Преминаване към основното съдържание
Типове и опции за колони в списъци и библиотеки

Типове и опции за колони в списъци и библиотеки

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тип колона определя как данните се съхраняват и показани в списък или библиотека. Когато създадете колона за списък или библиотека, можете да изберете тип на колона, която показва типа на данните, които искате да съхраните в колоната, като например числа, форматирани текст или число, което се изчислява автоматично. Колони, след това се добавят към един или повече изгледи на списъка или библиотеката, за да ви помогне да показвате данните по смислен начин.

В разделите по-долу е дадена информация за типовете колони по подразбиране, които може да създадете, както и кога да използвате всеки тип колона. В зависимост от организацията ви може да са налични допълнителни типове колони.

Колоните ви помагат да създадете смислени изгледи на елементите в списъка или библиотеката. Като използвате колони, можете да сортирате, групирате и филтрирате елементи и да изчислявате автоматично данните за елементите и да показвате резултатите от изчисленията. Колоните ви разрешават да определите каква информация трябва да се въвежда за елемент, когато някой добавя елемент към списък или библиотека. Когато се добавя елемент, се появява формуляр с полета и опции за въвеждане на информация. Когато създавате списък или библиотека, определени колони, например Заглавие и Променено от, се създават автоматично. Можете да създадете допълнителни колони, за да отговорите на своите потребности. Колоните, които създавате, определят полетата и опциите, които ще се показват във формуляра, както и колоните, които може да се добавят към изгледите на списъка или библиотеката.

Вие задавате желания тип на колоната, когато я създавате. В някои случаи може да изберете различен тип на колона за съществуваща колона, но това зависи от вида и количеството на данните, които се съхраняват в момента в колоната. Промяната на типа на съществуващата колона може да повреди данните, съхранявани в нея. Поради тези причини е важно да решите какви данни искате да се съхраняват, преди да създадете колона. Когато решите какъв тип на колона искате, имайте предвид следното:

 • Какъв тип данни искате да съхранявате? Само букви? Само числа? Форматиран текст? Например не може да съхранявате букви в колона тип Число. Да знаете какъв тип данни искате да съхранявате е първата стъпка към избирането на най-подходящия тип колона.

 • Искате ли да използвате данните за финансови изчисления? Ако да, типът на колоната Валута е най-добрата опция.

 • Искате ли да използвате данни в математически изчисления? Колко точни трябва да бъдат тези изчисления? Може да изчислите данните в колоните Число или Валута, но не и в колони тип Текст. Също така изчисленията в колоната Валута са по-точни.

 • Как искате да сортирате данните в колоната? В колона с текст , числа се сортират като низове от знаци (1, 10, 100 "," 2 "," 20, 200 и т.н.), не като числови стойности. За да сортирате числа като числови стойности, използвайте число или валута колона. Също така много формати за дата не да сортирате правилно, ако те се съхраняват в колона с текст . За да осигури правилното сортиране на дати, използвайте колоната за Дата и час .

 • Искате ли да гарантирате, че хората може да въвеждат информация в колоната? Ако да, може да укажете, че колоната е задължителна и хората не могат да добавят елемент, без да въведат информацията.

Използвайте този тип поле на колона, за да съберете и покажете неголям неформатиран текст на един ред, включително:

 • Само текст, например собствени и фамилни имена или имена на отдели

 • Комбинации от текст и числа, например адреси или номера на сметки

 • Числа, които не се използват при изчисления, например идентификационни номера на служители, телефонни номера, пощенски кодове или номенклатурни номера

Едноредов текст колона показва 255 знака в един ред. Ако създавате колона за списък или библиотека и искате да покажете форматиран текст или повече от един ред от текста в даден момент, създаване на няколко реда текст колона. Можете да промените съществуваща колона едноредов текст на няколко реда текст колона без загуба на данни, която се съхранява в колоната вече.

