Създаване на формуляр за иницииране на работен поток

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Може да искате вашият работен поток за събиране на информация от лицето, което го е стартирало и след това препраща тази информация по-късно в работния поток. Например, Представете си, че проектирате работен поток, който възлага задача за преглеждане на документа. В някои работни потоци от този тип това може да смисъл да присвои винаги автоматично задача за преглеждане на един и същ участник и винаги да използвате една и съща формула за изчисляване на датата на падежа. Но във вашия работен поток, лицето, което ръчно стартира работния поток, за да зададете проверяващ и датата на падежа. Можете да зададете това чрез добавяне на потребителски полета към формуляр за иницииране, изискващи, че работният поток се стартира на ръка.

How workflow uses initiation form information

Можете също да използвате параметрите, подадени във формуляр за иницииране да възложи на работния поток, за да включите или изключите определени действия или стъпки, или кои избор между алтернативни клонове. Като алтернатива можете да настроите вашия работен поток да копирате информацията от формуляра за иницииране в текущия елемент от списък, където тази информация може да се препраща от втория работен поток.

В тази статия обяснява как иницииране работата на формуляри и предоставя примери и инструкции за настройка на иницииране формуляри за различни цели.

В тази статия

Какво е формуляр за иницииране?

Какви са типовете полета на формуляра за иницииране?

Какво представляват стойности по подразбиране и кога да ги използвам?

Пример 1: Предоставят информация за текущия работен поток

Пример 2: Инструктирайте текущия работен поток да пропуснете или включване на стъпка или действие

Пример 3: Предоставят информация версия на PowerPoint

Как да зададете или актуализиране на други стойности в текущия елемент от списък?

Как да използвате параметър като динамичен поток променлива?

Какво е формуляр за иницииране?

Формуляр за иницииране е страница, която е представена всеки път, че даден човек се стартира работен поток ръчно. Формуляр за иницииране по подразбиране е много проста, включително само името на работния поток и два бутона, стартирайте и Отказ.

Икона ''Курсив''

Можете да създавате при тази проста форма чрез добавяне на един или повече полета на формуляра. Използване на тези полета, лицето, което стартира работния поток може да предостави информация, която работният поток трябва да свършите процеси.

Формуляр за иницииране може да има толкова полета на формуляра, който сте избрали да създадете. Следната форма предоставя полета за задаване на проверяващ и крайната дата.

Превключване на филтър в навигатора през записите

Office SharePoint Designer 2007формуляра за иницииране се появява като .aspx страница в папката за този работен поток. Името на файла на формуляра за иницииране отговаря на името на работния поток.

Workflow .aspx page displayed in folder list

Формуляр за иницииране е приложен към сайта страница образец по подразбиране и съдържа формуляр за уеб компонента за взаимодействие с работния поток на данни. Формуляр за иницииране, може да се персонализира за оформление и облик – например, можете да прикачите различна страница образец или да модифицирате стиловете. Въпреки това за да промените кои полета се показват във формуляра, или да промените формата или по подразбиране стойности на всяко поле, трябва да използвате диалоговия прозорец Избиране на клетка в конструктора на работни потоци. Не можете да промените полетата на формуляра директно чрез редактиране на уеб частта на формуляр за данни.

Важно: Ако направите персонализации на оформлението и облика на уеб частта на формуляр на данни (тоест промени за презентация а не за функционалност), имайте предвид, че тези промени се загубват всеки път, когато работният поток се компилира отново. Оформление и облик персонализации, които сте направили в останалата част от .aspx страницата се запазват.

Ако създадете формуляр поле чрез диалоговия прозорец Избиране на клетка и след това по-късно да промените формата на това поле, можете да видите следното предупреждение.

Отчет с обобщена таблица с приложен филтър за стойност

Ако направите промени в полета на формуляра за иницииране и след това компилира работния поток, всички изпълнявани екземпляри на работния поток продължат да работят, но могат да се препраща само данни и формати на данните, които са налични в новия формуляр. Ако изтриване или промяна на поле (например, като го преименуването или промяната му формат) и след това изпълняван екземпляр на работния поток се опитва да препращат към данни, което е представяне във формат на неочаквани или не се намират на всички, настъпва грешка работен поток. Следователно е важно да не правят всяка промяна, която изтрива, преименува или по друг начин да променя всяко поле на формуляр, което текущо изпълнявани екземпляри на работния поток може да се опита да се препраща.

