Търсене на стойности с VLOOKUP, INDEX или MATCH

Имате списък със служебни номера и трябва да узнаете кои са служителите във всеки един офис. Но работният лист е огромен, какво можете да направите? Използвайте справочна функция. Функциите VLOOKUP и HLOOKUP са две от най-полезните, такива са също INDEX и MATCH.

Забележка:  Ако опитвате да намерите "Съветник за справки", тази функция вече не е част от Excel.

Ето бързо припомняне как се използва VLOOKUP.

=VLOOKUP(B2;C2:E7;3;TRUE)

Първият аргумент – част от данни, необходима за работата на функцията – е стойността, която искате да намерите. Той може да е препратка към клетка или точна стойност, например "тодоров" или 21 000. Вторият аргумент е диапазонът от клетки, който смятате, че съдържа стойността, която искате да намерите. В този пример той е C2-C7. Третият аргумент е колоната в този диапазон от клетки, която съдържа стойността, която искате да видите.

Четвъртият аргумент е по желание. Можете да въведете True или False. Ако въведете TRUE или оставите аргумента празен, функцията връща приблизително съвпадение на стойността, която задавате в първия аргумент. Ако въведете FALSE, функцията ще съвпада със стойността, предоставена от първия аргумент. С други думи, оставянето на четвъртия аргумент празен или въвеждането на TRUE дава повече гъвкавост.

Този пример ви показва как работи функцията. Когато въведете стойност в клетка B2 (първият аргумент), VLOOKUP претърсва клетките C2-E7 (вторият аргумент) и връща най-близкото приблизително съвпадение от третата колона в диапазона, колона E (третия аргумент).

Типично използване на функцията VLOOKUP

Четвъртият аргумент е празен, така че функцията връща приблизително съвпадение. Ако няма, трябва да въведете една от стойностите в колоните C или D, за да получите някакъв резултат.

След като знаете достатъчно за VLOOKUP, функцията HLOOKUP не трябва да е трудна за използване. Въвеждате същите аргументи, но тя намира стойности в редове вместо в колони.

Опитайте

Ако искате да си поиграете с функциите за търсене, преди да ги изпробвате върху своите данни, можете да използвате примерните данни по-долу. На някои хора им харесва да използват VLOOKUP и HLOOKUP, други предпочитат да използват INDEX и MATCH заедно. Изпробвайте всеки метод и вижте кой ви харесва най-много.

VLOOKUP в действие

Копирайте всички клетки в тази таблица и ги поставете в клетка A1 на празен работен лист в Excel.

Съвет    Преди да поставите данните в Excel, задайте ширина от 250 пиксела на колоните от A до C и след това щракнете върху Текст на повече редове (раздел Начало, група Подравняване).

Плътност

Вискозитет

Температура

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

0

Формула

Описание

Резултат

'=VLOOKUP(1;A2:C10;2)

Използвайки приблизително съвпадение, търси стойност 1 в колона A, намира най-голямата стойност, по-малка или равна на 1, в колона A, която е 0,946, и връща стойността от колона B в същия ред.

=VLOOKUP(1;A2:C10;2)

'=VLOOKUP(1;A2:C10;3;TRUE)

Използвайки приблизително съвпадение, търси за стойност 1 в колона A, намира най-голямата стойност, по-малка или равна на 1, в колона A, която е 0,946, и връща стойността от колона C в същия ред.

=VLOOKUP(1;A2:C10;3;TRUE)

'=VLOOKUP(0,7;A2:C10;3;FALSE)

Използвайки точно съвпадение, търси стойността 0,7 в колона A. Тъй като там няма точно съвпадение, връща се грешка.

=VLOOKUP(0,7;A2:C10;3;FALSE)

'=VLOOKUP(0,1;A2:C10;2;TRUE)

Използвайки приблизително съвпадение, търси стойността 0,1 в колона A. Тъй като стойността е по-малка от най-малката в колона А, се връща грешка.

=VLOOKUP(0,1;A2:C10;2;TRUE)

'=VLOOKUP(2;A2:C10;2;TRUE)

Използвайки приблизително съвпадение, търси стойността 2 в колона A, намира най-голямата стойност, по-малка или равна на 2, в колона A, която е 1,29, и връща стойността от колона B в същия ред.

=VLOOKUP(2;A2:C10;2;TRUE)

HLOOKUP в действие

Копирайте всички клетки в тази таблица и ги поставете в клетка A1 на празен работен лист в Excel.

Съвет    Преди да поставите данните в Excel, задайте ширина от 250 пиксела на колоните от A до C и след това щракнете върху Текст на повече редове (раздел Начало, група Подравняване).

