Търсене на записи с най-ранни или най-късни дати

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия обяснява как да използвате заявка за най-висока стойност, за да намерите най-новите или най-ранни дати в набор от записи. Можете да използвате информацията, която този тип заявка връща, за да отговаря на редица бизнес въпроси, като например кога клиент е направил поръчка.

Какво искате да направите?

Разберете как работят заявките за най-висока стойност с дати

Намиране на най-новата или най-ранна дата

Намиране на последните или най-ранните дати за записи в категории или групи

Намиране на последните и първите дати

Разберете как работят заявките за най-висока стойност с дати

Можете да използвате заявка за най-висока стойност, когато трябва да намерите записи, които съдържат последните или първите дати в таблица или група от записи. След това можете да използвате данните, за да отговорите на няколко типа бизнес въпроси, като например:

 • Кога работникът е извършил последна продажба? Отговорът може да ви помогне да идентифицирате най-продуктивните или най-продуктивните служители.

 • Кога клиент последно е поръчвал поръчка? Ако даден клиент не е направил поръчка за определен период от време, може да поискате да го прехвърлите в неактивен списък.

 • Кой има следващия рожден ден или следващите n рождени дни?

Правила за създаване и използване на заявки за най-важните стойности

Създавате заявка за най-висока стойност, като първо създавате заявка за избиране. В зависимост от желаните резултати можете да приложите ред за сортиране към заявката или да конвертирате заявката в заявка за общи суми. Ако преобразувате заявката, можете да използвате обединена функция, като например Max или min , за да върнете най-високата или най-ниската стойност или първо или последно , за да върнете най-ранната или последната дата. Можете да използвате общи заявки и съвкупни функции само когато трябва да намерите данни, които попадат в набор от групи или категории. Например да предположим, че трябва да намерите номерата на продажбите за дадена дата за всеки град, в който вашата фирма работи. В този случай градовете стават категории (трябва да намерите данните за един град), така че да използвате заявка за общи суми.

Докато продължите, не забравяйте, че независимо от типа на заявката, заявките ви трябва да използват полета, които съдържат описателни данни, като например имена на клиенти, както и поле, съдържащо стойностите, които искате да намерите. Освен това стойностите за дати трябва да се намират в поле, зададено на типа данни за дата и час. Заявките, описани в тази статия, не успяват, ако се опитате да ги изпълните срещу стойности за дати в текстово поле. Освен това, ако искате да използвате заявка за общи суми, вашите полета за данни трябва да съдържат информация за категорията, като например поле за град или страна/регион.

Избиране между заявка за Топ стойности и филтър

За да определите дали би трябвало да създавате заявка за Топ стойности или да приложите филтър, изберете една от следните опции:

 • Ако искате да върнете записите с последните или последните дати в дадено поле и не знаете точните стойности за дата, или те няма значение, създавате заявка за Топ стойности.

 • Ако искате да върнете всички записи, където съвпада датата, е преди или по-късна от определена дата, можете да използвате филтър. Например за да видите датите за продажби между април и юли, трябва да приложите филтър. Пълен обсъждане на филтри е извън тази тема.

  За повече информация за създаването и използването на филтри вижте статията прилагане на филтър за преглед на избрани записи в база данни на Access.

Най-горе на страницата

Намиране на най-новата или най-ранна дата

Стъпките в този раздел обясняват как да създадете основна заявка за най-важните стойности, която използва ред за сортиране, както и по-напреднала заявка, която използва изрази и други критерии. Първата секция показва основните стъпки в създаването на заявка за Топ стойности, а втората секция обяснява как да намерите следващите няколко рождени дни на служителите, като добавите критерии. Стъпките Използвайте данните в следващата примерна таблица.

Фамилно име

Собствено име

Адрес

Град

Страна/регион

Дата на раждане

Дата на наемане

Белишки

Костадин

ул. "Хемус" 16

Велико Търново

USA

05-фев-1968

10-Jun-1994

Белишки

Waleed

ул. "Освобождение" 6

Велинград

USA

22 – май-1957

22 – Nov-1996

Христозова

Гуидо

ул. "Захари Стоянов" 22

Брацигово

USA

11-Nov-1960

11-Mar-2000

Кравайче

Жан Филип

ул "Марица" 77

Вършец

UK

22-Mar-1964

22-Jun-1998

Цена

Джулиан

ул. "Хан Аспарух" 81

Видин

Мексико

05-Jun-1972

05-Ян-2002

Христозова

Христина

3122 75 А Св. П.

