Управление на контактите в SharePoint Workspace 2010

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Контакти са хора, които взаимодействате. Можете да добавите контакти към вашия личен списък в лентата с основни задачи. Можете също да управлявате собствените си контакт.

Какво искате да направите?

Добавяне на нови контакти

Записване на контакт като файл

Изпращане на контакт на други хора

Проверка на самоличността на контакт

Разрешаване на конфликти на името на контакт

Създаване на псевдоним за контакт

Изтриване на контакт

Скриване на контакт

Преглед на диагностичната информация за контакт

Преглед на свойствата на контакт

Добавяне на нови контакти

За да търсите и добавяте нови контакти към списъка с контакти в лентата с основни задачи, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Начало.

 2. Щракнете върху Добавяне на контакт.

 3. В диалоговия прозорец Намиране на потребител въведете името или текста, които искате да намерите, в полето Търсене на.

  По-подробно

  Можете да търсите, като използвате "Пълно име", "Собствено име", "Фамилно име", "Служебен имейл" или "Личен имейл". Търсенето ще върне всички контакти, в които е открито съвпадение в някои от валидните полета. Например низът за търсене "john" ще върне контакти с имена "Andrew Johnson", защото "john" са първите четири знака в полето "Фамилно име". Като практическо правило, колкото по-конкретен правите низа за търсене (като въвеждате повече знаци), толкова по-конкретни и точни ще бъдат резултатите от търсенето.

  Можете да пренаредите подреждането на колоните в диалоговия прозорец "Намиране на потребител", като ги плъзгате. Можете също да премахвате колони (с изключение на "Пълно име"), като щракнете с десния бутон върху някоя заглавка на колона и премахнете отметката за името на колоната за премахване. Можете също да възстановите премахната колона, като щракнете с десния бутон върху някоя заглавка на колона и отметнете името на колоната за възстановяване. Всички промени, които правите в диалоговия прозорец "Намиране на потребител", се прилагат само за текущата сесия за търсене. Всички настройки по подразбиране се възстановяват при следващото отваряне на диалоговия прозорец "Намиране на потребител".

 4. Незадължително: Отметнете Включи публичния указател с контакти на работната област, ако искате да включите този указател в търсенето.

  По подразбиране, SharePoint Workspace търси във вашата корпоративна мрежа (Ако принадлежите към такава) и във вашите Познати контакти.

 5. Щракнете върху Търсене.

 6. Ако се намери съвпадение, изберете го в списъка.

  В списъка, до всяко име на контакт се показва икона, за да ви позволи да видите неговото онлайн състояние. Обаче намерените съвпадения на контакти чрез публичния указател с контакти на работната област винаги първоначално се показват с икона на състоянието "Няма информация", докато не ги изберете и добавите към вашия списък с контакти.

 7. За да видите още информация за избрано съвпадение на контакт, щракнете върху Свойства.

  Например може да искате да предприемете стъпки за проверка на самоличността на контакта.

 8. Щракнете върху Добави, за да добавите контакта в списъка.

Добавяне на член на работна област към списъка ви с контакти

Когато нови хора стават членове на работните ви области, може да поискате да добавите контактите им към личния си списък. Щракнете с десния бутон върху член, който искате да добавите, и изберете Добави към "Моите контакти".

Можете също да добавите член на работна област към списъка с контакти чрез плъзгане.

Най-горе на страницата

Записване на контакт като файл

Можете да запишете контакт като файл и след това изпратите файла с контакта като прикачен файл в имейл.

 1. Щракнете с десния бутон върху контакта и изберете Записване на контакта като файл....

 2. В диалоговия прозорец Записване на информацията за контакт като... изберете местоположението, в което да се запише файлът с контакта, и щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Изпращане на контакт до други хора

Можете да изпратите контакт до други хора, като прикачен файл в имейл съобщение или в Groove съобщение.

 1. Щракнете с десния бутон върху контакта.

 2. Изберете Изпращане чрез имейл до избраните контакти....

 3. Въведете един или повече имейл адреси в полето До:.

 4. Ако желаете, редактирайте темата и текстовото съобщение.

  Обърнете внимание, че стандартното текстово съобщение включва инструкции за изтегляне на SharePoint Workspace, в случай че получателят още няма акаунт.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Проверка на самоличности на контакти

Настоятелно ви препоръчваме да проверявате самоличностите на контактите, за да намалите риска за споделяне на конфиденциална информация със случайни хора. В зависимост от инсталацията на акаунта ви, много самоличности на контакти може да са вече проверени от администратор в организацията ви. SharePoint Workspace посочва състоянието на проверката във вашите списъци с контакти и членове, като използва следните цветове:

 • Черно: Непроверено.

 • Зелено: проверен от вас.

