Преминаване към основното съдържание

Типове данни на Excel: акции и география

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

В Excel можете да имате данни за акции и от географско естество. Това е толкова лесно, колкото да въвеждате текст в клетка и да го превръщате в типа данни за запасите или типа данни " география ". Тези два типа данни са нови и се считат за свързани типове данни, тъй като имат връзка към онлайн източник на данни. Тази връзка ви позволява да изтеглите богата, интересна информация, с която можете да работите и да обновявате.

Забележка: 28 март 2019: типовете данни са издадени за всички абонати на Windows Office 365. Ако сте абонат на Office 365, погрижете се да имате най-новата версия на Office.

Акции

Колона A съдържа имена на страни и икони, колона B съдържа стойности за цена, а колона C съдържа стойности за промяна

В горната картина клетките с имена на фирми в колона A съдържа данни от тип "Акции". Това ви е известно, тъй като те имат тази икона: Икона на свързан запис за акция . Типът данни "Акции" е свързан към онлайн източник, който съдържа повече информация. Колони B и C извличат тази информация. По-конкретно, стойностите за цена и промяна в цената се извличат от типа данни "Акции" в колона A.

География

Колона A съдържа икони и имена на страни, колона B съдържа стойности за населението, а колона C съдържа цени на бензина.

В този пример колоната A съдържа клетки, които са от тип данни "География". Иконата Икона на свързан запис за география показва това. Този тип данни е свързан с онлайн източник, който съдържа повече информация. Колони B и C извличат тази информация. По-конкретно, стойностите за население и цена на горивото се извличат от типа данни "География" в колона A.

  1. Въведете някакъв текст в клетките. Ако искате информация за запасите, въведете името на даден борсов символ, име на фирма или име на Фонда във всяка клетка. Ако искате географски данни, въведете името на страната, провинцията или града във всяка клетка.

  2. След това изберете клетките.

  3. Въпреки че това не е задължително, препоръчваме ви да създадете таблица на Excel. По-късно това ще облекчи изтеглянето на онлайн информацията. За да създадете таблица, отидете на Вмъкване на таблицана >.

  4. Докато клетките все още са избрани, отидете в раздела данни и след това щракнете върху " акции " или " география".

  5. Ако Excel намери съвпадение между текста в клетките и нашите онлайн източници, той ще конвертира вашия текст в типа данни за запасите или тип данни за география. Ще разберете, че са преобразувани, ако са маркирани с тази икона за акции: Икона на свързан запис за акция и тази икона за география: Икона на свързан запис за география .

  6. Изберете една или повече клетки с типа на данните и ще се появи бутонът за Вмъкване на данни Бутон "Добавяне на колона" . Щракнете върху този бутон и след това щракнете върху име на поле, за да извлечете повече информация. Например за запасите, които може да изберете Цена , и за география можете да изберете генерална съвкупност.

  7. Щракнете върху бутона Вмъкване на данни отново, за да добавите повече полета. Ако използвате таблица, Ето един съвет: въведете име на поле в заглавния ред. Например въведете Промяна в заглавния ред за запасите и ще се покаже колоната промяна в цената.

Забележка: Ако виждате Икона на въпросителен знак вместо икона, значи Excel е бил затруднен при съпоставяне на вашия текст с данните в нашите онлайн източници. Коригирайте евентуалните правописни грешки и когато натиснете Enter, Excel ще се постарае максимално да намери съответстваща информация. Или щракнете върху Икона на въпросителен знак и ще се появи екранът за селектор. Потърсете данните, като използвате една-две ключови думи, изберете желаните данни и след това щракнете върху Избери.

Какво още можете да направите

Клетка със свързания запис за Франция; Курсор, щракващ върху икона; отворена карта

След като конвертирате текста в свързан тип "Акции" или "География", в клетката ще се появи икона. Щракнете върху иконата, за да видите картата. Картата показва списък с полета и съответните стойности. В зависимост от данните, може да има множество двойки поле/стойност, които можете да видите и с които да работите.

Например в тази картина е показана картата за Франция. Capital е едно от наличните полета за Франция. А Париж е стойността на това поле. Leader(s) е друго поле, а имената на лидери са стойностите му.

Ако искате да видите още двойки поле/стойност, превъртете картата надолу.

Ако сте любопитни къде са следващите полета и стойности, ще забележите бележката "Осъществено от" в долната част на картата.

Курсор, който почива върху поле за генерална съвкупност в "карта" и бутон "извличане"

Можете също да добавяте полета от картите. С отворената карта поставете курсора над поле. След това щракнете върху бутона за извличане Бутон "извличане" .

Клетка A2 съдържа "Франция"; Клетка B2 съдържа = a2. менюто за Автодовършване на формули се показва с полета от свързан запис

Възможно е и да пишете формули, които използват стойностите за типовете данни "Акции" и "География". Това може да е полезно, ако вашите данни не са в таблица. Например въведете = a2 и след това ще се появи менюто за Автодовършване на Excel, което ви показва наличните полета за "Франция". Можете също да въведете "точка" като например: = a2. и това ще покаже менюто. Как да пишем формули, препращащи към типове данни.

Съвети и трикове

За Windows натиснете CTRL + SHIFT + F5.

За Mac натиснете CMD + SHIFT + F5.

