Преминаване към основното съдържание

Терминологичен речник на InfoPath

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

О

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

Най-горе на страницата

действие

Част от правило, което се използва заедно с условия за автоматично показване на диалогови прозорци, задаване на стойности на заявка и подаване на данни и отваряне на формуляри.

активно поле

Поле на формуляр, в която е поставен курсорът.

ActiveX контрола

Потребителска контрола. Проектантите на формуляри може да добавяте или премахвате ActiveX контроли в прозореца на задачите контроли .

шаблон за формуляр, одобрен от администратор

Шаблон за формуляр, съвместим с браузър, който е бил качен от администратор на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Шаблон на формуляр, одобрен от администратор може да включва код.

поле атрибут

Поле в източника на данни, които могат да съдържат данни и който е атрибут (вместо елемент). Атрибут полета не могат да съдържат други полета.

B

Най-горе на страницата

обвързване

За да свържете контрола към поле или група в източника на данни, така че да се записва данните, въведени в контролата. Когато контрола е необвързана, не е свързан към поле или група и така че няма да се запишат данните, въведени в контролата.

шаблон за формуляр, съвместим с браузър

Шаблон за формуляр, който е създаден в Microsoft Office InfoPath с помощта на определен режим на съвместимост. Шаблон за формуляр, съвместим с браузър може да бъде разрешен за браузър, когато се публикува на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services.

шаблон за формуляр, разрешен за браузър

Шаблон за формуляр, съвместим с браузър, който е публикуван на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services и който е разрешен за браузър, така че потребителите могат да показват и попълват формуляра в уеб браузър.

C

Най-горе на страницата

кабинетен (.cab) файл

Файлов формат, който предоставя начин за ефективно пакет множество файлове в един файл, за по-лесно съхранение или предаване. InfoPath формуляр (.xsn) шаблоните на сайтове са .cab файлове с разширение на .xsn.

каскадни списъчно поле

Две или повече списъчни полета, които са свързани помежду си по такъв начин, че да избират стойност в една променя набор от възможности за избор в друга.

елемент наследник

В XML дървовидна структура, елемент, който се съдържа родителски елемент.

група за избор

Контрола, която се използва за представяне на набор от взаимно изключващи се избори. По подразбиране група за избор съдържа две секции за избор, от които се покаже на потребителите, като избор по подразбиране във формуляра.

секция за избор

Контрола, която съдържа други контроли и се използва за представяне на един избор на набор от взаимно изключващи се избори. Потребителите могат да заменят една секция за избор с друга при попълване на формуляр.

COM

Вижте модел на обекти на компоненти.

контрола на разгъващ се списък

Контрола, която съчетава текстово поле и списъчно поле, което позволява на потребителите да въведе запис или изберете един от списъка.

Модел на обекти на компоненти (COM)

Спецификация, разработена от Microsoft за създаването на софтуерни компоненти, които могат да бъдат обединени в програми или да добавите функционалност към съществуваща работещи програми на Microsoft Windows операционни системи.

условно форматиране

Процесът на промяна на вида на контрола, включително нейната видимост и състояние за четене писане, въз основа на стойности, въведени във формуляра.

потребителска контрола

Компонент на формуляр, като част от шаблон или ActiveX контрола, която не е включен в InfoPath по подразбиране. Проектантите на формуляри може да добавяте или премахвате контроли по избор с помощта на прозореца на задачите контроли .

инсталиран формуляр по избор

Формуляр, който е инсталиран с потребителска програма за инсталиране и че обикновено има достъп до файлове и настройки на компютъра.

потребителски прозорец на задачите

Файл на .html, чието съдържание се показва в прозорец до формуляр. Потребителски прозорци на задачите могат да предоставят формуляр команди и помощно съдържание.

D

Най-горе на страницата

връзка с данни

Връзка между формуляр на InfoPath и външен източник на данни, например база данни, уеб услуга, Библиотека на SharePoint или XML файл. Връзки с данни се използват за заявки и подаване на данни.

