Преминаване към основното съдържание

Управление на график за обновяване на данни

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Важно: Щракнете върху PowerPivot за обновяване на данните , за да видите най-новата информация за тази тема от уеб сайта на Microsoft.

Можете да планирате обновяване на данни да получавате автоматични актуализации за данни на PowerPivot вътре в работна книга на Excel, която сте публикували в сайт на SharePoint.

Какво искате да направите?

Научете за изисквания за обновяване на данни

Общ преглед на обновяване на данни

Конфигуриране на график

Проверка на обновяването на данните

Научете за изисквания за обновяване на данни

 1. Трябва да имате сътрудничество ниво на разрешение или по-голямо в работната книга, за да създадете график за обновяване на данни.

 2. Външни източници на данни, които са достъпни по време на обновяването на данни трябва да са достъпни и идентификационните данни, който укажете в графика трябва да имате разрешение за достъп до тези източници на данни.

 3. Работната книга трябва да бъде вкаран обратно по време на операцията за обновяване е завършена. Сървърът не блокират работната книга, докато обновяване на данните е в ход. Ако работната книга е извлечен в началото на обновяването на данни, сървърът ще получите последната версия. Ако файлът е извлечен все още когато сървърът се опитва да запишете промените, ще бъде отхвърлено актуализираните данни. Ако файлът е регистриран и се различава значително от копието, извлечени от сървъра, обновените данни ще бъдат отхвърлени.

Най-горе на страницата

Общ преглед на обновяване на данни

PowerPivot източник на данни в работна книга на Excel може да произхожда от няколко източника на външни данни. Тези източници на данни може да бъде локални файлове, други работни книги на Excel или външни файлове на бази данни или данни, когато имате достъп от отдалечени сървъри или файлови дялове на мрежата. За PowerPivot източници на данни, които съдържат импортираните данни от свързани или външни източници на данни можете да конфигурирате обновяване на данни, за да планирате автоматично импортиране на актуализираните данни от тези източници на първоначалния. Само един график за обновяване на данните може да се създаде за всяка работна книга на PowerPivot. Обикновено лицето, което е автор на работната книга определя графика.

Като собственика на работната книга можете да дефинирате график, задайте идентификационните данни, използвани за свързване към външни източници на данни и изберете кои източници на данни да бъдат включени в операцията за обновяване. Ако желаете можете да зададете отделни графици и идентификационни данни за всеки източник на данни, принос на данни в PowerPivot източника на данни. Точност график за източници на отделни данни ви позволява да съответства на график за обновяване, за да промените в външни източници на данни. Например ако външен източник на данни съдържа транзакции данни, което се създава в рамките на деня, можете да създадете график за обновяване на данни за този източник на данни, за да получите своята актуализирана информация вечер.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на график

 1. В библиотеката, която съдържа работната книга изберете работната книга и след това щракнете върху стрелката надолу, за да се покаже списък от команди.

 2. Щракнете върху управление на обновяването на данните. Ако вече е дефиниран график за обновяване на данни, вместо това ще видите страницата с история на изглед за обновяване на данните. Можете да щракнете върху обновяване на данни се конфигурира да отворите страницата за дефиниция на график.

 3. В страницата график на дефиниция, в секцията Разрешаване на планирано обновяване на данни изберете квадратчето за отметка разрешен .

 4. В идентификационни данни въведете име и парола за SharePoint потребителски акаунт, който също е валиден потребителски акаунт на Windows. Въведете информацията за акаунта в домейн\потребителско формат.

  Като алтернатива можете да укажете акаунта за обновяване на ненаблюдавания данни. Този акаунт трябва да бъдат дефинирани в системата, преди да можете да го използвате. Акаунт, който укажете ще се използва, за да отворите работната книга за данни обновяване обработка. Акаунтът трябва да имате разрешения за сътрудничество в работната книга. Трябва да е Windows потребителски акаунт за домейн.

 5. Ако Windows потребителски акаунт е и валиден имейл акаунт, можете да изберете квадратчето, за да получите имейл известия в случай на грешка.

 6. В подробни данни за график да укажете типа на график и предоставят допълнителни подробности, за да създадете график за-прецизна.

 7. В най-ранните начален час Задайте едно от следните неща:

  • След работно време указва почти час обработка период когато базата данни сървърите са по-вероятно да имат текущите данни, който е генериран в целия работен ден.

  • Точния час и минути по същото време бихте искали да бъдат данните обновяване искане да бъде добавян към процес опашка. Задайте минути в 15-минутни интервали.

   -Ранната начален час определя, когато заявка се добавя към опашката на процеса. Действително преработените възниква, когато сървърът е достатъчно ресурси, за да започне обработка на данни. Сроковете ще бъде записан в хронологията на обновяване на данни, след приключване на процеса.

 8. В източници на данни поставете отметка в квадратчето всички източници на данни , ако искате обновяване на данните за повторно всички източници на данни на оригиналната заявка. Ако изберете тази опция, всички външен източник на данни, която предоставя данни за източника на данни на PowerPivot автоматично се включва в обновяването, дори ако списъкът с източници на данни се променя с течение на времето Добавяне или премахване на източници на данни, които се използват в работната област на PowerPivot.

