Управление на вашите контакти и списък с контакти

Има няколко действия, които трябва да извършите, за да запазите списъка си с контакти актуален. Тази статия помага да организирате контактите си, така че лесно да намирате хората, с които трябва да поддържате връзка.

Какво искате да направите?

Търсене на хора

Добавяне на контакт

Избор на няколко контакта

Добавяне хора от извън фирмата ви към списъка ви с контакти

Създаване на нова група

Закачане или откачане на чест контакт в горната част на групата

Създаване на група

Изтриване или премахване на група

Преименуване на група

Сортиране и показване на вашите контакти

Сортиране на контакти в списъка с контакти

Промяна на изгледа на отделни записи в списъка ви с контакти

Промяна на начина, по който Lync показва контактите

Преглеждане на контактите по поверителна връзка (преди наричана ниво на достъп)

Преместване, копиране и премахване на контакти

Преглед на визитка

Маркиране на контакт с етикет

Блокиране на контакт

Търсене на хора

Полето за търсене се намира под иконата Контакти в списъка с контакти и под иконата Телефон в изгледа "Телефон". Можете да търсите имената на хората или умение (длъжност) и след това да ги добавите например към списъка с контакти.

Търсене на контакт

 • В полето за търсене въведете име, имейл псевдоним или телефонен номер. Можете дори да напишете името на група за разпространение или псевдоним. Софтуерът за комуникация Microsoft Lync 2010 показва резултатите, докато въвеждате. Ако се покажат повече от един контакт или група, тези, които са в списъка ви с контакти, ще се покажат първи. Всички контакти и хора извън контактите ще имат вертикална лента на състоянието вляво от снимката на човека, която ще указва наличност, като "Достъпен", "Офлайн" и "Зает".

 • Ако фирмата ви използва услуги на Microsoft SharePoint, бутоните Име и Умение се намират под полето за търсене. Можете да търсите по ключова дума, като например длъжност или област на компетентност. Щракнете върху Умение, за да видите други хора със сходни области на компетентност или длъжности. Щракнете върху X в полето за търсене, за да се върнете към списъка с контакти.

Най-горе на страницата

Добавяне на контакт

Предишната тема показва, че можете да търсите човек по име, имейл псевдоним или телефонен номер. За тази процедура ще използваме като пример търсене по име. След като сте завършили търсенето си, се е показал списък с хората, чиито имена отговарят на търсенето. На визитката на човека можете да използвате Добавяне към списъка с контакти или бутона Добави.

 1. Превъртете списъка, върнат от търсенето, докато не стигнете до човека, когото искате да добавите към списъка си с контакти. На визитката на човека щракнете с десния бутон и след това щракнете върху Добави в списъка с контакти. Или щракнете върху стелката надолу на бутона Добави.

 2. Ако сте настроили групи или категории с контакти, се показва списък с тези групи. Изберете група с контакти, в която да поставите контакта.

 3. Ако не сте настроили групи, но бихте желали да го направите, щракнете върху Добавяне към нова група и след това въведете името на новата група, която искате да създадете.

Съвет:  Напишете пълното име на човек (или по-голямата част от него) в полето за търсене, защото ако напишете само първото име, особено често използвано такова, ще получите няколко резултата. Ако фирмата ви е конфигурирала ограничение за броя на показваните хора, ще трябва да стесните обхвата и да проведете търсенето отново, ако контактът, който искате да намерите, не е бил показан.

Максималният брой контакти, който може да бъде добавен по подразбиране, е 1000. Действителният брой е зададен от екипа ви за поддръжка, така че се свържете с тях, ако не сте наясно с него.

Най-горе на страницата

Избор на няколко контакта

Понякога е по-ефективно да избирате по няколко контакта наведнъж. Добър пример е, ако трябва да съставите покана за събрание.

 • За да изберете няколко несъседни контакта, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щракате върху тях.

 • За съседни контакти натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щракате върху тях, или използвайте стрелките, за да избирате.

Най-горе на страницата

Добавяне хора от извън фирмата ви към списъка ви с контакти

Lync 2010 може да показва информация за наличност за контакти, които използват имейл услуги като мрежата за интернет услуги Windows Live (включително MSN и Hotmail), AOL®, Yahoo!®, и тези, присъединили се към Lync. Федерираните потребители (потребители извън вашата фирма) могат да изпълняват действия, като например да споделят информация за наличност, да извършват повиквания на Lync и да провеждат видеоконференции.

 1. Отворете Lync и въведете в полето за търсене имейл адреса на човека, когото искате да добавите към списъка си с контакти.

