Търсене на стойности с VLOOKUP, INDEX или MATCH

За да намерите стойност в голям списък, можете да използвате функция за търсене. Функцията VLOOKUP се използва широко, но функцията HLOOKUP и комбинираното използване на функциите INDEX и MATCH може също да са ви от полза.

По-долу е описан обхватът на функцията VLOOKUP и аргументите, които използва:

=VLOOKUP(<търсена стойност>:<диапазон на търсене>:<колона>:<приблизително съвпадение>)

Например: =VLOOKUP(21500;C2:E7;3;FALSE)

  • Първият аргумент – част, която е необходима на функцията, за да работи – е стойността, която искате да намерите. Това може да е препратка към клетка, като например B2, или стойност, като например "Иванов" или "21500".

  • Вторият аргумент е диапазонът от клетки, който смятате, че съдържа стойността, която искате да намерите.

    Важно: При функцията VLOOKUP колоната, съдържаща търсената от вас стойност или препратка към клетка, трябва да бъде най-лявата в диапазона.

  • Третият аргумент е колоната в диапазона от клетки за търсене, която съдържа желаната от вас стойност.

Въпреки че четвъртият аргумент е по избор, повечето хора въвеждат FALSE (или 0). Защо? Защото това принуждава функцията да намери точно съвпадение на търсенето. Може да не въведете никакъв аргумент или да въведете стойност TRUE, но ако не бъде намерено точно съвпадение, функцията ще върне най-близкото приблизително съвпадение, а обикновено повечето хора не търсят приблизителни съвпадения.

За да покажем как приблизително съвпадение може да бъде сериозен проблем, да предположим, че търсите цената на част с ИД 2345768, но размените две цифри и въведете погрешно идентификатора във формулата по следния начин: =VLOOKUP(2345678;A1:E7;5). Формулата ще върне цената за погрешна част, защото VLOOKUP намира най-близкото число, по-малко или равно на указаното от вас число (2345678). Може да се стигне дотам, че да издадете неправилна фактура на клиент поради тази грешка.

Ако укажете FALSE или 0 за аргумента "Приблизително съвпадение" и не бъде намерено точно съвпадение, формулата връща резултата #N/A в клетката вместо грешна стойност – един много по-добър сценарий. В този случай #N/A не означава, че сте въвели формулата грешно (с изключение на погрешно въведеното число); това означава, че стойността 2345678 не е намерена, а вие търсехте 2345768.

Този пример ви показва как работи функцията. Когато въведете стойност в клетка B2 (първи аргумент), VLOOKUP претърсва клетките C2:E7 (втори аргумент) и връща най-близкото приблизително съвпадение от третата колона в диапазона – колона E (трети аргумент).

Типично използване на функцията VLOOKUP

В този пример четвъртият аргумент е оставен празен, така че функцията връща приблизително съвпадение.

Използване на функцията HLOOKUP

След като знаете достатъчно за VLOOKUP, можете лесно да използвате функцията HLOOKUP. Въвеждате същите аргументи, но HLOOKUP намира стойности в редове вместо в колони.

Комбинирано използване на INDEX и MATCH

Когато не искате да се ограничавате до търсене по най-лявата колона, можете да използвате комбинация от функциите INDEX и MATCH. Формула, която използва тези функции заедно, е малко по-сложна от формула с функцията VLOOKUP, но може да бъде по-мощна и не са малко хората, които определено предпочитат комбинацията INDEX/MATCH пред функцията VLOOKUP.

Този пример показва малък списък, в който стойността, която искаме да намерим – Чикаго – не се съдържа в най-лявата колона. Така че не можем да използваме VLOOKUP. Вместо това ще използваме функцията MATCH, за да намерим Чикаго в диапазона B1:B11. Стойността се намира в ред 4. След това функцията INDEX ще използва тази стойност като аргумент за търсене и ще намери населението на Чикаго в 4-тата колона (колона D). Използваната формула е показана в клетка A14.

Използване на INDEX и MATCH за търсене на стойност

Още относно справочните функции

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×