  Изчистете квадратчето за отметка всички източници на данни , ако искате да изберете кои източници на данни, за да включите ръчно. Ако по-късно промените работната книга чрез добавяне на нов източник на данни, не забравяйте да актуализирате списъка на източник на данни в таблицата. В противен случай по-нови източници на данни няма да бъдат включени в операцията за обновяване.

  Списък с източници на данни, които можете да избирате от извлечени от източник на данни за PowerPivot когато отворите страницата на управление на обновяването на данните за работната книга.

  Не забравяйте да изберете само тези източници на данни, които отговарят на следните критерии:

  • Източника на данни трябва да бъдат достъпни по време възниква, че обновяването на данни и се намират на посочените местоположение. Ако първоначалния източник на данни е на локален диск на потребителя, който автор на работната книга, трябва да или да изключите този източник на данни от операция за обновяване на данни, или намери начин да публикувате този източник на данни в местоположение, което е достъпно чрез мрежова връзка. Ако преместите източник на данни на място в мрежата, не забравяйте да отворите работната книга в клиентското приложение на PowerPivot и повторете стъпки за извличане на данни. Това е необходимо да установи отново връзка с информацията, която се съхранява в източника на данни на PowerPivot.

  • Източникът на данни трябва да бъдат достъпни с идентификационните данни, които са вградени в източника на данни на PowerPivot или, които са посочени в графика. Вградени идентификационни данни са създадени в източника на данни на PowerPivot, когато се свързвате към външен източник на данни от клиентското приложение на PowerPivot. Ако искате да заместите тези идентификационни данни, можете да зададете друг потребителски акаунт в графика, докато сървърът е в състояние да ги съхранява.

  • Обновяване на данни трябва да успее за всички източници на данни, които указвате. В противен случай обновените данни не се брои, оставяйки ви с последната записана версия на работната книга. Изключване на източници на данни, които не сте сигурни за.

  • Обновяване на данни трябва да невалиден други данни във вашата работна книга. Когато обновявате подмножество на данните си, е важно да разберете дали работната книга все още е валидно след като по-нови данни се сумира със статични данни, който не е от същия период от време. Като автор на работна книга зависи от вас да знаете зависимостите си данни и се уверете, че обновяването на данни е подходяща за самата работната книга.

   Външен източник на данни е достъпен чрез низ на вградена връзка, URL или UNC път, което сте задали, когато сте импортирали първоначалните данни в работна книга с помощта на клиентското приложение на PowerPivot. Първоначалната информация за връзката, която се съхранява в източника на данни на PowerPivot се използва повторно за следващите данни операции за обновяване. Няма връзка с отделен информация, която е създадена и управлява за целите на обновяването на данни; само съществуващи информацията за връзката се използва.

 9. Ако желаете можете да дефинирате отделни графици за източници на конкретни данни. Това е полезно, ако имате оригиналния източници на данни, които се актуализират по график. Например ако източник на данни на PowerPivot използва данни от март, се обновява всеки понеделник в 02:00 ч., можете да дефинирате вградено график за март за да извлечете данните й обновените всеки понеделник в 04:00 ч.

 10. Щракнете върху OK, за да запишете графика си.

Най-горе на страницата

Проверка на обновяването на данните

Можете да видите текущите и миналите запис на операциите за обновяване на данните в страницата на хронологията на обновяване на данните за работната книга. Тази страница се появява само ако е планирано обновяване на данните за работна книга. Ако няма график за обновяване на данните, появява се страницата за дефиниция на график вместо това.

Трябва да имате разрешения за сътрудничество или по-голяма, за да прегледате хронологията на обновяване на данните.

 1. В сайт на SharePoint Отворете библиотеката, която съдържа работна книга на Excel с помощта на вградените PowerPivot данни.

  Има няма визуален индикатор, който определя кои работни книги в библиотека на SharePoint съдържат данни на PowerPivot. Трябва да знаете предварително кои работни книги съдържат обновяеми данни на PowerPivot.

 2. Изберете документа и след това щракнете върху стрелката надолу, който се появява вдясно.

 3. Изберете управление на обновяването на данните.

Появява се страницата на хронологията, показваща пълен запис за всички обновяване дейност за данни на PowerPivot в текущата работна книга на Excel, включително състоянието на най-новите данни обновяване на операцията.

В някои случаи може да видите действителното време за обработка, които се различават от зададения от вас час. Това ще се случи, ако има тежко обработка натоварване на сървъра. Под голямо натоварване екземпляр на услугата за PowerPivot ще изчака достатъчно системни ресурси са безплатни, преди да започне обновяване на данните.

Работната книга трябва да бъде вкаран обратно, когато операцията за обновяване е завършена. Работната книга ще се запише с обновените данни по това време. Ако файлът е извлечен, обновяване на данни е пропуснато, докато следващото планирано време.

Ако видите съобщение за състоянието, че е неочаквано (например операция за обновяване е неуспешно или е отменен), можете да изследвате проблема чрез проверка на разрешения и наличността сървър.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×