 2. Във визитката, която се показва, щракнете върху бутонаДобави.

 3. Изберете група с контакти, в която да поставите контакта. Също така можете да създадете нова група в този момент, като въведете името до полето Нова група.

Някои потребители имат имейл акаунт за услуга, която не е федерирана с Lync. Въпреки че можете да добавяте тези потребители към вашия списък с контакти по същия начин, по който добавяте федерирани потребители, няма да виждате информация за тях.

Други потребители влизат във федериран сайт, като използват нефедерирания си потребителски ИД (имейл адрес). Ако случаят е такъв, използвайте формата потребител(нефедериран.com)@федерирана_фирма.com– например MrContoso(gmail.com)@msn.com – когато добавяте контакта. Използването на този формат ще гарантира, че неговата или нейната наличност ще се вижда в Lync.

За демонстрация с видео как да добавите контакт вж.Видео: Добавяне на контакт.

Най-горе на страницата

Създаване на нова група

Когато откриете контактите, които искате, можете да ги добавите към група с контакти, така че да можете да ги намерите лесно следващия път. Lync автоматично попълва Чести контакти в зависимост от десетте контакта, с които разговаряте най-често. Можете също така и да "закачите" най-важните си контакти най-отгоре в групата за бърз достъп. Lync попълва предварително "закачения" списък с членовете на екипа ви.

Закачане или откачане на чест контакт в горната част на групата

За да закачите или откачите чест контакт, направете следното:

 • Отворете Lync и щракнете с десния бутон върху човека от списъка ви с контакти, след това щракнете върху Закачване към честите контакти.

 • За да откачите контакт, щракнете с десния бутон и след това щракнете върху Откачи от чести контакти.

Създаване на група

 1. Отворете Lync и щракнете върху името на някоя група от списъка ви с контакти (например Чести контакти), щракнете върху Създаване на нова група и след това дайте име на групата.

Communicator

 1. За да добавите хора към новата група, потърсете контакт, посочете името на контакта в резултатите от търсенето и след това щракнете върху знака плюс (+). Или щракнете с десния бутон на мишката върху контакта в резултатите от търсенето, щракнете върху Добавяне към списъка с контакти, след което щракнете върху името на групата.

  Забележка:  Когато създадете първата си група с контакти Lync автоматично създава група, наречена "Други контакти". Можете да присвоявате към тази група нови контакти, които не изискват членство към по-конкретна група.

Най-горе на страницата

Изтриване или премахване на група

За да изтриете група, която сте създали:

 1. Изберете Групи от областта за показване над списъка ви с контакти. (Ако този избор не е показан, щракнете върху стрелката на падащото меню точно под полето за търсене, за да се покажат бутоните "Групи", "Състояние" и "Връзка".)

 2. Щракнете с десния бутон върху името на групата, която искате да изтриете, след това изберете Изтриване на група от падащото меню.

Забележка:  Групите "Чести контакти" и "Други контакти" се създават автоматично и затова не могат да бъдат изтрити..

Най-горе на страницата

Преименуване на група

За да преименувате група:

 • Щракнете с десния бутон върху името на групата в списъка с контакти, изберете Преименуване на групата и след това напишете новото име на групата.

Най-горе на страницата

Сортиране и показване на вашите контакти

Можете да сортирате вашите контакти по различни категории (състоянието им, членството им в група и поверителните им връзки) и след това да изберете как да се показват отделните списъци с контакти.

Сортиране на контакти в списъка с контакти

 1. За да организирате контактите си така, че тези, които са на линия, да се виждат най-горе в списъка, щракнете върху Състояние. Контактите ви, които са на линия, ще се виждат най-отгоре, следвани от тези със състояние "Отсъствам", "Няма информация" и "Недостъпен".

 2. За да се показват контактите ви според групите, в които са членове (включително групите по подразбиране "Чести контакти" и "Други контакти" и всяка друга група, която сте създали), щракнете върху Групи.

Сортиране на контакти по групи

 1. За да сортирате вашите контакти по поверителна връзка, щракнете върху Зависимост. (За да видите обяснения за това какво представляват връзките, щракнете върху контакт и след това посочете Промяна на поверителната връзка.)

Промяна на изгледа на отделни записи в списъка ви с контакти

 • Щракнете върху стрелката до бутона Опции за показване под полето за търсене, за да се покаже менюто Опции за оформление.

