Търсене на съдържание в Office 365

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате инструмента за откриване на електронни данни за търсене на съдържание в Център за защита и съответствие на Office 365 , за да търсите място елементи като имейл, документи и разговори с незабавни съобщения в организацията ви Office 365 . Използвайте този инструмент за търсене на елементи в тези Office 365 услуги:

 • Exchange Online пощенски кутии и публични папки

 • SharePoint Online и OneDrive за бизнеса сайтове

 • Skype за бизнеса разговори

 • Microsoft Teams

 • Office 365 Групи

След като изпълните търсенето на съдържание, броя на обектите, съдържание и знае броят на резултатите от търсенето се показват в профила на търсене. Също така можете бързо да можете да видите статистика, като например съдържание местоположенията, които имат повечето елементи, които отговарят на заявката за търсене. След като изпълните търсенето можете да прегледате резултатите от или да ги експортирате на локалния компютър.

Съдържание

Създаване на ново търсене

Визуализация на резултатите от търсенето

Преглед на информация и статистика за търсене

Експортиране на резултатите от търсенето

Повече информация за търсене на съдържание

Създаване на ново търсене

За да имате достъп до страницата Търсене на съдържание , за да изпълняват търсения и визуализация и експортиране на резултатите от търсенето, администратор, спазването на служител или ръководител на откриване на електронни данни трябва да сте член на ролевата група за диспечера на електронни данни в Център за защита и съответствие. За повече информация вижте даване на разрешения за откриване на електронни данни в Office 365 защита и съответствие център.

 1. Отидете на https://protection.office.com.

 2. Влезте в с Office 365 имейл адреса и паролата си.

 3. В Център за защита и съответствие, щракнете върху търсене и разследване > Търсене на съдържание.

 4. Под заявка за търсенеЗадайте следните неща.

  Задайте ключови думи и местоположения за търсене
  1. Ключови думи за търсене    Въведете заявка за търсене в ключови думи . Можете да зададете ключови думи, съобщението свойства, като например изпратените или получените дати, или свойства на документа, като например имена на файлове или датата, на която последно е променена на документ. Можете да използвате по-сложни заявки, които използват булеви оператор, например AND, или, неи в близост. Можете също да търсите за чувствителна информация (например номер на социална осигуровка) в документи и търсене на документи, които са били споделени външно. Ако оставите полето ключова дума, цялото съдържание, които се намират в указаната съдържание местоположения ще бъдат включени в резултатите от търсенето.

   Като алтернатива можете да щракнете върху на отметка в квадратчето Показване на списък с ключови думи и въведете ключова дума във всеки ред. Ако направите това, на ключови думи за всеки ред, които са свързани с логически оператор (c:s), който е подобна функционалност на оператора OR в заявката за търсене, който е създаден.

   Защо да използвате списъка с ключови думи? Можете да получите статистика, която показва колко елементи, отговарящи на всяка ключова дума. Това може да ви помогне бързо да идентифицират кои ключови думи са най-(и най-малко) ефективни. Можете също да използвате ключовата дума фраза (заобиколен от скоби) в един ред. За повече информация за търсене статистика вижте Показване на статистика за ключова дума за търсене на съдържание резултати.

  2. Условия    Можете да добавите условия за търсене, за да стесните търсенето и да се върнете по-изтънчен набор от резултати. Всяко условие добавя клауза KQL заявката за търсене, която е създадена и стартират при стартиране на търсенето. Условие по логичен начин е свързан с ключова дума заявката (зададен в полето ключова дума) от логически оператор (c:c), който е подобен по функционалност и оператора. Това означава, че елементи трябва да отговаря на заявката за ключова дума и едно или повече условия да бъдат включени в резултатите. Това е как условия ви помогне да стесните резултатите. За списък и описание на условия, които можете да използвате в заявка за търсене вижте раздела "Условия за търсене" в заявки на ключови думи и условия за търсене за търсене на съдържание.

  3. Местоположения    Изберете съдържание местоположения за търсене.