Може да персонализирате колоната Едноредов текст по следните начини:

 • Присвояване на максимален брой знаци    Ограничаване на броя на знаците чрез задаване на максимален брой знаци , които искате. Например ако колоната съхранява Идентификационни номера на петцифрен служители, можете да използвате тази функция, за да сте сигурни, че хората влизат само пет знака.

 • Показване на стойност по подразбиране    Показва автоматично определен текст, когато някой ви добави нов елемент, като същевременно позволява на хората да въведете друг текст, ако те трябва да се направи това. Когато задавате стойност по подразбиране, хората да въведете информацията по-бързо като приемат по подразбиране, освен ако те трябва да го промените. Например ако колоната съхранява името на фирмата, възложени на даден проект и вашата организация работи с конкретна фирма за повечето проекти, можете да въведете името на това дружество стойност по подразбиране. Като резултат името на фирмата се появява автоматично при нов проект се добавя към списъка, и членовете на екипа не е нужно да въведете името.

  Стойността по подразбиране може да бъде или текст, който зададете, или резултатът от изчислението, който се нарича изчисляема стойност. Изчисляемите стойности са полезни, когато искате да се показва автоматично даден текст, но той може да варира в зависимост от това кой добавя елемента, кога го добавя и поради други причини. За да използвате изчисляема стойност като стойност по подразбиране, въвеждате формула, а не даден текст. Формулата може да изчисли стойността на базата на информацията в другите колони или системните функции като [today], за да покажете текущата дата, или [me], за да покажете името на човека, който добавя или променя елемента.

  Избори за един ред на колона с текст

Добавяне на данни за богати местоположение от Bing Maps или указателя на вашата организация. Колоната местоположение предоставя за филтриране, сортиране и търсене на допълнителни колони от свързана информация, включително адрес, град или щат.

Използвайте този тип поле на колона в списък или библиотека, за да съберете и покажете форматиран текст или продължителни текст и числа на повече от един ред, например описание на даден елемент. Многоредов текст колона да съхранявате до 63,999 знаци и можете да зададете броя на редовете на текста, който искате да се показва при хора въведете информация за елемент. Този тип колона показва целия текст, когато колоната се преглежда в списък или библиотека.

Можете да персонализирате колоната Многоредов текст по следните начини:

 • Определяне на максимален брой на дисплея    Ограничение за броя на редовете, които се появяват, когато хора въведете информация за елемент с брой редове за редактиране на настройка. Например ако колоната съхранява продължителни бележки за събитие в календара, може да решите да показвате десет реда текст. Това го прави по-лесно за хората, за да въведете информация, тъй като те лесно да видите целия текст, които те са влезли. От друга страна ако колоната съхранява само едно изречение или две за събитие, можете да изберете да показвате само две или три реда текст.

  Ако присвоите показване ограничение, тя не ограничи размера на текста, който се появява, когато колоната се появява в списък. Целият текст, въведени за даден елемент се появява в колоната.

 • Позволяване на неограничена дължина    (Достъпно само в библиотеки с документи) Когато използвате няколко реда текст в библиотека с документи, можете да укажете, че полето не е ограничен в дължина.

 • Разрешаване или забраняване на форматиране на текст    (Достъпно само в списъците) Задайте тип позволен текст Задава дали хората могат да приложите форматиране, като например получер, курсив, или цветове към текст. Има две опции: обикновен текст, който не поддържа всички опции за форматиране; или разширен RTF текст, който поддържа основни форматиране, като например получер, курсив, с водещи символи или номерирани списъци, цветни текст и фонови цветове. Тя също има допълнителни опции за хипервръзки, картини и таблици.

 • Добавяне на промени    (Достъпно само в списъците) Ако създаване на версии е разрешено за списък, Добавяне на промени към съществуващ текст указва дали хората могат да добавят нов текст за елемента, без заместване на съществуващия текст за този елемент. Ако решите да не добавяне на промени, нов текст за елемента, замества всеки съществуващ текст за този елемент в колоната. Ако изберете да добавяне на промени, хората да въведете допълнителна информация за даден елемент, докато преглеждате също текст, които преди това са въведени и датата и часа, който е въведен текст. Когато се гледа в списък, не като поле във формуляр на елемент, колоната показва хипервръзка за Разглеждане на записи, вместо текст, и хората да щракнете върху хипервръзка, за да видите цялата информация, съхранявана в колоната за този елемент.

