Създаване на условни формули

Проверяването дали определени условия са изпълнени и извършването на логически сравнения между изрази са често срещани в много задачи. Можете да използвате функциите AND, OR, NOT и IF, за да създавате условни формули.

Например, функцията IF използва следните аргументи.

формула с функцията IF

Формула, която използва функцията IF

Изображение на бутон  logical_test: Условието, което искате да проверите

Споделяне на работна книга  value_if_true: Стойността, която трябва да се върне, ако условието е изпълнено

Изображение на бутон  value_if_false: Стойността, която трябва да се върне, ако условието не е изпълнено.

За повече информация относно начините за създаване на формули вж. Създаване или изтриване на формула.

Какво искате да направите?

Създаване на условна формула, която поражда логически стойности (TRUE или FALSE)

Създаване на условна формула, чийто резултат се състои в друго изчисление или в стойности, които не са TRUE или FALSE

Създаване на условна формула, която поражда логически стойности (TRUE или FALSE)

За целта използвайте функциите AND, OR и NOT и оператори, както е показано в следващия пример.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирам пример?

 1. Изберете примера в тази статия.

  Важно: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  избиране на пример от помощта за Excel 2013 за Windows

  Избиране на пример от помощта

 2. Натиснете CTRL+C.

 3. В Excel създайте празна работна книга или работен лист.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

Важно: За да работи правилно примерът, трябва да го поставите в клетка A1 на работния лист.

 1. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

След като копирате примера в празен работен лист, можете да го приспособите към нуждите си.

1

2

3

4

5

6

789


10


1112

A

B

Данни

15

9

8

Зъбци

Уреди

Формула

Описание (Резултат)

=AND(A2>A3, A2<A4)

Определя дали стойността в клетка A2 е по-голяма от стойността в клетка A3, а също дали стойността в клетка A2 е по-малка от стойността в клетка A4. (FALSE).

=OR(A2>A3, A2<A4)

Определя дали стойността в клетка A2 е по-голяма от стойността в клетка A3 или дали стойността в клетка A2 е по-малка от стойността в клетка A4. (TRUE).

=NOT(A2+A3=24)

Определя дали сумата от стойностите в клетки A2 и A3 не е равна на 24. (FALSE).

=NOT(A5="Зъбци")

Определя дали стойността в клетка A5 не е равна на "Зъбци". (FALSE).

=OR(A5<>"Зъбци",A6 = "Уреди")

Определя дали стойността в клетка A5 не е равна на "Зъбци" или дали стойността в A6 е равна на "Уреди". (TRUE).

За повече информация относно начините за използване на тези функции вж. Функция AND, Функция OR и Функция NOT.

Най-горе на страницата

Създаване на условна формула, чийто резултат се състои в друго изчисление или в стойности, които не са TRUE или FALSE

За целта използвайте функциите IF, AND и OR и оператори, както е показано в следващия пример.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирам пример?

 1. Изберете примера в тази статия.

Важно: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

избиране на пример от помощта за Excel 2013 за Windows

Избиране на пример от помощта

 1. Натиснете CTRL+C.

 2. В Excel създайте празна работна книга или работен лист.

 3. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

Важно: За да работи правилно примерът, трябва да го поставите в клетка A1 на работния лист.

 1. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

След като копирате примера в празен работен лист, можете да го приспособите към нуждите си.

1

2

3

4

5

6

7


891011
121314
1516

A

B

Данни

15

9

8

Зъбци

Уреди

Формула

Описание (Резултат)

=IF(A2=15, "OK", "Не е OK")

Ако стойността в клетка A2 е равна на 15, върни "OK". В противен случай върни "Не е OK". (OK).

=IF(A2<>15, "OK", "Не е OK")

Ако стойността в клетка A2 не е равна на 15, върни "OK". В противен случай върни "Не е OK". (Не е OK).

=IF(NOT(A2<=15), "OK", "Не е OK")

Ако стойността в клетка A2 не е по-малка или равна на 15, върни "OK". В противен случай върни "Не е OK". (Не е OK).

=IF(A5<>"ЗЪБЦИ", "OK", "Не е OK")

Ако стойността в клетка A5 не е равна на "ЗЪБЦИ", върни "OK". В противен случай върни "Не е OK". (Не е OK).

=IF(AND(A2>A3, A2<A4), "OK", "Не е OK")

Ако стойността в клетка A2 е по-голяма от стойността в клетка A3 и стойността в клетка A2 е също по-малка от стойността в клетка A4, върни "OK". В противен случай върни "Не е OK". (Не е OK)

=IF(AND(A2<>A3, A2<>A4), "OK", "Не е OK")

Ако стойността в клетка A2 не е равна на стойността в клетка A3 и стойността в клетка A2 също не е равна на стойността в клетка A4, върни "OK". В противен случай върни "Не е OK". (OK).

=IF(OR(A2>A3, A2<A4), "OK", "Не е OK")

Ако стойността в клетка A2 е по-голяма от стойността в клетка A3 или стойността в клетка A2 е по-малка от стойността в клетка A4, върни "OK". В противен случай върни "Не е OK". (OK).

=IF(OR(A5<>"Зъбци", A6<>"Уреди"), "OK", "Не е OK")

Ако стойността в клетка A5 не е равна на "Зъбци" или стойността в клетка A6 не е равна на "Уреди", върни "OK". В противен случай върни "Не е OK". (Не е OK).

=IF(OR(A2<>A3, A2<>A4), "OK", "Не е OK")

Ако стойността в клетка A2 не е равна на стойността в клетка A3 или стойността в клетка A2 не е равна на стойността в клетка A4, върни "OK". В противен случай върни "Не е OK". (OK).

За повече информация относно начините за използване на тези функции вж. Функция IF, Функция AND и Функция OR.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×