   • Всички местоположения    Използвайте тази опция, за да търсите в цялото съдържание местоположения във вашата организация. Това включва имейл във всички Exchange пощенски кутии (включително всички неактивни пощенски кутии, пощенски кутии за всички Office 365 групи, пощенски кутии за всички Microsoft Teams), като документи във всички Skype за бизнеса разговори, всички SharePoint и OneDrive за бизнеса () сайтове включително сайтовете за всички Office 365 групи и Microsoft Teams) и елементи във всички Exchange публични папки.

   • Определени места    Използвайте тази опция, за да търсите конкретни съдържание местоположения. Можете да търсите всички съдържание местоположения за конкретни Office 365 услуга (като например търсене на имейл в пощенските кутии на всички Exchange ) или можете да търсите определени места за всяка от тези Office 365 услуги, които се показват.

    Щракнете върху превключвателя за търсене на местоположения в услуга на Office 365; Можете също да търсите определени моменти в услуга

    Обърнете внимание, че можете също да добавите групи за разпространение в списъка с пощенски кутии на Exchange за търсене. За групи за разпространение пощенските кутии на членовете на групата за търсене. Обърнете внимание, че динамични групи за разпространение не се поддържат.

 5. След като сте настроили вашата заявка за търсене, щракнете върху Запиши и изпълнение.

 6. В страницата за записване на търсене въведете име за търсенето и Незадължително описание, който помага за идентифициране на търсенето. Обърнете внимание, че името на търсенето трябва да бъде уникална във вашата организация.

 7. Щракнете върху Запиши , за да започнете търсенето.

  След като запишете и изпълнете търсенето, всички резултати от търсенето се показват в екрана с резултатите. В зависимост от това как сте конфигурирана настройка за визуализация резултатите от търсенето са Показване или трябва да щракнете върху Визуализация на резултатите , за да ги преглеждате. Вижте следващия раздел за подробности.

За достъп до това съдържание за търсене отново или достъп до други съдържание търсения на страницата за Търсене на съдържание , изберете търсене и след това щракнете върху Отвори.

За да изчистите резултатите от или създаване на ново търсене, щракнете върху Икона за добавяне ново търсене.

Върнете се в началото

Визуализация на резултатите от търсенето

Има две настройки на конфигурацията за визуализация на резултатите от търсенето. След като изпълните нов ново търсене или отворете съществуваща търсене, щракнете върху отделни резултати , за да видите визуализация на настройките по-долу:

Визуализация на резултатите от настройките за търсене
 1. Визуализиране на резултатите автоматично    Тази настройка показва резултатите от търсенето, след като се изпълни търсене.

 2. Визуализиране на резултатите от ръчно    Тази настройка в екрана с резултатите от търсенето се показва контейнери и показва бутона за Визуализация на резултатите , които трябва да щракнете, за да покажете резултатите от търсенето. Това е настройката по подразбиране; Той помага за подобряване на производителността на търсенето като автоматично показва резултатите от търсенето, когато отваряте съществуващи търсене.

Има ограничения, свързани с колко елемента са налични за да се визуализира. За повече информация вижте ограничения за търсене в Office 365 защита и съответствие център.

За списък на поддържаните типове файлове, които може да се визуализира вижте визуализирането резултати от търсенето в секцията "Повече информация за търсене на съдържание". Ако тип на файл не се поддържа за визуализация или да изтеглите копие на документ, можете да щракнете върху изтегляне на оригиналния файл да го изтеглите на вашия локален компютър. За .aspx уеб страници URL адреса за страницата е включен, въпреки че може да нямате разрешения за достъп до страницата.

Обърнете внимание, че unindexed елементи не са налични за визуализация.

Върнете се в началото

Преглед на информация и статистика за търсене

След като създадете и изпълнете търсене на съдържание, можете да видите статистика за очакваните резултати. Това включва Резюме на резултатите от търсенето на заявката статистика например броя на съдържание местоположения с елементи, които съответстват на заявката за търсене и името на съдържание местоположенията, които имат най-съответстващи елементи. Можете да покажете статистика за един или повече съдържание търсене. Това ви позволява да бързо сравняването на резултатите на множество търсене и вземане на решения за ефективността от вашите заявки за търсене.

Можете да изтеглите търсене статистика и статистика за ключова дума в CSV файл. Това ви позволява да използвате функции за филтриране и сортиране в Excel за сравнение на резултатите и подготовка на отчети за резултатите от търсенето.