  Важно: Ако изключите тази опция, след като създадете колоната, се изтрива цялата информация освен последния запис.

Избори за няколко liines на колона с текст

Настройки за списъци

Многоредово колона текст за библиотеките с документи

Настройки за библиотеки

Използвайте този тип поле на колона, за да позволите на хората да избират от списък с опции, които можете да предоставите. Този тип колона е идеален избор в случаи, където искате да се уверите, че всички данни в колона е последователен, защото можете да ограничите стойностите, които се съхраняват в дадена колона.

Съвет: За да ограничите стойностите в колоната само до стойностите, които се съхраняват в сайта, използвайте колоната Справка вместо колоната Избор. Можете да научите повече за колоните Справка по-нататък в тази статия.

Можете да персонализирате колоната Избор по следните начини:

 • Дефиниране на списъка с опции    Предоставете точен списък със стойности, които хората може да избират. За да предоставите този списък, заместете примерния текст в полето Въведете всеки вариант за избор на отделен ред със стойностите, които искате. Въведете всяка стойност на отделен ред. За да започнете нов ред, натиснете клавиша ENTER.

 • Избор на формат на показване    Разрешаване на няколко селекции с отметки или една възможност без. Обърнете внимание, че SharePoint Online ще се показват само радио бутони в класически SharePoint.

 • Разрешаване на допълнителни опции по избор    За да позволите на хората да въведете стойност, която не е включен в списъка с възможности за избор, включете попълване . Това е добре, ако не можете да знаете всички стойности, които хората трябва да въведете информация за елементите. Ако предпочитате, че хората използват само стойностите, които указвате, изключете попълване .

 • Показване на стойност по подразбиране    Автоматично се избира дадена стойност, когато някой добави нов елемент, като същевременно се дава възможност на хората да изберат друга стойност, ако им се наложи. Стойността по подразбиране помага на хората да въвеждат по-бързо информация. Например ако колоната съхранява имената на фирмите, на които е възложен проект, и ако вашата организация работи с определена фирма върху повечето проекти, можете да въведете името на фирмата като стойност по подразбиране. В резултат на това името на фирмата се показва автоматично, когато се добави нов проект към списъка, и членовете на екипа не трябва да избират името.

  Стойността по подразбиране може да бъде или стойност, която зададете, или резултатът от изчислението, който се нарича изчисляема стойност. Изчисляемите стойности са полезни, когато искате в колоната да се показва автоматично даден текст, но той може да варира в зависимост от това кой добавя елемента, кога го добавя и поради други причини. За да използвате изчисляема стойност като стойност по подразбиране, въвеждате формула, а не даден текст. Формулата може да изчисли стойността на базата на информацията в другите колони или системните функции като [today], за да покажете текущата дата, или [me], за да покажете името на човека, който добавя или променя елемента.

Опции за избор на колони

Използвайте този тип поле на колона, за да съхранявате числени стойности, които не са парични стойности.

Съвети за избор на колони число или валута

Типове колони със броя и валута съхранявате числени стойности. Използвайте число колона за съхраняване на числови данни за математическите изчисления, които не са финансови изчисления или не изискват висока степен на точност. Използвайте колоната валута за съхраняване на числови данни за финансови изчисления или в случаите, когато не искате кръгли числа в изчисления. За разлика от число колона колоната валута е точен 15 цифри отляво на десетичната точка и 4 цифри вдясно. Типове колони със броя и валута предоставят предварително дефинирани формати, които определят начина на показването на данни.

