Управление на големи списъци и библиотеки в SharePoint

Управление на големи списъци и библиотеки в SharePoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да съхранявате до 30 000 000 елементи или файлове в списък или библиотека на SharePoint. Филтрираните изгледи на големи списъци имат подобна среда за работа с други списъци. Когато обаче даден списъчен изглед показва повече от елементите на 5000, ръководството по-долу може да ви помогне.

Използвайте модерни

Изгледи, които показват много елементи, работят най-добре в съвременната среда. Използвайте съвременната среда , за да избегнете грешки, които може да видите в класическата среда за работа.

Добавяне на индекси

Когато филтрирате или сортирате по колона, която няма индекс, е възможно да видите съобщение за грешка. Ръчно Добавяне на индекс от " Настройки на списък " в менюто ' ' Настройки ' ' за _GT_ на индексираните колони.

Индексите се създават автоматично в следните две ситуации:

 1. Когато запаметени изгледи имат колони, използвани за сортиране или филтриране

 2. Когато сортирате в съвременната среда за работа

Забележка: Създаването на автоматични индекси при сортиране в съвременната среда за работа се ограничава до списъците и библиотеките с по-малко от 20 000 елементи.

Проверете отново тези опции за списъчен изглед

Някои опции за списъчен изглед могат да предотвратят показването на списъчни изгледи с повече от 5000 елементи.

 • Сортиране само по една колона в даден момент

 • Не сортирайте по хора, справочни или управлявани колони за метаданни

 • Без групиране по

 • Не добавяйте общи суми като COUNT, SUM и AVERAGE

 • Не показвай повече от 12 колони от следните типове: "хора", "търсене" и "управлявани метаданни" 

Ако възникне грешка при работа с голям списък, редактирайте вашия списъчен изглед , за да изпълните препоръките по-горе. 

Има много начини, по които можете да работите или да подавате заявка към списък или библиотека на SharePoint, без да получавате предупреждение за праг на списъчен изглед. С помощта на следните идеи можете да получите нужната ви информация и да останете в рамките на прага на списъчен изглед за 5000. За повече информация относно прага на списъчен изглед вижте Обзор на списъци и библиотеки с много елементи.

Работа с ограничението за праг на списъчен изглед

SharePoint има регулирания и ограничения на ресурси, задаващо количеството данни и пропускателна способност, които могат да бъдат управлявани. Прагът на списъчен изглед е по подразбиране приблизително 5000 елемента и е настроен да позволи на потребителите да работят с големи списъци, като запазват добра производителност. Има три основни начина за работа с прага на списъчен изглед:

 • За всички версии на SharePoint управлявайте броя на върнатите елементи, като използвате индексиране, филтриране, папки и офлайн данни.

 • За сървърните версии на SharePoint използвайте администраторски планиран ежедневен времеви прозорец там, където ограниченията мога да се вдигат.

 • За сървърните версии на SharePoint мрежовият администратор може да вдигне размера на ограничението за прага на списъчен изглед.

За SharePoint Online не можете да промените това ограничение и той е в сила непрекъснато, позволявайки на потребителите в споделени клиенти винаги да имат добра производителност на заявките. За да заобиколите ограничението, сме посочили някои действия, които можете да предприемете, за да запазите вашите заявки в рамките на ограничението.

Забележка: Понякога може да видите по-голям брой елементи, върнати в генерирани от системата изгледи.

При сървърите на SharePoint Server (SharePoint 2016, 2013 и 2010) прагът от 5000 елемента на списъчен изглед също е настройка по подразбиране. Обаче тъй като има по-голям контрол от мрежовите администратори, може да бъде зададен ежедневен времеви прозорец, чрез който ефективно се премахват ограниченията, което позволява извършването на заявки за големи обеми, както и други операции с големи обеми данни. Това време обикновено е през нощта, когато повечето потребители не са свързани към системата. Администраторът може също да избере да вдигне размера на ограничението, ако е необходимо.

Последният избор, както и при сървърните версии на SharePoint, е да промените ограничението. Това е рисковано, тъй като по-високото ограничение увеличава възможността да се повлияе на производителността при някои или всички потребители.

За да проверите своята версия на SharePoint, вж. Коя версия на SharePoint използвам?

Ако сте блокирани от прага на списъчен изглед, но общият ви брой елементи е по-малък от 20 000, можете да добавите индекси към колоните в SharePoint 2019. За всички версии на SharePoint можете да създадете филтриран изглед с индекс на колона, което помага да намалите броя на резултатите, когато работите с големи списъци и библиотеки. Създаването на филтриран изглед с индексирана колона е процес от две стъпки: създаване на индекс за колона и след това създаване на изглед, използващ индексираната колона, за да филтрирате изгледа.