За да видите статистиката за търсене:

 1. В страницата за Търсене на съдържание в Център за защита и съответствиещракнете върху Отвори и след това щракнете върху търсене, които искате да видите статистиката за.

 2. Показване на страница щракнете върху Отвори заявка.

 3. В отделни резултати падащия списък щракнете върху профил за търсене.

 4. В тип на падащия списък щракнете върху една от следните опции в зависимост от статистика за търсене, които искате да прегледате.

  • Резюме    Показва статистика за всеки тип съдържание местоположения търси. Това съдържание броя на съдържание местоположенията, които съдържат елементи, които съответстват на заявката за търсене и общия брой и размер на търсене резултат елементи. Това е настройката по подразбиране.

  • Заявки    Показва статистика за заявка за търсене. Това включва типа на съдържание местоположение статистика за заявки са приложими към, част от заявката за търсене статистика са приложими към (обърнете внимание, че първичен показва, че заявката за цялата търсене), броя на съдържание местоположенията, които съдържат елементи, които съответства на заявката за търсене и общия брой и размер и елементи, които са били намерени (в зададеното местоположение съдържание), които отговарят на заявката за търсене. Имайте предвид, че статистика за unindexed елементи (наречени също частично индексирани елементи) са показани.

  • Най-добри места    Показва статистика за броя на елементите, които отговарят на заявката за търсене във всяко съдържание местоположение, което е избрана. Най-горе 1000 местоположения се показват.

За по-подробна информация за търсене статистика вижте Показване на статистика за ключова дума за търсене на съдържание резултати.

Върнете се в началото

Експортиране на резултатите от търсенето

След като успешно изпълнение на търсенето, можете да експортирате резултатите от търсенето на локалния компютър. Когато експортирате имейл резултати, те може да бъде изтеглен на компютъра си, като PST файлове или като отделни съобщения (.msg файлове). Когато експортирате съдържание от SharePoint и OneDrive за бизнеса сайтове, се експортират копия на местен документи на Office. Има допълнителни документи и отчети, които са включени в резултатите от търсенето на експортирания. Можете също просто да експортирате отчета за резултати от търсене а не към действителните елементи.

За да експортирате резултатите от търсенето:

 1. В страницата за Търсене на съдържание в Център за защита и съответствиещракнете върху Отвори и след това щракнете върху търсене, които искате да експортирате резултатите от търсенето за.

 2. В показване на страница щракнете върху Експортиране на икона за резултати от търсене ощеи след това щракнете върху експортиране на резултатите. Обърнете внимание, че можете да експортирате отчет за резултати от търсене.

 3. Пълен разделите за експортиране на резултатите от полет страница. Не забравяйте да използвате лентата за превъртане, за да видите всички опции за експортиране.

За по-подробни инструкции и съвети за отстраняване на неизправности вж.:

Върнете се в началото

Повече информация за търсене на съдържание

Вижте разделите по-долу за повече информация относно съдържание търсения.

Ограничения за търсене на съдържание

Изграждане на заявка за търсене

Търсене на акаунти за OneDrive

Търсене на Microsoft екипи и групи на Office 365

Неактивни пощенски кутии на търсенето

Визуализиране на резултатите от търсенето

Частично индексирани елементи

Ограничения за търсене на съдържание

 • За описание на ограниченията, които се прилагат към функцията за търсене на съдържание вижте ограничения за търсене в Office 365 защита и съответствие център.

 • Microsoft събира информация за производителността на съдържание, търсене, управляван от всички Office 365 организации. Докато сложността на заявката за търсене може да повлияе при търсене, най-големият фактор, който засяга колко дълго търсения поемане е броят на пощенски кутии търсено. Въпреки че Microsoft не предоставя споразумение за ниво на услугата за търсене, следващата таблица показва средната при търсене за търсене на съдържание въз основа на броя на пощенски кутии, включени в търсенето.

  Брой на пощенските кутии

  Средна търсене време

  100

  30 секунди

   1000

  45 секунди

  10 000

  4 минути

  25 000

  10 минути

  50 000

  20 минути

  100 000

  25 минути

Връщане към повече информация

Изграждане на заявка за търсене

За подробна информация относно създаването на заявка за търсене чрез търсене на булеви оператори и условия за търсене и търсене на типове конфиденциална информация и съдържание, споделени с потребителите извън вашата организация вижте ключова дума заявки и условия за търсене за търсене на съдържание.