Мостове

Лагери

Болтове

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Формула

Описание

Резултат

'=HLOOKUP("Мостове"; A1:C4; 2; TRUE)

Търси "Мостове" в ред 1 и връща стойността от ред 2, която е в същата колона (колона A).

=HLOOKUP("Мостове";A1:C4;2;TRUE)

'=HLOOKUP("Лагери"; A1:C4; 3; FALSE)

Търси "Лагери" в ред 1 и връща стойността от ред 3, която е в същата колона (колона B).

=HLOOKUP("Лагери";A1:C4;3;FALSE)

'=HLOOKUP("B"; A1:C4; 3; TRUE)

Търси "B" в ред 1 и връща стойността от ред 3, която е в същата колона. Тъй като не е намерено точно съвпадение за "B", използва се най-голямата стойност в ред 1, която е по-малка от "B": "Мостове", в колона A.

=HLOOKUP("B";A1:C4;3;TRUE)

'=HLOOKUP("Болтове"; A1:C4; 4)

Търси "Болтове" в ред 1 и връща стойността от ред 4, която е в същата колона (колона C).

=HLOOKUP("Болтове";A1:C4;4)

'=HLOOKUP(3; {1\2\3;"а"\"б"\"в";"г"\"д"\"е"}; 2; TRUE)

Търси числото 3 в масив от константи с три реда и връща стойността от ред 2 в същата (в този случай третата) колона. В масива от константи има три реда със стойности, като всеки ред се разделя с точка и запетая (;). Тъй като "c" е намерено в ред 2 и в същата колона като 3, връща се "c".

=HLOOKUP(3;{1\2\3;"а"\"б"\"в";"г"\"д"\"е"};2;TRUE)

INDEX и MATCH в действие

Този пример използва заедно функциите INDEX и MATCH, за да върне номера на най-старата фактура и съответната дата за всеки от петте града. Тъй като датата се връща като число, използваме функцията TEXT, за да я форматираме като дата. Функцията INDEX всъщност използва резултата от функцията MATCH като свой аргумент. Комбинацията от функциите INDEX и MATCH се използва два пъти във всяка формула – веднъж за връщане на номера на фактурата, а след това за връщане на датата.

Копирайте всички клетки в тази таблица и ги поставете в клетка A1 на празен работен лист в Excel.

Съвет    Преди да поставите данните в Excel, задайте ширина от 250 пиксела на колоните от A до D и след това щракнете върху Текст на повече редове (раздел Начало, група Подравняване).

Фактура

Град

Дата на фактурата:

Най-стара фактура по градове, с дата

3115

Атланта

4/7/12

="Атланта = "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Атланта";$B$2:$B$33;0);1)& "; Дата на фактурата: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Атланта";$B$2:$B$33;0);3);"m/d/yy")

3137

Атланта

4/9/12

="Остин = "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Остин";$B$2:$B$33;0);1)& "; Дата на фактурата: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Остин";$B$2:$B$33;0);3);"m/d/yy")

3154

Атланта

11.4.12

="Далас = "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Далас";$B$2:$B$33;0);1)& "; Дата на фактурата: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Далас";$B$2:$B$33;0);3);"m/d/yy")

3191

Атланта

21.4.12

="Ню Орлиънс = "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ню Орлиънс";$B$2:$B$33;0);1)& "; Дата на фактурата: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ню Орлиънс";$B$2:$B$33;0);3);"m/d/yy")

3293

Атланта

25.4.12

="Кричим = "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Кричим";$B$2:$B$33;0);1)& "; Дата на фактурата: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Кричим";$B$2:$B$33;0);3);"m/d/yy")

3331

Атланта

27.4.12

3350

Атланта

28.4.12

3390

Атланта

1.5.12

3441

Атланта

2.5.12

3517

Атланта

8.5.12

3124

Остин

9.4.12

3155

Остин

11.4.12

3177

Остин

19.4.12

3357

Остин

28.4.12

3492

Остин

5.6.12

3316

Далас

25.4.12

3346

Далас

28.4.12

3372

Далас

1.5.12

3414

Далас

1.5.12

3451

Далас

2.5.12

3467

Далас

2.5.12

3474

Далас

4.5.12

3490

Далас

5.5.12

3503

Далас

8.5.12

3151

Ню Орлиънс

9.4.12

3438

Ню Орлиънс

2.5.12

3471

Ню Орлиънс

4.5.12

3160

Кричим

18.4.12

3328

Кричим

26.4.12

3368

Кричим

29.4.12

3420

Кричим

1.5.12

3501

Кричим

6.5.12

Още относно справочните функции

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×