За повече информация относно индексирането на колони вж. Добавяне на индекс към колона на SharePoint.

За повече информация относно филтрирането на колони вж. Използване на филтриране за промяна на изглед на SharePoint.

Въпреки че не се изисква папките да използват големи списъци и библиотеки, все още можете да ги използвате, за да организирате данните си и да подобрите ефективността на достъпа до данните си. Създаването на папки е разрешено по подразбиране в библиотеките с документи, но не и в списъците. За повече информация вижте Създаване на папка в списък или Създаване на папка в библиотека с документи.

Забележка: При SharePoint Online, ако използвате командата "Премести в" или плъзгане и пускане, съществуващите метаданни също се преместват.

Когато създавате папка, зад кулисите вие създавате вътрешен индекс. Този вътрешен индекс се създава също за главната папка или за най-високото ниво на списък или библиотека. Когато получите достъп до елементи в папка, вие всъщност използвате този вътрешен индекс за достъп до данните. Имайте предвид, че ако дадена папка съдържа подпапки, всяка подпапка се брои като елемент (но не и елементите в тази подпапка).

Дори когато общият брой на елементите в списъка или библиотеката е много голям, изгледът на единична папка е поне толкова бърз, колкото и изгледът, който филтрира общия брой елементи с помощта на индексирана колона. В някои случаи може да е възможно да разпределите всички елементи в списъка или библиотеката в множество папки, за да няма папка с повече от пет хиляди елемента в папка.

Важно е да обмислите следното, когато използвате папки за организиране на голям списък или библиотека:

 • Една папка може да съдържа повече елементи от прага на списъчен изглед, но за да се избегне блокирането й, може въпреки това да се наложи да използвате филтриран изглед въз основа на индекси на колони.

 • Ако изберете опцията Покажи всички елементи без папки в секцията Папки, когато създавате или променяте изглед в този списък или библиотека, трябва да използвате филтър, който се базира на прост индекс, за да сте сигурни, че няма да достигнете до стойността за Праг на списъчен изглед.

 • Често е полезно да настроите изгледа по подразбиране да показва всички налични папки без филтриране, за да може потребителите да изберат съответната папка, когато вмъкват нови елементи. Освен това показването на всички папки прави по-малко вероятно неправилното добавяне на елементи извън папките в списъка или библиотеката. Обърнете внимание, че за разлика от библиотеките няма автоматичен начин за преместване на елементи между папки в списък.

Забележка: Ако премествате елементи в кошчето на SharePoint, тези елементи ще продължат да се преброяват при определянето дали изразът за филтър надвишава прага на списъчен изглед. Ако изчистите кошчето, те вече не се броят. За повече информация вижте изпразване на кошчето или възстановяване на файловете.

За да премествате файлове между папки в библиотека, вж. Преместване или копиране на папка, файл или връзка в библиотека с документи.

Изтриването на големи списъци изисква ресурси на базата данни, които могат да бъдат блокирани от прага на списъчен изглед. Опитайте да изтриете големи списъци по време на ежедневния времеви прозорец, за да избегнете блокирането. Не забравяйте, че ако процесът на изтриване отнема повече време от определеното в прозореца, той ще продължи до приключване, независимо от другите потребители. Позволете достатъчно време.

За повече информация как да изтриете списък вж. Изтриване на списък в SharePoint.

Офлайн синхронизиране, външни данни и управление на данни на Access

Пренасянето на данните офлайн често е по-удобно и ефективно, когато синхронизирате с вашия компютър. Можете да използвате Excel, Access или Outlook – в зависимост от списъка с данни, с който работите. Можете също да използвате управление на външни данни без ограничения със системи за планиране на корпоративни ресурси (ERP), OData и уеб услуги, в зависимост от вашата услуга на SharePoint.

Можете да извършвате промени на вашия настолен или преносим компютър и след това, когато върнете данните онлайн, да синхронизирате промените и да разрешите конфликтите по гладък и ефективен начин. Работата с големи списъци с помощта на офлайн синхронизиране, за да "почистите", анализирате или отчетете данните, спомага за намаляване на натоварването на базата данни и намалява до минимум използването на ресурсите на SharePoint.

Можете да пренесете данни от списък офлайн и да синхронизирате промените, когато се върнете онлайн с помощта на няколко продукта на Microsoft Office. За да експортирате към тях, приложенията трябва са инсталирани, по-конкретно Office 365 или настолната версия на Office.

