Създаване, промяна или персонализиране на изглед

Създаване, промяна или персонализиране на изглед

Outlook за Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Изгледите ви дават различни начини за преглед на елементи в папка. Всеки Outlook папка, като например папката "Входящи" и календарави позволява да персонализирате вашия изглед, за да промените организиране на елементи, шрифтове и много други настройки.

Най-често срещаните промяна за извършване на изглед е да промените размера на шрифта в списъка със съобщения, екрана за четене или когато съставяте съобщение.

Промяна на шрифта или на размера на шрифта в списъка със съобщения

 1. Изберете изглед > Настройки на изгледа.

 2. Изберете Други настройки в полето разширени настройки на изгледа.

 3. Изберете шрифт за колоната или реда шрифт.
  Можете да промените шрифтовете и размерите на шрифтовете в изгледа.

  Забележка: За да промените размера на шрифта на визуализация на съобщението, име на подател и тема в изгледа на папката "Входящи" по подразбиране, изберете Шрифт за реда.

 4. Изберете шрифта, стила на шрифта и размера искате, и след това натиснете OK три пъти, за да запишете настройките си и да приложите промените.

  Забележка: Ако искате да промените шрифта или размера на шрифта за визуализация на съобщението (линията на текста на съобщението, виждате под темата и подателят, изберете шрифт под Визуализация на съобщението.

Промяна на шрифта или размера на шрифта в екрана за четене

Екранът за четене не ви позволява да промените шрифта по подразбиране или размера на шрифта. Обаче можете да увеличите или намалите лесно. Можете да укажете на Outlook да показва всички ваши имейл съобщения като обикновен текст и да имат повече контрол върху размера на шрифта.

Ако сте абонати на Office 365, можете да изберете мащабиране процент, който продължава през всички съобщения, четете.

 1. В долния десен ъгъл на екрана за четене щракнете върху процент (обикновено 100 %), за да покажете диалоговия прозорец Мащабиране по време на четене .

  Можете да изберете ниво на мащабиране си по подразбиране.
 2. Изберете една от процентите по подразбиране или въведете своя собствена процент. Поставете отметка в квадратчето Запомни моето предпочитание да се поддържа същото ниво на мащабиране във всички съобщения, които получавате.

Ако не сте абонати на Office 365, мащабиране процента няма да се запише от едно съобщение към следващата. Всеки път когато съобщения в екрана за четене, трябва да увеличите или намалите. За да промените вашия мащабиране процент, използвайте следните стъпки.

 1. За да увеличите или намалите в екрана за четене, потърсете увеличението плъзгача в долния десен ъгъл на екрана за четене.

  Можете да увеличите или намалите в екрана за четене.
 2. Преместете плъзгача наляво или надясно, за да промените размера на текста в екрана за четене.

  Забележка: Всяка промяна, които направите в нивото на мащабиране само продължава, докато преглеждате съобщението. Ако изберете друго съобщение, мащабиране процента ще върне на 100 %. Ако щракнете върху назад към първото съобщение, не се записва процентът на мащабиране.

Промяна на размера на шрифта за съобщения, когато съставяте, отговор и препращане

За да промените размера на шрифта за съобщения, когато съставяте, отговаряне и препращане, използвайте следните стъпки.

 1. Изберете файл > Опции > поща > бланки и шрифтове.

 2. Изберете бутона шрифт за нови имейл съобщения или отговор или препращане на съобщения за промяна на шрифта по подразбиране, размера на шрифта и цвета на шрифта, когато съставяте или отговаряне на съобщения.

  Използване на подписи и бланки опции, за да промените шрифтовете.
 3. Щракнете върху OK два пъти, за да запишете промените.

За допълнителни задачи изберете от опциите по-долу.

Понякога е по-лесно да започнете с чисто новия изглед, а не модифициране на съществуващ изглед. Можете да създадете нов изглед във всяка папка на Outlook.

 1. Щракнете върху изглед на > Текущ изглед> Промяна на изгледа > управление на изгледи > нов.