библиотека за връзка с данни

Библиотека с документи, разположени в даден сайт, изпълняващ Microsoft Office SharePoint Server 2007, който съдържа колекция от връзка с универсален данни (.udcx) и връзка (.odc) файлове с данни на Office.

поле за данни

Поле, което съдържа резултат от заявка към външен източник на данни.

източник на данни

Набор от полета и групи, определящи и съхраняване на данни за формуляр на InfoPath. Контролите във формуляра са обвързани с полетата и групите в източника на данни.

тип данни

Свойство на поле, което определя вида на данните, които може да се съхранява в полето. Примери на типовете данни са текст, RTF текст, цяло число, десетичен, истина/неистина, хипервръзка, дата и час и картина.

проверка на данни

Процесът на тестване на точността на данни; набор от правила, можете да приложите към контрола, за да укажете типа и диапазон от данни, които потребителите могат да въвеждат.

роли по подразбиране

Настройка, свързани с конкретна потребителска роля. Потребителите, които не са ви дадени съществуваща роля автоматично се присвояват към роля, която е зададен по подразбиране.

режим на проектиране

InfoPath средата за проектиране в който можете да създавате или модифицирате шаблон за формуляр.

известие с диалогов прозорец

Известяване при проверка данни, който се отваря диалогов прозорец с персонализирано съобщение за грешка, когато са въведени невалидни данни в контрола.

цифров подпис

Електронни, базирани на шифроване печат на удостоверяване на формуляр или част от формуляр. Този подпис потвърждава, че формулярът или секцията е от подписания и не са променени.

библиотека с документи

Папка, където се споделя колекция от файлове и файловете често използват един и същ шаблон. Всеки файл в библиотека е свързан с дефинирани от потребителя информация, която се показва в съдържанието за тази библиотека.

Документ на обектния модел (DOM)

Спецификация на World Wide Web Consortium, която описва структурата на динамични HTML и XML документи по начин, който им позволява да бъдат променяни чрез уеб браузър.

DOM

Вижте Документ обектния модел.

E

Най-горе на страницата

събитие

Действие разпознат от обект, като например бутон на мишката или натискане на клавиш, за които можете да дефинирате отговор. Събитие може да се дължи на действие на потребителя или команда на Visual Basic, или може да се задейства от системата.

манипулатор на събитие

Функцията код в шаблон на формуляр на InfoPath, който отговаря на действие на потребителя или промяна на XML данни.

поле за израз

Контрола на формуляр, която показва данни само за четене в резултат на търсене или изчисление на данните с помощта на XPath израз.

Разширен език HTML (XHTML)

Език, който разширява HTML и го преформулира като XML.

език XML

Стандартния език за описание, организиране и обмен на данни. В InfoPath шаблони за формуляри се базират на XML технологии и данните от формуляра се записват или подават в XML формат.

език XSL

XML речник, използван за трансформиране на XML данни в друга форма, като HTML, с помощта на лист със стилове, който определя правила за презентация.

?

Най-горе на страницата

поле

Елемент или атрибут в източника на данни, които могат да съдържат данни. Ако полето е елемент, той може да съдържа атрибут полета. Полета за съхраняване на данни, която се въвежда в контроли.

контрола на прикачен файл

Контрола, която позволява на потребителите да прикачвате файлове към тяхната форма, когато го попълват. Проектант на формуляр да ограничите типове прикачени файлове.

филтър

Набор от условия, който се прилага към данни, за да се покаже подмножество на данните.

икона на филтър

Иконата, която се появява до филтрират данните във формуляр.

формуляр

В InfoPath, документ с набор от контроли, в която потребителите могат да въвеждат информация. Формуляри на InfoPath могат да съдържат функции като RTF текстови полета, контроли за избиране на дата, по избор и повтарящи се секции, проверка на данни и условно форматиране.

