешна, поверителна, висока бизнес въздействие, бизнес ниска въздействие, и др. Тези стойности могат да се отнасят за конфиденциалност на информацията или за жизнения цикъл на информацията. Те са определени и създадени от вашия администратор. За повече информация вижте управление на създаване на сайт в SharePoint Online.

  Информационен панел на сайт на SharePoint

Това са най-често срещаните настройки за сайтове. За да промените други настройки и опции за сайта, щракнете върху Преглед на всички настройки на сайта.

Управление на разрешения за сайт

Нива на разрешение на сайта се базират на SharePoint разрешение групи. Членовете на групата SharePoint разрешение да Посетете сайта, без да го (посетителите на сайта) за редактиране, редактиране на сайта (членове на сайта) или имат пълен контрол на сайта (собствениците на сайтове).

 1. Отидете на вашия сайт.

 2. В горния десен ъгъл щракнете върху Настройки на Икона за настройки .

 3. Щракнете върху разрешения за сайта.

  Поле за разрешения на сайт

Поканване на хора към вашия сайт

За да дадете достъп на хора към вашия сайт, можете или да добавите членове към Office 365 група, свързана със сайта (предпочитан метод) или можете да споделите сайта с други хора, без да ги добавяте към групата Office 365 . За да дадете на хората достъп до вашия сайт, щракнете върху Поканване на хора и изберете една от следните неща:

 • Добавяне на членове към вашата група , за да добавите членове към групата Office 365 , свързани с вашия сайт. Това е предпочитан метод. Щракнете върху Добавяне на членове, въведете името или имейл адреса и щракнете върху Запиши. Членовете, добавен към групата Office 365 се добавят към SharePoint сайт разрешение групата на членовете по подразбиране и да редактирате сайта. Те също имат пълен достъп до Office 365 група ресурси например груповите разговори, календар и др.

 • Споделяне на сайт само да споделите сайта с други, без да ги добавяте към групата Office 365 , свързани със сайта. Въведете името или имейл адреса, щракнете върху стрелката надолу, за да изберете нивото на разрешение SharePoint и след това щракнете върху Добави. Сайт за споделяне дава на потребителите достъп до сайта, но те няма да имат достъп до Office 365 група ресурси, например груповите разговори, календар и др.

  Поканване на хора към вашия сайт на SharePoint

Промяна на разрешения за сайт

За да промените нивото на разрешение за потребител или група, щракнете върху стрелката надолу до SharePoint ниво на разрешение за този човек или група и изберете Пълен контрол , за да ги добавите към групата на собствениците на сайта, или четене да ги добавите към групата на посетителите на сайта.

Забележка: За да видите всички членове на групата Office 365 , свързана с вашия сайт и техните SharePoint нива на разрешение, щракнете върху членове в горния десен ъгъл на вашия сайт.

Премахване на разрешения за сайт

За да премахнете някого, който не е член на групата Office 365 , свързани с вашия сайт, щракнете върху стрелката надолу до SharePoint ниво на разрешение за тази група и изберете Премахване.

Забележка: Премахване на опция е достъпна само за хора или групи, които не са част от групата Office 365 .

За да премахнете някого от групата на Office 365 , свързани с вашия сайт, щракнете върху членове в горния десен ъгъл на сайта, щракнете върху стрелката надолу до нивото на разрешение за този член и щракнете върху Премахни от групата.

Премахване на разрешения за сайт

Разрешение за разширени настройки

Ако сте собственик на сайт, ще видите връзка за разрешение за разширени настройки , където можете да конфигурирате настройките за разрешения на допълнителни SharePoint . За повече информация вижте разбиране на нивата на разрешение в SharePoint.

Използвайте Windows PowerShell за задаване на квота за съхранение и външно споделяне

Квота за съхранение и външно споделяне може да само да бъде конфигуриран с помощта на Windows PowerShell. Ако сте администратор, можете да направите това с помощта на Набор от SPOSite. За информация за управление на групи с PowerShell, вижте използване на PowerShell за управление на групи в Office 365.