Сортиране по показвано име

В зависимост от това как сте сортирали контактите си, в менюто се показват различни опции. Например можете да изберете да се показват "истински имена" вместо имейл имена или подробности за състоянието вместо само имена. Ако фирмата ви е позволила показването на картини на контакти в списъка с контакти, можете да изберете дали картините да се показват, което определя колко контакта се побират в прозореца. (Ако не се показват картини, изборът е само име на един ред или име и подробности на два реда.)

Забележка:  Можете също да изключите картините навсякъде в Lync, като щракнете върху Моя картина в диалоговия прозорец Lync – Опции. За повече информация вж. Настройване на опции за картини.

Промяна на начина, по който Lync показва контактите

 1. В списъка с контакти щракнете върху бутона Опции за показване под полето за търсене, за да превключите между един и два реда с информация за контакт. Ако вашата фирма използва снимки на контакти, двуредовият изглед ще показва снимките.

 2. За повече опции за избор щракнете върху стрелката надолу до Опции за показване, за да отворите менюто Опции за оформление.

Преглеждане на контактите по поверителна връзка (преди наричана ниво на достъп)

 • В списъка с контакти щракнете върху бутона Зависимост под полето за търсене.

За да разберете каква информация за наличност се показва за всяка връзка, вж. Управляване на достъпа до информацията за наличност.

Най-горе на страницата

Преместване, копиране и премахване на контакти

В списъка ви с контакти направете следното, за да премествате, копирате, премахвате или изтривате контакти.

 • За да преместите контакт в друга група, щракнете с десния бутон върху контакта, посочете Премести контакта в и след това щракнете върху групата, която искате.

 • За да копирате контакт в друга група, щракнете с десния бутон върху контакта, щракнете върху Копирай контакта в и след това щракнете върху групата, която искате.

 • За да премахнете контакт от групата, щракнете с десния бутон върху контакта и след това щракнете върху Премахни от групата.

 • За да премахнете контакт изцяло, щракнете с десния бутон върху контакта и след това щракнете върху Премахни от списъка с контакти.

Важно:  Когато премахвате контакт от една група, контактът ще бъде премахнат завинаги от списъка ви с контакти, освен ако той или тя няма членство и в друга от вашите групи.

Забележка:  Списъка ви с контакти не може да бъде експортиран или копиран от други потребители на Lync. Списъкът с контакти на всеки човек е различен, защото всеки има уникални връзки, изисквания за поверителност и предпочитания за комуникация. Прост начин да споделите важни професионални контакти с колеги е да създадете списък за разпространение с важните контакти в Outlook, от който всеки да може да избере контактите, които да добави към списъка си с контакти в Lync.

Важно:  В зависимост от това как преглеждате контактите (по група, състояние или връзка), функциите на преместване и копиране се различават. Имайте предвид, че при плъзгане на контакти от една поверителна връзка в друга се променя поверителната връзка на контакта.


Най-горе на страницата

Преглед на визитка

В зависимост от поверителната връзка, дадена ви от даден контакт, можете да виждате неговия график, както и лична бележка. Визитката също предоставя начин за свързване с контакта, включително започването на разговор с незабавни съобщения, обаждане, планиране на събрание или изпращане на имейл.

 1. В списъка ви с контакти посочете картина на контакт (или икона на състоянието, ако не се показват картини), за да видите основна визитка.

 2. За да получите повече информация, щракнете върху бутона Разгъване на визитката (стрелка надолу) в долния десен ъгъл на визитката.

Разгъване на визитка на Lync

 1. За да остане визитката видима, щракнете върху бутона Закачи в горния десен ъгъл на визитката. Можете да плъзнете визитката на удобно място върху работния плот.

Най-горе на страницата

Маркиране на контакт с етикет

Можете да маркирате или сложите етикет на контакт в списъка си с контакти, така че да бъдете уведомени, когато той стане достъпен. Lync показва известие, веднага щом състоянието на даден контакт се промени на Достъпен

 1. В списъка ви с контакти щракнете с десния бутон върху човека, който искате да маркирате с етикет.

 2. Щракнете върху Маркиране за известия за промяна на състоянието.

За демонстрация с видео как да маркирате контакт с етикет вж.Видео: Маркиране на контакт с етикет.

Най-горе на страницата

Блокиране на контакт

За да блокирате отделни контакти, така че да не могат да се свързват с вас чрез Lync, направете следното:

 1. Щракнете с десния бутон върху контакта в списъка с контакти, след това щракнете върху Промяна на поверителната връзка.

 2. Щракнете върху Блокиран контакт.

За повече информация относно настройките на поверителните връзки вж. Често задавани въпроси относно наличност, контакти и незабавни съобщения.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×