Преминаване към основното съдържание

Управление на диапазони от външни данни и техните свойства

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да промените свойствата на диапазон за външни данни за контрол на данните, които са били импортирани в работен лист чрез връзка към външен източник на данни, например база данни, уеб заявка или текстов файл.

Диапазон за външни данни (наречени също таблица със заявки) е дефинирано име или име на таблица, която определя местоположението на данните, които се пренесе в работен лист. Когато се свързвате към външни данни, Excel автоматично създава диапазон от външни данни. Единственото изключение от това е отчет с обобщена таблица, който е свързан към източник на данни – отчет с обобщена таблица не използва външен диапазон от данни. В Excel можете да форматирате и оформете диапазон за външни данни или да го използвате в изчисления, както и с други данни.

Свойства на диапазон от външни данни

Диапазон за външни данни има допълнителни свойства (да не се объркат със свойства на връзката), които можете да използвате за управление на данните, като например запазване на форматирането и ширината на клетката. Можете да промените тези свойства на диапазон от външни данни, като щракнете върху свойства в групата " връзки " в раздела " данни ". След това направете вашите промени, като направите следното:

 • За диапазони от външни данни, които са създадени от Microsoft Query и съветника за връзка към данни използвайте диалоговия прозорец Свойства на външни данни .

 • За диапазони от външни данни, които са създадени от импортиран текстов файл или уеб заявка, която извлича данни, HTML Използвайте диалоговия прозорец Свойства на диапазон от външни данни .

 • За диапазони от външни данни, които са създадени от уеб заявка, която извлича данни, XML Използвайте диалоговия прозорец Свойства на XML картата .

Използване на шаблони с диапазони от външни данни

Ако искате да споделите Резюме или отчет, който се базира на външни данни, можете да дадете на другите потребители работна книга, съдържаща диапазон за външни данни, или можете да създадете шаблон за отчет. шаблон за отчет ви позволява да запишете резюмето или отчета, без да записвате външните данни, така че файлът е по-малък. Външните данни се извличат, когато потребител отвори шаблона на отчета.

 1. Изберете работния лист, в който искате да търсите диапазон от външни данни.

 2. В лента за формулищракнете върху стрелката до Полето Имеи след това щракнете върху името на диапазон за външни данни, които искате.

 1. В раздела Формули, в групата Дефинирани имена щракнете върху Диспечер на имената.

  Изображение на лентата на Excel

 2. В диалоговия прозорец Диспечер на имената щракнете върху името на източника на външни данни и след това щракнете върху Редактиране. Можете също да щракнете двукратно върху името.

 3. В диалоговия прозорец Редактиране на име въведете новото име за препратката в полето име .

Забележка: Бутона Затвори затваря само диалоговият прозорец Диспечер . Не трябва да щракнете върху Затвори , за да влязат вече направените промени.

Можете да промените базовата заявка за външен диапазон от данни, който е създаден от Microsoft Query, импортиран текстов файл, уеб заявка или съветника за връзка към данни.

 1. Щракнете върху клетка в диапазона от външни данни, за който искате да промените базовата заявка.

 2. В раздела данни , в групата връзки щракнете върху свойства.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Свойства на външни данни щракнете върху Свойства на връзката изображение на бутон .

 4. В диалоговия прозорец Свойства на връзката щракнете върху раздела дефиниция и след това щракнете върху Редактиране на заявка.

За повече информация за създаване и редактиране на заявки в Microsoft Query вж.

 1. Щракнете върху клетка в диапазона от външни данни, за който искате да промените базовата заявка.

 2. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Връзки.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Връзки на работна книга щракнете върху свойства.

 4. В диалоговия прозорец Свойства на връзката щракнете върху раздела дефиниция и след това щракнете върху Редактиране на заявка.

 5. В диалоговия прозорец Импортиране на текстов файл щракнете върху Импортиране.

 6. Направете промени в импортиран текстов файл в съветника за импортиране на текст и след това щракнете върху Готово.

  За повече информация за импортирането на текстови файлове вижте Импортиране или експортиране на текстови файлове.

 1. Щракнете върху клетка в диапазона от външни данни, за който искате да промените базовата заявка.

 2. В раздела данни , в групата връзки щракнете върху свойства.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Връзки на работна книга щракнете върху свойства.

 4. В диалоговия прозорец Свойства на връзката щракнете върху раздела дефиниция и след това щракнете върху Редактиране на заявка.

 5. Направете промени в уеб заявката в диалоговия прозорец Редактиране на Web заявка и след това щракнете върху Готово.

За повече информация за създаване и редактиране на уеб заявки вижте Свързване към уеб страница (Power Query).

 1. Щракнете върху клетка в диапазона от външни данни, за който искате да промените базовата заявка.

 2. В раздела данни , в групата връзки щракнете върху свойства.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Свойства на външни данни щракнете върху Свойства на връзката изображение на бутон .

 4. В диалоговия прозорец Свойства на връзката щракнете върху раздела дефиниция .