 • Синьозелено: Проверено от организацията ви.

 • Синьо: Проверено от организацията ви, но извън домейна ви или с кръстосано удостоверяване.

 • Червено: конфликт в име. Два контакта, които имат сходни имена се показват в червено, независимо от тяхното състояние за проверка. За повече информация вижте Разрешаване на конфликти на имена .

Приложените към вашата самоличност правила за комуникации определят способността ви за взаимодействие с други потребители, в зависимост от тяхното състояние на проверката. Тези правила правят всяко от следните неща:

 • Забраняват ви да комуникирате с всякакви потребители, които не са проверени от администратор в организацията ви.

 • Отварят диалоговия прозорец Известяване при проверка на контакт (описан по-долу), за да ви предупредят, преди да ви позволят да комуникирате с потребители, чиито самоличности не са проверени.

 • Позволяват ви да комуникирате с всеки контакт без никакво предупреждение или ограничение.

Проверка на вашата организация на други потребители може да ви предостави достатъчно увереност за своята самоличност. В някои случаи особено ако работите със силно чувствителна информация, може да искате да проверите ръчно самоличността на потребителя.

Отговор на диалоговия прозорец "Известяване при проверка на контакт"

Диалоговият прозорец Известяване при проверка на контакт се показва, ако опитвате да комуникирате с потребител, чиято самоличност не е проверена и правилата за комуникации за вашата самоличност на акаунт са настроени да ви предупреждават за такива потребители. Можете да направите всяко от следните неща:

 • Избирате потребителя и щраквате върху Проверка на самоличността. Следвате инструкциите в следващия раздел за ръчна проверка на самоличност на контакт.

 • Щраквате върху Свойства, за да разгледате свойствата на контакта за избрания потребител.

 • Щраквате върху Продължи, за да пренебрегнете известяването за проверка на потребител, и продължавате дейността си.

 • Щраквате върху Отказ, за да отмените извършваната дейност, която е предизвикала известяване за проверка на потребител.

Ръчна проверка на контакт

SharePoint Workspace дава уникален "цифровия пръстов отпечатък" на всяка самоличност. Цифровия пръстов отпечатък се показва като дълъг низ от букви и цифри (с препинателни знаци за четливост). Тези отпечатъци се използват за ръчно проверка на самоличността на реални контакти вижте във вашите работни области и списъци с контакти. Можете също да изглед на цифровия пръстов отпечатък, зададени за вашата самоличност.

За да проверите ръчно самоличността на контакт, направете следното:

 1. Щракнете с десния бутон върху контакта (или члена на работната област), който искате да проверите ръчно, и след това щракнете върху Проверка на самоличността....

  Диалоговият прозорец Проверка на самоличността показва информация за текущите зависимости с избрания контакт, като например работни области, които споделяте, броя на съобщенията, които сте разменили, и организационната ви зависимост. Ако нямате никакви зависимости с избрания контакт, диалоговият прозорец Проверка на самоличността предоставя вместо това инструкции за проверка на самоличността на контактите чрез техните цифрови пръстови отпечатъци.

  Забележка: Ако SharePoint Workspace открие, че два или повече контакта имат едни и също име, диалоговият прозорец Проверка на самоличността изпраща предупредително съобщение, което ви съветва да присвоите псевдоним, когато проверявате този контакт.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако сте достатъчно сигурни за самоличността на контакта от информацията, която виждате, щракнете върху Провери.

   В диалоговия прозорец Провери самоличността като въведете алтернативно име за контакта, ако мислите, че имате нужда от такова, и щракнете върху OK.

  • Ако все още не сте достатъчно сигурни в самоличността на контакта и искате да предприемете още стъпки за проверка на самоличността, щракнете върху Още не сте сигурни? - Проверете пръстовия отпечатък.

   Следвайте стъпките в диалоговия прозорец Проверка на самоличността, за да проверите цифровия пръстов отпечатък на контакта, и щракнете върху Провери.

   В диалоговия прозорец Провери самоличността като въведете алтернативно име за контакта, ако смятате, че имате нужда от такова, и щракнете върху OK.

Отменяне на проверката за самоличност на контакт

Понякога може да има причина да промените състоянието на проверката на контакти, които са проверени ръчно, така че да се показват като непроверени.

 1. Щракнете с десния бутон върху контакта (или члена на работната област), за който искате да отмените проверката, и след това изберете Проверка на самоличността....

 2. Щракнете върху Отмени проверката.

Най-горе на страницата

Отстраняване на конфликти в имена на контакти

Когато два или повече контакта имат идентични показвани имена, техните имена се показват в червено в списъците с контакти, списъците с членове на работна област и в техните информационни карти на контакт. Показваните имена се смятат за идентични, ако съвпадат точно след премахване на водещите, завършващите и повтарящите се вътрешни интервали и конвертирането на името в текст с малки букви.

