Създаване на формуляри, които потребителите попълват или отпечатват в Word

Създаване на формуляри, които потребителите попълват или отпечатват в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да създадете формуляр в Microsoft Word, като започнете с празен документ или шаблон и добавяне на контроли на съдържание, включително квадратчета за отметка, текстови полета, контроли за избиране на дата и падащи списъци. Други хора да използвате Word за попълване на формуляр на компютъра си. В разширени сценарий всички контроли на съдържание, които добавяте към формуляр също могат да бъдат свързани с данни.

Забележка: Можете да отпечатвате формуляр, създаден с контроли на съдържание, но полетата около контролите на съдържанието няма да бъдат отпечатани.

Следвайте тези стъпки, за да създадете формуляр в Word.

 1. Щракнете върху раздела файл , отидете на Опции> Персонализиране на лентата.

 2. Под Персонализиране на лентата щракнете върху Основни раздели.

 3. В списъка отметнете квадратчето Разработчик, а след това щракнете върху OK.

  Диалогов прозорец ''Персонализиране на лентата''

За да спестите време, можете да започнете с шаблон за формуляр. Или можете да започнете с празен документ и да го запишете като документ или шаблон, за да го използвате повторно в бъдеще.

Започване с шаблон за формуляр

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Създай.

 3. Можете да извършите търсене за Формуляри в полето за търсене Шаблони.

 4. Щракнете върху формуляра, който съответства на типа, който искате да създадете.

 5. Щракнете върху Изтегляне, ако използвате Word 2010, или върху Създаване, ако използвате Word 2013 или 2016.

 6. Щракнете върху Файл отново, щракнете върху Запиши като и изберете местоположение за записване на формуляра.

 7. В диалоговия прозорец Запиши като въведете име за новия шаблон или документ, след което щракнете върху Запиши.

Започване с празен документ

Ако искате да създадете свой собствен шаблон, започнете с нов документ и запишете новия документ като шаблон.

 1. В документа за формуляр, който сте създали, щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Под Запиши като тип изберете Шаблон на Word от менюто.

 4. В диалоговия прозорец Запиши като въведете име на файл за новия шаблон, след което щракнете върху Запиши.

В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Режим на проектиране, а след това вмъкнете желаните контроли.

Бутон ''Режим на проектиране''

Направете някое от следните неща:

Вмъкване на текстова контрола, в която потребителите могат да въвеждат текст

Вмъкване на контрола за картина

Вмъкване на контрола за градивни блокове

Вмъкване на разгъващ се списък или падащ списък

Вмъкване на контрола за избор на дата

Вмъкване на квадратче за отметка

Използване на наследени контроли на формуляр

Вмъкване на текстова контрола, в която потребителите могат да въвеждат текст

В контрола на съдържание за RTF текст потребителите могат да форматират текст като получер или курсив и могат да въвеждат множество абзаци. Ако искате да ограничите това, което потребителите въвеждат, вмъкнете контролата на съдържание за обикновен текст.

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Контрола за съдържание с RTF текст  контрола за RTF текст или Контрола на съдържание за обикновен текст контрола за обикновен текст .

За задаване на конкретни свойства в контролата вж. Стъпка 4: Задаване или променяне на свойства за контроли на съдържание.

Вмъкване на контрола за картина

Забележка: 11 юли 2016 г. Ако се опитате да използвате контролата за съдържание на картина като шаблон в Office 2016, но не можете, актуализирайте до Office 2016, компилация 16.0.6965.2063. За да получите актуализацията веднага, отворете произволно приложение на Office 2016 и щракнете върху Файл > Акаунт > Опции за актуализиране > Актуализирай сега. За да научите повече, отидете на нашата страница за бележки за изданието и под Канал щракнете върху Текущ.

Контролата за картина често се използва за шаблони, но вие можете да добавите контрола за картина и към формуляр.

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Контрола за картина Опции на раздел Действия .

За задаване на конкретни свойства в контролата вж. Стъпка 4: Задаване или променяне на свойства за контроли на съдържание.