 5. Изпълнете едно от следните неща:

  • В полето тип на команда щракнете върху таблица и след това в полето текст на команда , променете стойността на името на съответната таблица, изглед или заявка.

  • В полето тип на команда щракнете върху SQL или по подразбиране и след това в полето текст на команда редактирате SQL команда.

   Забележка: В зависимост от това как е дефиниран връзката, полето тип на команда може да е недостъпна (изглежда замъглена).

 1. В лентата за формули щракнете върху стрелката до Полето "име"и изберете името на диапазон за външни данни, които искате да копирате.

  Таблица на Excel Изберете името на диапазона и след това натиснете CTRL + A, за да изберете заглавките на таблицата.

  Ако искате да включите етикетите на колоните или формулите, които не са част от диапазона за външни данни, изберете клетките, които съдържат етикетите на колоните или формулите, които искате да копирате. Щракнете върху стрелката до Полето "име" в лентата за формули и щракнете върху името на диапазон за външни данни, които искате да копирате.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копиране.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Превключете към работната книга, в която искате да поставите диапазона за външни данни.

 4. Щракнете върху горната лява клетка на област за поставяне.

  За да се гарантира, че външни данни не замества съществуващите данни, уверете се, че работният лист има няма данни под или вдясно от клетката, щракнете върху.

 5. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Постави.

Забележка: Ако копирате само част от диапазон от външни данни, базовите заявка не се копира и копираните данни не може да се обновява.

Можете да управлявате как да се обработва по-малки или по-голям набор данни, които се връщат в Excel, когато данните се обновят.

 1. В раздела данни , в групата връзки щракнете върху свойства.

  Изображение на лентата на Excel

 2. В диалоговия прозорец Свойства на диапазон от външни данни под Ако броя на редовете в диапазона от данни се промени при обновяване, щракнете върху едно от следните неща:

  • Вмъкни клетки за новите данни, Изтрий неизползваните клетки

   Забележки: 

   • Когато един или повече редове се добавят в източника на данни, клетките непосредствено под диапазон за външни данни преместване надолу, но не преместите клетките отдясно на диапазон за външни данни.

   • При изтриване на един или повече редове в източника на данни, клетките непосредствено под диапазон за външни данни преместване нагоре, но не се движат клетките отдясно на диапазон за външни данни.

  • Вмъкни цели редове за новите данни, изчисти неизползваните клетки

   Забележки: 

   • Когато един или повече редове се добавят в източника на данни, клетки директно под и вдясно от диапазона за външни данни преместване надолу.

   • Когато един или повече редове са изтрити в източника на данни, клетки директно под и вдясно от диапазона за външни данни не се преместват.

  • Запиши новите данни върху съществуващите клетки, изчисти неизползваните клетки

   Забележки: 

   • Когато един или повече редове се добавят в източника на данни, се заместват клетките непосредствено под диапазон за външни данни, но клетките отдясно на диапазон за външни данни не се движат.

   • Когато един или повече редове са изтрити в източника на данни, клетки директно под и вдясно от диапазона за външни данни не се преместват.

 1. В раздела данни , в групата връзки щракнете върху свойства.

  Изображение на лентата на Excel

 2. Под Форматиране на данни и оформлениенаправете едно или повече от следните неща:

  • За да включите имената на полетата като първи ред, поставете отметка в квадратчето включи имената на полетата .

   Забележка: Това квадратче за отметка е достъпна само за външен диапазон от данни, който се конвертира от Microsoft Office 2003 програма или на диапазон за външни данни, който е създаден програмно.

  • За да добавите колона от числа в ред, поставете отметка в квадратчето включи номерата на редовете .

   Забележка: Това квадратче за отметка не е налична за импортиран текстов файл, XML файл или уеб заявка.

  • За да запазите форматирането, което сте приложили на клетките, отметнете квадратчето Запази форматирането на клетките .

   Забележка: За уеб заявка тази опция се изчиства автоматично, когато изберете пълно HTML форматиране в диалоговия прозорец Опции . Имате достъп до диалоговия прозорец Опции на диалоговия прозорец Редактиране на заявка .

  • За да запази ширините на колоните, които сте задали, поставете отметка в квадратчето регулиране на ширината на колона .

  • За да запазите колоната сортиране, филтриране и оформление, което прилагате, поставете отметка в квадратчето Запази сортиране/филтър/оформление на колона .

   Забележка: Това квадратче за отметка не е налична за уеб заявка.

  • За да запазите на колона за филтриране, които прилагате, поставете отметка в квадратчето Запази филтъра на колона .

   Забележка: Това квадратче е налично само за Web заявка, която се базира на XML данни.

Забележка: Следната процедура се прилага само към диапазон за външни данни, който се преобразува от Microsoft Office 2003 програма, или към външен диапазон от данни, който е създаден програмно. Всички диапазони от външни данни, които са създадени с помощта на потребителския интерфейс се създават като таблици на Excel. Тези таблици разгъвате автоматично, когато нови редове се добавят и запълни надолу изчисляеми колони.

