Търсене на записи в потребителски инструмент за формуляри за 2007

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази тема описва три начина за търсене на елементи в потребителски инструмент за формуляри за 2007.

Намиране на

Намиране на помощта на формуляр

Разширено търсене

Търсене

Търсене ви позволява да търсите в текущия изглед на данните следващия или предишния елемент, който съдържа определен текст.

 1. В раздела Начало щракнете върху Търсене, а след това върху Търсене....

 2. В диалоговия прозорец Търсене въведете текста, който искате да намерите.

 3. Изберете опции, ако искате да уточните търсенето за чувствителност към главни и малки букви и/или съвпадение на цяла дума.

 4. Щракнете върху Намери следващия или Намери предишния.

SharePoint Workspace намира следващия или предишния елемент, които съдържат зададения текст. Ако не се открие съвпадение за търсения текст, SharePoint Workspace показва съобщението "Не са намерени съвпадения за този търсен текст". Обърнете внимание, че търсенето винаги продължава отгоре или отдолу на списъка, в зависимост от посоката, в която търсите.

Най-горе на страницата

Търсене с помощта на формуляр

Търсене с помощта на формуляр ви позволява да търсите всички елементи, които съвпадат със стойностите на полета, които въвеждате във формуляр.

 1. В раздела Начало щракнете върху Търсене и после върху Намиране с помощта на формуляр.

 2. Изберете формуляра, който да използвате за задаване на критерии за търсене, от падащото меню.

 3. Изберете или въведете стойност за търсене в наличните полета на формуляра.

  По-подробно

  Отбележете си следните правила за избиране или въвеждане на стойности:

  • За полета, в които въвеждате стойности, можете да търсите с помощта на коя да е част от стойността на полето. Можете например да търсите всички елементи, които съдържат името "Baker", като въведете критерий за търсене "Bak".

  • Търсенията не отчитат разликата между главни и малки букви. Например, въвеждането на "Baker" като критерий за търсене е същото като въвеждането на "baker".

   Освен това обърнете внимание, че някои формуляри за търсене може да включват само полета, адресирани в изгледа на колони на потребителския инструмент.

 4. Изберете опция за начина, по който търсенето да използва зададените критерии.

  Изберете Коя да е от стойностите на полетата по-горе, за да търсите с помощта на логически оператор "Или", или Всички стойности на полетата по-горе, за да търсите с помощта на логически оператор "И".

 5. Щракнете върху Търсене.

  Изгледът на данните описва само елементите, които съответстват на зададените от вас критерии. За да възстановите оригиналния изглед на данни, щракнете върху Изчисти резултатите от търсенето.

  Забележка: Трябва да изчистите резултатите от търсенето, преди да стартирате друго търсене.

Най-горе на страницата

Разширено търсене

Разширено търсене ви позволява да търсите и поставите в списък всички елементи, които съответстват на един или повече логически изрази.

 1. В раздела Начало щракнете върху "Търсене" и после върху Разширено търсене.

 2. Отметнете или премахнете отметката от формулярите, които искате да включите или изключите в търсенето.

 3. При необходимост добавете изрази за търсене, за да включите или изключите елементи.

  Изрази за търсене тествате стойностите на полетата и показване на елементи в изгледа с данни, които отговарят на условията, посочени в израза. Можете да добавите основни изрази или Разширени изрази.

 4. Щракнете върху Търсене.

  Изгледът на данните описва само елементите, които съответстват на зададените от вас условия. За да възстановите първоначалния изглед на данни, щракнете върху Изчисти резултатите от търсенето.

  Забележка: Трябва да изчистите резултатите от търсенето, преди да стартирате друго търсене.

Добавяне на основен израз за търсене

За да добавите основен израз, направете следното:

 1. Изберете полето, за което искате да проверявате стойности, от падащия списък.

  Обърнете внимание на следната подробна информация за полетата в списъка.