Понякога може да настроите работен поток за да копирате информацията от поле на формуляр за иницииране в поле на елемент от списък. Например човек започне основен поток да укажете иницииране формират краен срок за задача за преглеждане на документи и основен поток да копирате тази дата в полето Дата на падеж в текущия елемент, където тази дата впоследствие може да се препраща от вторична работен поток, който изпраща напомняния "крайна дата". В такъв случай е важно да се гарантира, че информацията, въведена във формуляра за иницииране и копирани в полето елемент от списък не се променя, докато вторичната поток все още трябва да може да го препратите. Това е особено важно да запомните, ако вторична поток пауза или чака за всеки период от време.

Най-горе на страницата

Какви са типовете полета на формуляра за иницииране?

Следващата илюстрация показва пример за всеки тип поле на формуляр за иницииране.

Initiation form with one field of each type

1. едноредов текст

2. многоредов текст

3. номер

4. да/не (квадратче)

5. като радио бутони за избор (меню за избор)

6. Дата и час

7. като падащо меню за избор (меню за избор)

Трябва да изберете типа на съответното поле за всеки параметър, който сте създали:

 • Едноредов текст    Използвайте този тип поле за кратко свободна форма текст отговор.

 • Многоредов текст    Използвайте този тип поле за свободна форма текст отговор на дължина.

 • Число    Този тип поле е предназначен за числови стойности само. Не включвайте запетаи в стойността по подразбиране.

 • Дата и час    За този тип поле имате избор между три стойности по подразбиране (празно поле, или дата и час на създаване на елемента, или определена дата и час, който укажете) и два дисплея формати (само дата или дата и час).

 • Избор (меню за избор)    Този тип поле може да се покаже във формуляра, като падащо меню или като набор от бутони за избор. И в двата случая само един от елементите в списъка могат да бъдат избрани по всяко време.

 • Да/не (квадратче)    Ако не зададете стойността по подразбиране за полета от този тип, се присвоява стойност по подразбиране на да .

За всички типове на полета ако е зададен на стойност по подразбиране, той се показва във формуляра.

Ето някои съображения, за да имате предвид при работа с полета на формуляра за иницииране:

 • Проверка на данни    Повечето от типове на полета, които в момента са налични за използване на формуляра за иницииране предоставят малко или никакво проверка на данни. Не е възможно, например, за да настроите поле за Дата и час Проверете дали датата, въведена е по-късно от днес. (Разбира се, можете да включите поток стъпка, която проверява дали въведените дата попада в зададен диапазон, както и, ако не, изпраща имейл съобщение за несъответствието на лицето, което е стартирало работния поток и след това спира работния поток.) Най-ниското ниво на проверката на данни се предоставя от полетата едноредов текст, няколко реда тексти номер, всеки от които приема всеки запис, който не надвишава максимален брой знаци. (Въпреки че число приеме само числови стойности като стойности по подразбиране, приема цифровата и текстови стойности от лицето, което стартира работния поток и завършва формуляра за иницииране.) Най-силните данни проверката се предоставя по поле за избор (меню за избор) , за които лицето, което стартира работния поток трябва да изберете една от опциите за предварително форматирани, зададен с формуляра.

 • Поле описания и инструкции    Отделни полета във формуляр за иницииране не предоставят интервал за описание на полето или за инструкции как трябва да се въвеждат информация. Въпреки това, можете да добавите описания и инструкции за формуляра за иницииране на целия – включително инструкции за кои полета трябва да съдържат стойност и кои полета може да бъде оставена празна – като редактирате .aspx на страницата. Просто се уверете, че да добавите вашия описания и инструкции извън уеб частта на данни на формуляр, така че да не са загубени, когато работният поток се компилира отново.

 • Диапазон от наличните полета    Тъй като формуляр за иницииране не е свързан с елемент от списък – за разлика от друг формуляр, който е свързан с елемент в списък със задачи – формуляра за иницииране не предоставя много типове полета на формуляра за както за глобалната прави.