  Изберете промяна на изгледа за да изберете нов изглед.

  Забележка: Ако искате да започнете от съществуващ изглед, в диалоговия прозорец Управление на всички изгледи изберете изгледа settings> <Current и след това изберете Копирай.

 2. Въведете име за вашия нов изглед и след това изберете типа на изгледа.

  Създаване на нов изглед.
 3. Под може да се използваприемете настройката по подразбиране на всички съобщения и папки, публикация или изберете друга опция и след това изберете OK.

 4. В Разширени настройки на изгледа: диалоговия прозорец Нов изглед изберете опциите, които искате да използвате и след това изберете OK.

 5. За да използвате изгледа веднага, изберете Приложи изглед.

Има няколко различни типа изгледи, можете да изберете при създаване на нов изглед.

 • Таблица Табличен изглед показва информацията в редове и колони. Това е един от най-ефективно изгледи за имейл съобщения.

 • Времева скала Изглед на времева скала показва вашите елементи в хронологичен ред фиксиран. Това е полезно за задачи или за папки, които съдържат малък брой елементи разпределени по даден период от време, например колекция от 20 имейли за конкретен проект.

 • Карта Изгледи картичка обикновено се използват за папки с контакти. В изглед на картичка ще видите различни полета, които се прилагат за всеки елемент, независимо дали те са попълнени или не.

 • Визитка Визитка изгледи обикновено се използват за папки с контакти. В изглед на визитна картичка виждате само полетата, които съдържат данни.

 • Хора Изгледът "хора" е на изглед на контактите ви, не се показва на същото ниво на детайлно да виждате информацията от изгледи, карта или визитна картичка. Ще видите списък на контактите си с техните имена и снимки.

 • Ден/седмица/месец Изглед на ден/седмица/месец обикновено се използва за папки с календари, но можете да го използвате за имейл, както и папки.

 • Икона Изглед икона показва вашите елементи с икона и техните тема. Този изглед е полезен за папки с няколко елемента или за папки за бележки.

Важно: Не можете да изтриете предварително определен изглед, дори ако сте променили настройките му.

 1. В раздела изглед в групата Текущ изглед изберете Промяна на изгледа > Управление на изгледи.

 2. Под изгледи за папкаизберете изглед по избор, които искате да премахнете.

 3. Изберете Изтриване, потвърждаване на изтриването и след това изберете OK.

Какво искате да направите?

 1. Превключване към изглед, който искате да базирате новия изглед.

 2. В менюто изглед посочете Подреди пои след това щракнете върху по избор.

 3. За всеки тип промяна, която искате да направите щракнете върху бутон и след това изберете желаните опции. Например ако искате да добавите или премахнете колони, щракнете върху полета (колони са наричани още полета). След това Добавяне или премахване на полета или създайте потребителско поле.

 4. Когато завършите с промените, затворете Персонализиране на изглед: име на изглед диалоговия прозорец.

 5. В менюто изглед посочете Текущ изгледи след това щракнете върху Дефиниране на изгледи.

 6. В полето Изгледи за папка име на папка щракнете върху Текущите настройки за изглед.

 7. Щракнете върху Копирай.

 8. Въведете име в полето Име на новия изглед.

 9. За да промените мястото ще бъде наличен новият изглед, щракнете върху опция под може да се използва.

Забележка: Всички програми на вашия компютър, използвайте настройките за датата от операционната ви система ще бъдат засегнати от промените, които правите в контролния панел.

 • Ако използвате формат на няколко реда и сте добавили няколко полета във вашия изглед, може да се наложи да увеличите броя на редовете, показани в многоредово оформление, за да видите цялата информация.

  Как?

  • В менюто изглед посочете Текущ изгледи щракнете върху Персонализиране на текущия изглед.

  • Щракнете върху Други настройки.

  • Под Други опциипроменете стойността, въведена за x в Използвай компактно оформление при ширини, по-малки от x знака.

   Например задаването на 80 знака означава, че всеки път, когато списъка на заглавките на съобщения се намали на ширина по-малко от 80 знака, Outlook автоматично ще показва визуализация.