Microsoft Access       Access може поеме повече редове с данни от SharePoint и имате много мощни инструменти за обработване на тези данни. Работата с вашите данни в Access и синхронизирането с SharePoint може да ви позволи да работите с по-големи набори от данни.

Можете да четете и записвате повечето присъщи списъци от Access, като се свържете с тях, а Access работи добре с почти всички типове данни на SharePoint. Свързването ви позволява да се свързвате към данни в списък на SharePoint, така че да можете да създадете двупосочна връзка за преглед и редактиране на най-новите данни както в списък на SharePoint и база данни на Access. Access създава копие на (или повтаря) списък на SharePoint в таблица наAccess. След като таблицата на Access е създадена, можете да работите с данните от списъка в Access до ограничението от два гигабайта на Access (с изключение на всички прикачени файлове, които не се съхраняват локално). Освен това Access кешира данните от списъка на клиента, използва ефективно кеширане със запис в основната памет и прехвърля само променените елементи от списъка. Всичко това прави изпълнението на заявки и актуализации много по-бързо. Диалогов прозорец за гладкото разрешаване на конфликти помага за управлението на конфликтни актуализации.

Ако е активирана функцията Access Services, можете да работите със значително повече данни от прага на списъчен изглед – до 50 000 елемента по подразбиране. Access автоматично обработва данните в списък или библиотека на малки порции и след това сглобява тези данни – метод, позволяващ работа със значително повече данни от прага на списъчен изглед, без да повлиява отрицателно на другите потребители на сайта на SharePoint. Намерете повече информация в раздела Използване на Access Services по-долу.

Microsoft Excel        Можете да експортирате списъци на SharePoint в таблица на Excel, което създава еднопосочна връзка за данни между таблица на Excel и списък на SharePoint.

Осветен бутон за експортиране в Excel на SharePoint на лентата

Excel също ви позволява да работите без блокиране с големи списъци. Освен това можете да синхронизирате Excel със SharePoint и Access, за да се възползвате от предимствата на всяка платформа.

Когато актуализирате данните от списъка на SharePoint и обновите таблицата на Excel, Microsoft Excel замества данните на Excel с най-новите данни от списъка на SharePoint, презаписвайки всички промени, които сте направили в тази таблица на Excel.

Списък на SharePoint Online с осветена опция за експортиране в Excel

След като данните са в таблицата на Excel, можете да се възползвате от многото функции за анализ на данни на Microsoft Excel, като например мощни и гъвкави работни листове, отчети с обобщена таблица, професионално изглеждащи диаграми с блещукащи линии, и условно форматиране с икони, ленти за данни и цветови гами и сложни операции с условен анализ.

Ако е активирана функцията Access Services, можете да работите със значително повече данни от прага на списъчен изглед – до 50 000 елемента по подразбиране. Намерете повече информация в раздела Използване на Access Services по-долу.

Microsoft Outlook        От Microsoft Outlook можете да четете и да пишете списъци с контакти, задачи, календари и обсъждания, както и да синхронизирате библиотеки с документи. Например можете да работите както със стандартните списъци със задачи, така и със списъци с проекти, като изтеглите офлайн списъците със задачи, после ги прегледате, актуализирате и възложите нови задачи, а после ги синхронизирате обратно онлайн, без да напускате Outlook; можете също да съхранявате, споделяте и управлявате контактите на SharePoint по-ефективно в Outlook.

Най-горе на страницата

В Access можете да създадете уеб база данни въз основа на Access Services чрез изграждане на таблици, базирани на свързани списъци, както и заявки, формуляри, отчети и макроси, които сте публикували в сайт на SharePoint. Тези уеб бази данни са надстроени, а вие все още можете да ги използвате и променяте, както и да създавате нови такива от шаблон, но не и от Access 2013.

Можете да създадете приложение на Access в SharePoint, без да използвате код. Като цяло приложението SharePoint е фокусирано, точково решение, което се разпространява лесно и се предлага на пазара. Мислете за приложение като удобен, алтернативен начин за опаковане, разпространение, изпълнение, наблюдение и оттегляне на решение. За повече информация вижте Създаване на приложение на Access

За разлика от приложението уеб база данни на Access, което съхранява данни в списъци на SharePoint, приложение на Access използва база данни на SQL Server, която се отделя от продуктите на SharePoint, за да съхранява данни и следователно не се подчинява на прага на списъчен изглед на SharePoint. Това значително подобрява скалируемостта на решенията на Access и допринася за ефективно манипулиране на потенциално милиони записи. За потребители на SharePoint сървър базата данни на SQL Server може да бъде конфигурирана за живот зад защитната стена на вашата организация. За онлайн потребители базата данни е с активиран SQL Server Azure база данни със свободен акаунт и свободно място за съхранение. За повече информация за Azure вижте началната страница на Microsoft Azure.