Най-горе на страницата

Какво представляват стойности по подразбиране и кога да ги използвам?

Когато проектирате формуляр за иницииране, изберете дали да подавате стойност по подразбиране за всеки от параметрите, които вие определяте. Ако ви предоставят стойност по подразбиране за параметър, и лицето, което стартира работния поток не замества стойността по подразбиране с друга стойност, работният поток ще използва стойността по подразбиране.

Следователно, ако работният поток изисква не е празна стойност в всеки параметър, за да се изпълнява правилно, добра идея е да зададете стойност по подразбиране. Например в работния поток за преглед на документи на примера, можете да предоставят проверяващ по подразбиране и ниво на приоритет по подразбиране на формуляра за иницииране.

Ако работният поток трябва да имате не е празна стойност в поле за които там е няма стойност по подразбиране безопасни или подходящо, добра идея е да зададете първата стъпка на работния поток, за да проверите дали задължително поле е празно. Ако е така, работният поток да спрете – но само след изпращане на имейл съобщение до лицето, което е започнало, който обяснява, че те трябва да стартира нов екземпляр на работния поток върху същия елемент, този път, задаване на стойност в задължително поле.

Типът на единственият параметър, който винаги има стойност по подразбиране е да/не (квадратче) параметър, който винаги е зададено по подразбиране или да или не.

Важно: Ако настройвате вашия работен поток да стартира автоматично, и ако не подадете стойност по подразбиране за един или повече параметри, ще видите следното съобщение, който ви напомня, че празните стойности в някои параметри, може да попречи на работния поток изпълнява правилно.

Warning about including default values for automatic start

Най-горе на страницата

Пример 1: Предоставят информация за текущия работен поток

Ако използвате вашия работен поток за възлагане на задача (като задача за преглеждане на документ в нашия пример) и искате лицето, стартирате работния поток, за да можете да изберете хората, за да възложите задачата да, можете да, настроите чрез добавяне на параметър към формуляра за иницииране.

Добавяне на проверяващ поле към формуляр за иницииране

За да добавите проверяващ параметъра:

 1. В конструктора на работни потоци Уверете се, че работният поток може да се стартира само ръчно и автоматично и след това щракнете върху започване.

  Workflow Designer with settings for new workflow

 2. В диалоговия прозорец Избиране на клетка щракнете върху Добави.

 3. В Добавяне на диалоговия прозорец поле, името на новото поле проверяващ и след това в списъка информация тип поле щракнете върху избор (меню за избор).

  Започване или присъединяване към аудиото в прозореца на разговора

 4. Щракнете върху напред и след това в полето за избор (въведете всеки избор на отделен ред) , въведете имейл адресите на проверяващи, които искате да предложите като опциите за този параметър.

  Забележка: При изпращане на имейл съобщение, работен поток да използвате име на домейн\потребителско име или пълния имейл адрес на лице – например или да NORTHWINDTRADERS\Ana Ana@Northwindtraders.com ще работят и в полето до или Як линии на работен поток имейл съобщение.

 5. В полето за стойност по подразбиране , задайте проверяващ, които искате работният поток да използва ако лицето, завършване на формуляра за иницииране не прави промени този параметър.

  Важно: Ако не подадете стойност по подразбиране за поле, в която работният поток изисква информация, и ако лицето, което стартира работния поток също не въвеждате стойност за това поле, работният поток ще бъде неуспешно.

 6. В списъка Покажи като щракнете върху падащото меню или бутони за избор. (В този пример радио бутони е избрана.)

  Започване или присъединяване към аудиото в прозореца на разговора

 7. Щракнете върху Готово и след това в диалоговия прозорец Избиране на клетка щракнете върху OK.

Конфигуриране на работен поток, за да използвате параметър за формуляр за иницииране

За да зададете работния поток да възложите задачата документ преглед на участниците, зададени във формуляра за иницииране:

 1. В конструктора на работни потоци, на страницата, която представлява стъпка, в която искате да намерите задача щракнете върху действияи след това щракнете върху действието, което искате.

  За този пример щракнете върху Присвояване на задача за изпълнение.

 2. В действие щракнете върху задача за изпълнение и, в Съветника на потребителска задача, щракнете върху напреди след това дайте име на задачата Преглед на документ.