 1. Въведете формула в клетка, които са съседни на първия ред на данни в диапазон от външни данни.

  Забележка: Първият ред от данни може да бъде първия или втория ред в диапазона от външни данни, в зависимост от това дали първият ред съдържа заглавки.

 2. Изберете клетката и щракнете двукратно върху манипулатор за запълване да копирате формулата във всички редове в диапазон от външни данни.

 3. Щракнете върху клетка в източника на външни данни.

 4. В раздела данни , в групата връзки щракнете върху свойства.

  Изображение на лентата на Excel

 5. В диалоговия прозорец Свойства на диапазон от външни данни Поставете отметка в квадратчето Запиши формулите в съседните на данните колони .

  Забележка: Ако диапазон за външни данни се разширява, когато вие обновяване, Excel копира само тези формули, които са непосредствено непосредствено до или в диапазон от външни данни.

Фиксиране на диапазон за външни данни запазва данните, но не му базовата заявка, така че замразените външен диапазон от данни не могат да се обновят.

 1. Щракнете върху работния лист, съдържащ таблицата на Excel, от която искате да премахнете връзката с данни.

 2. В лентата за формули щракнете върху стрелката до Полето Имеи след това щракнете върху името на диапазона за външни данни, от която искате да премахнете връзката с данни. След това е избран диапазон от данни.

 3. В раздела " инструменти ", в групата Външни таблични данни щракнете върху Премахни връзката. Диапазон от данни остава и все още носи същото име, но връзката се изтрива.

Забележка: Следната процедура се прилага само към диапазон за външни данни, който се преобразува от Microsoft Office 2003 програма, или към външен диапазон от данни, който е създаден програмно. Всички диапазони от външни данни, които са създадени с помощта на потребителския интерфейс се създават като таблици на Excel. Тези таблици разгъвате автоматично, когато нови редове се добавят и запълни надолу изчисляеми колони.

 1. В раздела данни , в групата връзки щракнете върху свойства.

  Изображение на лентата на Excel

 2. Под дефиницията на заявкатаизчистете отметката от квадратчето Запиши дефиницията на заявката .

Забележка: Когато записвате вашата работна книга, съответната заявка се изтрива от работната книга. Въпреки това записана базата данни заявка (.dqy или .odc) файлове не се изтриват. Ако сте записали заявката, когато сте го създали, в съветника за заявки или в Microsoft Query, файлът със заявката е записан на компютъра ви, и можете да използвате заявката отново за извличане на външни данни. За повече информация вж.

Забележка: Следната процедура се прилага само към външен диапазон от данни, който е създаден с помощта на съветника за връзка с данни или Microsoft Query (и да не е импортиран текстов файл или уеб заявка), преобразувана от Microsoft Office 2003 програма или външен диапазон за външни данни създаден програмно диапазон от данни. Всички диапазони от външни данни, които са създадени с помощта на потребителския интерфейс се създават като таблици на Excel.

 1. Вмъкнете празен ред над диапазон за външни данни, като направите едно от следните неща:

  • Изберете клетката отгоре, която искате да вмъкнете новия ред. След това в раздела Начало , в групата клетки щракнете върху стрелката до Вмъкванеи след това щракнете върху Вмъкване редове на лист. Тъй като сте избрали една клетка, се добавя един нов ред над текущия ред.

  • Щракнете върху селектора на ред на ред, над който искате да вмъкнете нов ред. След това в раздела Начало , в групата клетки щракнете върху Вмъкване. Тъй като сте избрали един цял ред, се добавя един нов ред над избрания ред.

 2. Въведете етикетите, които искате в клетки в празен ред.

 3. Щракнете върху клетка в източника на външни данни.

 4. В раздела данни , в групата връзки щракнете върху свойства.

  Изображение на лентата на Excel

 5. В диалоговия прозорец Свойства на диапазон от външни данни , под Форматиране на данни и оформлениеизчистете отметката от квадратчето включи имената на полетата и след това щракнете върху OK.

 6. За да премахнете съществуващите имена на полета и обновяване на диапазон за външни данни, щракнете върху клетка в диапазона от външни данни и след това щракнете върху Обновяване на данни Изображение на бутон .

Забележка: Когато извличате данни от база данни, всички промени в имена на колони в Microsoft Query се съхраняват в диапазон от външни данни. За информация относно възможностите за промяна на имена на колони в заявката вж.

 1. Щракнете върху работния лист, съдържащ диапазон за външни данни, които искате да изтриете.

 2. В лентата за формули щракнете върху стрелката до Полето Имеи след това щракнете върху името на диапазон за външни данни, които искате да изтриете.

  Ако диапазон за външни данни е таблица на Excel, натиснете CTRL + A, за да изберете цялата таблица.

 3. За да изтриете диапазона за външни данни, натиснете клавиша DELETE.

 4. За да изтриете съответната заявка, щракнете върху да , когато Excel ви подканва.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×