И накрая, все още можете да синхронизирате данни между списък с SharePoint и таблица на Access и да поддържате и двата набора от данни актуални. Тази синхронизация е двупосочна или двупосочна. Промените, направени в Access, в списъка с данни се качват в списъка SharePoint и промените, направени в списъка на SharePoint, се изтеглят в Access на вашия компютър. За повече информация вижте Импортиране от или свързване на данни към списък на SharePoint.

Поле за търсене на SharePoint и решения за център за документи

Алтернативен начин за намиране на документи или елементи в голяма библиотека или списък е да използвате полето за търсене в списъка или библиотеката, за да въведете ключова дума или фраза. SharePoint Търсенето има свой собствен механизъм за индексиране и не се подчинява на прага на списъчен изглед или на други свързани ограничения.

Друго решение за управление на големи библиотеки е създаването и използването на сайт на център за документи. Създаден за управление на документи, сайтът на център за документи предлага функции като извличане и вкарване на файлове, работни потоци, филтри и изгледи.

Обикновено има две полета за търсене на страница на SharePoint: търсене в сайта в горния край на страницата и отделно поле за търсене в списък или библиотека. Когато използвате полето Търсене в списъка или библиотеката, можете да постъпателно да разширявате обхвата на операцията за търсене:

 • По подразбиране обхватът на търсене първоначално се основава на всички елементи в текущия изглед и евентуалните подпапки. Виждате резултатите като колони, които допълнително можете да филтрирате и сортирате. Ако прагът на списъчен изглед бъде надхвърлен, няма да се видят всички резултати.

 • Ако не намерите това, което търсите, можете да разширите обхватът на вашето търсене да включва целия списък, включително всички подпапки, независимо от текущия изглед или праг на списъчен изглед.

 • И накрая, можете да разгънете обхвата, за да търсите в целия сайт. В този случай ще видите всички резултати в стандартната страница на сайта за търсене. Можете допълнително да стесните обхвата на резултатите, като използвате панела за уточняване, за да филтрирате, например от автора на документ или датата на създаване на елемент от списък. Можете дори да използвате булев синтаксис и логически оператори, за да формулирате по-сложни заявки.

Забележки: 

 • Квадратчето за отметка е налично само за списъци и библиотеки, които се показват като предадени изгледи за клиента. Въпреки че поведението по подразбиране е да се покаже полето за търсене , полето за търсене може да бъде скрито от свойството на уеб частта за списъчен изглед, полето за търсенев секцията Разни на екрана с инструменти. За повече информация за свойствата на уеб части вижте използване на списъка и други уеб части.

 • Показване на свойството "Показване на полето за търсене" в "Разни"

Можете да използвате сайта "център за документи", когато искате да създадете, управлявате и съхраните голям брой документи. Центърът за документи се базира на шаблон за сайт и е проектиран да служи като централизирано хранилище за управление на много документи. Функции, като например метаданни и навигация за дървовиден изглед, типове съдържание и уеб части, ви помагат да организирате и извличате документи по ефикасен и смислен начин за вашите потребители. За повече информация относно използването на шаблони на сайтове вижте Създаване и използване на шаблони за сайтове.

Стюардите за съдържание могат бързо да конфигурират ориентираната чрез метаданни навигация, за да се представят добре за повечето библиотеки без изрично да се създават индекси, но също така се подпомага при създаването на допълнителни индекси за подобряване на производителността в по-широк диапазон от филтри и изгледи. За повече информация вижте използване на сайт на център за документи

Можете да използвате сайта "Център за документи" като авторска среда или архив за съдържание:

 • В авторска среда потребителите активно извличат и вкарват обратно файлове и създават структури от папки за тези файлове. Създаването на версии е разрешено, като може да съществуват 10 или повече предишни версии на всеки документ. Потребителите често извличат и вкарват обратно документи и работните потоци може да помогнат за автоматизирането на действията с документите.

 • За разлика от това, в архив за съдържание (или база знания), се извършват много малко дейности, свързани със създаване. Потребителите само преглеждат или качват документи. Обикновено архивите за съдържание съдържат единични версии на документи и един сайт може да съдържа милиони файлове. При един типичен сценарий, например център за техническа поддръжка на голяма организация, 10 000 потребители може да имат достъп до съдържанието, предимно за да го четат. Едно подмножество от 3000 до 4000 потребители може да качва ново съдържание в сайта.