Вмъкване на контрола за градивни блокове

Можете да използвате контроли за градивни блокове, когато искате хората да изберат конкретен текстов блок. Например контролите за градивни блокове са полезни, ако настройвате шаблон за договор и трябва да добавите различни текстови шаблони в зависимост от специфичните изисквания на договора. Можете да създадете контроли на съдържание за RTF текст за всяка версия на текстовия шаблон и след това можете да използвате контроли за градивни блокове като контейнер за контролите на съдържание за RTF текст.

Можете също да използвате контрола за градивни блокове във формуляр.

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Контрола на съдържание за градивни блокове (в Word 2016, това е обозначено с Контрола на съдържание за градивни блокове Галерия) . .

За задаване на конкретни свойства в контролата вж. Стъпка 4: Задаване или променяне на свойства за контроли на съдържание.

Вмъкване на разгъващ се списък или падащ списък

В разгъващ се списък потребителите могат да избират от списък с възможности за избор, който вие предоставяте, или те могат да въведат своя собствена информация. В падащ списък потребителите могат да избират само от списъка с възможности за избор.

свойства на контролата за режим на разработчик

 1. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Контрола за разгъващ се списък  опции за принтер в reader в windows 8 или Контрола за падащ списък контрола за падащо меню .

 2. Изберете контролата на съдържание и после в раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Свойства.

 3. За да създадете списък с избори, под Свойства на падащ списък щракнете върху Добави.

 4. Напишете избор в полето Показвано име, например Да, Не или Може би.

  Повторете тази стъпка, докато всички възможности за избор са в падащото меню.

 5. Попълнете всички други свойства, които желаете.

  Забележка:  Ако отметнете квадратчето Съдържанието не може да се редактира, потребителите няма да могат да щракват върху възможност за избор.

Вмъкване на контрола за избор на дата

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата за избор на дата.

 2. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Контрола за извличане дата В групата ''Структура'' щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец .

За задаване на конкретни свойства в контролата вж. Стъпка 4: Задаване или променяне на свойства за контроли на съдържание.

Вмъкване на квадратче за отметка

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата квадратче за отметка.

 2. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Контрола за съдържание на квадратче за отметка Поканване на хора във вашата мрежа да споделят документ .

За задаване на конкретни свойства в контролата вж. Стъпка 4: Задаване или променяне на свойства за контроли на съдържание.

Използване на наследени контроли на формуляр

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете наследената контрола.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху падащия списък Наследени формуляри.

 3. Изберете контролата Наследен формуляр или Active X контрола, която искате да включите.

Всяка контрола на съдържание има свойства, които можете да задавате или променяте. Например контролата за избор на дата предлага опции за формата, който искате да използвате за показване на датата.

 1. Щракнете върху контролата на съдържание, която искате да промените.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Свойства и променете свойствата, които искате.

свойства на контролата за режим на разработчик

Текстът с инструкции може да подобри използваемостта на формуляра, който създавате и разпространявате. Можете да промените текста с инструкции по подразбиране в контролите на съдържание.

За да персонализирате текста с инструкции по подразбиране за потребителите на вашия формуляр, направете следното:

 1. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Режим на проектиране.

  Бутон ''Режим на проектиране''

 2. Щракнете върху контролата на съдържание там, където искате да промените текста с инструкции на контейнера.

 3. Редактирайте текста на контейнера и го форматирайте както искате.

 4. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Режим на проектиране, за да изключите функцията за проектиране и да запишете текста с инструкции.

Забележка: Не поставяйте отметка до Съдържанието не може да се редактира, ако искате потребителите на формуляра да заменят текста с инструкции с техния собствен текст.

Защита на формуляр означава, че не може да бъде променен; хората могат да попълват защитен формуляр, но те не могат да променят контролите или контролират свойства.

Съвет: Изпробвайте формуляра, преди да го разпространите. Отворете го, попълнете го, както би го направил потребител, и след това запишете копие.

 1. Изберете контролите на съдържание, за които искате да ограничите промените.

  Съвет: Изберете множество контроли, като задържите натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху контролите.