 • Новите изгледи се добавят към Текущия изглед подменю.

 • В Контакти, задачии бележкиможете бързо да промените текущия изглед с помощта на опцията за Персонализиране на текущия изглед в Навигационния екран.

 1. В менюто изглед посочете Текущ изгледи след това щракнете върху Дефиниране на изгледи.

 2. Щракнете върху Създай.

 3. В полето име на новия изглед въведете име.

 4. В полето тип на изгледа изберете тип на изгледа , която искате.

 5. За да промените мястото изглед ще бъде наличен, изберете опция под може да се използва.

 6. Щракнете върху OK.

 7. В Персонализиране на изглед: име на изглед за в диалоговия прозорец, изберете опциите, които искате да използвате.

 8. Когато приключите с избора на опции, щракнете върху OK.

 9. За да използвате изгледа веднага, щракнете върху Приложи изглед.

Забележка: Всички програми на Office 2007 на вашия компютър, които използват настройките за датата от операционната ви система ще бъдат засегнати от промените, които правите в контролния панел.

 • Ако използвате формат на няколко реда и сте добавили няколко полета във вашия изглед, може да се наложи да увеличите броя на редовете, показани в многоредово оформление, за да видите цялата информация.

  Как?

  • В менюто изглед посочете Текущ изгледи щракнете върху Персонализиране на текущия изглед.

  • Щракнете върху Други настройки.

  • Под Други опциипроменете стойността, въведена за x в Използвай компактно оформление при ширини, по-малки от x знака.

   Например задаването на 80 знака означава, че всеки път, когато списъка на заглавките на съобщения се намали на ширина по-малко от 80 знака, Outlook автоматично ще показва визуализация.

 • Новите изгледи се добавят към Текущия изглед подменю.

 1. В менюто изглед посочете Текущ изгледи след това щракнете върху Дефиниране на изгледи.

 2. В полето изгледи за папка име на папка щракнете върху изгледа, който искате да преименувате.

 3. Щракнете върху Преименувай.

 4. В полето ново име на изгледа въведете ново име.

Забележка: Можете да преименувате предварително определен изглед, дори ако сте персонализирали изгледа. Вместо това копирайте стандартния изглед, дайте копието ново име и после променете желаните настройки.

 1. В менюто изглед посочете Текущ изгледи след това щракнете върху Дефиниране на изгледи.

 2. В полето изгледи за папка име на папка щракнете върху изгледа, който искате да са налични в други местоположения.

 3. Щракнете върху Копирай.

 4. В полето име на новия изглед въведете име.

 5. За да промените мястото, където ще бъде наличен изгледът, щракнете върху опция под може да се използва.

 6. Щракнете върху OK.

 7. За да използвате изгледа веднага, щракнете върху Приложи изглед.

Забележка: Новите изгледи се добавят към Текущия изглед подменю.

 1. Превключване към изглед, който искате да промените.

  Как?

  • В менюто изглед посочете Текущ изгледи след това щракнете върху желания изглед.

 2. В менюто изглед посочете Подреди пои след това щракнете върху по избор.

 3. Щракнете върху Други настройки.

 4. Изберете желаните опции и след това щракнете върху OK.

 1. В менюто изглед посочете Текущ изгледи след това щракнете върху Дефиниране на изгледи.

 2. В полето изгледи за папка име на папка щракнете върху изглед , които искате да възстановите първоначалните настройки.

 3. Щракнете върху Начално състояние.

Забележка: Ако бутонът Начално състояние не е налична, може да сте избрали изглед по избор или стандартен изглед, който не е бил персонализиран.

 1. В менюто изглед посочете Текущ изгледи след това щракнете върху Дефиниране на изгледи.

 2. В полето Изгледи за папка име на папка щракнете върху изглед, който искате да изтриете.

 3. Щракнете върху Изтрий.

Забележка: Не можете да изтриете предварително определен изглед, дори ако сте променили настройките за изгледа.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×