Използване на лични изгледи, релационни списъци и RSS канали

За допълнителна помощ относно цялостната производителност на системата и как да избегнете достигането на праг на ресурс или ограничение, можете да обмислите използване на лични изгледи, релационни списъци или RSS канали.

Лични изгледи    Тъй като създаването на изгледи, които използват индекс на колони правилно, е по-сложно за големи списъци и библиотеки, може да поискате да премахнете разрешението за управление на лични изгледи от сътрудници за голям списък или библиотека. Чрез премахване на това разрешение можете да попречите на потребителите да създават изгледи, които обхващат всички елементи, и които може да се отразят неблагоприятно върху работата на останалата част от сайта. За повече информация относно разрешенията вижте Редактиране на разрешения за списък или библиотека.

Релационни списъци     Когато създавате релации между списъци с помощта на справочни колони, уникални колони и наложено релационно поведение (наричано също цялост на връзките), можете да достигнете прага на списъчен изглед и да бъдете блокирани при следните обстоятелства:

 • Ако направите една колона уникална в съществуващ списък, който съдържа по-голям брой елементи от прага на списъчен изглед (но отбележете, че добавянето на един елемент към списък, с което размерът на списъка става по-голям от прага на списъчен изглед, е операция, която обикновено не се блокира).

 • Ако един списък съдържа повече елементи от прага на списъчен изглед и след това включите Каскадно изтриване или Ограничаване на изтриването за справочно поле в този списък.

RSS канали     След като поддръжката на RSS е разрешена в централното администриране и на ниво "колекция от сайтове", можете да разрешите и конфигурирате поддръжка на RSS за голям брой типове списъци и библиотеки. Когато потребителите получат достъп до RSS канала за списък или библиотека, данните се извличат от списъка. RSS изгледът по подразбиране ограничава броя на върнатите елементи въз основа на датата, когато елементът е променен за последен път, като се използва филтър на колоната Променено. Ако в списъка или библиотеката има много елементи и потребителите имат достъп до RSS канала, добра идея е да индексирате колоната Променено. Можете също да намалите броя на извлечените елементи, като промените Брой елементи и Брой дни, за които промените да се включват в RSS канал.

Намиране на повече информация за управлението на RSS канали вижте управление на RSS канали за сайт или колекция от сайтове. За да научите как да добавите RSS канал, вижте Създаване на известие или абониране за RSS канал

SharePoint Само за администратори на сървъра

Тези операции могат да се изпълняват само от SharePoint или мрежови администратори и администратори на групи сървъри на версиите на SharePoint Server.

Ежедневният времеви прозорец е начин, по който администраторите могат да задават специален период от време, през който всички потребители могат да извършват операции без ограничение, и той обикновено е извън пиковите часове.

Въпреки че изгледите са основно средство за извличане на елементи от списък или библиотека, има и други команди и операции на SharePoint, които е по-добре да се използват по време на ежедневния времеви прозорец.

Добавяне и изтриване на индекс

Добавяне и промяна на колона в списък

Изтриване и копиране на папки

Промяна на настройките за защита за списък или библиотека

Записване като шаблон на списък със съдържанието му

Изтриване на уеб сайт

Възстановяване или изтриване на елементи от кошчето

Тези команди и операция може да не се изпълнят успешно, ако превишите праговете и ограниченията на сайт при извличане на данните от списъка по време на нормалното работно време. Изпълняването им без ограничения по време на ежедневния времеви прозорец може да избегне грешките и негативното въздействие върху други потребители.

Настройката на ежедневен времеви прозорец изисква да зададете начален час и времетраене. При задаване на час и времетраене имайте предвид, че ако някой започне продължителна заявка или операция по време на прозореца, тя ще продължи до завършване, независимо дали това става в рамките на прозореца, или не.

 1. Като администратор, влезте в Централно администриране.

 2. Отидете на Управление на приложения > Управление на уеб приложения.

  Централно администриране с избрана опция за управление на уеб приложения
 3. Изберете приложението, за което да зададете или промените настройката за ежедневния времеви прозорец.

 4. В лентата щракнете върху стрелката надолу на Общи настройки, за да влезете в менюто и след това щракнете върху Ограничаване на ресурсите.

  Избрана опция за ограничаване на ресурсите в централното администриране.
 5. Променете Ежедневния времеви прозорец и след това задайте часа и времетраенето, които искате да използвате.

  Страницата с настройки на приложение в централното администриране с осветена опция "Ежедневен времеви прозорец"
 6. Щракнете върху OK, когато сте готови.