файл с дефиниции (.xsf) на формуляр

XML файл с разширение .xsf, който съдържа информация за всички други файлове и компоненти, използвани в рамките на формуляр, включително персонализации на потребителския интерфейс, XML схеми, изгледи, бизнес логика, събития и настройки за разполагане.

файлове на формуляри

Набор от файлове, които се използват за реализиране на формуляр на InfoPath. Типове файлове могат да включват .html, .xml, .xsd, .xslt, скрипт и други типове файлове, които са необходими, за да поддържа функционалността на формуляра.

библиотека с формуляри

Папка, в която се съхранява и споделени колекция от формуляри, базирани на един и същ шаблон. Всеки формуляр в библиотека с формуляри е свързан с дефинирани от потребителя информация, която се показва в съдържанието за тази библиотека.

шаблон на формуляр

В InfoPath, файл или набор от файлове, който дефинира структурата на базата данни, облика и поведението на формуляр.

шаблон за библиотека с формуляри

Местоположението, в сайта на най-горно ниво на колекция от сайтове, където се съхраняват шаблоните на формуляри, които са активирани от администратор.

Формула

Израз на XPath, съставена от стойности, полета или групи, функции и оператори. Формули, може да се използва за изчисляване на математически стойности, Показване на дати и часове и полетата за препратки.

функция

Предварително дефинирани XPath израз, който връща стойност въз основа на резултатите от изчислението.

G

Най-горе на страницата

група

Елемент в източника на данни, които могат да съдържат полета и други групи. Контроли, които съдържат други контроли, като например повтарящи се таблици и секции, са свързани с групи.

Б

Най-горе на страницата

хостваща среда

Уеб или настолно приложение, например Windows Forms приложение, в което е вграден формуляр на InfoPath.

хипервръзка

Оцветен и подчертан текст или графика, която щракнете, за да отидете на файл, местоположение във файл, уеб страница на World Wide Web или уеб страница в интранет. Хипервръзки също да отидете до дискусионни групи и към Gopher, Telnet и FTP сайтове.

I

Най-горе на страницата

IME

Вижте Редактор.

папка с формуляри на InfoPath

Папка в Outlook 2007, който съхранява колекция от сродни формуляри на InfoPath 2007. В папката формуляри на InfoPath можете да използвате колони за групиране, филтриране и сортиране на данни от няколко формуляра.

роля на инициатор

По желание настройката, свързани с конкретна потребителска роля. Потребителите, които отварят нов формуляр автоматично се дава на тази роля, която замества други роли.

Ink (Ръкопис)

Пишете или чертаете линии с перо или мишка.

режим на ръкописно въвеждане

Среда, в която можете да попълните формуляр с писането на ръкописни. На Tablet PC InfoPath автоматично се отваря в режим на ръкописно въвеждане.

ръководство за ръкопис

Оцветени област, която увеличава по размер, докато пишете в поле на формуляр с перо на таблет.

секция за ръкопис

Област вътре в RTF текстово поле, където потребителите могат да чертаете или писане с перо на таблет. InfoPath записва ръкописни бележки или чертежи в ръкопис секция като ръкопис.

вградено известие

Известяване при проверка данни, който отбелязва контроли, които съдържат невалидни или липсващи данни с червена пунктирана граница или червена звездичка. Потребителите могат да показват персонализирани съобщения за грешка, щракнете с десния бутон на контролата или като щракнете върху връзка за повече информация.

Редактор за въвеждане (IME)

Програма, която се въвежда източноазиатски текст (традиционен китайски, опростен китайски, японски или корейски) в програми чрез превръщането на натискания на клавиши в сложни източноазиатски знаци. IME се третира като алтернативен вид на клавиатурна подредба.

Интернет

Световна мрежа от хиляди по-малки компютърни мрежи и милиони търговски, образователни, държавни и персонални компютри.