При използване на списъка с ключови думи, за да създадете заявка за търсене, като имате предвид следните неща.

 • Трябва да поставете отметка в квадратчето Показване на списък с ключови думи и след това въведете всяка дума на отделен ред, за да създадете заявка за търсене, където са свързани ключови думи (или ключови фрази) във всеки ред на оператора OR . Ако просто поставете списък с ключови думи в полето ключова дума или натиснете клавиша Enter , след като въведете ключова дума, те няма да бъдат свързани с или оператор. Тук са неправилни и правилния пример за добавяне на списък с ключови думи.

  Неправилен

  Неправилен начин да форматирате списък с ключови думи (при поставяне на списъка в полето ключова дума)

  Коригиране на

  Правилния начин да форматирате списък с ключови думи (като изберете квадратчето за отметка и след това поставяте списък)
 • Можете също така подготвя списък с ключови думи или фрази, ключови думи във файл на Excel или обикновен текстов файл и след това копирайте и поставете списъка в списъка с ключови думи. За да направите това, трябва да поставете отметка в квадратчето Показване на списък с ключови думи . След това щракнете върху първия ред в списъка с ключови думи и поставите своя списък. Всеки ред от Excel или текстов файл ще се постави в за отделяне на ред в списъка с ключови думи.

 • След създаването на заявка с помощта на списъка с ключови думи, е добра идея да проверите синтаксиса на заявката за търсене да направите заявка за търсене е това, което очаквате. В заявката за търсене, която се показва под заявка в екрана с подробни данни за ключовите думи, които са разделени от текст (c:s). това показва, че ключовите думи, които са свързани с логически оператор функционалност, подобен на оператора OR . По същия начин, ако вашата заявка за търсене включва условия, ключови думи и условия са разделени със текст (c:c). това показва, че ключовите думи, които са свързани с условия с логически оператор подобна функционалност и оператор. Ето пример за заявката за търсене (се показва в екрана с подробни данни), която произлиза при използване на списъка с ключови думи и условие.

  Пример за заявката, която се създава, когато използвате списъка с ключови думи и условие
 • Когато изпълнявате търсене на съдържание, Office 365 автоматично проверява вашата заявка за търсене за неподдържани знаци и за булеви оператори, които може да не бъдат с главни букви. Неподдържани знаци често са скрити и обикновено предизвика грешка при търсене или връщане непредвидени резултати. За повече информация за неподдържани знаци, които са отметнати вижте проверка на вашата заявка за търсене на съдържание за грешки.

 • Ако имате заявка за търсене, която съдържа ключови думи за не английски знаци (например китайски), можете да щракнете заявка за език и страна/регион Икона за език и страна/регион на заявка в търсене на съдържание и изберете култура език страната код на стойност за търсене. Обърнете внимание, че езика/региона по подразбиране е неутрално. Как да разберете дали трябва да промените настройката за език за търсене на съдържание? Ако сте сигурни съдържание местоположения съдържа не английски знаци, които търсите, но търсенето връща никакви резултати, настройката за език може да е причината.

Връщане към повече информация

Търсене на акаунти за OneDrive

 • За да съберете списък с URL адреси за OneDrive за бизнеса сайтовете във вашата организация, използвайте скрипта в стъпка 2 в даване на разрешения за откриване на електронни данни в OneDrive за бизнеса сайтове. Този скрипт създава текстов файл, който съдържа списък с всички OneDrive за бизнеса сайтове. За да изпълните този скрипт, ще трябва да инсталирате и използвате SharePoint Online обвивката за управление (вижте стъпка 1 в предишната тема). Не забравяйте да добавите URL адреса на вашата организация "Моят сайт" домейн към всеки OneDrive за бизнеса сайт, който искате да търсите. Това е домейнът, който съдържа всички си OneDrive за бизнеса; например, https://contoso-my.sharepoint.com. Ето пример за URL адрес за сайта на потребителска OneDrive за бизнеса : https://contoso-my.sharepoint.com/personal/sarad_contoso_onmicrosoft.com.