Сиатъл

USA

23-Ян-1970

23-ГПР-1999

Рангелов

Богомил

ул. "Победа" 12

Кричим

USA

14 – апр-1964

14-Oct-2004

Босева

Диляна

2 Pkwy с нос

Портланд

USA

29-Oct-1959

29-Mar-1997

Ако искате, можете да въведете ръчно тези примерни данни в нова таблица или да копирате тази примерна таблица в програма за електронни таблици, като например Microsoft Excel, и след това да използвате Access, за да импортирате получения работен лист в таблица.

Създаване на основна заявка за най-важните стойности

 1. В раздела Създаване, в групата Заявки щракнете върху Проектиране на заявка.

  Показва се диалоговият прозорец Показване на таблица .

 2. В диалоговия прозорец щракнете върху таблицата, която искате да използвате в заявката, щракнете върху Добави , за да разположите таблицата в горната част на проектанта, и след това щракнете върху Затвори.

  -или-

  Щракнете двуКратно върху таблицата и след това щракнете върху Затвори.

  Ако използвате примерните данни, които са показани, е предишната секция, добавете таблицата служители към заявката.

 3. Можете да добавите полетата, които искате да използвате във вашата заявка, в мрежата за проектиране. Можете да щракнете двукратно върху всяко поле или да плъзгате и пускате всяко поле на празна клетка в реда на полето .

  Ако използвате примерната таблица, добавете собствено име, фамилно име и дата на раждане.

 4. В полето, което съдържа вашите най-горни или най-долни стойности (полето Дата на раждане, ако използвате примерната таблица), щракнете върху реда сортиране и изберете възходящо или Низходящо.

  Низходящ ред за сортиране връща последната дата и низходящ ред на сортиране Връща най-ранната дата.

  Важно: Трябва да зададете стойност в реда за сортиране само за полета, които съдържат Вашите дати. Ако зададете ред на сортиране за друго поле, заявката не връща желаните резултати.

 5. В раздела проектиране , в групата Настройка на заявката щракнете върху стрелката надолу до всички (списъка с най- важните стойности ), след което въведете броя на записите, които искате да видите, или изберете опция от списъка.

 6. Щракнете върху изпълнениена Изображение на бутон , за да изпълните заявката и да покажете резултатите в изглед на лист с данни.

 7. Запишете заявката и я Дръжте отворена, за да я използвате в следващите стъпки.

Можете да видите, че този тип заявка за Топ стойности може да отговори на основни въпроси, като например кой е най-старият или най-младият човек във фирмата. Следващите стъпки обясняват как да използвате изрази и други критерии, за да добавите сила и гъвкавост към заявката. Критериите, показани в следващата стъпка, връщат следващите три рождени дни.

Добавяне на критерии към заявката

Забележка: Тези стъпки предполагат, че ще използвате заявката, описана в предишния раздел.

 1. Променете заявката, която създадохте в предишните стъпки, в изглед за проектиране.

 2. В мрежата на заявката за проектиране, в колоната отдясно на колоната рождена дата, копирайте и поставете или въведете следния израз: Израз1: DatePart ("m", [дата на раждане]). След това щракнете върху изпълнение.

  Функцията DatePart извлича частта от месеца на полето за дата на раждане.

 3. Превключване към изглед за проектиране.

 4. Отдясно на първия израз Поставете или въведете този израз: Израз2: DatePart ("d"; [дата на раждане]). След това щракнете върху изпълнение.

  В този случай функцията DatePart извлича частта за дата от полето Дата на раждане.

 5. Превключване към изглед за проектиране.

 6. ИзЧистете квадратчетата за отметка в реда Покажи за всеки от двата израза, които току-що въведохте, щракнете върху реда за сортиране за всеки израз и след това изберете възходящо.

 7. Щракнете върху Изпълни.

 8. Ако желаете, можете да зададете критерий, за да ограничите обхвата на заявката. Когато задавате критерии, заявката сортира само записите, които отговарят на критериите, и определя стойностите на горното или долното поле от списъка.