интранет

Мрежа в рамките на организация, която използва интернет технологии (например протокола HTTP или FTP). Като използвате хипервръзки, можете да разгледате обекти, документи, страници и други места в интранет.

J

Най-горе на страницата

JScript

Тълкува, базирани на обекта скриптов език, който заема от C, c ++ и Java. Това е Microsoft изпълнение на ECMA 262 спецификация на езика.

K

Най-горе на страницата

поле ключ

Поле в източника на данни, че връзките свързани данни в контроли образец и детайл.

L

Най-горе на страницата

таблица на оформлението

Колекция от клетките, използвани за подреждане на съдържанието на формуляр като текст или контроли.

свързан обект

Обект, който е създаден във файл източник и вмъкнати в целевия файл, като същевременно връзка между двата файла. Свързания обект във файла местоназначение може да се актуализира, когато файлът източник е актуализиран.

списъчно поле

Контрола, която предоставя списък от възможности за избор. Списъчно поле се състои от списък и по желание етикет.

списъчна контрола

Контрола на формуляр, които могат да се форматират като списък с водещи символи, номерирани или обикновен списък. Потребителят може да въведе текста в контрола за списък, който се повтаря, ако е необходимо.

П

Най-горе на страницата

Microsoft Developer Network (MSDN)

Уеб сайта на Microsoft (и абонамент програма), която предоставя на разработчиците с най-новите инструменти, както и информация, примерен код и материали за обучение за Microsoft развитие инструменти. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

Среда за програмиране, използвани за създаване, редактиране и отстраняване на грешки в кода на Microsoft JScript или Microsoft VBScript във формуляр на InfoPath.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Управляван код програмиране среда, която се използва за създаване, редактиране и отстраняване на грешки в кода на Visual Basic или C#, включени в шаблон на формуляр на InfoPath.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Инструмент, който се използва за създаване на инсталационни пакети за софтуер, който трябва да бъде разположен в операционните системи Windows.

MSDN

Вижте Microsoft Developer Network.

MSE

Вижте Microsoft Script Editor.

MSI

Вижте Инсталиране на Microsoft Windows.

списъчно поле за множествен избор

Контрола, която позволява на потребителите да изберете един или повече елементи от списък с възможности. Потребителите да укажете елементите, като изберете квадратчетата за отметка или като добавите свои собствени елементи в списъка.

N

Най-горе на страницата

пространство на имената

Механизъм, която се определя еднозначно имена елемент и връзки, да се избегнат сблъсъци име на елемента, който има същото име, но идват от няколко източника.

O

Най-горе на страницата

обектен модел

Йерархична библиотека на обекти и колекции от сайтове, която представлява съдържанието и функционалността на приложение. Обекти и колекции от сайтове имат свойства, методи и събития, които могат да се използват за манипулиране и взаимодействие с приложение.

диаграма за модел на обект

Графично представяне на обекти и колекции от сайтове, които се съдържат в модел на определен обект.

офлайн източник на данни

Вторичен източник на данни, което е достъпно за потребители, които попълват формуляри офлайн. Когато потребителят е онлайн, данни от източника на данни се съхранява на компютъра на потребителя, така че тя може да се появи в контроли, когато формулярът е офлайн.

оператор

Знак или символ, който указва типа на изчислението, за да се направи в израз. Има математически, за сравнение, Логически и оператори за препратки.

допълнителна секция

Контрола на формуляр, който съдържа други контроли и че обикновено не се показва по подразбиране. Потребителите могат да вмъкват и премахнете секции по избор, когато попълване на формуляр.

P

Най-горе на страницата

параметър

Стойност, която е възложена на променлива в началото на операция или преди израз се изчислява като програма. Параметър може да бъде текст, число или име на аргумент, възложени на друга стойност.

родителски елемент

В XML, елемент, от които даден елемент е наследник.

PNG графика

Вижте Преносима мрежова графика.