Можете да персонализирате колоната Число по следните начини:

 • Задаване на минимална и максимална стойност    Ограничете диапазона на числата, които хората могат да въвеждат. Например ако колоната съхранява количеството работа, завършено по дадена задача, като процент, може да зададете нула за минимална и сто за максимална стойност. По подобен начин, ако колоната съхранява броя на участниците в събитие и искате да ги ограничите до определено число, можете да въведете максималния брой участници като максимална стойност.

 • Включване на цифри след десетичния знак    Задайте дали числата съдържат цифри след десетичния знак, както и какъв е броят на цифрите след десетичния знак, които се съхраняват. Ако колоната трябва да съхранява числа, които имат повече от пет цифри след десетичния знак, може да изберете Автоматично, когато избирате броя на цифрите след десетичния знак, които ще бъдат включени. Автоматично е подходящият избор, ако колоната съхранява резултатите от изчисленията и искате резултатът да бъде колкото се може по-точен. Но ако искате да сте сигурни, че всички стойности в колоната имат един и същ брой цифри след десетичния знак, е добра идея да ограничите броя им до нула само за целите числа или друг брой цифри след десетичния знак до пет.

 • Показване на стойност по подразбиране    Показва автоматично определен брой, когато някой ви добави нов елемент, като същевременно позволява на хората да въведете различни номера, ако те трябва да се направи това. Стойност по подразбиране помага на хората да въведете информация за по-бързо. Например ако колоната съхранява броя на компютри, всеки член на екипа има и всеки член на екипа има поне един компютър, въведете 1 стойност по подразбиране. Като резултат 1 се появява автоматично, когато се добавя нов елемент в списъка и членовете на екипа не е нужно да въведете номера.

  Стойността по подразбиране може да бъде или число, което зададете, или резултатът от изчислението, който се нарича изчисляема стойност. Изчисляемите стойности са полезни, когато искате да се показва автоматично дадено число, но то може да варира в зависимост от това кой добавя елемента, кога го добавя и поради други причини. За да използвате изчисляема стойност като стойност по подразбиране, въвеждате формула, а не дадено число. Формулата може да изчисли числото на базата на информацията в другите колони или системните функции.

 • Формат на числата като процент    Покажи като процент настройка ви позволява да покажете и съхраняване на числото като процент и да се обработва като процент, когато се използва за изчисляване на други стойности.

Възможности за избор за тази колона

Използвайте този тип поле на колона, за да съхранявате парични стойности.

Съвети при избор на колони Число или Валута

Двата типа колони Число и Валута съхраняват числени стойности. Използвайте колона тип Число, за да съхранявате числени данни за математически изчисления, които не са финансови изчисления или не изискват голяма точност. Използвайте колона тип Валута, за да съхраните числени данни за финансови изчисления или в случаите, когато не искате закръглени числа в изчисленията. За разлика от колоната Число колоната Валута е с точност 15 цифри вляво от десетичния знак и 4 цифри отдясно. И двата типа колони Число и Валута предоставят предварително дефинирани формати, които определят как ще се показват данните.

Възможности за избор за валута колони

Можете да персонализирате колоната Валута по следните начини:

 • Задаване на минимална и максимална стойност    Ограничете диапазона на валутните стойност, които хората може да въвеждат. Например ако колоната съхранява отчетните разходи за събитие и вашата организация ограничи отчитането до стойности в даден диапазон, можете да зададете тези граници като минимална и максимална стойност.

 • Включване на цифри след десетичния знак    Задайте дали стойностите включват цифри след десетичния знак и какъв е броят на цифрите след десетичния знак, които се съхраняват. За валутни стойности може да изберете две цифри след десетичния знак или, ако предпочитате само закръглени стойности, можете да изберете нула. За непарични стойности, използвани в изчисленията, които изискват голяма точност, може да изберете да ограничите броя на цифрите след десетичния знак от нула до пет. За по-точни стойности изберете Автоматично, за да използвате автоматично подходящия брой цифри след десетичния знак като резултат от изчислението.