Ако не сте разработчик или нямате удобен достъп до ресурси за разработчици, за да направите тези операции, можете да отложите тези типове операции за ежедневния времеви прозорец. Консултирайте се с вашия администратор, за да видите за кога е планиран ежедневният времеви прозорец.

Забележка: SharePoint Online не поддържа промяна на прага на списъчен изглед.

Прагът за списъчен изглед има за цел да разпредели производителността между потребителите и да защити сървъра от непреднамерено претоварване по време на заявки. Прагът на изглед на списък (LVT) може да се променя само в сървърните версии на SharePoint от администратор в приложението „Централно администриране“ и ние ви препоръчваме да не го променяте, за да избегнете влошаване на производителността. SharePoint Online не позволява на администраторите да променят прага на списъчен изглед, за да се защитят потребители на други клиенти от проблеми с производителността, когато се извличат големи набори от данни. Вместо това използвайте индекси, филтри и папки за управление на заявки.

Ако имате само няколко заявки, които изискват повишаване на прага на списъчен изглед, можете да използвате ежедневен времеви прозорец извън работното време.

Предупреждение: Промяната на прага на изглед на списък (LVT) не се препоръчва, ако имате други потребители, понеже големите обеми ще влошат производителността. Създаването на твърде голяма стойност може да доведе до голямо забавяне или неуспешни опити за потребители, а потенциално може да срине сървър.

Забележка: „Централно администриране“ се предлага само за сървърни инсталации на SharePoint.

Ако наистина искате да промените прага на списъчен изглед, изпълнете следните стъпки. Те са стандартни за версиите от SharePoint 2010 до SharePoint 2016, макар графичният интерфейс леко да се различава. Приложението за централно администриране е отделно от вашия SharePoint сайт и за достъп изисква права на администратор на сървърна група. Можете да променяте прага на списъчен изглед само в сървърните версии на SharePoint.

 1. Като администратор, влезте в Централно администриране.

 2. Отидете на Управление на приложения > Управление на уеб приложения.

  Централно администриране с избрана опция за управление на уеб приложения
 3. Изберете приложението, за да промените прага на списъчен изглед.

 4. В лентата щракнете върху стрелката надолу на Общи настройки, за да влезете в менюто и след това щракнете върху Ограничаване на ресурсите.

  Избрана опция за ограничаване на ресурсите в централното администриране.
 5. Променете стойността на Праг на списъчен изглед (първа в списъка) на разумна стойност.

 6. Щракнете върху OK.

Има допълнителни настройки на ограничаването на ресурса за страница, които, като администратор, е добре да разбирате.

 • Праг за списъчен изглед за одитори и администратори:    Това е по подразбиране "по-висок лимит". Заявките, които се изпълняват от одитор или администратор, който конкретно (програмно) искане за отмяна на LVT, ще подлежат на това ограничение вместо това. По подразбиране 20 000 е вместо 5 000 за прага на списъчен изглед. Увеличаването на това ограничение има същите последствия като повишаване на прага на списъчен изглед. При промяна на тази стойност има свързани промени, които може да се наложи да бъдат направени.

 • Заместване на обектен модел:    Ако често използвате потребителски код във вашето разполагане и имате нужда от заместването на прага на списъчен изглед с по-висок праг, може да е добра идея да разрешите заместването на обектния модел и да дадете разрешения на одитор или администратор за приложението, което ще изпълнява заявките. Тази настройка е включена по подразбиране, но може да я изключите, ако не се нуждаете от нея. Добър пример кога може да пожелаете да използвате това, е ако сте въвели код, който ще извършва кеширане на по-голям набор от резултати, които се използват често в интервал от примерно няколко минути. Ако не сте планирали кеширане на съдържанието, а планирате да изпълнявате тези заявки често, тогава не ви препоръчваме да използвате този метод за заобикаляне на прага на списъчен изглед, тъй като това ще повлияе неблагоприятно на производителността на вашия сървър. Накратко: действайте внимателно.

 • Праг за броя на колоните за справка на заявка за списък:    Тази функция ограничава броя на съединенията, които може да извършва една заявка. Той се равнява на броя на полетата за търсене, човек/група или състояние на работния поток, които са включени в заявката. Например изглед, който показва 6 справочни колони и филтри за други 3 отделни колони за справки, използва 9 заявки. Ако прагът за броя на колоните за справка на заявка за списък е зададен на 8, това ще доведе до грешка. Не се препоръчва увеличаване на това число на повече от 8.