  За да продължите с примерните данни, превключете на изглед за проектиране. След това, в реда критерии на колоната Дата на раждане въведете следния израз:

  Month ([дата на раждане]) > месец (дата ()) или месец ([дата на раждане]) = month (date ()) и Day ([дата на раждане]) >Day (date ())

  Този израз прави следното: месецът ([дата на раждане]) > на месец (дата ()) проверява датата на раждане на всеки служител, за да види дали попада в даден бъдещ месец и, ако е вярно, включва тези записи в заявката. Месецът ([рождена дата]) = month (date ()) и Day ([дата на раждане]) >Day (date ()) на израза проверява датите на раждане, които настъпват през текущия месец, за да видите дали рожденият ден пада върху или след текущия ден. Ако това условие е вярно, функцията включва тези записи в заявката. За да обобщите: този израз игнорира всички записи, където пада рожденият ден между 1 януари и датата, на която сте изпълнили заявката си.

  За да видите още примери на изрази за критерии за заявки, вижте статията примери на критерии за заявка.

 9. В раздела проектиране , в групата Настройка на заявката щракнете върху стрелката надолу до всички (списъка с най- важните стойности ), след което въведете броя на записите, които искате да видите, или изберете опция от списъка.

  За да видите следващите три рождени дни, въведете 3.

 10. Щракнете върху изпълнениена Изображение на бутон , за да изпълните заявката и да покажете резултатите в изглед на лист с данни.

Ако виждате повече записи, отколкото сте задали

Ако данните ви съдържат множество записи, които споделят дата, вашата заявка за Топ стойности може да върне повече от зададените данни. Например можете да проектирате заявка за Top Values, за да извлечете три записа на служителя, но заявката връща четири записа, тъй като "Уилсън" и "Edwards" споделят рождения си ден, както е показано в таблицата по-долу.

ФамилноИме

ДатаРаждане

Берк

9/26/1968

Джаксън

10/2/1970

Edwards

10/15/1965

Уилсън

10/15/1969

Ако виждате по-малко записи, отколкото сте задали

Да предположим, че проектирате заявка, за да върнете първите или последните пет записа в поле, но заявката връща само три записа. Като правило, вие решавате този тип проблем, като отваряте заявката в изглед за проектиране и преглеждате реда за критерии на колоните в мрежата за проектиране.

За повече информация относно критериите вижте статията примери на критерии за заявка.

Ако виждате дублирани записи

Ако заявка за Топ стойности връща дублирани таблици, те съдържат ли дублирани записи, или записите се показват като дублиращи се, защото заявката не съдържа полета, които могат да се различават между записите. Например таблицата по-долу показва резултатите от заявката, която връща петте поръчки, които са били експедирани последно, заедно с името на продавача, който е обработи транзакцията.

ДатаЕкспедиране

Продавач

11/12/2004

Фрайтаг

11/12/2004

Тодоров

10/12/2004

Делгадо

10/12/2004

Делгадо

10/12/2004

Фрайтаг

Третата и четвъртата записи изглежда са дублирани, но е възможно търговецът Делгадо да е обработил две различни поръчки, експедирани на същия ден.

В зависимост от вашите изисквания можете да направите едно от следните две неща, за да избегнете връщането на дублирани записи. Можете да промените проекта на заявката, за да добавите полета, които ще ви помогнат да разграничите записите, като например полетата OrderID и CustomerID. А ако е достатъчно само да видите един от дублираните записи, можете да покажете само отделни записи, като зададете свойството уникални стойности на заявката на да. За да зададете това свойство, в изглед за проектиране на заявки щракнете с десния бутон някъде в празното място в горната половина на конструктора на заявки и след това щракнете върху свойства в контекстното меню. В списъка със свойствата за заявката Намерете свойството уникални стойности и го настройте на да.

За повече информация относно работата с дублирани записи вижте статията намиране, скриване или елиминиране на дублирани данни.

Най-горе на страницата

Намиране на последните или най-ранните дати за записи в категории или групи

Можете да използвате заявка за общи суми, за да намерите най-ранните или последните дати за записи, които попадат в групи или категории. Заявка за общи суми е заявка за избиране, която използва сумарни функции, като например минимум, максимум, SUM, Firstи Last , за да изчисли стойности за дадено поле.