 • Показване на стойност по подразбиране    Автоматично се показва дадена стойност, когато някой добави нов елемент, като същевременно се дава възможност на хората да въведат друга стойност, ако им се наложи. Стойността по подразбиране помага на хората да въвеждат по-бързо информация. Например ако колоната съхранява разходите за настройване на нови акаунти и този разход е обикновено един и същ за всички акаунти, можете да зададете това количество като стойност по подразбиране. В резултат на това тази стойност се показва автоматично, когато се добави нов елемент към списъка, и членовете на екипа не трябва да въвеждат числото.

  Стойността по подразбиране може да бъде или стойност, която зададете, или резултатът от изчислението, който се нарича изчисляема стойност. Изчисляемите стойности са полезни, когато искате дадена стойност да се показва автоматично, но тя може да варира в зависимост от елемента, от това кой добавя елемента, кога го добавя и поради други причини. За да използвате изчисляема стойност като стойност по подразбиране, въвеждате формула, а не определен текст. Формулата може да изчисли стойност на базата на информацията в другите колони или системните функции.

 • Избор на формат за валута    Уверете се, че всички стойности в колоната се базират на една и съща валута като изберете конкретен валутен формат за колоната. Падащото поле предлага над 100 страна избори, така че можете да укажете валута в повечето местни формати.

Използвайте този тип поле на колона, за да съхранявате календарни дати или дати и часове. Форматът на датата варира в зависимост от регионалните настройки на сайта. Ако търсеният формат не е наличен, помолете вашия администратор да добави поддръжка за съответния регион на сайта.

Можете да персонализирате колоната Дата и час по следните начини:

 • Включване само на дата или на дата и час    Задайте дали искате да включите само календарната дата, или календарната дата и час.

 • Показване на стойност по подразбиране    Автоматично се показва дадена дата или дата и час, когато някой добави нов елемент, като същевременно се дава възможност на хората да въведат друга стойност, ако им се наложи. Стойността по подразбиране помага на хората да въвеждат по-бързо информация. Например ако колоната съхранява датата, когато влезе в сила даден разход, и повечето разходите влизат в сила в първия ден на финансовата година, можете да зададете първия ден на финансовата година като стойност по подразбиране. В резултат на това тази дата се показва автоматично, когато се добави нов елемент към списъка, и членовете на екипа не трябва да въвеждат датата.

  Стойността по подразбиране може да бъде стойност, която зададете, датата, когато елемент бъде добавен към списък или библиотека, или резултатът от изчислението, което се нарича изчисляема стойност. Изчисляемите стойности помагат, когато искате автоматично да се показва определена дата или час, но датата или часът може да варират в зависимост от елемента. За да използвате изчисляема дата, въведете формула като стойност по подразбиране. Формулата може да изчислява стойност въз основа на информацията в другите колони или системни функции като [today], за да показвате текущата дата. Например ако искате колоната да показва датата, която е 30 дена след текущата дата, въведете уравнението =[TODAY]+30 в полето Изчисляема стойност.

Избори за време колона "дата"

Използвайте този тип поле на колона, за да позволите на хората да избират стойности въз основа на информацията, която е вече съхранена в сайта. Например ако искате да съхраните имената на клиентските акаунти, които са възложени на служителите, а списъкът на акаунтите трябва да е ограничен до списъка "Клиентски акаунти" на сайта, може да създадете колоната Справка, която показва имената в списъка "Клиентски акаунти". Списъкът с опциите в колоната Справка се появява или в разгъващо се поле, наречено падащо меню, или списъчно поле в зависимост от това дали позволявате на хората да избират повече от една стойност.

Можете да персонализирате колоната Справка по следните начини:

 • Избор на източника на търсене на стойности    Укажете кои табло за списък, библиотека или обсъждания на вашия сайт, който съдържа стойностите, които искате да съхраните в колоната. Източникът не може да бъде подсайт, сайт на работна област, Wiki сайт или блог. След като зададете списък, библиотека или дъска за обсъждания, които искате, можете да укажете кои колона в този списък, библиотека или табло за обсъждания съдържа стойностите, които искате хората да избират от.

