Преминаване към основното съдържание

Търсене на стойности с VLOOKUP, INDEX или MATCH

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Да предположим, че имате списък с office местоположение числа, и трябва да знаете кои служители са във всеки офис. Електронната таблица е голям, така че може да мислите, че това е трудна задача. Това е много лесно да правите с функцията lookup.

Функциите VLOOKUP и HLOOKUP заедно с INDEX и MATCH,са някои от най-полезните функции в Excel.

Забележка: Съветник за справки функция вече не е налична в Excel.

Ето пример как се използва VLOOKUP.

=VLOOKUP(B2;C2:E7;3;TRUE)

В този пример B2 е първият аргумент– елемент на данните, които функцията трябва да работи. За VLOOKUP този първият аргумент е стойността, която искате да намерите. Този аргумент може да бъде препратка към клетка или фиксирана стойност като "пяна" или 21 000. Вторият аргумент е диапазонът от клетки, C2-:E7, в която да търсите стойността, която искате да намерите. Третият аргумент е колоната в този диапазон от клетки, който съдържа стойност, която търсите.

Четвъртият аргумент е по желание. Въведете TRUE или FALSE. Ако въведете истина или оставете аргумента празен, функцията връща приблизително съвпадение на стойността, която задавате в първия аргумент. Ако сте въвели FALSE, функцията ще съответстват стойността предоставя като първи аргумент. С други думи, оставяйки четвъртия аргумент празен – или като въведете TRUE – ви дава по-голяма гъвкавост.

Този пример ви показва как работи функцията. Когато въведете стойност в клетка B2 (първият аргумент), VLOOKUP търси клетките в диапазона C2:E7 (ро аргумент) и връща най-близката приблизително съвпадение от третата колона в диапазона, колона E (третата аргумент).

Типично използване на функцията VLOOKUP

Четвъртият аргумент е празен, така че функцията връща приблизително съвпадение. Ако не, ще трябва да въведете една от стойностите в колони C или D, за да получите резултат на всички.

Когато сте доволни от VLOOKUP, HLOOKUP функция е също толкова лесни за използване. Въведете същите аргументи, но той търси в редове, вместо по колони.

Използване на INDEX и MATCH вместо VLOOKUP

Има някои ограничения при използването на VLOOKUP – функцията VLOOKUP да само търсене на стойност от ляво надясно. Това означава, че колоната, съдържаща стойността, която търсите винаги трябва да се намира отляво на колона, която съдържа върнатата стойност. Сега ако вашата електронна таблица не е вграден по този начин, след което не Използвайте VLOOKUP. Използвайте комбинация от функциите INDEX и MATCH.

Този пример показва малък списък, в който стойността, която искаме да намерим – Чикаго – не се съдържа в най-лявата колона. Така че не можем да използваме VLOOKUP. Вместо това ще използваме функцията MATCH, за да намерим Чикаго в диапазона B1:B11. Стойността се намира в ред 4. След това функцията INDEX ще използва тази стойност като аргумент за търсене и ще намери населението на Чикаго в 4-тата колона (колона D). Използваната формула е показана в клетка A14.

За повече примери за използване на INDEX и MATCH вместо VLOOKUP вижте статия https://www.mrexcel.com/excel-tips/excel-vlookup-index-match/ от бил Джелън, Microsoft MVP.

Опитайте

Ако искате да експериментирате с функциите за справка, преди да ги изпробвате с ваши собствени данни, Ето някои примерни данни.

Пример за VLOOKUP в действие

Копирайте следните данни в празна електронна таблица.

Съвет: Преди да поставите данните в Excel, задайте ширина на колоните от A до C 250 пиксела и щракнете върху Текст на повече редове (разделНачало , група подравняване ).

Плътност

Вискозитет

Температура

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

0

Формула

Описание

Резултат

=VLOOKUP(1;A2:C10;2)

Използвайки приблизително съвпадение, търси стойност 1 в колона A, намира най-голямата стойност, по-малка или равна на 1, в колона A, която е 0,946, и връща стойността от колона B в същия ред.

2,17

=VLOOKUP(1;A2:C10;3;TRUE)

Използвайки приблизително съвпадение, търси за стойност 1 в колона A, намира най-голямата стойност, по-малка или равна на 1, в колона A, която е 0,946, и връща стойността от колона C в същия ред.

100

=VLOOKUP(0,7;A2:C10;3;FALSE)

Използвайки точно съвпадение, търси стойността 0,7 в колона A. Тъй като там няма точно съвпадение, връща се грешка.

#N/A

=VLOOKUP(0,1;A2:C10;2;TRUE)

Използвайки приблизително съвпадение, търси стойността 0,1 в колона A. Тъй като стойността е по-малка от най-малката в колона А, се връща грешка.