 3. В полето Описание въведете инструкциите, за да включите в задачата и след това щракнете върху Готово.

 4. В действие щракнете върху тези потребители.

 5. В диалоговия прозорец Избор на потребители в списъка или изберете от съществуващи потребители и групи щракнете върху Контролитеи след това щракнете върху Добави.

 6. В диалоговия прозорец Дефиниране на контролите изберете следните опции:

  • Източник: данни за работния поток

  • Поле: иницииране: проверяващ

 7. Щракнете върху OKи след това щракнете върху OK отново, за да затворите диалоговия прозорец Избор на потребители .

Действието си сега изглежда по следния начин.

Екранна снимка на започване на конферентен разговор

Използване на полето проверяващ на формуляра за иницииране, лицето, което стартира работния поток да сега разберете работният поток кои човек, за да възложите задачата да.

В следващия раздел ще научите как да използвате формуляра за иницииране, за да помогне на работния поток да реши дали да се изпълняват на определено действие или набор от действия.

Най-горе на страницата

Пример 2: Инструктирайте текущия работен поток да пропуснете или включване на стъпка или действие

Понякога може да искате една стъпка в работния поток да се изпълнява или да не се изпълнява на елемент от списъка въз основа на конкретна информация за този елемент. Например може да имате нов документ поток, които се изпълняват на всеки нов документ във вашата библиотека на споделени документи, но може да искате преглед документ задача, която е включена в работния поток да се изпълнява само на избраните от вас документи а не на други хора.

Добавяне на поле изпрати за преглед към формуляра за иницииране

За да добавите параметъра изпрати за преглед:

 1. В конструктора на работни потоци Уверете се, че работният поток може да се стартира само ръчно и автоматично и след това щракнете върху започване.

  Workflow Designer with settings for new workflow

 2. В диалоговия прозорец Избиране на клетка щракнете върху Добави.

 3. В диалоговия прозорец Добавяне на поле Дайте име на новото поле Изпращане за Преглед и след това, в списъка тип информация , щракнете върху да/не (квадратче).

 4. Щракнете върху напреди след това задайте стойност по подразбиране (ако не зададете стойност, полето по подразбиране е "да").

  Започване или присъединяване към аудиото в прозореца на разговора

 5. Щракнете върху Готово и след това в диалоговия прозорец Избиране на клетка щракнете върху OK.

Добавяне на условие към работния поток

За да настроите работният поток да използва стойността на изпрати за преглед да решите дали да се изпълняват текущия работен поток стъпка (в примера, стъпката в която е възложена задача за преглед на документ):

 1. В конструктора на работни потоци, на страницата на работния поток, който представлява стъпка, която искате да свържете с квадратчето за отметка щракнете върху условияи след това щракнете върху Сравняване на всеки източник на данни.

 2. В състояние щракнете върху първата стойности след това щракнете върху Покажи обвързване на данни Изображение на бутон .

 3. В диалоговия прозорец Дефиниране на контролите изберете следните опции:

  • Източник: данни за работния поток

  • Поле: иницииране: Изпращане за преглед

 4. Щракнете върху OK.

 5. В състояние щракнете върху втората стойност и след това, в списъка, щракнете върху да.

Вашето състояние сега изглежда като тази на следващата илюстрация.

Workflow step showing condition with all parameters specified

Сега като използвате квадратчето формуляра за иницииране, лицето, което стартира работния поток да информирате работният поток да извършите или да не извършва действия в текущата стъпка.

В следващия раздел ще научите как да копирате информация от формуляра за иницииране в текущия елемент от списък, така че втория работен поток да препращате информацията.

Най-горе на страницата

Пример 3: Предоставят информация версия на PowerPoint

Ако използвате вторична работен поток, който се изпълнява на списъка със задачи, за да зададете краен дати за задачи, които са създадени от основен поток в друг списък (в примера, библиотеката "споделени документи"), можете да използвате формуляра за иницииране на основен поток, за да зададете краен срок за задачата. За повече информация за вторични потоци вижте статията Създаване вторична работен поток.

Flow of due date information through primary and secondary workflow

1. лице, което стартира основен поток указва краен срок.

2. иницииране формуляр доставки дължимата дата, основен поток.