Преносима мрежова графика (PNG)

Графичен файлов формат, който се поддържа от някои уеб браузъри. Кратък за Преносима мрежова графика, PNG поддържа променлива прозрачност на изображенията и контрол на яркостта на изображенията на различни компютри. PNG файловете са компресирани растерни графики.

инструкции за обработка

Информация, съхранена в пролога на XML документ. Тази информация се предава чрез XML анализатора за всяко приложение, използващо XML документ.

свойство

Наименуван атрибут на контрола, поле или обект, които сте задали да се дефинира една от характеристиките на обекта (например размер, цвят или място на екрана) или аспект от поведението му (например дали обектът е скрит).

публикувам

За предоставяне на шаблон на формуляр за други хора да попълват в InfoPath или уеб браузър. Можете да публикувате шаблон на формуляр чрез изпълнение на задачи, например да го изпратите в имейл съобщение, или го запишете в сайт на SharePoint или други споделено местоположение.

Q

Най-горе на страницата

поле за заявка

Поле, което може да съдържа стойност, която се използва в заявка.

постепенно изключвам

Да се постепенно се въвеждат сървърна група, услуга или шаблон на формуляр офлайн като не приема нови потребителски сесии и позволява съществуващите сесии, за да завършите.

R

Най-горе на страницата

рекурсивна секция

Контрола, която съдържа други контроли, може да бъде вмъкната в себе си и е обвързана с вложени справочни полета.

свързано поле

Поле, което е свързан с друго поле, така че винаги съвпада с техните свойства. Ако се променят свойствата в едно от полетата, свойствата в друга област се актуализират автоматично.

свързана група

Група, която е свързана с друга група, така че да съответства на техните свойства и свойствата на групите и полета, които съдържат винаги. Ако се променят свойствата на една група, друга група се актуализира автоматично.

повтарящо се поле

Поле в източника на данни, които могат да възникнат повече от веднъж. Контроли, като например списък с водещи символи, номерирани обикновен списъци; повтарящи се секции; и повтарящи се таблици могат да бъдат обвързани с повтарящи се полета.

повтаряща се група

Група в източника на данни, които могат да възникнат повече от веднъж. Контроли като повтарящи се секции и повтарящи се таблици са свързани с повтарящи се групи.

повтаряща се секция

Контрола на формуляр, който съдържа други контроли и че се повтаря, ако е необходимо. Потребителите могат да вмъкват няколко раздела при попълване на формуляр.

повтаряща се таблица

Контрола на формуляр, който съдържа други контроли в табличен формат и че повтаря, ако е необходимо. Потребителите могат да вмъкват няколко реда, когато попълване на формуляр.

сайт с ресурси

Файл, създаден извън InfoPath, като .html, .xml или .xsd файла, който се добавя към шаблон за формуляр, за да поддържа функционалността на формуляра.

S

Най-горе на страницата

област на превъртане

Контрола, която съдържа други контроли и може да показва вертикално или хоризонтално плъзгач. Областите за превъртане се използват само за оформление и не са обвързани с полета или групи в източника на данни.

вторичен източник на данни

XML файл с данни, база данни или уеб услуга, която се използва от формуляр за елементите в списъчно поле или за действия със скрипт.

клавишна комбинация

Функционален клавиш или клавишна комбинация, като например F5 или CTRL + A, която използвате за изпълнение на команда от менюто. За разлика от тях клавиш за достъп е клавишна комбинация, например ALT + F, която премества фокуса към менюто, команда или контрола.

контекстно меню

Меню, което показва списък от команди, свързани с определен елемент. За да покажете контекстно меню, щракнете с десния бутон елемент или натиснете SHIFT + F10.

колекция от сайтове

Набор от уеб сайтове на виртуален сървър, които имат един и същи собственик и споделят административни настройки. Всяка колекция от сайтове съдържа уеб сайт на най-високо ниво и може да съдържа една или повече подсайтове.