Стъпките в този раздел предполагат, че изпълнявате бизнес управление на събития – вие поемате управлението, осветителните тела, кетъринга и други аспекти на големите функции. Освен това събитията, които управлявате, попадат в няколко категории, като например стартирания на продукти, улични панаири и концерти. Стъпките в този раздел обясняват как да отговорите на често срещан въпрос: кога е следващото събитие по категории? С други думи, когато е следващият Старт на продукта, следващия концерт и т. н.

Докато продължите, не забравяйте следното: по подразбиране типът на заявката за общи суми, която създавате тук, може да включва само полето, съдържащо данните за вашата група или категория, и полето, което съдържа вашите дати. Не можете да включвате други полета, които описват елементите в дадена категория, като например имена на клиенти или доставчици. Можете обаче да създадете втора заявка, която съчетава вашата заявка за общи суми с полетата, които съдържат описателни данни. Стъпките по-долу в този раздел обясняват как да изпълните тази задача.

Стъпките в този раздел предполагат използването на следните три таблици:

Таблица за типовете събития    

TypeID

Тип събитие

1

Стартиране на продукт

2

Корпоративна функция

3

Лична функция

4

Набиране на средства

5

Търговско изложение

6

Лекция

7

Концерт

8

Изложба

9

Уличен панаир

Таблицата Customers    

ИД_клиент

Фирма

Контакт

1

Contoso, Ltd. Графика

Джонатан Хаас

2

Tailspin Toys

Елън Адамс

3

Fabrikam

Керъл Филипс

4

Играчки за крило

Лусио Iallo

5

На. Datum

Николай Самант

6

Adventure Works

Браян Бърк

7

Институт за проектиране

Jaka Стела

8

Училище за изобразително изкуство

Милена Duomanova

Таблицата "събития"    

ИД на събитие

Тип събитие

Клиент

Дата на събитието

Цена

1

Стартиране на продукт

Contoso, Ltd.

4/14/2003

10 000 лв.

2

Корпоративна функция

Tailspin Toys

4/21/2003

8000 лв.

3

Търговско изложение

Tailspin Toys

5/1/2003

$25 000

4

Изложба

Graphic Design Institute

5/13/2003

4500 лв.

5

Търговско изложение

Contoso, Ltd.

5/14/2003

$55 000

6

Концерт

Училище за изобразително изкуство

5/23/2003

12 000 лв.

7

Стартиране на продукт

На. Datum

6/1/2003

15 000 лв.

8

Стартиране на продукт

Играчки за крило

6/18/2003

21 000 лв.

9

Набиране на средства

Adventure Works

6/22/2003

$1 300

10

Лекция

Graphic Design Institute

6/25/2003

$2 450

11

Лекция

Contoso, Ltd.

7/4/2003

$3 800

12

Уличен панаир

Graphic Design Institute

7/4/2003

5 500 лв.

Забележка: Стъпките в този раздел предполагат, че таблиците клиент и тип събитие се намират в една страна на релациите "един към много" със таблицата "събития". В този случай таблицата със събития споделя полетата CustomerID и TypeID. Заявките за общи суми, описани в следващите раздели, няма да работят без тези релации.

Как да добавя тези данни към база данни?

За да добавите тези примерни таблици в база данни, можете да копирате данните в Excel и след това да импортирате данните, но с няколко изключения:

 • Когато копирате типовете събития и таблиците на клиентите в Excel, не копирайте колоните TypeID и CustomerID. Access ще добави първични ключови стойности за вас, когато импортирате работните листове; което ще ви спести известно време.

 • След като импортирате таблиците, трябва да отворите таблицата "събития" в изглед за проектиране и да конвертирате типовете събития и колоните на клиенти в справочни полета. За да направите това, щракнете върху колоната тип на данните за всяко поле и след това щракнете върху Съветник за справки.

  Като част от създаването на справочните полета, Access заменя текстовите стойности в типа събитие и колоните на клиента с числови стойности от таблиците източник.

  За повече информация за създаването и използването на справочни полета, Вижте статиите Създаване или изтриване на поле с много стойности и ръководство за многооценени полета. И двете статии обясняват как да създадете тип справочно поле, което ви позволява да избирате множество стойности за дадено поле, и също така да обяснявате как да създавате справочен списък.

Създаване на заявка за общи суми

 1. В раздела Създаване, в групата Заявки щракнете върху Проектиране на заявка.

  Показва се диалоговият прозорец Показване на таблица .

 2. В диалоговия прозорец изберете таблиците, с които искате да работите, щракнете върху Добавии след това щракнете върху Затвори , когато приключите с добавянето на таблиците.

