Търсене и избиране на клетки, които отговарят на определени условия

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате командата Отиди на за бързо намиране и избиране на всички клетки, които съдържат конкретни типове данни (например формули), или само клетки, които отговарят на точно определени критерии (например последната клетка в работен лист, която съдържа данни или форматиране).

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да търсите определени клетки в целия работен лист, щракнете върху коя да е клетка.

  • За да търсите определени клетки в дефинирана област, изберете диапазон, редовете или колоните, които желаете.

   Как да се избират диапазони, редове или колони

   За да изберете

   Направете следното

   Единична клетка

   Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

   Диапазон от клетки

   Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

   Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

   Голям диапазон от клетки

   Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

   Всички клетки в работен лист

   Щракнете върху бутона Избери всички.

   Бутон ''Избери всички''

   За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете CTRL+A.

   Забележка : Ако в работния лист има данни, натискането на CTRL+A избира текущия диапазон. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

   Несъседни клетки или диапазони от клетки

   Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

   Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете SHIFT+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново SHIFT+F8

   Забележка : Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

   Цял ред или колона

   Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

   Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

   1. Заглавие на ред

   2. Заглавие на колона

   Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА (СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

   Забележка : Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА втори път избира целия ред или колона.

   Съседни редове или колони

   Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона, след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

   Несъседни редове или колони

   Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция, след това натиснете и задръжте CTRL и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

   Първа или последна клетка от ред или колона

   Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите CTRL+СТРЕЛКА (ДЯСНА или ЛЯВА за редовете, НАГОРЕ или НАДОЛУ за колоните).

   Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

   Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка на работния лист или в списък на Excel.

   Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

   Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

   Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+END, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

   Клетките до началото на работния лист

   Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+HOME, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

   Повече или по-малко клетки от активната селекция

   Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

   Съвет : За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. В раздела Начало , в групата Редактиране щракнете върху намиране и избори след това щракнете върху Отиди на. Изображение на лентата на Excel

  Клавишна комбинация можете също да натиснете CTRL + G.

 3. Щракнете върху Специален.

 4. В диалоговия прозорец Специален избор на клетки щракнете върху една от следните опции.

Щракнете върху

За да изберете

Коментари

Клетки, които съдържат коментари.

Константи

Клетките, които съдържат константи.

Формули

Клетки, съдържащи формули.

Забележка : Квадратчетата за отметки под формули определят типа формула, който искате да изберете.

Празни

Празни клетки.

Текуща област

текуща област, например цял списък.

Текущ масив

Цял масив, ако активна клетка се съдържа в масив.

Обекти

Графични обекти, включително диаграма и бутони, в работния лист и в текстови полета.

Разлики между редовете

Всички клетки в избран ред, които са различни от активната клетка. В селекцията винаги има една активна клетка, независимо дали това е диапазон, ред, или колона. Чрез натискане на клавиша ENTER или TAB можете да промените местоположението на активната клетка, което по подразбиране е първата клетка в ред.

Ако е избран повече от един ред, сравнението се извършва за всеки отделен ред от тази селекция, и клетката, която се използва в сравнение за всеки допълнителен ред се намира в същата колона като активната клетка.

Разлики между колоните

Всички клетки в избрана колона, които са различни от активната клетка. В селекцията винаги има една активна клетка, независимо дали това е диапазон, ред, или колона. Чрез натискане на клавиша ENTER или TAB можете да промените местоположението на активната клетка, което по подразбиране е първата клетка в колона.

Ако повече от една колона е избрана, сравнението се извършва за всеки отделен колона от тази селекция, и клетката, която се използва в сравнение за всяка колона се намира в същия ред като активната клетка.

Влияещи

Клетки, които са адресирани от формулата в активната клетка. Под Зависими направете едно от следните неща:

Щракнете върху Само непосредствено, за да търсите само клетки, които са адресирани непосредствено от формули.

Щракнете върху Всички нива, за да търсите всички клетки, които са непосредствено или косвено адресирани от клетките в селекцията.

Зависими

Клетки с формули, които адресират активната клетка.

Щракнете върху Само непосредствено, за да търсите само клетки с формули, които препращат директно към активната клетка.

Щракнете върху Всички нива, за да търсите всички клетки, които директно или косвено препращат към активната клетка.

Последна клетка

Последната клетка в работен лист, която съдържа данни или форматиране.

Само видими клетки

Само клетки, които са видими в диапазон, съдържащ скрити редове или колони.

Условни формати

Само клетки, на които е приложено условно форматиране. Под Проверка на данни направете едно от следните неща:

Щракнете върху Всички, за да намерите всички клетки, за които е приложено условно форматиране.

Щракнете върху Като текущата, за да намерите клетките, които имат същите условни формати, както текущо избраната клетка.

Проверка на данни

Само клетките, на които са приложени правила за проверка на данни.

Щракнете върху Всички, за да намерите всички клетки, на които е приложена проверка на данните

Щракнете върху Като текущата, за да намерите клетките, които имат същата проверка на данните, както текущо избраната клетка.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×