 • Позволяване на множество селекции    Позволете на хората да изберете най-много стойности, тъй като те харесват или ограничаване на броя на стойностите, които те могат да избират само една стойност. Ако хората могат да избират множество стойности, се показват всички стойности в колоната, разделени с точка и запетая (;).

 • Избор на колони за показване    Можете да добавите една или повече колони, за да покажете определени стойности на полето за този тип колона.

Справка колоната избор диалогов прозорец

Използвайте този тип поле на колона, за да съхранявате информация истина/неистина или да/не, например дали някой ще посети събитие. Колоната Да/не се появява като единично квадратче за отметка, когато хората въвеждат информация за елемент. За да се означи Да, членовете на екипа трябва да поставят отметка. За да се означи Не, членовете на екипа трябва да изчистят отметката.

Данните в колоната Да/не могат да се използват за изчисленията за други колони. В такъв случай Да се превръща в числена стойност едно (1), а Не се превръща в числена стойност нула (0).

Можете да персонализирате колоната Да/не, като изберете за нея стойност по подразбиране. Стойността по подразбиране е вариантът за избор, който се появява автоматично, когато някой добави нов елемент. Хората могат да изберат друга стойност, ако им се наложи. За колоната Да/не може да зададете дали квадратчето за отметка се избира автоматично, като посочите стойност Да, или не, като посочите стойност Не.

Възможности за избор за, да/не колона

Използвайте този тип поле на колона, за да предостави списък на търсене на хора и групи, от които хората могат да избират, когато Добавяне или редактиране на елемент. Например в списък със задачи, лице или група колона, наречена Възложено на може да предостави списък на хората, които може да бъде присвоена задача. Съдържанието на списъка зависи от това как справочни услуги и SharePoint групи са конфигурирани за сайта. За да персонализирате съдържанието на списъка, може да се наложи да се обърнете към вашия администратор.

Можете да персонализирате колоната Лице или група по следните начини:

 • Позволяване на множество селекции    Позволявате на хората да изберат толкова опции, колкото искат, или ограничавате броя на селекцията само до една опция.

 • Включване или изключване на групи от хора    Задайте дали списъкът включва само отделни хора или освен това включва имейл списъци за разпространение и SharePoint групи. Например в списък със задачи, може да искате да включите само отделни хора да се гарантира, че даден човек е отговорен за всяка задача. В списък с проекти може да искате да включите имейл списъци за разпространение и SharePoint групи, за да се гарантира, че екип е свързан с всеки проект.

 • Ограничение за списъка, за да само за потребители на сайта    Задайте дали списъкът включва всички хора и групи в справочната услуга или само тези хора и групи, които имат достъп до сайта, като членове на SharePoint група.

 • Задайте информацията, която да се показва    Изберете информацията, която искате да се показва за хора или групи. Например в списъка "Контакти" за голяма организация можете да изберете да се показва името на човек, негова снимка и подробни данни, като умения и познания. В списъка "Контакти" на малък екип можете да изберете да се показва само името на лицето или неговият имейл адрес.

Забележка: Състояние на наличност, преди налични с име (с присъствие), не е налична в съвременни браузъри. Вашата организация може да решите да направите присъствие достъпни като следвате стъпките в дисплея класически сайт на SharePoint Online в режим на Internet Explorer 10 документ.

Използвайте този тип поле на колона, за да съхраните хипервръзка към уеб страницата или за да се показва графика в интранет или интернет.

Хипервръзка или картина колоната съхранява локатор на еднородни ресурси (URL) за уеб страница, графиката или друг ресурс. В зависимост от формата на показване, който сте избрали той показва или хипервръзка, която може да се натисне за достъп до ресурса или графика вместо URL адреса за графичния файл.