Натиснете ALT + SHIFT + F10 , за да отворите менюто Вмъкване на данни . Можете също да натиснете клавиша Ctrl . След това използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижат към поле, и натиснете клавиша ENTER, за да изберете поле.

Типовете данни "Акции" и "География" се считат за свързани типове данни. Това е така, защото се обръщат към онлайн източник на данни. Щом конвертирате текст в свързан тип данни, в работната книга се установява връзка с външни данни. По този начин, ако данните се променят онлайн, можете да ги актуализирате, като ги обновите в Excel. За да обновите данните, щракнете с десния бутон върху клетка със свързания тип данни и щракнете върху тип данни > Обнови. Това ще обнови клетката, която сте избрали, плюс всички други клетки, съдържащи този един и същ тип данни.

Ако искате да обновите всички свързани типове данни и всички връзки към данни, които може да са в работната книга (включително заявки, други връзки с данни и обобщени таблици), щракнете върху данни _GT_ Обнови всички или натиснете CTRL + ALT + F5.

Да. Изберете клетка със свързан тип данни, след което натиснете Ctrl + C , за да я копирате. Натиснете CTRL + ALT + Vи след това изберете стойности. Това ще постави типа на данните в новата клетка, но данните няма да могат да бъдат обновяеми.

Може да изключите информацията за тип данни "Акции" или "География". Просто щракнете с десния бутон върху клетката и щракнете върху Тип данни > Промяна.... От дясната страна ще се покаже екран. Потърсете желаните данни и след това щракнете върху Избери, за да поставите този информация на мястото на първоначалната.

Ако не искате повече типовете данни за запасите или географията, просто щракнете с десния бутон върху клетката и след това щракнете върху типа на данните > Конвертирай в текст. Типът данни се премахва, но вече не съществува онлайн връзка и стойността в клетката се преобразува в текст. Имайте предвид, че ако преобразувате типа на данните в текст, всяка колона или формули, които са извлекли стойности от този тип данни, ще показват #FIELD! #VALUE!.

Меню "Филтър", меню "Показвана стойност", изредени са полета от свързан тип данни

Винаги можете да сортирате и филтрирате данни в Excel с помощта на бутоните за филтриране в заглавията на колоните. (Включете бутоните за филтриране, като щракнете върху Данни > Филтриране.)

Но Ето един съвет за клетки с типове данни: щракнете върху бутона филтър над клетките с икони. След това решете как искате да сортирате или филтрирате. Ако искате да направите така, че да използвате показваното име, задръжте избраната стойност под Изберете поле. Ако искате да сортирате или филтрирате по друго поле от типа свързани данни, изберете това поле под Изберете поле.

В този пример сме избрали полето Area. Excel после използва това като основа за квадратчетата за отметка за филтриране по-долу и показва популациите за държавите в таблицата. Добре е да знаете още: Excel ще промени менютата за Числов филтър в зависимост от полето, което изберете под Избор на поле.

Често задавани въпроси

Excel винаги има типове данни. Но те са традиционни такива като текст, число и т. н. Типовете данни за запасите и географията са уникални, тъй като се считат за свързани типове данни. Типове свързани данни съдържат връзка към онлайн източник на данни. В този момент запасите и географското положение са само свързаните типове данни. Ние планираме да поддържаме повече в бъдеще, базирано на обратна връзка за клиенти.

Да, но те трябва да използват Excel 2016 за абонати на Office 365.

Забележка: Тази функция се предоставя на клиентите постепенно, в продължение на няколко дни или седмици. Първо ще се предлага за участници в Office Insider, а по-късно – за абонати на Office 365. Ако сте абонат на Office 365, погрижете се да имате най-новата версия на Office.

Засега само Excel 2016 за абонати на Office 365 поддържа типовете данни за запасите и географията. Други версии на Excel може да поддържат тези типове данни, тъй като ние непрекъснато подобряваме Excel. Ако отворите тези нови типове данни във версия на Excel, която не ги поддържа, #VALUE! ще се появи за тези клетки. И #NAME? ще се появи вместо всички формули, които препращат към тези типове данни.

Не можете да изберете клетка с тип данни и да плъзнете манипулатора за попълване надолу, за да свържете текст, който не е вече тип данни. Същото се отнася и за копирането на формати. Ако обаче използвате тези типове данни в таблица, можете да въведете под последния ред на таблицата. Когато натиснете Enter, Excel автоматично ще се опита да съпостави вашия текст с онлайн данните и ще го конвертира в тип данни. Освен това ще направите това, ако не използвате таблица. Просто се уверете, че клетката, в която въвеждате, има две или повече клетки над нея, които вече използват тип данни.

Типовете данни за запасите и географията са много нови и има някои традиционни функции на Excel, които няма да функционират добре с тях. Например ако се опитвате да създадете обобщена таблица, базирана на информация от тези типове данни, ще получите #VALUE! #VALUE!. А използването на тези типове данни с Power Pivot, Power Query или дори някои диаграми може да не работи по очаквания начин. 

Друг пример е с диаграмите с карти. Ако се опитвате да създадете диаграма с карта въз основа на данни от типа данни "география", картата може да не се показва правилно. Работим, за да подобрим този проблем. Междувременно вижте статията карта на диаграмата за повече информация.

За момента тези типове данни са налични само ако сте добавили английски език за редактиране към вашите предпочитания за езика на Office. Надяваме се да добавим допълнителни езици за в бъдеще.

Вж. също

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×