Например, "Христина  Христозова" и "Христина Христозова" ще предизвикат конфликт в имената. Обаче "Христина Христозова" и "ХристинаХристозова" няма да предизвикат конфликт в имената.

Важно е имената на контактите да се различават, така че да не започнете случайно дейност с грешен контакт. Можете да създадете псевдоним за всяко от имената на контактите, влизащи в конфликт.

Освен това в някои редки случаи конфликтът на имена може да е предизвикан от остарели контакти, съхранени с акаунта ви. Може например даден контакт да е активирал нов акаунт, да е изоставил всички дейности в предишния акаунт, но да е използвал същото показвано име и за двата. В този случай можете да скриете остарелия контакт, както е описано по-долу, така че да не се показва повече в никой от списъците ви с контакти.

За да разрешите конфликта на имена, направете следното:

 1. Щракнете с десния бутон върху име, което показва конфликт, и след това щракнете върху Отстраняване на конфликт в имената.

 2. Направете някое от следните неща:

  • Щракнете върху Преглед на визитка..., за да видите подробни данни за избрания контакт. Това може да ви помогне да различите контакти с еднакви имена.

  • Щракнете върху Псевдоним на контакт..., за да отворите диалоговия прозорец "Псевдоним", където можете да въведете уникално показвано име за контакта.

  • Щракнете върху Проверка на самоличността..., за да преминете през стъпките за проверка на самоличността на контакта.

 3. Щракнете върху Готово.

Най-горе на страницата

Създаване на псевдоним за контакт

Можете да покажете всеки контакт (различен от вас) под псевдоним. Това е полезно, ако имате трудности при различаването на контакти, които имат едно и също име.

 1. Щракнете с десния бутон върху контакта и след това щракнете върху Псевдоним на контакт.

 2. Въведете псевдоним и щракнете върху OK.

  Името на псевдоним показва вместо първоначалното име. За да видите първоначалното име на контакта, можете да отворите своята информация за контактили точка в псевдонима име да се покаже изскачащ прозорец, който показва първоначалното име.

Най-горе на страницата

Изтриване на контакт

За да изтриете контакт от списъка си с контакти в лентата с основни задачи:

 1. Изберете контакта, които искате да изтриете.

 2. Натиснете клавиша DELETE и щракнете върху Да, за да потвърдите изтриването.

Контактите, които изтривате от списъка с контакти в лентата с основни задачи, може все още да се показват в други списъци с контакти, като например падащите списъци "До:" в диалоговите прозорци "Изпращане на съобщението" или "Изпращане на покана". Това е така, понеже SharePoint Workspace съхранява информацията за контакт за всички потребители, с които взаимодействате, в единен списък, наречен "Познати контакти". Той включва контактите, които сте добавили към списъка с контакти на лентата с основни задачи, плюс членовете на вашите работни области. Запомнете, че често може да има членове на работната област, които не са също и в списъка ви с контакти.

Не можете да изтриете контактите, които се показват в списъка с известни контакти. Можете обаче да поне скриване на тези контакти.

Най-горе на страницата

Скриване на контакт

Контактите могат да станат неактуални по различни причини. Ако имате неактуални контакти, можете да ги скриете, така че повече да не излизат в падащите менюта, които показват контакти.

 1. Отворете Contact Manager.

 2. Изберете контактите, които искате да скриете.

 3. Щракнете върху Скрий, за да поставите избраните контакти в списъка Скрити контакти.

 4. Щракнете върху OK.

Забележка: Скриване на контакт не автоматично ще разреши конфликт на свързаните име. Ако даден контакт, който искате да скриете се показва като конфликт на имена, вижте Разрешаване на конфликти на имена за информация.

Най-горе на страницата

Показване на диагностична информация за контакт

Можете да разгледате диагностичната информация за избрани контакти. Понякога може да ви е нужно да видите тази информация за целите на техническата поддръжка. Ако трябва да изпратите диагностична информация на техника по поддръжката, можете да копирате и поставите информацията в диалоговия прозорец "Диагностика" в имейл.

 1. Отворете Contact Manager.

 2. Изберете желания от вас контакт.

 3. Щракнете върху Диагностика.

  За да копирате информация от екрана Контакти, щракнете с десния бутон върху Избери всички, след което щракнете с десния бутон върху Копирай.

  За да копирате информация от екраните Осведоменост или Диагностика на мрежата, щракнете върху Копирай в клипборда.

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Показване на свойствата на контакт

За да разгледате "свойствата" за кой да е контакт, щракнете с десния бутон върху контакта и след това щракнете върху Свойства. От свойствата на контакт можете да направите:

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×