  -или-

  Щракнете двуКратно върху таблиците, които искате да използвате, и след това щракнете върху Затвори. Всяка таблица се появява в горната част на конструктора на заявки.

  Ако използвате примерните таблици, изброени по-горе, добавете таблиците събития и типове събитие.

 3. Щракнете двуКратно върху полетата на таблицата, които искате да използвате във вашата заявка. Уверете се, че сте добавили само полетата група или категория и поле за стойност към заявката в този момент.

  Ако използвате примерните данни, които са изброени в трите предшестващи таблици, можете да добавите поле за тип събитие от таблицата тип събитие или полето Дата на събитието от таблицата със събития.

 4. Ако желаете, можете да зададете критерий, който ограничава обхвата на заявката. Само записи, които отговарят на критериите, се сортират и стойностите на горното и долното поле се идентифицират в този сортиран списък.

  Например, ако искате да върнете събития в категорията частни функции, въвеждате този израз в реда критерии на колоната тип събитие : <> "лична функция".

  За да видите още примери на изрази за критерии за заявки, вижте статията примери на критерии за заявка.

 5. Конвертирайте заявката в заявка за общи суми, като направите следното:

  В раздела Структура, в групата Покажи/скрий щракнете върху Общи суми.

  Редът " общи суми " се появява в мрежата за проектиране.

 6. Уверете се, че редът за общи суми за всяка група или категория поле е зададен на групиране пои след това задайте реда за общи суми на полето за стойност (полето с първите или последните стойности) на Max или min.

  Max Връща най-голямата стойност в числово поле и най-новата стойност на дата или час в поле за дата и час. Min Връща най-малката стойност в числово поле и най-ранната дата или час в поле за дата и час.

 7. В раздела проектиране , в групата Настройка на заявката щракнете върху стрелката надолу до всички (списъка с най- важните стойности ), след което въведете броя на записите, които искате да видите, или изберете опция от списъка.

  В този случай изберете всичкии след това щракнете върху изпълнение , за да покажете резултатите в изглед на лист с данни.

  Забележка: В зависимост от функцията, която сте избрали в стъпка 6, Access променя името на полето за стойност в заявката на MaxOfFieldName или MinOfFieldName. Ако използвате примерните таблици, Access преименува полето MaxOfEvent Дата или дата на MinOfEvent.

 8. Запишете заявката и преминете към следващите стъпки.

Резултатите от заявката не показват имена на продукти или друга информация за продуктите. За да видите тези допълнителни данни, трябва да създадете втора заявка, която включва заявката, която току-що създадохте. Следващите стъпки обясняват как се прави това.

Създаване на втора заявка за добавяне на още данни

 1. В раздела Създаване, в групата Заявки щракнете върху Проектиране на заявка.

 2. В диалоговия прозорец Показване на таблица щракнете върху раздела заявки и след това щракнете двукратно върху заявката за общи суми, която създадохте в предишния раздел.

 3. Щракнете върху раздела таблици и добавете таблиците, които сте използвали във вашата заявка за общи суми, и добавете и всички таблици, които съдържат други свързани данни. Ако използвате предишните три примерни таблици, добавете таблиците тип събитие, събитие и клиенти към вашата нова заявка.

 4. Присъединете се към полетата в заявката за общи суми в съответните им полета в родителската таблица. За да направите това, плъзнете всяко поле в заявката за общи суми към съответното поле в таблицата.

  Ако използвате примерните данни от трите таблици, плъзнете колоната тип събитие в заявката за общи суми към полето Тип събитие в таблицата тип събитие. След това плъзгате колоната MaxOfEvent Date в заявката за общи суми към полето за дата на събитието в таблицата със събития. Създаването на тези съединения позволява вашата нова заявка за избиране да обедини данните в заявката за общи суми и данните в другите таблици.

 5. Добавете допълнителните описателни полета от другите таблици в заявката.

  Ако използвате примерните данни от трите таблици, можете да добавите полетата фирма и контакт от таблицата "клиенти".

 6. Ако желаете, можете да зададете ред на сортиране за една или повече колони. Например за да се изброят категориите по азбучен ред, задайте реда за сортиране на колоната тип събитие във възходящред.

 7. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Резултатите от заявката се показват в изглед на лист с данни.