  Задълбочено тестване на Microsoft показва, че има сериозно рязко влошаване на производителността, което се проявява при над 8 съединения. В този момент не само спада пропускателната способност на сървъра, но и заявката завършва с използване на непропорционално голямо количество ресурси на SQL Server, което се отразява негативно върху всеки друг, който използва същата тази база данни. За повече информация вж. раздела за справочни колони и изгледите на списъци в Резултати и препоръки при тестове за производителност и капацитет

 • Ежедневен времеви прозорец за големи заявки:    Тази функция ви позволява да задавате период от време всеки ден, през който потребителите могат да използват без ограничения по-големи заявки. Има няколко неща, които трябва да обмислите внимателно, преди да зададете този период:

  • За да засегнете най-малък брой потребители, периодът трябва да бъде извън пиковите часове или по време, когато очаквате най-малко натоварване. Ако изберете час по средата на работния ден за повечето потребители, тогава могат да бъдат засегнати негативно дори и онези, които не използват големи списъци.

  • Опитайте да се спрете на разумен период от време, така че хората да могат да го използват за коригиране на своите списъци, а не да се обръщат към администратора.

  • Операциите, започнали по време на този прозорец, няма да бъдат прекратени след края му. Обмислете времето, нужно на потребител, опитващ се да изтрие голям списък точно преди края на прозореца.

  • Съобразете се с различните часови зони. Това е особено важно, ако вашата организация или клиентите ви са географски широко разпределени и споделят централно хостван SharePoint сървър. Задаване на 18: 00 часа може да е добре за собственото ви местоположение, но няма да е добре в Сидни, Австралия.

 • Праг на уникални разрешения за списък:    Това е броят уникални разрешения, позволени за един списък. Ако имате папка, която прекъсва наследените разрешения, и зададете разрешения за нея (и за всички елементи в нея), това се брои като 1 спрямо вашия праг на уникални разрешения за списък. За разлика от прага на списъчен изглед и другите настройки, този праг не се задейства от прегледа на съдържание или извършването на друга операция с него, а само при изрична промяна на разрешенията.

  Ако можете да си го позволите, намаляването на това число е препоръчително. Неговата стойност по подразбиране е 50 000, което е голям брой уникални разрешения. Вашият списък е много по-вероятно да натъкне на проблеми с разрешенията, преди да достигне до този брой, така че изпреварващата му корекция на подходяща за вашата среда стойност може да се окаже добра идея.

Обзор на списъци и библиотеки с много елементи

Прагът на изглед на списък (LVT) има за цел да ви помогне да осигурите безпроблемна работа на всички потребители със заявките към сървъра на базата данни. Ето информация за ограниченията, как става всичко това и как да промените стойността на прага на списъчен изглед.

Важно: Прагът на списъчен изглед не може да се променя в SharePoint Online. Освен това, и в SharePoint Online няма възможност да създавате ежедневен времеви прозорец. Тези функции са налични само в SharePoint 2016, SharePoint 2013 и SharePoint 2010.

За да намали състезанията за база данни, SQL Server (сървърна база данни за SharePoint) често използва заключването на ниво ред като стратегия за осигуряване на точни актуализации без влошаване за другите потребители, които получават достъп до други редове. Но ако някоя операция за четене или запис в база данни, като например заявка, доведе до едновременното блокиране на повече от 5000 реда, тогава е по-ефективно SQL Server временно да заключи цялата таблица до завършване на операцията с базата данни.

Забележка: Не винаги 5000 е действителният брой, който може да варира в зависимост от вашия сайт, активността на обръщенията към базата данни и конфигурирането на сайта ви.

Когато е заключена цялата таблица, това предотвратява достъпа до нея от други потребители. Ако това се случва твърде често, потребителите ще се сблъскат с влошаване на производителността на системата. Следователно праговете и ограниченията са от съществено значение, за да ви помогнат да намалите въздействието на операциите, използващи много ресурси, и да балансирате нуждите на всички потребители.

Следващата диаграма обобщава основните моменти от това, което се случва зад кулисите, когато получавате достъп до много елементи в списък или библиотека.

Големи списъци и библиотеки

 1. Данните в списъците или библиотеките в една колекция от сайтове се записват в таблица от база данни на SQL Server, която използва заявки, индекси и заключване, за да поддържа техническите показатели, съвместния достъп и точността.

 2. Филтрираните изгледи с индекси на колони (и други операции) създават заявки към базата данни, които идентифицират едно подмножество от колони и редове и връщат това подмножество във вашия компютър.

 3. Праговете и ограниченията спомагат за регулиране на операциите и балансиране на ресурсите за множество едновременно работещи потребители.