За да се показва URL адресът като хипервръзка, изберете формата Хипервръзка. Когато хората въвеждат информация за елемент, могат да въведат URL адреса и описателен текст, който се появява в колоната вместо URL адреса. За да се показва графика вместо URL адрес на графичния файл, изберете формата Картина. Когато хората въвеждат информация за елемента, трябва да въведат или цял URL адрес за графичния файл, например http://www.example.com/image.gif, или могат по желание да въведат описателен алтернативен текст за графиката, който се показва за хората, които изключват графиките в браузъра си или разчитат на екранен четец, който превръща графиките на екрана в изговорени думи.

Възможности за избор на колона на картина на хипервръзка

Използвайте този тип поле на колона, за да покажете информацията, която се базира само на резултатите от изчислението на други колони в списък или библиотека. За пример използване = [количество] * [елемент цена], за да изчислите общата цена.

Когато добавите изчисляема колона към списък или библиотека, можете да създадете формула, съдържаща оператори, например изваждане (-) и събиране (+), функции, конкретни стойности и препратки към други колони. Формули може да изчислява дати и часове, математически уравнения или манипулиране на текст. Например в списък със задачи, можете да използвате този тип колона, за да изчислите броя на дните на календара, изисквани, за да изпълните всяка задача, въз основа на начална дата и датата колони (= [дата осъществени]-[начална дата]). В списъка с контакти, можете да използвате изчислена колона за обединяване на собствено и фамилно име от контакти и да ги разделяте с интервал, въз основа на собствено име и фамилно име колони (= [име] & "" & [фамилно име]). Обърнете внимание, че формулата в изчисляема колона само могат да препращат към други колони в същия списък или библиотека.

В допълнение към въвеждането на формула за изчислението трябва да зададете типа данни, който искате изчислението да върне, както и как да се съхраняват и показват данните. За да научите повече за всеки тип данни, вж. съответния раздел на тази статия.

За повече за формули и функции, за да използвате с Изчисляемото поле вижте примери на общи формули в списъци на SharePoint. В тази статия има много общи формули, както и връзки към описания на всички функции, които могат да бъдат използвани в SharePoint.

Опции за изчисляема колона

Използвайте тази колона, за да създадете допълнителни възможности за избор на одобряващите при използването на работни потоци на задача.

На задача от работен поток, обикновено само предоставя резултати за одобрение или отхвърляне, ограничаване на начина, по който се обработва на елемент или документ. Може да се наложи да възложите задачата на някой друг, или го връща на подателя за повече информация. С резултат от задачата колона можете да предложите избор колона поле, което ви позволява да изберете Опции за завършване на различни критерии. Например можете да поиска изясняване на елемент или да го дадете на някого за одобряващ повече гъвкавост в работния поток.

Задача резултата колона за избор

Резултат от задачата колоната е подобно на поле за избор, докато въвеждате опции в полето за избор. Можете да зададете отделни избор по подразбиране, или да използвате изчисляеми стойности. За да използвате изчисляеми стойности, можете да въведете формула, вместо определен брой, стойност по подразбиране. Формулата може да изчислява число въз основа на информация в други колони или функции на системата. Можете също да изберете дали стойността на колоната се изисква, както и да направите стойността уникално между всички записи.

За задълбочен урок за използване на задачи и задачите резултати в SharePointвижте работа със задачи в SharePoint 2013 работни потоци чрез Visual Studio 2012

Използвайте тази колона, за да показвате данни от външни източници, например CRM приложения, бази данни или електронни таблици.

Колона с външни данни ви позволява да свържете към външни източници на данни за предоставяне като бази данни, електронни таблици и CRM приложения. Например свързване с линия на бизнес приложения като SAP или Microsoft CRM да предоставите информация за актуални клиент от външния източник на данни, които могат да бъдат показани и използва в списъка. Използване на база данни на външни наличности, вашия списък да представите текущи цени, описания или доставка тегло, могат да се използват за изчисляване или lookup по други колони.