  В рядък случай, че се променя на дадено лице потребител основно име (UPN) също ще бъдат променени URL адреса на местоположението им OneDrive да се включи нов UPN. Ако това се случи, трябва да модифицирате търсене на съдържание чрез добавяне на потребителя нов OneDrive URL адрес и премахване на старата.

Връщане към повече информация

Търсене на Microsoft екипи и групи на Office 365

Можете да търсите пощенска кутия, която е свързан с Office 365 група или екипа на Microsoft. Тъй като Microsoft Teams са изградени върху Office 365 групи, търсенето им много прилича. И в двата случая се търси само група или екип пощенската кутия на; пощенските кутии на група или екип членове, които не са търсили. За да ги търсите, трябва да изрично да ги добавите към търсенето.

Имайте предвид следните неща, когато търсене на съдържание в Microsoft Teams и Office 365 групи.

 • За търсене на съдържание в Microsoft Teams и Office 365 групи, трябва да посочите пощенска кутия и SharePoint сайта, които са свързани с екип или група.

 • Кратката команда на Get-UnifiedGroup се изпълняват в Exchange Online да видите свойствата за екипа на Microsoft или Office 365 група. Това е добър начин да получите URL адреса за сайта, който е свързан с екип или група. Например следната команда показва избраните свойства за Office 365 група име Старши лидерство екип:

  Get-UnifiedGroup "Senior Leadership Team" | FL DisplayName,Alias,PrimarySmtpAddress,SharePointSiteUrl
  
  DisplayName      : Senior Leadership Team
  Alias         : seniorleadershipteam
  PrimarySmtpAddress   : seniorleadershipteam@contoso.onmicrosoft.com
  SharePointSiteUrl   : https://contoso.sharepoint.com/sites/seniorleadershipteam
  

  Забележка: За да изпълните команда на Get-UnifiedGroup , трябва да бъдат възлагани ролята на получатели само за преглед в Exchange Online или да бъде член на ролева група, която е дадена ролята получатели само за преглед.

 • Когато се търси в пощенска кутия на потребител, няма да се търси всяко екипа Microsoft или Office 365 група, която потребителят е член на. По същия начин, когато търсите Microsoft екип или Office 365 група, само пощенската кутия групата и сайт на група от вас се търси; пощенски кутии и OneDrive за бизнеса акаунти на членовете на групата не се търси освен ако изрично да ги добавите към търсенето.

 • За да получите списък на членовете на екипа на Microsoft или Office 365 група, можете да видите свойствата на Начало > групи страница в Център за администриране на Office 365. Алтернативно можете да изпълните следната команда в Exchange Online PowerShell:

  Get-UnifiedGroupLinks <group or team name> -LinkType Members | FL DisplayName,PrimarySmtpAddress 

  Забележка: За да изпълните команда на Get-UnifiedGroupLinks , трябва да бъдат възлагани ролята на получатели само за преглед в Exchange Online или да бъде член на ролева група, която е дадена ролята получатели само за преглед.

 • Разговорите, които са част от Microsoft Teams канал се съхраняват в пощенската кутия, която е свързан с екипа на Microsoft. По същия начин файлове, споделяне на членовете на екипа в даден канал, които се съхраняват в SharePoint сайт на екип. Следователно трябва да добавите пощенска кутия и SharePoint сайта на екипа на Microsoft като съдържание местоположение за търсене на разговори и файлове в канал.

 • Като алтернатива разговори, които са част от списъка за чат в Microsoft Teams се съхраняват в пощенската кутия на Exchange Online на потребителите, които участват в чат. И файлове, които потребителят споделя в чат разговори се съхраняват в OneDrive за бизнеса акаунта на потребителя, който споделя файла. Следователно трябва да добавите отделни потребителски пощенски кутии и OneDrive за бизнеса акаунти като съдържание местоположения, за да търсите разговори и файлове в списъка за чат.