3. основен поток копира краен срок в крайния срок поле на текущия елемент от списък.

4. вторична поток получава крайния срок чрез проверка на елемент от списък.

5. вторична поток копия дължимата дата, елемент за задача.

Забележки: 

 • За втория работен поток да се препраща първоначалния елемент от списък, на който се изпълнява основен поток вторична поток трябва да знаете ИД на елемент на списък на този първоначален елемент. Само задача елементи, които са били създадени от една от действия на задача от работен поток автоматично знаете ИД на елемент от този списък, който се съхранява в колоната ИД на елемент на работен поток в списъка със задачи. Ако вашата вторична поток се изпълнява в списък, който не е списък със задачи, но трябва да препраща към първоначалния елемент, и след това основен поток трябва да съхранявате списъка елемент ИД на елемента, който е включен в елемента, който създава и на които вторична работният поток се изпълнява. Можете да настроите това чрез добавяне на колона за справка в списъка там, където се изпълнява вторична поток, където тази колона за справка препраща към колоната ИД на списъка или библиотеката, която основен поток се изпълнява върху. След това когато конфигурирате основния работен поток за създаване на елемент в списъка, който вторична поток се изпълнява върху, нанасяте списъка елемент ИД на основен поток текущия елемент в справочно поле в списъка с други.

 • Ако вече не сте добавили колоната дата на падеж към библиотеката "споделени документи" трябва да го направите, преди да извършите процедурите в този раздел. Ако искате да включите дата и час информация в тази колона, не забравяйте да направите тази селекция в секцията Допълнителни настройки на колона на страницата Добавяне на колони.

  Ако не искате полето Дата на падеж да се показва на формуляри, като например релефно, където хората могат да променят стойността на полето, можете да скриете това поле от формуляра. За да направите това, първо се уверете, че е разрешено управление на типове съдържание в списък или библиотека (в страницата за настройки на списъка, щракнете върху Разширени настройки). След това можете да скриете полето Дата на падеж отделно за всеки тип съдържание (в списъка с настройки на страницата, щракнете върху тип съдържание и след това щракнете върху колоната дата на падеж и след това изберете скрит (няма да се появи във формуляри)). Обърнете внимание, че можете да скриете колона само един тип съдържание а не за целия списък или библиотека наведнъж.

Добавяне на поле за дата на падеж към формуляра за иницииране

За да добавите краен срок параметъра:

 1. В диалоговия прозорец Избиране на клетка щракнете върху Добави.

 2. В Добавяне на диалоговия прозорец поле, името на новото поле Краен срок и след това в списъка информация тип поле щракнете върху Дата и час.

 3. Щракнете върху напреди след това се уверете, че е избрано по подразбиране за празна стойност радио бутона и че само дата е избрана в полето Показване на формат .

  Започване или присъединяване към аудиото в прозореца на разговора

 4. Щракнете върху Готово и след това в диалоговия прозорец Избиране на клетка щракнете върху OK.

Полето се добавя към формуляра за иницииране.

Превключване на филтър в навигатора през записите

Използвайте основен поток, за да зададете краен срок на текущия елемент

За да зададете работния поток да копирате крайния срок стойност от формуляра за иницииране до полето Дата на падеж на текущия елемент от списък:

 1. В конструктора на работния поток щракнете върху действияи след това щракнете върху Задаване на поле в текущия елемент.

  Ако това действие не се показва в списъка, щракнете върху Още действия , за да видите пълния списък.

 2. В действие щракнете върху поле и след това, в списъка, щракнете върху Краен срок.

 3. В действие щракнете върху стойности след това щракнете върху Покажи обвързване на данни Изображение на бутон .

 4. В диалоговия прозорец Дефиниране на контролите изберете следните опции:

  • Източник: данни за работния поток

  • Поле: иницииране: краен срок

 5. Щракнете върху OK.

Сега, когато лицето, което стартира работния поток задава краен срок (или краен срок и време) във формуляра за иницииране, стойността се копира в колоната дата на падеж за елемента от списъка.

Забележка: Основен поток трябва да изпълняват това действие преди възлага задачата, тъй като основен поток спира веднага след като възлага задачата и вторична поток заявки за крайния срок информация, докато основен поток все още е в пауза.