Промяна на заглавие, описание и емблема за вашия сайт на SharePoint Server

Като собственик или потребител с разрешения за пълен контрол можете да промените заглавие, описание и емблема за вашия сайт на SharePoint сървър.

 1. Отидете на вашия сайт.

 2. В горния десен ъгъл щракнете върху Настройки на Икона за настройки или в горния ляв ъгъл, щракнете върху Действия за сайта Изображение на бутон .

 3. Щракнете върху Настройки на сайта.

  Опцията за настройки на сайта под бутона "Настройки"
 4. Под изглед и усещанещракнете върху заглавие, описание и емблема.

 5. Актуализиране на полето за заглавие . Добавяне или редактиране на незадължително Описание за сайта.

  Страницата за настройки на заглавие, описание и емблема
  SharePoint 2016
 6. За SharePoint 2016 или 2013, под емблема и описание, направете едно от следните неща:

  Щракнете върху От компютър, намерете изображението и щракнете върху Отвори.

  Щракнете върху От SHAREPOINT, за изображение в сайта на SharePoint и щракнете върху Вмъкване.

  За SharePoint 2010, под емблема и описание, въведете URL адрес на изображение да използвате като емблема.

  Страницата за настройки на заглавие, емблема и описание
  Формула
 7. Попълнете Незадължително описание или алтернативен текст. Щракнете върху OK, за да запишете

Управление на разрешения за сайт

Нива на разрешение на сайта се базират на разрешение за групите на SharePoint . Членове на група за разрешение да Посетете сайта, без да го (посетителите на сайта) за редактиране "," Редактиране на сайта (членове на сайта) или имат пълен контрол на сайта (собствениците на сайтове).

За да дадете на хората достъп до вашия сайт, можете или да добавите членове към група, свързана със сайта (предпочитан метод) или можете да споделите сайта с други хора, без да ги добавяте към група.

За да поканите хора към вашия сайт, можете да поканите хората, с помощта на бутона за споделяне на сайт. За повече информация вижте споделяне на сайт.

За да добавите хора с група, можете да създадете група, или да използвате предварително съществуваща и добавяне на членове към тази група. Групите представят различни нива на разрешения, които всеки в групата има, така че да е по-лесно да управлявате броя на потребителите и какво достъп имат. За повече информация вижте Създаване и управление на SharePoint групи.

Промяна на разрешения за сайт

За да промените нивото на разрешение за потребител или група, щракнете върху стрелката надолу до нивото на разрешение за този човек или група и изберете Пълен контрол , за да ги добавите към групата на собствениците на сайта или прочетете , за да ги добавите към групата на посетителите на сайта.

Забележка: За да видите всички членове на групата Office 365 , свързани с вашия сайт и техните нива на разрешение, щракнете върху членове в горния десен ъгъл на вашия сайт.

Премахване на разрешения за сайт

За да премахнете някого от група, свързани с вашия сайт, изпълнете следните стъпки:

 1. Отидете на вашия сайт.

 2. В горния десен ъгъл щракнете върху Настройки на Икона за настройки или в горния ляв ъгъл, щракнете върху Действия за сайта Изображение на бутон .

 3. Щракнете върху Настройки на сайта.

  Опцията за настройки на сайта под бутона "Настройки"
 4. В Потребители и разрешения щракнете върху Разрешения за сайт.

  Потребители и разрешения за елемент от менюто
 5. В разрешения за сайтащракнете върху групата, която искате да премахнете член от.

 6. Изберете потребителя, който искате да премахнете.

 7. Щракнете върху Действия и след това щракнете върху Премахване на потребители от група.

 8. Щракнете върху OK.

Разрешение за разширени настройки

За повече информация относно работата на разрешения и настройки можете да използвате, вижте разбиране на нива на разрешение в SharePoint.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×