Типове SQL данни

Наборът от типове SQL данни на ядрото на базата данни Microsoft Access се състои от 13 основни типове данни, дефинирани от ядрото на базата данни Microsoft Access, и няколко валидни синоними за тези типове данни.

Следващата таблица съдържа основните типове данни.

Тип данни

Размер на място за съхранение

Описание

BINARY

1 байт за всеки знак

В поле от този тип може да се съхраняват всякакъв тип данни. Не се извършва превод на данните (например към текст). Как се въвеждат данните в двоично поле определя как ще изглеждат като резултат.

BIT

1 байт

Стойности "Да" и "Не" и полета, които съдържат само една от двете стойности.

TINYINT

1 байт

Целочислена стойност между 0 и 255.

MONEY

8 байта

Мащабирано цяло число между
-922 337 203 685 477,5808 и 922 337 203 685 477,5807.

DATETIME
(вж. DOUBLE)

8 байта

Стойността на данни от този тип е година в интервала 100 и 9999.

UNIQUEIDENTIFIER

128 бита

Уникален идентификационен номер, използван при заявки за отдалечена процедура.

REAL

4 байта

Стойност с единична точност във формат плаваща запетая в обхвата от -3,402823E38 до -1,401298E-45 за отрицателни стойности и от 1,401298E-45 до 3,402823E38 за положителни стойности, и 0.

FLOAT

8 байта

Стойност с двойна точност във формат плаваща запетая в обхвата -1,79769313486232E308 до 4,94065645841247E-324 за отрицателни стойности и от 4,94065645841247E-324 до 1,79769313486232E308 за положителни стойности и 0.

SMALLINT

2 байта

Кратко цяло число между -32 768 и 32 767.

INTEGER

4 байта

Дълго цяло число между -2 147 483 648 и 2 147 483 647.

DECIMAL

17 байта

Точен числов тип данни, който съдържа стойности от 1028 - 1 до -1028 - 1. Можете да дефинирате както точността (1 – 28), така и мащаба (0 – дефинирана точност). По подразбиране точността и мащаба са съответно 18 и 0.

TEXT

2 байта за всеки знак (вж. бележката)

От нула до максимум 2,14 гигабайта.

IMAGE

Колкото се изисква

От нула до максимум 2,14 гигабайта. Използва се за OLE обекти.

CHARACTER

2 байта за всеки знак (вж. бележката)

Нула до 255 знака.


Забележка: Знаците в полетата, дефинирани като TEXT (известен също като MEMO) или CHAR (известен също като TEXT(n) с указана дължина) се съхраняват във формат на представяне Unicode. Unicode знаците изискват по два байта съхранение на всеки знак. За съществуващи бази данни на Microsoft Access, които съдържат предимно данни със знаци, това може да означава, че файлът на базата данни ще стане почти двоен по размер, когато се конвертира във формат на Microsoft Access. Обаче Unicode представянето на много набори знаци, преди обозначавани като еднобайтови набори знаци (SBCS), лесно може да се компресира до един байт. Ако дефинирате колона CHAR с атрибут COMPRESSION, данните ще се компресират автоматично при съхраняване и ще се декомпресират при извличане от колоната.Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×