#N/A

=VLOOKUP(2;A2:C10;2;TRUE)

Използвайки приблизително съвпадение, търси стойността 2 в колона A, намира най-голямата стойност, по-малка или равна на 2, в колона A, която е 1,29, и връща стойността от колона B в същия ред.

1,71

HLOOKUP пример

Копирайте всички клетки в тази таблица и ги поставете в клетка A1 на празен работен лист в Excel.

Съвет: Преди да поставите данните в Excel, задайте ширина на колоните от A до C 250 пиксела и щракнете върху Текст на повече редове (разделНачало , група подравняване ).

Мостове

Лагери

Болтове

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Формула

Описание

Резултат

=HLOOKUP("Мостове"; A1:C4; 2; TRUE)

Търси "Мостове" в ред 1 и връща стойността от ред 2, която е в същата колона (колона A).

4

=HLOOKUP("Лагери"; A1:C4; 3; FALSE)

Търси "Лагери" в ред 1 и връща стойността от ред 3, която е в същата колона (колона B).

7

=HLOOKUP("B"; A1:C4; 3; TRUE)

Търси "B" в ред 1 и връща стойността от ред 3, която е в същата колона. Тъй като не е намерено точно съвпадение за "B", използва се най-голямата стойност в ред 1, която е по-малка от "B": "Мостове", в колона A.

5

=HLOOKUP("Болтове"; A1:C4; 4)

Търси "Болтове" в ред 1 и връща стойността от ред 4, която е в същата колона (колона C).

11

=HLOOKUP(3; {1\2\3;"a"\"b"\"c";"d"\"e"\"f"}; 2; TRUE)

Търси числото 3 в масив от константи с три реда и връща стойността от ред 2 в същата (в този случай третата) колона. В масива от константи има три реда със стойности, разделени с точка и запетая (;). Тъй като "c" е намерено в ред 2 и в същата колона като 3, връща се "c".

c

INDEX и MATCH примери

Този последен пример използва функциите INDEX и MATCH заедно, за да върне-ранната номер на фактура и съответните датата за всеки от пет града. Тъй като датата е върнат като число, използваме функцията TEXT да го форматира като дата. Функцията INDEX всъщност използва резултатът от функцията MATCH като аргументите му. Комбинация от функциите INDEX и MATCH се използват два пъти във всяка формула – най-напред, за да се върнете на номера на фактурата и след това да се върнете на дата.

Копирайте всички клетки в тази таблица и ги поставете в клетка A1 на празен работен лист в Excel.

Съвет: Преди да поставите данните в Excel, задайте ширина на колоните от A до D от 250 пиксела и щракнете върху Текст на повече редове (разделНачало , група подравняване ).

Фактура

Град

Дата на фактурата:

Най-стара фактура по градове, с дата

3115

Атланта

4/7/12

="Атланта = "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Атланта";$B$2:$B$33;0);1)& "; Дата на фактурата: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Атланта";$B$2:$B$33;0);3);"m/d/yy")

3137

Атланта

4/9/12

="Остин = "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Остин";$B$2:$B$33;0);1)& "; Дата на фактурата: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Остин";$B$2:$B$33;0);3);"m/d/yy")

3154

Атланта

11.4.12

="Далас = "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Далас";$B$2:$B$33;0);1)& "; Дата на фактурата: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Далас";$B$2:$B$33;0);3);"m/d/yy")

3191

Атланта

21.4.12

="Ню Орлиънс = "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ню Орлиънс";$B$2:$B$33;0);1)& "; Дата на фактурата: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ню Орлиънс";$B$2:$B$33;0);3);"m/d/yy")

3293

Атланта

25.4.12

="Кричим = "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Кричим";$B$2:$B$33;0);1)& "; Дата на фактурата: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Кричим";$B$2:$B$33;0);3);"m/d/yy")

3331

Атланта

27.4.12

3350

Атланта

28.4.12

3390

Атланта

1.5.12

3441

Атланта

2.5.12

3517

Атланта

8.5.12

3124

Остин

9.4.12

3155

Остин

11.4.12

3177

Остин

19.4.12

3357

Остин

28.4.12

3492

Остин

5.6.12

3316

Далас

25.4.12

3346

Далас

28.4.12

3372

Далас

1.5.12

3414

Далас

1.5.12

3451

Далас

2.5.12

3467

Далас

2.5.12

3474

Далас

4.5.12

3490

Далас

5.5.12

3503

Далас

8.5.12

3151

Ню Орлиънс

9.4.12

3438

Ню Орлиънс

2.5.12

3471

Ню Орлиънс

4.5.12

3160

Кричим

18.4.12

3328

Кричим

26.4.12

3368

Кричим

29.4.12

3420

Кричим

1.5.12

3501

Кричим

6.5.12

Вж. също

Карта за бързи справки: припомняне на VLOOKUP

Функции за търсене и препратки (справка)

Използване на аргумента таблица_масив във функцията VLOOKUP

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×