 2. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Групаи след това, ако получите подкана, щракнете върху Група отново.
  Изнесено означение номер две

 3. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху свойства.
  свойства на контролата за режим на разработчик

 4. В диалоговия прозорец Свойства на контрола на съдържание , под заключваненаправете едно от следните неща:

 • Поставете отметка до Контролата на съдържание не може да бъде изтривана, което позволява на съдържанието на контролата да бъде редактирано, но самата контрола не може да бъде изтривана от шаблона или документа, базиран на шаблона.

 • Изберете квадратчето за отметка Съдържанието не може да се редактира, което ви позволява да изтриете контролата, но не ви позволява да редактирате съдържанието в контролата.

Използвайте тази настройка, когато искате да защитите текст, ако той е включен. Например ако често включвате правна забележка, така можете да сте сигурни, че текстът остава един и същ, и можете да изтриете правната забележка в документи, които не се нуждаят от нея.

Следвайте тези стъпки, за да създадете формуляр в Word.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 2. Щракнете върху Популярни.

 3. Поставете отметка до Показвай раздела "Разработчик" в лентата, след което щракнете върху OK.

  Забележка: Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Създай.

 2. Под Шаблони щракнете върху Моите шаблони.

 3. Щракнете двукратно върху Нормален, след което щракнете върху Шаблон или Документ под Създай нов.

 4. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши като.

 5. В диалоговия прозорец Запиши като дайте име на новия документ или шаблон, след което щракнете върху Запиши.

Проектирайте формуляра, като първо направите скица на оформлението, или използвайте като модел някой съществуващ формуляр. Във вашия шаблон можете да добавяте контроли на съдържанието, таблици и други графични елементи.

В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Режим на проектиране, а след това щракнете там, където искате да вмъкнете контрола.

Изображение на бутон

Направете едно от следните неща:

Вмъкване на текстова контрола, в която потребителите могат да въвеждат текст

Вмъкване на текстово поле за попълване

Вмъкване на падащ списък, който ограничава избора до тези възможности, които зададете

Вмъкване на квадратче за отметка

Вмъкване на текстова контрола, в която потребителите могат да въвеждат текст

 1. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху RTF текст на контролата Първи стъпки или текст контрола Първи стъпки .

Вмъкване на текстово поле за попълване

Важно: Проверката на правописа няма да маркира грешки, въведени в текстово поле във формуляр. Ако искате да изпълните проверка на правописа, използвайте контролата за RTF текст или за текст.

 1. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Наследени инструменти.

 2. Щракнете върху Текстово поле във формуляр.

 3. В групата Контроли щракнете върху Режим на проектиране и след това направете някое от следните неща:

  • За да добавите линия под полето, изберете полето и след това щракнете върху Подчертано в групата Шрифт на раздела Начало.

  • За да ограничите количеството на информацията, която може да се въведе в полето, задайте максимална ширина, като изберете полето, щракнете върху Свойства в групата Контроли и въведете стойност под Максимална дължина.

  • За да направите полето да изглежда толкова дълго, колкото максималната дължина, добавете пояснителен текст, като щракнете върху Свойства в групата Контроли и въведете текст, като например Въведете собственото си име тук под Текст по подразбиране.

Вмъкване на падащ списък, който ограничава избора до тези възможности, които зададете

 1. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху контролата Падащ списък. Първи стъпки

 2. Изберете контролата на съдържание и после в раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Свойства.

  Изображение на бутон

 3. За да създадете списък с избори, под Свойства на падащ списък щракнете върху Добави.

 4. Напишете избор в полето Показвано име, например Да, Не или Може би.

  Повторете тази стъпка, докато всички възможности за избор са в падащото меню.

Вмъкване на квадратче за отметка

 1. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Наследени инструменти.

 2. Щракнете върху Формулярно поле за квадратче за отметка.

 3. Въведете интервал и след това въведете етикет за квадратчето за отметка.

 4. За да премахнете оцветяването от квадратчето за отметка, щракнете върху Наследени инструменти, и след това щракнете върху Оцветяване.

Забележка: Няма да можете да изберете или изчистите отметката от квадратчето, докато не защитите формуляра.