Възможности за избор на колона на външни данни

Външни данни трябва да бъде има някои предпоставки изпълнени, преди да успеете да получите достъп до външни данни. Тези задачи обикновено се прави от вашия администратор и води до създаване на акаунти и разрешения за достъп до данните, активирането на Свързването на бизнес данни и Услуги за защитено хранилище.

За повече информация за създаване актуализиране и обновяване на колони с външни данни, вижте Създаване и актуализиране на колона с външни данни в списък или библиотека или работа с външни данни в Excel Services (SharePoint Server).

Използвайте този тип колона, за да дадете възможност на потребителите на сайта да избират стойности от определен набор изрази и да прилагат тези стойности към своето съдържание. Потребителите могат да създадат и конфигурират колона "Управлявани метаданни", така че да извършат съпоставяне със съществуващ набор изрази или израз или могат да създадат нов набор изрази специално за колона "Управлявани метаданни". Колоните "Управлявани метаданни" имат няколко уникални функции и характеристики, които помагат на потребителите да избират и прилагат изрази към съдържание, като например поддръжка за директно въвеждане, както и поддръжка за нееднозначност на изразите, описания, синоними и многоезични стойности.

Колоните "Управлявани метаданни" спомагат за съгласуваното използване на метаданните между сайтовете, тъй като предоставят на потребителите списък с изрази, които могат да прилагат към своето съдържание. Тези изрази произхождат от набор от изрази, който се управлява централно в инструмента за управление на хранилище на изрази от администратор на хранилище на изрази или от други хора с разрешения за управление на изрази. При всяко актуализиране на набора изрази, към който е обвързана определена колона "Управлявани метаданни", актуализираните изрази автоматично стават налични за потребителите, където тази колона "Управлявани метаданни" е налична. Можете да персонализирате колоната "Управлявани метаданни" по следните начини.

Избори за колона "управлявани метаданни"

Поле за множество стойности    Поставите отметка в квадратчето Позволяване на множество стойности позволява колоната да съдържа повече от една стойност. Имайте предвид, че разрешаването на тази функция ще попречи на сортиране на данни в изгледи на списък.

Формат за показване    Стойност от набора от изрази може да бъде показвана като отделна стойност или с целия си йерархичен път.

 • Отметнете квадратчето показва етикетът на израза в полето , за да покажете стойност на условията за Задаване като една стойност. Например: град.

 • Отметнете квадратчето Показвай целия път на термина в полето , за да се покаже стойността на условия Задаване като целия си йерархичен път. Например: местоположение "," континент "," страна/регион, град.

Настройки на набор от изрази    Можете да показвате изрази от корпоративния набор от управлявани изрази или да създадете набор от изрази по избор, който да споделите с другите в колекцията от сайтове.

 • Използване на набор от управлявани изрази    Въведете един или повече изрази, разделени с точка и запетая, и изберете Търсене, за да филтрирате опциите така, че да включват само тези, които съдържат желаните изрази. След филтрирането на набора от изрази, съдържащ списъка със стойности, които да се показват в тази колона, щракнете върху израз, за да изберете първото ниво на йерархията, която да се показва в колоната. Всички нива под избрания израз ще се виждат, когато потребителите изберат стойност.

Създаване на набор от изрази по избор    Въведете описание за вашия набор от изрази по избор и въведете йерархията на набора от изрази направо в предоставеното поле или щракнете върху Редактиране с помощта на диспечера на набори от изрази, за да отворите и използвате инструмента за управление на изрази.

За повече информация за управлявани метаданни вижте Въведение в управлявани метаданни. Тази статия описва какво управлявани метаданни и как да го използвате.

Забележка:  Макар че наборът по избор е достъпен за всички потребители в колекция от сайтове, изразите в набора няма да са налични като корпоративни ключови думи.

Работа с колони, списъци и библиотеки

Ето някои допълнителни ресурси, които да ви помогнат да работите със списъци и библиотеки:

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×