  Забележка: Потребителите, които участват в разговорите, които са част от списъка за чат в Microsoft Teams трябва да имате Exchange Online (базирано на облак) пощенска кутия, за да търсите чат разговори. Това е защото разговорите, които са част от списъка за чат се съхраняват в облака на участниците, чат. Ако чат участник няма пощенска кутия на Exchange Online , няма да можете да търсите чат разговори. Например в Exchange хибридно разполагане, потребителите с локална пощенска кутия може да успеете да участват в разговорите, които са част от списъка за чат в Microsoft Teams. Обаче в този случай съдържание от тези разговор не се търси, защото потребителите нямат базирани на облака пощенски кутии.

 • Всеки Microsoft екип или екип канал съдържа Wiki сайт за водене на бележки и сътрудничество. Съдържанието на Wiki се записва автоматично във файл с .mht формат. Този файл се съхранява в библиотеката с документи на екипите Wiki данни в сайт на екип SharePoint . Можете да използвате инструмента за търсене на съдържание за търсене в Wiki чрез задаване на екип SharePoint сайта като местоположението на съдържание за търсене.

  Забележка: Възможност да търсите Wiki Microsoft екип или канал (когато търсите SharePoint сайт на екип) е издаден на 22 юни 2017. Wiki страници, които са били записани или относно, дата или след като са достъпни, за да се търси. Wiki страници последно записан или актуализирани преди тази дата не са налични за търсене.

Връщане към повече информация

Неактивни пощенски кутии на търсенето

Можете да търсите неактивно пощенски кутии в търсене на съдържание. За да получите списък на неактивни пощенски кутии във вашата организация, изпълнете командата Get-Mailbox -InactiveMailboxOnly в Exchange Online PowerShell. Като алтернатива, можете да отидете на управление на данни > правила за съхранение в Център за защита и съответствие, след което щракнете върху още Многоточие на навигационната лента > пощенски кутии на неактивен.

Ето някои неща, които да имате предвид при търсене неактивни пощенски кутии.

 • Ако търсене на съдържание включва пощенска кутия на потребителя и тази пощенска кутия се прави неактивни, търсене на съдържание ще продължи да търсене неактивно пощенска кутия, когато стартирате отново търсенето, след като той става неактивен.

 • В някои случаи потребителят може да има активна пощенска кутия и неактивни пощенска кутия, които имат един и същ SMTP адрес. В този случай ще се търси само определени пощенска кутия, която изберете като местоположение за търсене на съдържание. С други думи ако добавите пощенска кутия на потребител за търсене, не може да приеме, че техните активни и неактивни кутии се търси; само пощенската кутия, които добавяте изрично към търсенето ще бъде търсено.

 • Настоятелно ви препоръчваме да се избегне наличието на активна пощенска кутия и неактивни пощенска кутия с една и съща SMTP адрес. Ако трябва да използвате повторно SMTP адрес, който е текущо присвоени към пощенска кутия на неактивно, ви препоръчваме дали възстановяване неактивно пощенска кутия или възстановяване на съдържанието на пощенска кутия неактивно активна пощенска кутия (или Архив на активна пощенска кутия) и след това изтрийте неактивни пощенска кутия. За повече информация вижте една от следните теми:

Връщане към повече информация

Визуализиране на резултатите от търсенето

Можете да визуализирате поддържани типове файлове в екрана за визуализация. Ако тип на файл не се поддържа, трябва да изтеглите копие на файла на вашия локален компютър, за да го прегледат. Следните типове файлове се поддържат и може да бъде визуализирана в екрана с резултатите от търсенето.

 • .txt, .html, .mhtml

 • .EML

 • .doc, .docx, .docm

 • .pptm, .pptx

 • .pdf

Освен това следните типове файлове контейнер се поддържат. Можете да видите списъка с файлове в контейнер в екрана за визуализация.

 • .zip

 • .GZIP

Върнете се в началото

Частично индексирани елементи

Като по-рано обяснено, unindexed елементи на съдържание места, които се търси са включени в очакваните резултати. Ако unindexed елемент съвпадения търсенето на заявката (защото други свойства на съобщение или документ отговарят на критериите за търсене), няма да бъде включен в очаквания брой unindexed елементи. Ако unindexed елемент е изключена от критерии за търсене, то също така няма да бъдат включени в очаквания брой unindexed елементи. За повече информация вижте Unindexed елементи в търсене на съдържание.

Връщане към повече информация или да се върнете в началото

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×