 4. Привилегированите разработчици могат да използват заместване на обектния модел, за да увеличат временно праговете и ограниченията за приложенията по избор с версиите на SharePoint Server.

 5. Администраторите могат да задават специални времеви прозорци за всички потребители, за да позволяват операции без ограничения по време на ненатоварените часове с версиите на SharePoint Server.

 6. Работещите с информация могат да използват подходящи ограничения за изгледи, стилове и страници, за да ускорят показването на данни на страницата.

Списъците и библиотеките имат конкретни максимални ограничения, както е показано в тази таблица.

Функция

Максимално ограничение

Брой на елементите в списък или библиотека

30 милиона

Размер на отделен файл или прикачен елемент

10 гигабайта

Следващата таблица обобщава информацията за регулиране и ограничаване на ресурси, която трябва да имате предвид. Това регулиране и ограничаване се задава в страницата "Регулиране на ресурси" в централното администриране при версиите на SharePoint Server. Обърнете се към вашия администратор за конкретните ограничения и изисквания за вашия сайт.

Забележка: За да подпомогне управлението, администраторът не е подложен на посочените по-долу регулирания и ограничения на ресурси.

Забележка: Не всички тези настройки са достъпни чрез потребителския интерфейс, а само с версиите на SharePoint Server.

Праг
или ограничение

Стойност
по подразбиране

Описание

Праг за списъчен изглед

5 000

Задава максималния брой на елементите в списък или библиотека, които една операция с база данни – например заявка, може да извлича едновременно. Операциите, които надхвърлят тази граница, се блокират.

За да ви се даде време за алтернативно планиране, може да получите предупреждение на страницата "Настройки на списък", когато вашият списък надхвърли 3000 елемента. Това предупреждение съдържа връзка за помощ към тази тема.

Ограничение за уникални разрешения

50 000

Задава максималния брой на уникалните разрешения, допустими за списък или библиотека.

Всеки път, когато прекъсвате наследяването на разрешения за елемент или папка, това се брои като 1 уникално разрешение към това ограничение. Ако се опитате да добавите елемент, който би довел до надвишаване на това ограничение, няма да можете да направите това.

Ограничение на размера на редовете

6

Задава максималния брой редове на таблица, вътрешни за базата данни и използвани за един елемент на списък или библиотека. За да бъдат приспособени големи списъци с много колони, всеки елемент се пренася на няколко вътрешни реда на таблицата, най-много до 6 реда и общо до 8000 байта (включително прикачените файлове).

Ако например имате списък с множество малки колони, съдържащ стотици колони от тип "Да/не", възможно е да превишите това ограничение и тогава няма да сте в състояние да добавяте повече колони от тип "Да/не" в списъка, но въпреки това може да ви е позволено да добавяте колони от друг тип.

Администраторите могат да задават това ограничение само с помощта на обектния модел, а не чрез потребителския интерфейс.

Праг за колоните за справка в списъчен изглед

12

Задава максималния брой на операциите за съединение, например тези, които са базирани на колони за справка, човек/група или състояние на работния поток.

Ако заявката използва повече от осем колони, операцията се блокира. Възможно е обаче да се избере програмно кои колони да се използват с помощта на максималния изглед, който може да бъде зададен чрез обектния модел.

Прагов размер за списъчен изглед за проверяващи и администратори

20 000

Задава максималния брой елементи на списък или библиотека, които една операция с база данни, например заявка, може да извлече едновременно, когато е осъществена от проверяващ или администратор с подходящи разрешения. Тази настройка работи съвместно с Разреши заместване на модели на обекти.

Разрешаване на заместване на модели на обекти

Да

Задава дали разработчиците могат да осъществяват операции с базата данни – например заявки, които изискват заместване на Праг на списъчен изглед с по-високото ограничение, указано от Праг на размера на заявка за списък за проверяващи и администратори. Администраторът трябва да разреши заместване на модели на обекти, след което разработчиците с подходящо разрешение могат програмно да искат техните заявки да използват по-високия праг на списъчен изглед, за да се възползват от него.

Ежедневен времеви прозорец

Няма

Задава период от време, през който се игнорират праговете и ограниченията на ресурсите. Администраторът може да конфигурира времеви прозорец в часовете извън пиковото натоварване на стъпки от 15 минути и с продължителност до 24 часа, например от 18:00 ч. до 22:00 ч. или от 1:30 ч. до 5:15 ч.

Една операция или заявка към база данни, започнала в рамките на всекидневния времеви прозорец, продължава до завършването си (или до прекратяване поради грешка), дори и да завърши извън рамките на зададения времеви прозорец.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×