Всяка контрола на съдържание има свойства, които можете да задавате или променяте. Например контролата за избор на дата предлага опции за формата, който искате да използвате за показване на датата.

 1. Щракнете с десния бутон върху контролата на съдържание, която искате да промените.

 2. Изберете Свойства и променете желаните свойства.

Текстът с инструкции може да подобри използваемостта на формуляра, който създавате и разпространявате. Можете да промените текста с инструкции по подразбиране в контролите на съдържание.

За да персонализирате текста с инструкции по подразбиране за потребителите на вашия формуляр, направете следното:

 1. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Режим на проектиране.

  Изображение на бутон

 2. Щракнете върху контролата на съдържание там, където искате да промените текста с инструкции на контейнера.

 3. Редактирайте текста на контейнера и го форматирайте, както искате.

 4. Ако искате контролата на съдържанието да изчезва, когато някой напише вътре свое съдържание, с което да замени вашите инструкции в контрола на RTF или текстова контрола, щракнете върху Свойства в групата Контроли и поставете отметка в квадратчето Премахване на контрола на съдържание, когато съдържанието се редактира.

 5. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Режим на проектиране, за да изключите функцията за проектиране и да запишете текста с инструкции.

Забележка: Не поставяйте отметка до Съдържанието не може да се редактира, ако искате потребителите на формуляра да заменят текста с инструкции с техния собствен текст.

Можете да защитите отделни контроли на съдържание в шаблон, за да предотвратите възможността някой да изтрие или редактира определена контрола на съдържание или група контроли, или можете да подготвите формуляр за разпространение и попълване, като го заключите. Можете да защитите цялото съдържание на шаблона на формуляр с парола.

Съвет: Ако желаете, можете да изпробвате формуляра, преди да го разпространите. Отворете го, попълнете го като потребител и запишете копие в мястото, което искате.

 1. Изберете контролата на съдържанието или групата контроли, за която искате да ограничите промените.

 2. За да групирате няколко контроли, изберете контролите, като натиснете клавиша SHIFT и щракнете върху всяка контрола, която искате да групирате. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Групиране и след това върху Групиране.

 3. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Свойства.

  Изображение на бутон

 4. В диалоговия прозорец Свойства на контрола на съдържание, под Заключване направете едно от следните неща:

  • Поставете отметка до Контролата на съдържание не може да бъде изтривана, което позволява на съдържанието на контролата да бъде редактирано, но самата контрола не може да бъде изтривана от шаблона или документа, базиран на шаблона.

  • Поставете отметка до Съдържанието не може да се редактира, което позволява изтриването на контролата, но не позволява редактиране на съдържанието в нея.

   Забележка: Тази опция не е достъпна за всички контроли.

 1. Отворете формуляра, който искате да заключите, така че може да се попълва.

 2. В раздела Разработчик, в групата Защита щракнете върху Защита на документ и след това щракнете върху Ограничаване на форматирането и редактирането.

  Екранна снимка на известие за входящо повикване, което ви съобщава, че някои ви се обажда

 3. В прозореца на задачите Защита на документа, под Ограничения при редактиране поставете отметка в квадратчето Разреши само този тип редактиране в документа.

 4. В списъка с ограничения при редактиране изберете Попълване на формуляри.

 5. Под Започване на прилагането изберете Да, започни прилагането на защита.

 6. За да зададете парола на документа, така че да могат да премахват защитата само проверяващите, които знаят паролата, въведете парола в полето Въведете нова парола (не е задължително) и след това я потвърдете.

  Важно: Ако изберете да не използвате парола, всеки може да променя вашите ограничения на разрешенията.

  Използвайте сигурни пароли, съчетаващи главни и малки букви, цифри и символи. В несигурните пароли не се смесват такива елементи. Сигурна парола: Y6dh!et5. Несигурна парола: House27. Паролите трябва да бъдат с дължина от 8 или повече знака. По-добре е да използвате фраза за достъп с 14 знака или повече.

  Изключително важно е да запомните паролата си. Ако я забравите, Microsoft не може да я възстанови. Съхранявайте паролите си, като ги записвате на защитено място, отдалечено от информацията, която защитават.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×