  • Полетата дата/час не се поддържат в изрази за търсене и следователно не се показват в падащия списък с полета.

  • В зависимост от структурата на потребителския инструмент, списъкът с полета може да включва само полета, адресирани в изгледа на колони на инструмента.

 2. Изберете оператор от падащия списък.

  Операторите, които виждате, се различават според типа на полето. Свързаните с текст полета предоставят оператори, които работят с текстови низове, като например "съдържа" и "започва с". Числово ориентираните полета предоставят оператори за сравнение, като например >, >=, < и <=.

 3. Въведете стойността, за която искате да проверявате, в текстовото поле.

 4. Щракнете върху Добавяне на икона на условието

В следващия пример изразът за търсене изброява всички елементи, в които стойността в полето "Град" е "Варшава".

Израз за просто търсене

Добавяне на основен израз за търсене с няколко условия

Понякога може да поискате да проверявате повече от едно условие. За да направите това, можете да добавите израз, който съдържа логически оператори. Можете да създадете израз, който помества в списък елементи само ако ВСИЧКИ условия са удовлетворени (логически оператор И) или ако НЯКОИ условия са удовлетворени (логически оператор ИЛИ).

 1. Изберете Всички следващи условия (логическо И) или Кое да е от следните условия (логическо ИЛИ) според това как искате да зададете критериите за търсене на елементи.

 2. Добавете всяко условие, едно по едно.

В следващия пример са добавени два израза с избрана опция "Логическо ИЛИ". Резултатът ще покаже всички елементи, в които стойността в полето "Град" е или "Варшава", или "Краков".

Основен израз за търсене с логическо ИЛИ

Актуализиране на условие в израз

За да актуализирате условие, направете следното:

 1. Изберете условието, което искате да актуализирате, в полето за показване на израза.

  Частите от условието се показват в падащите списъци и текстовото поле за стойност.

 2. Променете коя да е част на условието.

 3. Щракнете върху Икона за актуализиране на условие

Премахване на условие от израз

За да премахнете условие израз, изберете го в полето за показване на израз и щракнете върху Премахване на икона на условие

Добавяне на разширен израз

Щракнете върху Икона за разширени опции , за да видите опциите, които ви позволяват да промените още израз за търсене. Можете да създавате изрази, които комбинират AND и OR логически оператори и група за набори от условията заедно.

Променете изразите както следва:

 • За да промените логически оператор, изберете условието и щракнете върху AND или OR.

 • За комбиниране на условия, така че те да са разглежда като цяло в израза, SHIFT-изберете ги и щракнете върху Икона за комбиниране на условие .

  В следващия пример условията за полетата "НомерНаАкаунт" и "Град" са комбинирани така, че изразът проверява стойностите във всяко комбинирано условие самостоятелно. В този случай са избрани всички елементи, в които стойността в полето "НомерНаАкаунт" е >=300 и <=400 И стойността в полето "Град" НЕ е "Варшава" и НЕ е "Краков".

  Пример на израз за сложно търсене

 • За отменяне на комбиниране на комбинирана условие, SHIFT-изберете го и щракнете върху Икона за отменяне на комбиниране на условия

 • За да преместите условия в прозореца за показване на израз, щракнете върху Икона за преместване нагоре или Икона за преместване надолу . Това е особено полезно, когато искате да преместите условие да е част от групираните набор от условия.

Добавяне на израз с променливата {UserName}

Можете да използвате променливата {UserName}, за да създадете търсене, което намира само елементи, които са създадени от текущия потребител. Тази променлива трябва винаги да се използва заедно с полето _CreatedByUrl.

 1. Изберете _CreatedByURL от падащия списък с полета.

 2. Изберете = като променлива.

 3. Изберете {UserName} от падащия списък със стойности.

 4. Щракнете върху Добавяне на икона на условието . Изразът за филтър показва в полето Филтър израз:

  Примерен израз за {UserName}

 5. Щракнете върху Търсене.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×