Използвайте втория работен поток, за да копирате крайния срок на задачите елемента

За да настроите втория работен поток да копирате стойността краен срок от елемент от списък споделени документи към елемент от списъка задачи:

 1. С вторична поток отвори в конструктора на работни потоци, на страницата, която представлява стъпка, в която искате да зададете стойността на крайния срок за изпълнение на задачата щракнете върху действияи след това щракнете върху Задаване на поле в текущия елемент.

 2. В действие щракнете върху поле и след това, в списъка, щракнете върху Краен срок.

 3. В действие щракнете върху стойности след това щракнете върху Покажи обвързване на данни Изображение на бутон .

 4. В диалоговия прозорец Дефиниране на контролите изберете следните опции:

  • Източник: споделени документи

  • Поле: краен срок

  • Поле: споделени документи: ИД на

  • Стойност: щракнете върху Показване на обвързване на данни Изображение на бутон .

   Отваря се втори Дефиниране на контролите за избиране. Изберете следните опции:

  • Източник: текущия елемент

  • Поле: ИД на елемент от работния поток

 5. Щракнете върху OK.

  Първата Дефиниране на контролите за избиране сега изглежда като това.

  Define Workflow Lookup dialog box with all selections made

  Тази справка се казва ""Отидете в колоната дата на падеж в библиотеката със споделени документи, и след това отидете на реда в тази библиотека, чиито ИД съвпада с ИД на елемент на работен поток, съхранени в текущия елемент в списъка със задачи и извличане на дата на падеж стойност от този ред."

 6. Щракнете върху OK.

Действието си сега изглежда като показания тук.

Екранна снимка на започване на конферентен разговор

Сега, когато лицето, което стартира основен поток използва формуляра за иницииране, за да зададете краен срок стойност в текущия елемент в библиотеката със споделени документи, вторична работен поток, който се изпълнява на списъка със задачи да извлечете този краен срок и го използвате за изпращане на краен срок напомняния ри извършване на други действия.

Можете да използвате едни и същи основни процедури, използвани в този раздел, за да зададете или актуализиране на други стойности в текущия елемент и елемент за задача.

Най-горе на страницата

Как да зададете или актуализиране на други стойности в текущия елемент от списък?

За да зададете или актуализиране на други стойности в текущия елемент от списък с помощта на информацията, предоставена във формуляра за иницииране на работен поток, можете да използвате един и същ общ процес, който се използва в пример 3: предоставят информация версия на PowerPoint секция на тази статия:

 1. Добавяне на параметър за желаната информация към формуляра за иницииране.

 2. Настройване на работния поток, за да копирате стойността, въведена в полето на формуляр за иницииране в съответното поле на текущия елемент от списък.

Можете да включите условия да възложи работният поток да копирате или не, за да копирате стойността при определени обстоятелства, или да проверите стойност във формуляра за иницииране и след това извършване на промени в полето на текущия елемент, различни от просто да копирате стойността на формуляр за иницииране в него.

Например работният поток може да проверите стойността, въведена в планирания бюджет поле във формуляр за иницииране и след това задайте очакваната бюджетна поле в текущия елемент на висок или нисък, в зависимост от нивото на проектираните разходи.

Step with else-if branch that sets Projected Budget value

В следващия раздел ще научите за как работният поток да нулирате стойностите първоначално доставени във формуляра за иницииране с помощта на параметри на формуляра за иницииране като местни поток променливи.

Най-горе на страницата

Как да използвате параметър като динамичен поток променлива?

Стойности, указани за параметър за формуляр за иницииране от лицето, което стартира работния поток да бъдат заменени от други стойности, докато работният поток се изпълнява и така може да се използва като локални променливи в рамките на работния поток.

Ако има параметър стойността на които може да се промени от стъпка към стъпка в работния поток – поради изчисления, извършени от самия работен поток или поради въвеждане на данни от една от хора, които участват в работния поток – тогава когато е подходящо на работния поток може да Използвайте действието за Задаване на променлива на работния поток , за да нулирате тази стойност.

Например следващата илюстрация показва действие в стъпка работен поток, който е настроен да се променя динамично стойност на формуляр за иницииране

Изберете "Документ" и въведете ново име на файл

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×