В

Най-горе на страницата

част за шаблон

Част от шаблон за формуляр, които могат да бъдат записани за повторна употреба в няколко шаблони на формуляри. Част от типични шаблон се състои от контроли и източник на данни и може да включва функции, като връзки с данни, проверка на данни и правила.

текстово поле

Контрола, в която потребителят може да въведе текст. Богат текстови полета позволяват въвеждането на данни с избор за форматиране на текст.

U

Най-горе на страницата

Еднозначно местоположение на ресурса (URL)

Адрес, който указва протокол (като HTTP или FTP) и местоположението на обект, документ, уеб страница или друго местоположение в интернет или интранет, например: http://www.microsoft.com/.

URL адрес

Вижте еднозначно местоположение на ресурса.

шаблон за потребителски формуляр

Шаблон на формуляр, разрешен за браузър, който се публикува от InfoPath и че не е необходимо да се качи от администратор на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services.

потребителска роля

Предварително зададена категория, които могат да бъдат присвоявани потребителите на формуляра въз основа на длъжност или някакъв друг критерий. Роли обикновено се използват за представяне на персонализирани версии на формуляр към различни типове потребители.

V

Най-горе на страницата

валиден

Грешка безплатни или приемливи според установени набор от правила или стандарти. Например данните, въведени в формуляр е валиден, ако отговаря на критериите на правила за проверка на данни на формуляра.

валиден XML

Добре оформени XML документ, който отговаря на определен набор от ограниченията, обикновено са зададени в XML схема.

VBScript

Вижте Visual Basic Scripting Edition.

изглед

Настройките на дисплея специфични за формуляр, които могат да бъдат записани с шаблон за формуляр и се прилагат към формуляр за данни, когато формулярът се попълва. Потребителите могат да превключване между изгледи, за да изберете размер на данни, показани във формуляра.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Тълкува, базирани на обекта скриптовия език, който е подмножество на програмния език Microsoft Visual Basic.

VSTA

Вижте Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Най-горе на страницата

уеб браузър

Софтуер, който интерпретира HTML файлове, форматира ги в уеб страници и ги показва. Уеб браузър, например Windows Internet Explorer, може да следвате хипервръзки, прехвърляне на файлове и възпроизвеждане на звук или файлове, които са вградени в уеб страници.

добре оформени XML

XML документ, който отговаря на минимални критерии за съответстващ XML документ.

работен поток

Автоматично преместване на документи или елементи посредством конкретна последователност от действия или задачи, свързани с бизнес процес. Работните потоци могат да се използва за последователно управление на общи бизнес процеси, например одобрение на документи или да прегледате.

X

Най-горе на страницата

XHTML

Вижте Extensible HTML файлове.

XML

Вижте Extensible Markup Language.

XML атрибут

Двойка име стойност, разделени със знак за равенство и включени в етикет елемент, която променя функции на елемент. Всички XML атрибут стойности са низове, ограден в кавички.

XML данни

Данни, която е записана във формат на XML. Формуляри на InfoPath се записват като XML файлове с данни.

XML елемент

XML структура, която се състои от началния етикет, краен етикет и информация между етикетите. Елементи могат да имат атрибути и може да съдържа други елементи.

език XPath

Езикът, използван за части на адреса на XML документ. XPath предоставя и основни средства за манипулиране на низове, числа и булеви.

XML схема

Формално спецификация, написана на XML, която определя структурата на XML документ, включително имената на елементи и типове на богат данни, кои елементи да се появяват в комбинация и кои атрибути са налични за всеки елемент.

файл с XML шаблон

XML файл, който съдържа примерни данни, които се показват в полетата на формуляр преди потребител се попълва.

XPath

Вижте език.

XSL

Вижте Език.

XSL трансформация (XSLT)

Език, който се използва на XML документи в други видове документи, като например HTML или XML. Тя е предназначена за използване като част от XSL.

XSLT

Вижте XSL трансформация.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×