Съвет:  Ако не искате да се показва заглавието на колоната " Цена " като MaxOfPrice или MinOfPrice, отворете заявката в изглед за проектиране и в колоната цена в мрежата въведете Цена: MaxOfPrice или Price: MinOfPrice. Цената ще се появи като заглавието на колоната в изглед на лист с данни.

Най-горе на страницата

Намиране на последните и първите дати

Заявките, които създадохте по-рано в тази статия, могат да върнат най-високите или най-ниските стойности, но не и двете. Ако искате да видите и двата набора от стойности в един изглед, трябва да създадете две заявки – една, която извлича най-важните стойности и друга, която извлича най-долните стойности, и след това да обедини и съхрани резултатите в една таблица.

Процесът на намиране на горни и долни стойности и показването на данните в таблица следва следните основни стъпки:

 • Създайте най-важните стойности и заявка за долни стойности или, ако трябва да групирате данните си, създайте общи заявки, които използват функциите min и Max .

 • ЗаСекретете заявката си за Топ стойности (или заявка за общо суми) в заявка за създаване на таблица и създайте нова таблица.

 • Конвертирайте заявката си за долни стойности (или заявката си за минимум суми) в заявка за добавяне и добавете записите към таблицата с най-добри стойности.

  Стъпките в тези раздели обясняват как се прави това.

  Създаване на заявки

  1. Създаване на заявки за горни и долни стойности.

   За стъпките, необходими за създаване на заявка за първите или последните стойности вижте намиране на най-новата илинай-ранна дата по-горе в тази статия. Ако трябва да групирате записите по категория, вижте намиране на най-новата или най-ранна дата за записи в категории или групипо-горе в тази статия.

   Ако използвате примерните таблици от последната секция, използвайте само данните в таблицата със събития. Използвайте полетата тип събитие, клиент и дата на събитие от таблицата събития и в двете заявки.

  2. Запишете всяка заявка със смислено име, като например най-висока стойност и стойност на дъното, и ги оставете отворени за използване в следващите стъпки.

Създаването на заявка за създаване на таблица

 1. Със заявката за най-важните стойности е отворена в изглед за проектиране:

  В раздела Структура, в групата Тип на заявката щракнете върху Създаване на таблица.

  Появява се диалоговият прозорец Създаване на таблица.

 2. В полето име на таблица въведете име за таблицата, която ще съхранява най-важните и най-долните записи. Например въведете горен и долен записи след това щракнете върху OK.

  Всеки път, когато изпълнявате заявката, вместо да показвате резултатите в изглед на лист с данни, заявката създава таблица и замества най-горната стойност с текущите данни.

 3. Запиши и затвори заявката.

Създаване на заявка за добавяне

 1. Със своя крайна заявка за стойност в изглед за проектиране:

  В раздела Структура, в групата Тип заявка щракнете върху Добавяне.

 2. Показва се диалоговият прозорец Добавяне.

 3. Въведете същото име, което сте въвели в диалоговия прозорец Създаване на таблица .

  Например въведете горен и долен записи след това щракнете върху OK. Всеки път, когато изпълнявате заявката, вместо да показвате резултатите в изглед на лист с данни, заявката добавя записите към таблицата "горен и долен колонтитул".

 4. Запиши и затвори заявката.

Изпълнение на заявките

 • Сега сте готови да изпълните двете заявки. В навигационния екран щракнете двукратно върху заявката за най-висока стойност и след това щракнете върху да , когато получите подкана. След това щракнете двукратно върху долната заявка за стойност и след това щракнете върху да , когато получите подкана.

 • Отворете таблицата с първите и последните записи в изглед на лист с данни.

Важно: Ако се опитате да изпълните заявка за създаване на таблица или заявка и изглежда, че нищо не се случва, проверете в лентата на състоянието на Access за следното съобщение:

Действието или събитието е блокирано от дезактивиран режим.

Ако виждате това съобщение, изпълнете следните стъпки:

 • Ако все още не е видима, покажете лентата за съобщения. За да направите това, в раздела инструменти за бази данни , в групата Покажи/Скрий щракнете върху лента за съобщения.

 • В лента за съобщения щракнете върху Опции.

  Показва се диалоговият прозорец Опции на защита за Microsoft Office.

 • Изберете Разрешаване на това съдържание и след това щракнете върху OK.

 • Изпълнете заявката отново.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×